آلاچيق

5035 posts / 0 new
آخرین پست
اسپید_speed
آف لاین
عضو از: November 12
پست ها: 2212
درود بر آلاچیق!/

تو گفتی باش/
من پدید آمدم!/
من عمریست میگویم باش.../
اما هر لحظه تنهاتر میشوم...

__________________

'خواست من خواست خدا نبود"
n2565_1345586146.jpg
یاد MRSBOY و آلاچیق اش زنده باد

.Parvazi
آف لاین
عضو از: February 13
پست ها: 10336
سلام بر اسپید عزیز. گفتم تا

سلام بر اسپید عزیز.

گفتم تا اینجایی من سلامی کنم . Smile

__________________

"دنیا "اگر مردانگی سرش میشد اسمش را "دخترانه "نمی گذاشتند

اسپید_speed
آف لاین
عضو از: November 12
پست ها: 2212
سلام پروازه عزیز!/

[quote=.Parvazi]سلام بر اسپید عزیز.

گفتم تا اینجایی من سلامی کنم . :)[/quote]

سلامتی شما و ﺑﻪ ﺳﻼ‌ﻣﺘﯿﻪ ﺍﻭﻥ ﺭﻓقایی ﮐﻪ ﻣﺠﺎﺯی اند اما ﯾﻪ ﺟﻮﺭﯼ ﻭﺍﺳه ی آدم ﺳﻨﮓ ﺻﺒﻮﺭن!/
ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺭﻓﯿﻘﺎﯼ ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﺩ ﭘﺎتون ﻧﻤﯿﺮﺳﻦ !!! 

__________________

'خواست من خواست خدا نبود"
n2565_1345586146.jpg
یاد MRSBOY و آلاچیق اش زنده باد

.Parvazi
آف لاین
عضو از: February 13
پست ها: 10336
فدات گلم

[quote=speed523][quote=.Parvazi]سلام بر اسپید عزیز.

گفتم تا اینجایی من سلامی کنم . :)[/quote]

سلامتی شما و ﺑﻪ ﺳﻼ‌ﻣﺘﯿﻪ ﺍﻭﻥ ﺭﻓقایی ﮐﻪ ﻣﺠﺎﺯی اند اما ﯾﻪ ﺟﻮﺭﯼ ﻭﺍﺳه ی آدم ﺳﻨﮓ ﺻﺒﻮﺭن!/
ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺭﻓﯿﻘﺎﯼ ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﺩ ﭘﺎتون ﻧﻤﯿﺮﺳﻦ !!! [/quote]

لطف داری. Smile

__________________

"دنیا "اگر مردانگی سرش میشد اسمش را "دخترانه "نمی گذاشتند

اسپید_speed
آف لاین
عضو از: November 12
پست ها: 2212
آلاچیق بالا!/

پروازه جان/
تا چند لحظه دیگه آنتنم قطع میشه/
دارم وارد کویر میشم

__________________

'خواست من خواست خدا نبود"
n2565_1345586146.jpg
یاد MRSBOY و آلاچیق اش زنده باد

.Parvazi
آف لاین
عضو از: February 13
پست ها: 10336
..........

[quote=speed523]پروازه جان/
تا چند لحظه دیگه آنتنم قطع میشه/
دارم وارد کویر میشم[/quote]

lشکال نداره عزیز. هر جا هستی موفق باشی گلم. Smile

__________________

"دنیا "اگر مردانگی سرش میشد اسمش را "دخترانه "نمی گذاشتند

اسپید_speed
آف لاین
عضو از: November 12
پست ها: 2212
بغضی هست که مرا سالهاست پیر کرده!/

ﺩﺭﭼﺸﻢ ﻫﺎﻡ  ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ/
ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺴﺎﻓﺮﯼ ﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﯼ ﺳﺎﻝ/
ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﺍﻭ ﺩﯾﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ/
ﺷﺎﯾﺪ ﺧﻮﺩ ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻠﻮﯼ ﺩﻟﻢ ﻫﻨﻮﺯ/
ﺩﺭ ﺁﻥ ﻧﮕﺎﻩ ﺁﻧﯽ ﺗﻮ ﮔﯿﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ/
ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ  ﺗﻮ ﺭﺍ ﻭ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﻣﺮﺍ/
ﺁﯾﯿﻨﻪ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ

__________________

'خواست من خواست خدا نبود"
n2565_1345586146.jpg
یاد MRSBOY و آلاچیق اش زنده باد

اسپید_speed
آف لاین
عضو از: November 12
پست ها: 2212
تو مثل ستاره ای!/

ﺷﺐ ﮐﻪ ﻣﻲ ﺷﻪ ﺗﻮ ﻫﻢ ﻣﻴﺎﻱ /
ﻣﺜﻞ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻌﺪ ﻏﺮﻭﺑﺎ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻱ/
ﻭﻗﺘﻲ ﮐﻪ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﻣﻲ ﻣﻴﺮﻩ ﻭﻗﺘﻲ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﺑﻢ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻩ/
ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﻳﮏ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺍﻱ/
ﻧﻮﺭﺕ ﭼﺸﺎﻣﻮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻩ ﺗﻮ ﺩﻭﺭﻱ ﻭ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻮ ﺭﻭ ﮐﻨﺎﺭﻡ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻢ/
ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻡ ﺗﻮ ﺭﻭ ﺗﻮ ﺩﺳﺘﺎﻱ ﭘﺮ ﺍﺯ ﻧﻴﺎﺯﻡ ﺑﮕﻴﺮﻡ/
ﺍﻱ ﮐﺎﺵ ﻣﻲ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻴﺎﻱ ﺑﻴﺎﻱ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﮐﻨﺎﺭ ﻣﻦ ﻳﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻡ ﺍﻭﻥ ﺑﺎﻻ‌ﻫﺎ

__________________

'خواست من خواست خدا نبود"
n2565_1345586146.jpg
یاد MRSBOY و آلاچیق اش زنده باد

اسپید_speed
آف لاین
عضو از: November 12
پست ها: 2212
حالا دیگر سحر نزدیک شده و !/

ﺑﺎﻳﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﭘﻴﺸﺖ ﺑﺮﻡ/
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻫﺎﻣﻮ ﺑﺸﻤﺮﻡ/
ﺗﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﺯﻡ ﺷﺐ ﺑﺸﻪ ﻭ ﺗﻮ ﺧﻮﺍﺏ ﺗﻮ ﺭﻭ ﻣﻦ ﺑﺒﻴﻨﻢ/ ستاره ی رویای ﺯﻧﺪﮔﻴﻤﻮ ﻣﻦ!/
ﺗﻮ ﺍﻭﺝ ﺷﺒﻬﺎم ﺑﺒﻴﻨﻢ

__________________

'خواست من خواست خدا نبود"
n2565_1345586146.jpg
یاد MRSBOY و آلاچیق اش زنده باد

اسپید_speed
آف لاین
عضو از: November 12
پست ها: 2212
درود بر آلاچیق!/

ﺗﯿﮏ ﺗﺎﮎ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻢ ﺗﻠﻨﮕﺮﻡ ﻧﻤﯽ ﺯﻧﺪ/
ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﯿﻨﺪﺍﺯﺩ/
ﺍﮔﺮ ﺑﻤﺎﻧﻢ/
ﺷﺎﯾﺪ ﺍﯾﻦ ﺑﻬﺎﺭ ﻓﺎﺭﻍ ﺷﻮﻡ!/
 ﺍﯾن ﺑﺎﺭِ ﺳﻨﮕﯿﻦ                     ﺩﻭﺷﻢ ﺭﺍ ﺑﺎﺭﻭﺭ ﮐﺮﺩ

__________________

'خواست من خواست خدا نبود"
n2565_1345586146.jpg
یاد MRSBOY و آلاچیق اش زنده باد

.MAXX.
عکس های .MAXX.
آف لاین
عضو از: September 12
پست ها: 3755
سلام بر آلاچیق...!

نقاش ماهری نیستم...
اما... نبودند را زیبا میکشم...

__________________

تـرجـیـح مـیـدهـم بـه جـای شـاخـه ای گـُل، بـوتـه ای خـار باشم، تـا دسـت هـر کـودکِ نـابـالـغـی نـتـوانـد پـایـان بـخـش زنـدگـیـَم شـود!
MAXX's Signature; Generated by Parvazi
نـقـش بازی میکنـم! مـثل درخـتی خُـشک... نمیـدانم مـنتظر بــهار باشـم یا هـیزُم شـکـن!

.MAXX.
عکس های .MAXX.
آف لاین
عضو از: September 12
پست ها: 3755
به هرکس الان هست سلام...

خیره در نگاهش ایستاده بودم...
لبخندی زد و آرام رفت...
من ماندم، و یک عمر تنهایی و سینه ای پر از احساس...

__________________

تـرجـیـح مـیـدهـم بـه جـای شـاخـه ای گـُل، بـوتـه ای خـار باشم، تـا دسـت هـر کـودکِ نـابـالـغـی نـتـوانـد پـایـان بـخـش زنـدگـیـَم شـود!
MAXX's Signature; Generated by Parvazi
نـقـش بازی میکنـم! مـثل درخـتی خُـشک... نمیـدانم مـنتظر بــهار باشـم یا هـیزُم شـکـن!

.MAXX.
عکس های .MAXX.
آف لاین
عضو از: September 12
پست ها: 3755
آپ

صدای معلم در کلاس پیچید: جاهای خالی را باکلمه های زیر پر کنید...
و من هنوز نمیدانم جای خالی تورا چه چیز پر خواهد کرد...!

__________________

تـرجـیـح مـیـدهـم بـه جـای شـاخـه ای گـُل، بـوتـه ای خـار باشم، تـا دسـت هـر کـودکِ نـابـالـغـی نـتـوانـد پـایـان بـخـش زنـدگـیـَم شـود!
MAXX's Signature; Generated by Parvazi
نـقـش بازی میکنـم! مـثل درخـتی خُـشک... نمیـدانم مـنتظر بــهار باشـم یا هـیزُم شـکـن!

.MAXX.
عکس های .MAXX.
آف لاین
عضو از: September 12
پست ها: 3755
آپ

دلم به اندازه تمام روزهای پاییزی گرفته است...
آسمان چشمانم به اندازه تمام ابرهای بهاری بارانی است...
قلبم انگار به اندازه سردترین روزهای زمستانی، یخ زده است...
اما وجودم در کوره داغ تابستانی می سوزد...
چه چهار فصلی است سرزمین دقایق من...!

__________________

تـرجـیـح مـیـدهـم بـه جـای شـاخـه ای گـُل، بـوتـه ای خـار باشم، تـا دسـت هـر کـودکِ نـابـالـغـی نـتـوانـد پـایـان بـخـش زنـدگـیـَم شـود!
MAXX's Signature; Generated by Parvazi
نـقـش بازی میکنـم! مـثل درخـتی خُـشک... نمیـدانم مـنتظر بــهار باشـم یا هـیزُم شـکـن!

.MAXX.
عکس های .MAXX.
آف لاین
عضو از: September 12
پست ها: 3755
آپ

یارب تو او را همچو من بر غم گرفتارش مکن / در شهر غربت ای خدا هرگز تو ازارش مکن
هر چند او از رفتنش چشمان من گریان نمود / لیک ای خدای مهربان از غصه پر بارش مکن...

__________________

تـرجـیـح مـیـدهـم بـه جـای شـاخـه ای گـُل، بـوتـه ای خـار باشم، تـا دسـت هـر کـودکِ نـابـالـغـی نـتـوانـد پـایـان بـخـش زنـدگـیـَم شـود!
MAXX's Signature; Generated by Parvazi
نـقـش بازی میکنـم! مـثل درخـتی خُـشک... نمیـدانم مـنتظر بــهار باشـم یا هـیزُم شـکـن!

.MAXX.
عکس های .MAXX.
آف لاین
عضو از: September 12
پست ها: 3755
آلاچیق آپ

شجاعت میخواهد...
وفادار احساسی باشی که میدانی...
شکست می دهد روزی نفس های دلت را!!

__________________

تـرجـیـح مـیـدهـم بـه جـای شـاخـه ای گـُل، بـوتـه ای خـار باشم، تـا دسـت هـر کـودکِ نـابـالـغـی نـتـوانـد پـایـان بـخـش زنـدگـیـَم شـود!
MAXX's Signature; Generated by Parvazi
نـقـش بازی میکنـم! مـثل درخـتی خُـشک... نمیـدانم مـنتظر بــهار باشـم یا هـیزُم شـکـن!

اسپید_speed
آف لاین
عضو از: November 12
پست ها: 2212
درود بر آلاچیق!/

امشب هم ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻟت ﺍﺯ ﺟﺎﺩﻩ ﻋﺸﻖ ﮔﺬﺭ میکنم/
ﺗﻮ ﻧیستی ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺣﺎﻟﯽ ﻣﻦ ﺳﻔﺮ میکنم/ ﮐﻮﻩ ﻭ ﺩﺷﺖ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ ﮔوینﺪ/
اﺑﺮ ﻭ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻧﺎﻡ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧند/
ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﺸﻘﺖ ﻫﻤﭽﻮ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺷﺪﻡ/
ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻟﺖ، ﺧﯿﺲ ﻭ ﺑﺎﺭﺍﻧﯽ ﺷﺪﻡ...

__________________

'خواست من خواست خدا نبود"
n2565_1345586146.jpg
یاد MRSBOY و آلاچیق اش زنده باد

اسپید_speed
آف لاین
عضو از: November 12
پست ها: 2212
درود بر این شبه آلاچیق!/

امشب ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻟﺖ ﺷﻌﺮﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺯ ﺑﺮ میکنم/
ﺗﻮ ﻧیستﯼ ﭘﯿﺸﻢ ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﺎﺩ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺖ/
ﺷﺐ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺮ میکنم/
ﺟﺰ ﺗﻮ ﻭ ﯾﺎﺩ ﻗﺸﻨﮕﺖ ﮐﺴﯽ ﻫﻤﺮﺍهم نیست/
کسی جز تو ﺍﺯ ﺣﺎﻝ ﻣﻨﻪ ﺷﺐ ﺯﺩﻩ ﺁﮔﺎﻩ ﻧیست

__________________

'خواست من خواست خدا نبود"
n2565_1345586146.jpg
یاد MRSBOY و آلاچیق اش زنده باد

.STAR.
عکس های .STAR.
آف لاین
عضو از: May 12
پست ها: 5915
سلام داداش مسعود

دادا خوبی
سرت سلامت
ابجی باران 20 نیستن یه مدتی ؟
خوش میگذره دادا دنیا به کامتون هست

.Parvazi
آف لاین
عضو از: February 13
پست ها: 10336
سلام مسعود جان: شما که پیش ما

سلام مسعود جان:

شما که پیش ما نمی یای. من کلا باید چشم بندازم پیدات کنم تا سلامی بهت بدم. Big Grin

خوبی ؟ دنیا به کام هستش؟

__________________

"دنیا "اگر مردانگی سرش میشد اسمش را "دخترانه "نمی گذاشتند

اسپید_speed
آف لاین
عضو از: November 12
پست ها: 2212
رویای من!/

ﺁﻩ... ﺍﯼ رویای ﻣﻬﺘﺎﺏ ﻣﻦ!/
ﺍﯼ ﺳﺘﺎﺭﻩ... ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ... ﮐﻤﯿﺎﺏ ﻣﻦ!/
ﺗﻮ ﺑﻤﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﻦ/
ﺑﺮﺗﺎﺏ ﻭ ﺑﯿﺎ.../
ﺍﯾﻦ ﺗﻮ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺟﺎﻥ ﺑﯽ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﻦ...

__________________

'خواست من خواست خدا نبود"
n2565_1345586146.jpg
یاد MRSBOY و آلاچیق اش زنده باد

اسپید_speed
آف لاین
عضو از: November 12
پست ها: 2212
آلاچیق بالا!/

سلام بر ساقی عزیز!/
سلام بر پروازه عزیز!/
شبتون بخیر/ یه کمی سرم شلوغه دوستان گلم/ این فیلتر شکن هم بد جور روی اعصابمه!/
شیطونه میگه گوشی "گالکسی اس تو" نازنینم رو بدم به خانومم و "گالکسی ایس" اش رو بگیرم/
----------
دوستان ببخشید باید برم Sad

__________________

'خواست من خواست خدا نبود"
n2565_1345586146.jpg
یاد MRSBOY و آلاچیق اش زنده باد

MRSBOY
عکس های MRSBOY
آف لاین
عضو از: June 11
پست ها: 3341
هاي همه

خواهشن شماها ديگه نگيريد به من

من مستر نيستم بخدا نيستم

فقط تا امشب اكانت آقا محمدرضا رو قرض گرفتم تا يادشون رو زنده كنم دم عيدي تنهابرا جبران كاريكه برام كرد

ميگم مسترنيستم
آرشم

__________________

همين امضا شامل حال من است:BROKEN HEART MRS BOY

اسپید_speed
آف لاین
عضو از: November 12
پست ها: 2212
و پرچم آلاچیقش بالا!/

[quote=MRSBOY]خواهشن شماها ديگه نگيريد به من

من مستر نيستم بخدا نيستم

فقط تا امشب اكانت آقا محمدرضا رو قرض گرفتم تا يادشون رو زنده كنم دم عيدي تنهابرا جبران كاريكه برام كرد

ميگم مسترنيستم
آرشم[/quote]
سلام خدمت آرش عزیز/
بسیار بسیار خوش اومدید/
یادم نمیاد از کسی خواهش کرده باشم/ مگر در شرایط خاص!/ ولی خواهش دارم اگه براتون مقدور هست/ این سایت و اکانت رو ترک نکنید!/ و بمونید

__________________

'خواست من خواست خدا نبود"
n2565_1345586146.jpg
یاد MRSBOY و آلاچیق اش زنده باد

قفل شده