شما اینجا هستید

آلاچيق

5033 posts / 0 new
آخرین پست
اسپید_speed
عکس های اسپید_speed
آف لاین
عضو از: 29. آبان 1391 - 11:29
پست ها: 2266

سلام پروازه عزیز!/

.Parvazi نوشت:
سلام بر اسپید عزیز.

گفتم تا اینجایی من سلامی کنم . :)

سلامتی شما و ﺑﻪ ﺳﻼ‌ﻣﺘﯿﻪ ﺍﻭﻥ ﺭﻓقایی ﮐﻪ ﻣﺠﺎﺯی اند اما ﯾﻪ ﺟﻮﺭﯼ ﻭﺍﺳه ی آدم ﺳﻨﮓ ﺻﺒﻮﺭن!/
ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺭﻓﯿﻘﺎﯼ ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﺩ ﭘﺎتون ﻧﻤﯿﺮﺳﻦ !!! 

tmp_آلاچیق491432905.jpg

.Parvazi
آف لاین
عضو از: 20. بهمن 1391 - 13:44
پست ها: 10336

فدات گلم

speed523 نوشت:
.Parvazi نوشت:
سلام بر اسپید عزیز.

گفتم تا اینجایی من سلامی کنم . :)

سلامتی شما و ﺑﻪ ﺳﻼ‌ﻣﺘﯿﻪ ﺍﻭﻥ ﺭﻓقایی ﮐﻪ ﻣﺠﺎﺯی اند اما ﯾﻪ ﺟﻮﺭﯼ ﻭﺍﺳه ی آدم ﺳﻨﮓ ﺻﺒﻮﺭن!/
ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺭﻓﯿﻘﺎﯼ ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﺩ ﭘﺎتون ﻧﻤﯿﺮﺳﻦ !!! 

لطف داری. Smile

اسپید_speed
عکس های اسپید_speed
آف لاین
عضو از: 29. آبان 1391 - 11:29
پست ها: 2266

آلاچیق بالا!/

پروازه جان/
تا چند لحظه دیگه آنتنم قطع میشه/
دارم وارد کویر میشم

tmp_آلاچیق491432905.jpg

.Parvazi
آف لاین
عضو از: 20. بهمن 1391 - 13:44
پست ها: 10336

..........

speed523 نوشت:
پروازه جان/
تا چند لحظه دیگه آنتنم قطع میشه/
دارم وارد کویر میشم

lشکال نداره عزیز. هر جا هستی موفق باشی گلم. Smile

اسپید_speed
عکس های اسپید_speed
آف لاین
عضو از: 29. آبان 1391 - 11:29
پست ها: 2266

بغضی هست که مرا سالهاست پیر کرده!/

ﺩﺭﭼﺸﻢ ﻫﺎﻡ  ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ/
ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺴﺎﻓﺮﯼ ﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﯼ ﺳﺎﻝ/
ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﺍﻭ ﺩﯾﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ/
ﺷﺎﯾﺪ ﺧﻮﺩ ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻠﻮﯼ ﺩﻟﻢ ﻫﻨﻮﺯ/
ﺩﺭ ﺁﻥ ﻧﮕﺎﻩ ﺁﻧﯽ ﺗﻮ ﮔﯿﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ/
ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ  ﺗﻮ ﺭﺍ ﻭ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﻣﺮﺍ/
ﺁﯾﯿﻨﻪ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ

tmp_آلاچیق491432905.jpg

اسپید_speed
عکس های اسپید_speed
آف لاین
عضو از: 29. آبان 1391 - 11:29
پست ها: 2266

تو مثل ستاره ای!/

ﺷﺐ ﮐﻪ ﻣﻲ ﺷﻪ ﺗﻮ ﻫﻢ ﻣﻴﺎﻱ /
ﻣﺜﻞ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻌﺪ ﻏﺮﻭﺑﺎ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻱ/
ﻭﻗﺘﻲ ﮐﻪ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﻣﻲ ﻣﻴﺮﻩ ﻭﻗﺘﻲ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﺑﻢ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻩ/
ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﻳﮏ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺍﻱ/
ﻧﻮﺭﺕ ﭼﺸﺎﻣﻮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻩ ﺗﻮ ﺩﻭﺭﻱ ﻭ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻮ ﺭﻭ ﮐﻨﺎﺭﻡ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻢ/
ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻡ ﺗﻮ ﺭﻭ ﺗﻮ ﺩﺳﺘﺎﻱ ﭘﺮ ﺍﺯ ﻧﻴﺎﺯﻡ ﺑﮕﻴﺮﻡ/
ﺍﻱ ﮐﺎﺵ ﻣﻲ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻴﺎﻱ ﺑﻴﺎﻱ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﮐﻨﺎﺭ ﻣﻦ ﻳﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻡ ﺍﻭﻥ ﺑﺎﻻ‌ﻫﺎ

tmp_آلاچیق491432905.jpg

اسپید_speed
عکس های اسپید_speed
آف لاین
عضو از: 29. آبان 1391 - 11:29
پست ها: 2266

حالا دیگر سحر نزدیک شده و !/

ﺑﺎﻳﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﭘﻴﺸﺖ ﺑﺮﻡ/
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻫﺎﻣﻮ ﺑﺸﻤﺮﻡ/
ﺗﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﺯﻡ ﺷﺐ ﺑﺸﻪ ﻭ ﺗﻮ ﺧﻮﺍﺏ ﺗﻮ ﺭﻭ ﻣﻦ ﺑﺒﻴﻨﻢ/ ستاره ی رویای ﺯﻧﺪﮔﻴﻤﻮ ﻣﻦ!/
ﺗﻮ ﺍﻭﺝ ﺷﺒﻬﺎم ﺑﺒﻴﻨﻢ

tmp_آلاچیق491432905.jpg

اسپید_speed
عکس های اسپید_speed
آف لاین
عضو از: 29. آبان 1391 - 11:29
پست ها: 2266

درود بر آلاچیق!/

ﺗﯿﮏ ﺗﺎﮎ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻢ ﺗﻠﻨﮕﺮﻡ ﻧﻤﯽ ﺯﻧﺪ/
ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﯿﻨﺪﺍﺯﺩ/
ﺍﮔﺮ ﺑﻤﺎﻧﻢ/
ﺷﺎﯾﺪ ﺍﯾﻦ ﺑﻬﺎﺭ ﻓﺎﺭﻍ ﺷﻮﻡ!/
 ﺍﯾن ﺑﺎﺭِ ﺳﻨﮕﯿﻦ                     ﺩﻭﺷﻢ ﺭﺍ ﺑﺎﺭﻭﺭ ﮐﺮﺩ

tmp_آلاچیق491432905.jpg

.MAXX.
عکس های .MAXX.
آف لاین
عضو از: 27. شهريور 1391 - 16:59
پست ها: 3756

سلام بر آلاچیق...!

نقاش ماهری نیستم...
اما... نبودند را زیبا میکشم...

.MAXX.
عکس های .MAXX.
آف لاین
عضو از: 27. شهريور 1391 - 16:59
پست ها: 3756

به هرکس الان هست سلام...

خیره در نگاهش ایستاده بودم...
لبخندی زد و آرام رفت...
من ماندم، و یک عمر تنهایی و سینه ای پر از احساس...

.MAXX.
عکس های .MAXX.
آف لاین
عضو از: 27. شهريور 1391 - 16:59
پست ها: 3756

آپ

صدای معلم در کلاس پیچید: جاهای خالی را باکلمه های زیر پر کنید...
و من هنوز نمیدانم جای خالی تورا چه چیز پر خواهد کرد...!

.MAXX.
عکس های .MAXX.
آف لاین
عضو از: 27. شهريور 1391 - 16:59
پست ها: 3756

آپ

دلم به اندازه تمام روزهای پاییزی گرفته است...
آسمان چشمانم به اندازه تمام ابرهای بهاری بارانی است...
قلبم انگار به اندازه سردترین روزهای زمستانی، یخ زده است...
اما وجودم در کوره داغ تابستانی می سوزد...
چه چهار فصلی است سرزمین دقایق من...!

.MAXX.
عکس های .MAXX.
آف لاین
عضو از: 27. شهريور 1391 - 16:59
پست ها: 3756

آپ

یارب تو او را همچو من بر غم گرفتارش مکن / در شهر غربت ای خدا هرگز تو ازارش مکن
هر چند او از رفتنش چشمان من گریان نمود / لیک ای خدای مهربان از غصه پر بارش مکن...

.MAXX.
عکس های .MAXX.
آف لاین
عضو از: 27. شهريور 1391 - 16:59
پست ها: 3756

آلاچیق آپ

شجاعت میخواهد...
وفادار احساسی باشی که میدانی...
شکست می دهد روزی نفس های دلت را!!

اسپید_speed
عکس های اسپید_speed
آف لاین
عضو از: 29. آبان 1391 - 11:29
پست ها: 2266

درود بر آلاچیق!/

امشب هم ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻟت ﺍﺯ ﺟﺎﺩﻩ ﻋﺸﻖ ﮔﺬﺭ میکنم/
ﺗﻮ ﻧیستی ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺣﺎﻟﯽ ﻣﻦ ﺳﻔﺮ میکنم/ ﮐﻮﻩ ﻭ ﺩﺷﺖ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ ﮔوینﺪ/
اﺑﺮ ﻭ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻧﺎﻡ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧند/
ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﺸﻘﺖ ﻫﻤﭽﻮ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺷﺪﻡ/
ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻟﺖ، ﺧﯿﺲ ﻭ ﺑﺎﺭﺍﻧﯽ ﺷﺪﻡ...

tmp_آلاچیق491432905.jpg

اسپید_speed
عکس های اسپید_speed
آف لاین
عضو از: 29. آبان 1391 - 11:29
پست ها: 2266

درود بر این شبه آلاچیق!/

امشب ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻟﺖ ﺷﻌﺮﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺯ ﺑﺮ میکنم/
ﺗﻮ ﻧیستﯼ ﭘﯿﺸﻢ ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﺎﺩ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺖ/
ﺷﺐ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺮ میکنم/
ﺟﺰ ﺗﻮ ﻭ ﯾﺎﺩ ﻗﺸﻨﮕﺖ ﮐﺴﯽ ﻫﻤﺮﺍهم نیست/
کسی جز تو ﺍﺯ ﺣﺎﻝ ﻣﻨﻪ ﺷﺐ ﺯﺩﻩ ﺁﮔﺎﻩ ﻧیست

tmp_آلاچیق491432905.jpg

.STAR.
عکس های .STAR.
آف لاین
عضو از: 18. ارديبهشت 1391 - 3:47
پست ها: 5911

سلام داداش مسعود

دادا خوبی
سرت سلامت
ابجی باران 20 نیستن یه مدتی ؟
خوش میگذره دادا دنیا به کامتون هست

.Parvazi
آف لاین
عضو از: 20. بهمن 1391 - 13:44
پست ها: 10336

سلام مسعود جان: شما که پیش ما

سلام مسعود جان:

شما که پیش ما نمی یای. من کلا باید چشم بندازم پیدات کنم تا سلامی بهت بدم. Biggrin

خوبی ؟ دنیا به کام هستش؟

اسپید_speed
عکس های اسپید_speed
آف لاین
عضو از: 29. آبان 1391 - 11:29
پست ها: 2266

رویای من!/

ﺁﻩ... ﺍﯼ رویای ﻣﻬﺘﺎﺏ ﻣﻦ!/
ﺍﯼ ﺳﺘﺎﺭﻩ... ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ... ﮐﻤﯿﺎﺏ ﻣﻦ!/
ﺗﻮ ﺑﻤﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﻦ/
ﺑﺮﺗﺎﺏ ﻭ ﺑﯿﺎ.../
ﺍﯾﻦ ﺗﻮ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺟﺎﻥ ﺑﯽ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﻦ...

tmp_آلاچیق491432905.jpg

اسپید_speed
عکس های اسپید_speed
آف لاین
عضو از: 29. آبان 1391 - 11:29
پست ها: 2266

آلاچیق بالا!/

سلام بر ساقی عزیز!/
سلام بر پروازه عزیز!/
شبتون بخیر/ یه کمی سرم شلوغه دوستان گلم/ این فیلتر شکن هم بد جور روی اعصابمه!/
شیطونه میگه گوشی "گالکسی اس تو" نازنینم رو بدم به خانومم و "گالکسی ایس" اش رو بگیرم/
----------
دوستان ببخشید باید برم Sad

tmp_آلاچیق491432905.jpg

MRSBOY
عکس های MRSBOY
آف لاین
عضو از: 21. خرداد 1390 - 20:23
پست ها: 3341

هاي همه

خواهشن شماها ديگه نگيريد به من

من مستر نيستم بخدا نيستم

فقط تا امشب اكانت آقا محمدرضا رو قرض گرفتم تا يادشون رو زنده كنم دم عيدي تنهابرا جبران كاريكه برام كرد

ميگم مسترنيستم
آرشم

اسپید_speed
عکس های اسپید_speed
آف لاین
عضو از: 29. آبان 1391 - 11:29
پست ها: 2266

و پرچم آلاچیقش بالا!/

MRSBOY نوشت:
خواهشن شماها ديگه نگيريد به من

من مستر نيستم بخدا نيستم

فقط تا امشب اكانت آقا محمدرضا رو قرض گرفتم تا يادشون رو زنده كنم دم عيدي تنهابرا جبران كاريكه برام كرد

ميگم مسترنيستم
آرشم


سلام خدمت آرش عزیز/
بسیار بسیار خوش اومدید/
یادم نمیاد از کسی خواهش کرده باشم/ مگر در شرایط خاص!/ ولی خواهش دارم اگه براتون مقدور هست/ این سایت و اکانت رو ترک نکنید!/ و بمونید

tmp_آلاچیق491432905.jpg

صفحات

قفل شده