اولین سکس من - زن صاحب خانه

سلام به همه دوستان عزیزم، اسم من کاوه است و 20 ساله هستم. با قد حدوداً 193 ، وزن 100 کیلو و هیکل درشتم همه دوستان منو آرنولد صدا می کنند. از اون موقعی که یادم میاد چون پدرم کارمند دولت بوده ما همیشه مستأجر مردم بودیم. اواخر پائیز سال 1387 بود که صاحب خونه مون ازما خواست دنبال یه خونه جدید باشیم چون اونها می خواستند پسرشون رو داماد کنند و به این خونه ضرورت داشتند. پدر بیچارم که خیلی کار داشت و اصلاً نمی تونست این موقع سال مرخصی بگیره و دنبال خونه بگرده. مادرم که کلاً یه زن محجوب بود اصلاً حاضر نبود پاشو بخاطر پیدا کردن خونه بیرون بگذارد. خلاصه من مجبور شدم از فردا دنبال خونه بگردم.
بعد از یک هفته خیلی خسته کن، بلاخره موفق شدم یه جائی در تهران پارس پیدا کنم. طبقه اول یک آپارتمان بود که خود صاحب خونه هم با ما طبقه دوم همون جا قرار بود سکونت داشته باشد. وقتی رفتم تا خونه رو ببینم یه زن تقریباً 30 تا 32 ساله درو باز کرد. من بیشتر از اینکه خونه رو ورانداز کنم، داشتم این زن را نگاه می کردم. چشای سبز تیره، موهای خرمائی و یه قد متوسط تقریباً 170 زیبائی خاصی به این زن داده بود. بعد از حدود نیم ساعت دیدن خونه ما در مورد مقدار کرایه و بعضی مسایل دیگر مربوط به خونه صحبت کردیم و قرار شد همون روز بعد از ظهر قرارداد ببندیم و بعدش فردا به اون خونه کوچ کنیم. هنوز چند روزی از رفتن ما به این خونه جدید نگذشته بود که متوجه شدم شکیلا خانم (زن صاحب خونه) شدیداً دچار افسردگی بود. چون ده سال قبل شوهرش به ژاپن واسه کار رفته بود و تا حالا به جزء اون سه سال اول که پول میفرست هیچ خبری از خودش نداده بود. شکیلا خانم بیچاره هم مونده بود با پسر 11 سالش و همه زنده گیشو گذاشته بود تا اونو بزرگ کند.
سه ماه تو این خونه جدید به سرعت سپری شد و بهار اومد. برای اولین بار بعد از اومدن به این خونه رفتیم خونه شکیلا خانم تا سال نو بهشون تبریک بگیم و اونو واسه شب خونه خودمون دعوت کنیم تا تنها نباشد. اونم با بی میلی قبول کرد. شب وقتی زنگ در به صدا در اومد و من درو باز کردم برای چند لحظه در جا خشکم زده بود. شکیلا خانم با اینکه یه آرایش خیلی کمی کرده بود اما آنقدر خوشگل شده بود که برای یه لحظه می خواستم همونجا بغلش کنم. اون چشای سبز و موهای خرمائی با اون لبهای برجسته و موج دار منو شیفته خودش کرده بود. دعوتش کردم بیاد تو و دست پسرش (سامان کوچولو) رو گرفتم و بردمش تو اتاق خودم تا با کمپیوترم بازی کنه، میدونستم تنها راه رسیدن به این خانم خوشگل از طریق سامان کوچولو است و راه دیگری نیست. اون شب تمام فکرم این بود که سامان کوچولو را به طرف خودم جذب کنم و موفق هم شدم طوریکه آخر شب وقتی داشتند میرفتن سامان کوچولو لج کرده بود که کمپیوتر لب تاب منو میخواد و شکیلا خانم هم از من خواهش کرد تا فقط واسه اون شب کمپیوترمو به سامان قرضی بدم، منم قبول کردم. ساعت تقریباً 12 همون شب بود که شکیلا خانم زنگ زد و با شرمنده گی گفت کاوه جون میشه یه لحظه تشریف بیارید بالا آخه سامان کمپیوتر خراب کرده و من نمی دونم چیکار کنم. رفتم در خونه شون و شکیلا خانم بیچاره با شرمنده گی درو باز کرد و منو تعارف کرد تا داخل برم. یه سی دی که کمپیوترو هنگ کرده بود در آوردم و برای سامان یه گیم خوب گذاشتم تا بازی کنه و بعد از اتاقش بیرون اومدم. خواستم بیام بیرون که دیدم شکیلا خانم بیچاره داره سعی می کنه که ماشین لباس شوئی رو که بعد تعمیر واسش آورده بودند سرجاش تو آشپزخونه ببرد. با یه سرفه بهش فهموندم که من اونجام و می تونم بهش کمک کنم. که اونم گفت ببخشید کاوه خان می شه تو بردن این ماشین لباسشوئی به من کمک کنید و منم که حسابی فردین بازیم گل کرده بود گفتم آره حتماً، فقط به من بگید کجا بزارمش........
اونشب گذشت اما بعد اون هر وقت شکیلا خانم کاری داشت منو صدا می کرد. حتی بعضی وقتا از من می خواست تا باهاش خرید برم، البته سعی می کرد مامان و بابام نفهمند. یه روز از من خواست تا باهاش برم به جمعه بازاری که همون نزدیکی بود، ساعت 4 بعد از ظهر بود و جمعه بازار حسابی شلوغ بود. یه ده دقیقه ای دو جمعه بازار راه می رفتیم که متوجه شدم شکیلا خانم سعی می کنه همش جلو من باشه، و اینطوری من همش به کون اون تماس پیدا می کردم. کیرمن حسابی شق کرده بود و اگرچه خجالت می کشیدم اما منم هی خودمو به بهانه های مختلف به کون اون می چسبوندم. وقتی دیدم شکیلا خانم هیچی نمیگه منم حسابی حشری شدم و دیگه تقریباً داشتم همش تو شلوغی جمعه بازار بغلش میکردم و کیرمو لای کونش میذاشتم. وای عجب کونی داشت خیلی نرمی داشت. وقتی برگشتیم خونه شکیلا خانم به من گفت کاوه جون میتونی فردا بیای بالا تو بعضی کارا به من کمک کنی، منم گفتم حتماً شکیلا خانم و بعد رفتم خونه ....
فردا صبح ساعت 10 بود که رفتم بالا، شکیلا خانم درو باز کرد اما چیزی رو که دیدم اصلاٌ نمی تونستم باور کنم. اون یه شلوار استرچ با تاپ تنش کرده بود که حسابی تموم خوشگلی های بدنشو برجسته می کرد. حسابی گیج شده بودم یه کون خوش تراش، سینه های متوسط و پوست تنش که از بس سفید بود من برا یه لحظه به یاد سفید برفی انداخت. تا حالا شکیلا خانم را بدون چادر ندیده بودم و با دیدن این صحنه کیرم حسابی شق کرد و منم که یه شلوار ورزشی تنم بود نتونستم اینو قایم کنم. شکیلا خانم منو تعارف کرد تا داخل برم و منم داخل رفتم. پرسیدم سامان کجاست و اونم گفت که چون امروز کار داشتم فرستادمش خونه مادربزرگش!
خوب شکیلا خانم از کجا شروع کنیم. اول کاوه جون بیا میخوام این کمدو جابجا کنم. و رفتیم طرف اتاق خواب تا کمد از اونجا جابجاش کنم اما لعنتی خیلی سنگین بود. واسه همین هردومون مجبور بودیم با هم اونو هل بدیم. وقتی داشتیم هل میدادیم یهو چشمم به کون شکیلا خانم افتاد که حسابی قمبل شده بود..... وای چه کونی داشت این زن......با دیدن این صحنه کیرم باز شد مثل کله یه مار کبری که دنبال طعمه بود. آروم آروم خودمو به پشت اون نزدیک کردم و نشون میدادم انگار که دارم کمده رو هل میدادم. بغل پامو به رونش مالیدم اما هیچی نگفت و فقط دست چپشو یهو ول داد که راست اومد رو کیرم خورد. الان اونم دیگه داشت خودشو به طرف من می کشید. کم کم اون کاملاً پیشروی من بود و من داشت به جای کمک کیرمو رو کونش میمالیدم که یهو روش برگردوند و کیرمو با دست های ظریفش گرفت. روش به طرف من کرد... جلو شلوارش کاملاً خیس شده بود و حشر مثل آتش از سر و صورتش میبارید. آروم دستمو گذاشتم رو کمرش و کشیدمش جلو بعدش لباشو به لبم چسبوندم و حسابی لباشو خوردم. خیلی خوشمزه بود. همینطور که لباش رو لبم بود بغلش کردم و بردم رو تخت خوابوندمش....
آروم با دندونام لباساشو از تنش در آوردم و بعد خودمم لخت کردم. همانطور که هیکلم گنده بود کیر خیلی بزرگی هم داشتم. زن بیچاره با دیدن کیرم شوکه شده، و کیرمنم مثل یک کیر اسب جلو اون با یه چشم چشمک می زد. یهوئی شکیلا به طرف من حمله کرد، نمی دونستم چیکار می خواد بکنه، اون اومدو کیرمو دستش گرفت بعد تو یه چشم به هم زدن دهن خوشگل شکیلا نصف کیرمو در خودش غیب کرده بود و داشت با ولع تمام اونو می مکید. گرمای عجیبی سراسر وجودمو فرا گرفته بود. احساس می کردم عنصر عجیبی بعد از سالها در کیرم زنده شده بود. بدون اینکه بخوابم کار دیگه بکنم یهو ناخود آگاه شکیلا رو از جاش بلند کردم و رو تخت انداختمش و خودمم افتادم روش.... نمی دونستم دارم چیکار می کنم حسابی عصبی بودم و قدرت عجیبی که در کیرم بوجود آمده بوده منو بیشتر و بیشتر عصبی می کرد. بدون توجه به حرفای شکیلا کیرمو تا ته تو کسش فشار دادم که شکیلای بیچاره جیغ وحشتناک زد. آره کسشو پاره کرده بودم. خون از بغل کوسش روان شده بود....
خیلی هول شده بودم. به طرف لباسام دویدم، اونها را پوشیدم و از خونه فرار کردم...
این داستان تقدیم می کنم به سارا.س که داستان " پاره شدن بكارتم و بهترين سكس عمرم نوشته بود. این داستان ادامه دارد، دوستان در صورتی که این داستان باب ذوقشون هست، نظر بدن تا من ادامه شو بنویسم. .......

نوشته: کامیaxo23

3.46104
نمره شما: هیچ :میانگین 3.5 (154 رأی )

37 نظر

محض رضاي خدا چرت و پرت نگو !

نوشته puriya در 5. January 2011 - 7:24

محض رضاي خدا چرت و پرت نگو ! مردك شكيلا يه بچه 11 ساله داشت ؛ يعني سامان داستان در اون موقع 6 يا 7 سال از تو كوچيك تر بود .
ببينم اين پرده بكارت شكيلا خانوم شما پرده كركره يا پرده عمودي بود ؟ وقتي كه تو بابا نان داد رو مي خوندي شكيلا خانوم رو پدر سامان هم جر داده بود و هم تركونده بود . جناب آرنولد تو چجوري شكيلا رو تكركوندي و جر دادي و فلنگ و بستي ؟ براي نوشتن اين متن زحمت كشيدي ؛ حداقل يا سكس دوستت يا كس ديگه رو نقل قول كن ، يا يه دروغ حساب شده بنويس . دمت گرم

خدایا یه دونه ازاین صاحب خانه

نوشته دودول طلا در 5. January 2011 - 7:31

خدایا یه دونه ازاین صاحب خانه ها هم نصیب ما کن
ادامه بده ببینم میتونی کونش راهم جر بدیsecuredownloadCAWHCB36.jpg

اگه ازاون خونه رفتین ادرس بده

نوشته solaris57 در 5. January 2011 - 17:49

اگه ازاون خونه رفتین ادرس بده ماهم بریم خونش و اجاره کنیم شاید به یه نوایی برسیم

Khubeh edameh bedeh,ama ageh

نوشته Silent Love در 5. January 2011 - 20:21

Thinking Khubeh edameh bedeh,ama ageh kosesh khun umadeh pardash oftadeh ageh to pardasho zadi pas un bacheh chejuri umadeh donya¿

بايد خدمتت عرض كنم اگر اون

نوشته Xeusf.e.a.r. در 6. January 2011 - 0:38

بايد خدمتت عرض كنم اگر اون خانم از بيماري افسردگي رنج مي برده شما از بيماريي به نام عقده رنج مي بريد. ضمنا خوب كاري كردي داستانت تقديم كردي به سارا.س چون جفتتونم استاد محض شرو ور هستيد.

منم با نظر بقیه موافقم

نوشته boylove_xxxx@ya... در 6. January 2011 - 0:58

منم با نظر بقیه موافقم

khande dare in dodol talaye

نوشته mehdibikas در 6. January 2011 - 1:33

khande dare
in dodol talaye jaghi hame ja khayelisi mikone
khob ama nazar
agha pesare dastane ma 193 ghadeshe va jende khanome dastane ma ke to bazar jelotar bod 170
man to fekre inam ke 23 cantimetr ekhtelaf chetori bar taraf shode
ke vaghti zane jelo tar rah miraft
kire in arnold laye kon jende khanom gharar migereft
Big Grin
rasti dodol tala
yeki az on aksa ke zadi bar aksaesh nasibe abjit shode
ye kire koloft Big Grin
Big Grin:D:D:D:D:D

مادر تو ميخوام اون كسي كه تو

نوشته nima6368 در 6. January 2011 - 1:59

مادر تو ميخوام اون كسي كه تو به اين بزرگي توش در اومدي
گفتي مامانت محجبه ست من ميميرم برا محجبه ها

اول ميگى اون شب شكيلا يه جورى

نوشته Alilot در 6. January 2011 - 4:06

اول ميگى اون شب شكيلا يه جورى اومده بود كه ميخواستم بغلش كنم ، بعد ميگى تا اون روز من فقط با چادر ديده بودمش ! دروغ كه كير نيست تو حلقت گير كنه تو بگو ! كسخل مگه كس اون يارو كشه كه تو خرطوم فيلتو بكنى اون تو بعد جر بخوره كس كش !
زمانى كه خواستى شروع كنى به نوشتن گفتم تو كونتو بده ، الان نون تو كونه ... گوش نكردى كه ! كدوم كونده اى رو ديدى بره تو كاره نويسندگى موفق باشه !!!‎

بعضی جاهاش خدایی تخمی بود و

نوشته Mahdi anjomani در 6. January 2011 - 4:53

بعضی جاهاش خدایی تخمی بود و این لطفی که بچه ها بهت میکنند حقته کوچولو.حال ادامه بده تاشایدنظرهامون عوض بشه

همش كس شعر محض بود منم با

نوشته mehrdadhot30 در 6. January 2011 - 10:43

همش كس شعر محض بود

منم با نظر بقيه برو بچ موافقم....!! Big Grin

to edame bede beibinam be

نوشته mehrran در 6. January 2011 - 17:24

to edame bede beibinam be koja miresi magarvan manam ba baghiye movafegham..
badesham t ba on heykalet khejalat nemikeshi dar miri ??

من بمیرم راستشو بگو! موفقیتت

نوشته davichka در 8. January 2011 - 5:32

من بمیرم راستشو بگو!
موفقیتت رو مدیون چی هستی؟!
جق های شبانه یا کون آنتیکت؟

آحه گوساله دیگه این کس لیسی آخر داستانت واسه چی بود؟؟

بابا داستان نبود كه جوك بود-

نوشته Dokhtarune در 13. January 2011 - 15:17

بابا داستان نبود كه جوك بود- شما بدل نگيرين- با همه ناشي گري بد ننوشت فقط سوتي داد - آخرشم ابراز علاقه كرد كه طرفدار پيدا كنه

kosmokhe jaghi,koslisie sara

نوشته saeedhugan در 13. January 2011 - 22:13

kosmokhe jaghi,koslisie sara ro mikoni fek kardi miad behet mide dayus?
boro be darso mashghet beres bache kuni

90%كس شعر 10% كيرم تو كس

نوشته Saeed sexy در 7. June 2011 - 23:05

90%كس شعر 10% كيرم تو كس مامانت
كيرم تو كون ارنولد كه اسمش رو يه بچه كونيه

برو بابا کس گفتی این زن ها

نوشته bos. در 11. September 2012 - 10:49

برو بابا کس گفتی این زن ها پوستشون ارتجاعی هستش با جای نوشابه خانواده هم پاره نمیشه

بابا آرنولد من ترسیدم نقدت

نوشته avrmega16 در 13. September 2012 - 1:55

بابا آرنولد من ترسیدم نقدت کنم

shayad2ta kos dasht

نوشته kapetan1 در 14. September 2012 - 18:09

shayad2ta kos dasht

(بدون موضوع)

نوشته 666nini در 13. October 2012 - 5:19

Party

agar kasi sex ba maharem dare

نوشته koslis1374 در 17. October 2012 - 19:17

agar kasi sex ba maharem dare biad yahoo chat konim kosli1374@yahoo.com

بدبخت خواسته حس نویسندگیشو

نوشته ماهیگیر در 2. November 2012 - 14:36

بدبخت خواسته حس نویسندگیشو امتحان کنه چرا اینقدر میزنین به ذوقش

تجربه ثابت کرده زنا به این

نوشته avrmega16 در 5. November 2012 - 0:42

تجربه ثابت کرده زنا به این راحتی ها که گفتی (طبق داستانت )کس نمیدن زنا مادر قحبه تر از این حرفا هستن پسرک

بابا دودول طلا بردار این عکسو

نوشته golden-sex در 6. November 2012 - 15:02

بابا دودول طلا بردار این عکسو الان ارنولد خان قصه از بس واسش جق میزنه که میمیره خونش میفته گردنت ها

خلاصه از ما گفتن بود

سلام منتظر ادامه داستانت هستم

نوشته oyama122 در 25. November 2012 - 16:03

_028KLULG.jpgسلام منتظر ادامه داستانت هستم خیلی جالبه

چراالکی داستان میگی گفتی زنه

نوشته ایران۱۹ در 6. December 2012 - 3:56

چراالکی داستان میگی گفتی زنه ۳۰یا۳۲سالش بودشوهرشم ۱۰ساله رفته ژاپن پسرش ۱۱سالش بودمجبورت کردن دروغ بگی ؟اخرگوز

جل الخالق. یه زن 30 ساله که

نوشته xXx-hamid-xXx در 13. December 2012 - 10:06

Surprise جل الخالق. یه زن 30 ساله که 10 ساله شوهرش نیست و یه بچه ی 11 ساله داره. تو دیگه یه تنه ترکوندی بابا !!!!!!!!!!!

تو که استاد کس و شعر نوشتنی

نوشته Gigarami در 12. January 2013 - 3:10

تو که استاد کس و شعر نوشتنی بگو تا مام بنویسبم دبگه

خاک برسرت خاک برسر عقده ای

نوشته acc_nzr در 23. January 2013 - 19:16

خاک برسرت
خاک برسر عقده ای ات
مرتیکه جلقوی متوهم .....

ايول

نوشته confisious در 4. February 2013 - 18:12

ايول

کیرم تو دهنت با داستانت کس

نوشته ماهان بجنورد در 6. February 2013 - 0:05

کیرم تو دهنت با داستانت کس مغز

chi begam valla khar khodetio

نوشته dada aghil در 8. February 2013 - 3:35

chi begam valla
khar khodetio baghaldastit agha kone

باحال بود ولي نميدونم اين

نوشته asheg1122 در 26. February 2013 - 13:12

باحال بود
ولي نميدونم اين سامانه ازکجا به دنيا اومده که زنه هنوز پرده داشته
در کل عالي بود!
کيرم با کس ساناز تو دهنت بخور تا جونت بالا بياد!!!

(بدون موضوع)

نوشته .Parvazi در 26. February 2013 - 13:12

Confused

آخه مجلوق ‏10ساله شوهره نیستش

نوشته shahin_m55 در 12. November 2013 - 14:58

آخه مجلوق ‏10ساله شوهره نیستش وپسرشم ‏11سالشه و زنه هم ‏30‏ ‏32سالشه پس حتما وقتی ازدواج کرده باید ‏7الی ‏9سالش بوده باشه آخره خر الاغ چرا کسه شعر تلاوت میکنی

تابلو کردی جلقی

نوشته علیبرقی در 2. December 2013 - 21:44

تابلو کردی جلقی