افشای کس مالی های دیپلمات 50 ساله ی ایرانی در برزیل

2 posts / 0 new
آخرین پست
SHAAPOUR
عکس های SHAAPOUR
آف لاین
عضو از: November 10
پست ها: 2537
افشای کس مالی های دیپلمات 50 ساله ی ایرانی در برزیل

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺎﻫﺪﺍﻥ ﻋﯿﻨﯽ، حکمت الله ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ دیپلمات ایران در برزیل در یک استخر مختلط ﺑﺎ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﯼ ﺯﯾﺮ آبکی؛ کس و کونه ﭼﻬﺎﺭ ﺩﺧﺘﺮ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ ﻧﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺭﺍ به شدت انگولک ﮐﺮﺩ

‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_
رهبر ما آن دیپلمات پنجاه ساله ی کس دستیست که نفسش را در کونش حبس نمود و در زیره استخری کفرآمیز در برزیل؛ با هر پنج انگشتش مانع خروج گاز از مقعد؛ و باطل شدن وضوی چهار کودک و نوجوانه برزیلی شد Big Grin

‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏
رامین ﻣﻬﻤﺎن پرﺳﺖ؛ سخنگوی وزارت امور خارجه ی ایران ﺩﺭ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺑﻮﺩﻥ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻩ"ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺍﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﺳﻔﺎﺭﺕ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﺯﯾﻞ ﺍﺳﺖ

‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏
اثباتو حال کردین
مو لا کونش نمیره Big Grin

‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏
ﺳﻔﺎﺭﺕ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺭﻭﺯ ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ، ۳۱ ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ، ﺩﺭ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪﺍﯼ ﺩﺭ ﺭﺩ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺁﺯﺍﺭ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﺩﯾﭙﻠﻤﺎﺕ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎﯼ ﺑﺮﺯﯾﻞ ﺍﺯ ﻭﯼ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﺣﮑﻤﺖﺍﻟﻠﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﯾﺎﺩ ﺷﺪﻩ؛ ﺁﻭﺭﺩ: ﺍﺗﻬﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺩﯾﭙﻠﻤﺎﺕ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻩ، ﺳﻮﺀ ﺗﻔﺎﻫﻤﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏
حالا انگار توی ایران همه ی استخرا مختلطن و همه ی مردای 50 ساله در استخر مشغول کس مالیه دختران 9 تا 15 ساله هستن و کس مالیه نوجونا توی استخرای ایران از لحاظ فرهنگی خیلیم خوبه Big Grin

‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏
ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﺒﺮیه بریزل یکی ﺍﺯ ﺩﺧﺘﺮﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺪﻑ کس مالیه ی حکمت الله ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ، ﻣﺎﺟﺮﺍ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺍﺳﺘﺨﺮ ﺍﻃﻼﻉ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﺑﺮﻭﺯ ﺟﻨﺠﺎﻝ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ. ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩﯼ ﺍﺯ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻭ ﺣﺎﺿﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺿﺮﺏ ﻭ ﺷﺘﻢ ﺁﻗﺎﯼ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ، ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺍﻭ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻥ ﭘﻠﯿﺲ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ، ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺁﻧﺎﻥ ﺷﺪﻧﺪ

‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏
تصور کن؛ چند تا پدر و مادر و چند تا از اعضای باشگاهی که استخر در اون قرار داشته؛ هم زمان دارن یک مرد 50 ساله رو توی استخر به علت تجاوز جنسی به چند کودک و نوجوان کتک میزنن Big Grin

‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏
ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﮐﯿﻔﺮﯼ ﺑﺮﺯﯾﻞ، ﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺟﻨﺴﯽ ﺍﺯ ﻧﻮﺟﻮﻧﺎﻥ ﺯﯾﺮ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﺮﻡ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻫﺸﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ

‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏
البته اگه طرف دیپلمات نباشه وگرنه پس از انتقال به مرکز پلیس و صرف یک فنجان قهوه ی برزیلی همراه با شیر و شکر سریعا آزادش می کنند Big Grin

‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_
همچنین مادر حکمت الله قربانی که در کهن سالی به سر می برد در دفاع از آقازاده اش افزود:
پسره من هیچ احتیاجی به کس و کونه گشاد؛ سیاه و بد بوی دختر بچگان برزیلی ندارد زیرا هر لحظه که اراده کند شمار زیادی از دختربچگان کس تنگ و آکبند ایرانی را در اختیار دارد؛ همچنین ما مفتخر به تولید داخلیه انبوهی در این زمینه هستیم لاکن استفاده از تولیدات خالص داخلی در قیاس با تولیدات ناخالص و پر دردسر خارجی برای پسرم در الویت است Big Grin

0
نمره شما: هیچ
__________________

Ted 2.jpgعازم نجفم; اگه دلتنگی نکنین براتون جانماز چینی و مهر گازوئیلی سوغات میارم (من به تو علاقه مندم دوس دارم خالی ببندم) Big Grin
ادمین خودمون + شیخ الو العزم==>خطای داخلی واژن / لطفا قدری صبر و دوباره فرو کنید
شیخ شیراز + شیخ شهوانی==>تو کز محنت دیگران بی غمی / کس ننت; تو واقعا بی غمی
سپهبد سخن فردوسی طوسی + سپهبد نجف شیخ شهوتی==> چو ایران نباشد تن من مباد / بدین بوم و برزن به تخمم مباد

sater
آف لاین
عضو از: January 12
پست ها: 230
يه فكري به حال اينخطاي اسپم سرور وسرعت پايين سايت كنيد.

شاهپور جان ترك عادت موجب مرض است.
اين مرتيكه پفيوز وطن فروش كارش اين بوده كه نتونسته
جلوي خودش رو در
استخر بگيره و آبروي
سياسي ايران رابرباد
دهد.
مطمئن باش اين كثافت در خفا كه چه
كثافتكاريها كه نميكنه
و اين بار دستش رو شد.

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید