باسلام .خوشکلا بیان تو

1 post / 0 new
top 2000
آف لاین
عضو از: March 13
پست ها: 13
باسلام .خوشکلا بیان تو

اگر دیدی جوانی بر درختی تکیه کرده
بدان کس گیرش نیومده وسکته کرده

0
نمره شما: هیچ