شما اینجا هستید

از چتروم شهوانی استفاده میکنی؟

تب‌های اولیه

نظرات

باید می نوشتی
"از چت روم شهوانی استفاده می کنید"
نه اینکه
"از چت روم استفاده می کنی"
کسی که تازه عضو شده باشه‎ ‎یا زیاد به شهوانی سر نزده باشه فکرش می ره توی چت رومه یاهو
فقط به ادمین که می رسی میشی عضو قدیمیه سایت؟