دختر تپل انگلیسی

2.05
نمره شما: هیچ :میانگین 2.1 (40 رأی )

4 نظر

سلام من وحید هستح تا زه

نوشته bvahid در 19. April 2011 - 22:11

سلام من وحید هستح تا زه با این سایت اشنا شدهام قبل از هر چیز تشکر و سپاس فراوان از مدیریت سایت دوم خواهش وتمنا از همه دوستان که به خو د احترام بگذارید شخصیت شما معرف بیانتان است سوم ان دسته از دوستان که به دلیل عدم اگاهی اکثرا مشا هده میشود پول خود به رخ می کشند کا ر بسیار قلتی است برای بار اول زیاد چانه زدم غذر خواهی میکنم ... به دنبال یک خانم بیش از پنجاه سله میگردم برای دوستی و در صورت تمایل ..... اگر کسی بود من حاضرم دوستدارشما .. وحید

انگشتای پاهاش از بس چاقن سره

نوشته SHAAPOUR در 12. January 2012 - 14:56

انگشتای پاهاش از بس چاقن سره جاشون جا نشدن Big Grin

Gooooood

نوشته milad1ma در 2. November 2013 - 8:17

Gooooood