این ممه خوردن داره شما هم بفرمایید

MMM.jpg

4
نمره شما: هیچ :میانگین 4 (5 رأی )

5 نظر

فوق العاده واقعا فوق

نوشته feri bozorge در 27. December 2011 - 2:39

فوق العاده واقعا فوق العادهvery very good
از اونهایی که هرجی بخورم سیر نمیشم

من لبای خورنده رو ترجیح میدم

نوشته kaiten nage در 27. December 2011 - 2:50

من لبای خورنده رو ترجیح میدم اما سینه خوبیه.

خوراک من خوردن خانومای بالای

نوشته arash96 در 27. December 2011 - 10:50

خوراک من خوردن خانومای بالای 30 .آرش شیراز.silversea96@yahoo.com

اگه راست میگی بده ببین میخورم

نوشته karn0517 در 27. December 2011 - 12:43

اگه راست میگی بده ببین میخورم یانه

h_milad27 عالي بود

نوشته تينتو در 27. December 2011 - 21:25

h_milad27

عالي بود