از چتروم شهوانی استفاده میکنی؟

2 نظر

عضوه قدیمیه سایت

نوشته SHAAPOUR در 22. December 2011 - 22:28

باید می نوشتی
"از چت روم شهوانی استفاده می کنید"
نه اینکه
"از چت روم استفاده می کنی"
کسی که تازه عضو شده باشه‎ ‎یا زیاد به شهوانی سر نزده باشه فکرش می ره توی چت رومه یاهو
فقط به ادمین که می رسی میشی عضو قدیمیه سایت؟

عنوان نظرسنجی برای رفع ابهام

نوشته admin در 22. December 2011 - 22:32

عنوان نظرسنجی برای رفع ابهام ویرایش شد.