دختر عمه شروع کرد

سلام به دوستانی که این اتفاقات برای انها نیافتاده اما فحش و کسعشر زیاد میگن حسودی شون میشه که یکی این کارارو بلده و انجام میده عمو جون تو هم بلدی ولی میترسی که مادرت اینا بفهمن و ابروت مثل من بره ولی من پررو تر از این حرفام اینم بگم که یکی رو میخوای بکنی باید آمار بهت بده یعنی یه :چشمکی ، حرف سکسی ، اسمس بلاخره یه جورایی باهاش صمیمی باش یا یکارایی کن که ازت خوشش بیاد یا کاری بلد باش مثل کار با رایانه . حالا بریم سر اصل مطلب :
من امیر ارسلانم که رفیقام منو ارسلان صدام میکنن الان سنم 18ساله وضع زندگی ما توپ توپه که تویکی از روستا های ایران که همه ارزو شونه بیان اینجا زندگی کنن ساکنم (شمال) این داستان برمی کرده به 5 یا 7 سال پیش(( اون موقع از من بی تربیت تر کسی توایران نبود که رفیقام به میگفتن ارسلان بی تربیت چون فیلم سکسی زیاد داشتم و نگاه میکردم اما جق نمیزدم )) که من بیمار بودم و واسه درمونم تهران بالاشهرش دکتر میرفتم هرساله به اول دوم مهر میرسید باید میرفتم بعد اونجا عمه های من که تهران زندگی میکردن میرفتیم خونه عمه خودم که اون یه دخترداشت و چند تا پسر که ازدواج کردن بجز یکیشون حالا: اسم دخترش هما بود اون موقع او سوم دبیرستان بود که اوج غریزه جنسی دخترا بود یه روز بعد دکتر رفتنم که ظهر شده بود البته قبل دکتر بریم میرفتیم اونجا با پسر عمم که راه بلد بود با اون میرفتیم بخاطر اینم بود که هم زود بریم هم به ترافیک نخوریم

ظهر اومدیم خونه منم رفتم تو اتاق هما که لباسمو عوض کنم دیدم که اون هست عوض نکردم بعد رفتم کنار اون نشستم که داشت درس زبان تخصصی درس شو مخوند منم با یه برگ A4 داشتم کوسکلک باز میکردم((داشتم نوشته های پشت ماشین ها رو می نوشتم چون من از بچگی عاشق ماشین پیکان و اسپرت کرد ماشین ها بودم والانم به ارزو رسیدم یه پیکان بنفش دارم))

بگذریم بعد چند دقیقه دیدم اون بادستش داره با کیرم ور میره که گفتم نکن زشته البته من از خدام بود یه خورده سیاست بکار بردم که حالیش بشه اما انگار نه انگار که به اون گفته بودم من با کمال بی ادبی دستمو بردم لای پاش اول با پاهاش ور رفتم نبودید ببینید که چه حالی داشت بعد یه هو سر وکله مادر کوسش پیدا شد ((اخه عمه من عین دخترش بچه بود جنده بود این ماجرارو از مادر بزرگم شنیدم بعد بهتون میگم چطوری شد که گفت)) اومد گفت بیایید ناهار حاضره ما رفتیم ناهار بعد ناهار همه خوابیدن اما من داشتم با لپ تاپ خودم بازی فوتبال میکردم تو اتاق داشش البته که اومد منو صدا زد من دوزاریم جا افتاده بود رفتم همراش تو اتاقش دیدم نیست یواش صداکردم دیدم پشتم ظاهر شد من که چشمم به او افتاد حشرم زده بود بالا اخه اون سینه ای که من دیدم یه زن 36 ساله چنین سینه ای نداره چه برسه به اونمن که مات شدم اوترسید اومد جلو گفت ارسلان چته منم؟ گفتم چیزیم نیست فقط شوکه شدم! گفت مگه تا حال از این چیزا ندیدی؟ گفتم دیدم ولی اینطوریشو ندیدم اون با تعجب گفت کجا دیدی عزیزم؟ من گفتم تو فیلم های سکسی گفت داری ؟منم گفتم اره تولپ تاپم هست گفت برو بیارش خلاصه اوردم گذاشتم اون داش از هوس پاره می شد منم حشرم رفت بالا که اروم دستم رو بردم دور کمرش که دستمو پشتش حس کرد اروم چشاشو بس تو بازش کرد سرشو گذاشت رو شونم منم اروم بوسش کردم دیدم عین گشنه ها دار لبامو میخوره بهش گفتم اروم تموم نمیشه که 5 دیقه از هم لب گرفتیم بعدش همون طور لب میگرفتیم دست چپم رو بردم تو شلوارشو وبا دست راستم محکم سینه هاشو چنگ میزدم نبودی ببینی که چه اه وناله ای میکرد که بعد از سر تا نوک پاهاشو خوردمو بوس کردم .رفتم سراغ اصلی ترین چیز که کوس بود اروم شلوارشو در اوردم بعد بهش گفتم اگه صدات در بیاد خودت میدونی سرمو بردم دم کوسش چه تمیز بود ناکس شروع کردم خوردن بازبونم اینقدر خوردم اونم هی بالا پایین میکرد یه هو دیدم سرمو فشار داد به سمت داخل وشل شد و تمام دهنم پر اب شد فهمیدم که ارضا شده بعد گفتم عزیزم حالا نوبت توهه اونم تمام لباسمو دراورد وکیرمو میخورد بعد اون خوابوندمش رو تخت که از جلو بکنم که گفت نه از پشت منم گفتم من فقط جلو میخوام دوس داری بخا دوس دار نخوا اون مخالفت میکرد منم پاشدم لباسمو بپوشم دیدم اومد پیشم نازمو میکشه منم پامو کردم تویه کفش که فقط از جلو اونم میگفت اگه بکارتم پاره شه چی منم گفتم اونو تو خودت میدونی تازه از پشتم اگه بکنم طاقت نمی یاری از درد اونم گفت اشکال نداره منم که حرصم در امده بود یه خورده کیرمو خیسش کردم وقتی داشتم میدادم داخل گفت صبر کن گفتم چیه گفت کاندوم بزار منم گفتم از این سوسول بازیا خوشم نمیاد اونم گفت بکن ولش بعد من اصلا" یوایش مواش در کارم نبود چون اعصابم خراب بود دیگه سر کیرمو گذاشتم فشار دادم تا ته که یه هو جیغ بلندی کشید بلندی کشید که من گفتم الانه که همه بریزن تواتاق چند دیقه صبرکدم دیدم خوشبختانه کسی نیومد خودش بهم گفت بیا از جلو بزار منم از خدا خواسته پریدم اینقدر بوسش کردم دوباره گردنشو خوردم گذاشتم حشرش بزنه بالا که همينم شد زد بعد خودش گفت عزيزم من کير ميخيوام بکن ديگه منم که مريضي گل کرده بود کيرمو گرفتم هي میبوردم دم کوسش اما داخل نمیدادم که هما داشت پاره میشود از شهوت بعد یه هو خودشو هول داد بطرف کیر نازنینم دیدم تا ته رفت داخل بعد چند تا دخول دیدم کیرم خونی شد بعد پاکش کردم دوباره دادم داخل نبودی که: کیر داشت از گرما میپوخت انگار شومینه داخلش روشنه ولی حال داد همینطوری تلمبه میزدم که دیدم ابم داره میاد البته اب که نه همونطور محکم گرفتمش خوابوندمش بعد چند دیقه خوابمون برد همونطوری که کیرم تو غلافش بود بعد 1ساعت بیدار شد منم بیدار کرد بعد بهم گفت خیلی بد جنسی گفتم :چرا؟ گفت: از پشت که کردی مردم خیلی درد داشت منم گفتم: بهت که گفته بودم درد داره بعد گفت : راستشو بگو از حرص فشار دادی منم که خندم گرفت فهمید که از حرص کردم بعد رفت دوش بگیرهمنم لباسامو پوشیدم یه کی 2 ساعت بعد رفتم حموم بعد اون ماجرا ما خیلی باهم سکس کدیم یعنی هر وقت همو میدیدیم سکس ما براه بود درضمن همون شب با اسرار زیاد که بیا پیشم بخواب منم اخرشب با لپ تاپ رفتم با هاش خوابیدم اونجاهم باهم سکس کردیم من دیگه حال پا شدن نداشتم اینم از داستان من ارسلان بیتربیت . ((عمو حالا که کیرت بلند شد مثل بچه ها نرو جق نزن خاک برس))
راستی یه چیزی جا موند ابروم : منم بعد اینکه 16 یا 17 ساله بودم این حرهارو پیش یکی گفتم که میخواست ازدواج کنه باهش همون هما دیگه . اونم همسایه ما بود حتما پیش خودت میگی که چطوری با هم اشنا شدن اخه هما میومد خونه ما اونجا این همسایه ما که از بچگی کونی بود بهش شماره دادو دوست شدن خلاصه این کونی صدام ضبط کرد واسه اون فرستاد اونا هم با مامانو باباش اومدن شمال پدرمو خواستن با من صدارو که گوش کردم داشتم می مردم که گفتم به خودم مگه اون تورو گائید بعد عمه جنده من به پدرم هزار حرف زد منم که گفتم بهتون پررو هستم: اعصابم داغون پاشودم پیششون به دخترش گفتم مگه تو جنده مادرجنده خودت نگفتی بیا بکنم عمه یه سیلی خوابوند تو گوشم میخواست دومی روهم بزنه دستش گرفتم تو چشش نگاه کردم گفتم تو جنده بودی که دخترت جنده شد زدم از خونه بیرون پدرم اومد خونه ناراحت بود که فقط وفقط یه حرف زد و یه پس گردنی .بهد اون ماجرا عمه کوس من همه جا جار زد ماجرا رو گفت انگاری دخترش منو گائیده بود و پشیمونم هستند که از همون موقع تا ابد باهاشون قهریم دخترش هم با برادر دوست صمیمیم ازدواج کرده امسال که سال91 میشه عمه با شوهرشو دیدم (در ضمن اینم بگم که ما با شوهرش حرف میزنیم) منم که اون روز پدرمو بی احترامی کرد دیدمش گفتم من تا خاندانتو نگائیدم اروم نمیشم که بهم گفت خفشو منم کیرم حساب نبود اینم از عاقبت کردن

نوشته: ارسلان بیتربیت

1.454545
نمره شما: هیچ :میانگین 1.5 (11 رأی )

45 نظر

کس کش دروغگو وضعتون توپ بود

نوشته باران آزادی در 23. February 2013 - 7:39

کس کش دروغگو
وضعتون توپ بود بعد تو.روستا بودید پیکانم آرزوت بود
بعد تو13سالگی لپ تاپ داشتی
عمه آدم دروغگو

kos nago momen....bache

نوشته kos111 در 23. February 2013 - 7:42

Smile) kos nago momen....bache dahati boro gosfandato becheron

فكر كنم تنها حرفى كه تو

نوشته trakhtur در 23. February 2013 - 10:34

فكر كنم تنها حرفى كه تو داستانت راست بود اينه كه خيلى پرويى
چون اگه پرو نبودى خجالت ميكشيدى اين كس شعر هارو به كسى تعريف كنى

نگراني آبروت بره؟ من آب روت

نوشته Like-boy در 23. February 2013 - 11:50

نگراني آبروت بره؟ من آب روت ميام،مثل زادرود

ای همون پیکان بنفش با نوشته ی

نوشته پوپو کرمانشاه در 23. February 2013 - 12:19

ای همون پیکان بنفش با نوشته ی پشتش تو کونت . میدونم بیماریت چی بوده ؟؟ بد بخت جلقی بودی تو . اخه کونده جیغ زد هیچکی نیومد . د یدفعه بگو اون جنده بوده که کاندوم همون لحظه پیشش بوده . بابای پولدار زیر خر

ey dehatiiii deghat kardid

نوشته dash.agha در 23. February 2013 - 12:31

ey dehatiiii

deghat kardid che zoori mizad bege masalan poldarim Smile)))

دیوس مادر جنـــده دروغ گو

نوشته ostaosta در 23. February 2013 - 12:39

دیوس مادر جنـــده دروغ گو

چرا کس میگی حداقل یه دروغ

نوشته hosein0000 در 23. February 2013 - 13:07

چرا کس میگی
حداقل یه دروغ بهتری میگفتی.

همه اسمرف های ابی خوشگل تو

نوشته smurf در 23. February 2013 - 14:01

همه اسمرف های ابی خوشگل تو کونت دروغگو اگه پولدار بودی پیکان بنفش با نوشته های پشتش آرزوت نبود
جلقی

فقط 3 خط اول رو خوندم ...

نوشته sinaparsaaaa در 23. February 2013 - 14:26

فقط 3 خط اول رو خوندم ...

مادر هر چی جقی و دهاتی بگام

نوشته Adoljojo در 23. February 2013 - 14:51

مادر هر چی جقی و دهاتی بگام پوپو کرمانشاهی هم راست میگه خو جنده نیست کاندوم با هاش باشه کوس کش

یعنی اون موقع 11 سالت بود که

نوشته dariush1994 در 23. February 2013 - 15:05

یعنی اون موقع 11 سالت بود که دختر عمتو کردی . کیر نهنگ تو کونت خودتو دختر عمت

یعنی اون موقع 11 سالت بود که

نوشته dariush1994 در 23. February 2013 - 15:06

یعنی اون موقع 11 سالت بود که دختر عمتو کردی . کیر نهنگ تو کونت خودتو دختر عمت

اول یاد بگیر به کس نگی کوس

نوشته SEXI ladiy در 23. February 2013 - 15:32

اول یاد بگیر به کس نگی کوس بعدشم گفتی آبم داشت میومد البته آب که نه پس چی بود شربته عمت بود پسره ی کس مشنگه جلق جلوق جقیییییییی

برو کس نگو!اعصابمو خورد کردی

نوشته royalboy در 23. February 2013 - 15:35

برو کس نگو!اعصابمو خورد کردی بچه کونی!خیلی بیشعوری.اونقد بیشعور نیستم که به مادر و خواهرت فحش بدم اما اگرم کسی داد حقته!

اینقد کسو شعر نگو مغز گنجشکی

نوشته SEXI ladiy در 23. February 2013 - 15:36

اینقد کسو شعر نگو مغز گنجشکی همش دروغ بود یعنی چی آبم داشت میومد البته آب که نه پس چی بود شربت عمت بود ؟

حانیه جان بهتر نیست وقتی تو

نوشته mehrab 565 در 23. February 2013 - 15:40

حانیه جان بهتر نیست وقتی تو دلت فحش میدی دیگه به کسی نگی ؟

اینقد کسو شعر نگو مغز گنجشکی

نوشته SEXI ladiy در 23. February 2013 - 15:43

اینقد کسو شعر نگو مغز گنجشکی همش دروغ بود یعنی چی آبم داشت میومد البته آب که نه پس چی بود شربت عمت بود ؟

حانیه جان بهتر نیست وقتی تو

نوشته mehrab 565 در 23. February 2013 - 15:48

حانیه جان بهتر نیست وقتی تو دلت فحش میدی دیگه به کسی نگی ؟

اینقد کسو شعر نگو مغز گنجشکی

نوشته SEXI ladiy در 23. February 2013 - 15:54

اینقد کسو شعر نگو مغز گنجشکی همش دروغ بود یعنی چی آبم داشت میومد البته آب که نه پس چی بود شربت عمت بود ؟

بشین بینیم بابا چاقال

نوشته hasti612 در 23. February 2013 - 16:14

بشین بینیم بابا چاقال

کسی باورنمیکنه

نوشته افسانه۲۰ در 23. February 2013 - 16:39

کسی باورنمیکنه

چرت بوددددد

نوشته Mahsa Teh در 23. February 2013 - 16:55

چرت بوددددد

عزیز من داستان رو برای مخ زنی

نوشته Afshin_moosavi در 23. February 2013 - 16:58

عزیز من داستان رو برای مخ زنی ننویس - مثل چی اومدی چرت و پرت سر هم کردی که ما پول داریم
آخه آدم خر ، اونکسی که پولداره اولا اینقد شخصیت داره که بدونه پولدارتر از اونم هستن و نیاد جار بزنه
الان با خودت فکر کردی 2 ت کس خول گیر بیان بگن وای این چقد پول داره بریم مخشو بزنیم
کله کیری ...

زبان تخصصی میخوند دختر 17-18

نوشته mostoufi در 23. February 2013 - 17:08

زبان تخصصی میخوند دختر 17-18 ساله؟ تخصص کس دادن؟
عن چهره خفه بمیر سایتو به گه نکش.

با اسپانه موافقم؛ :loll:

نوشته pepsi1975 در 23. February 2013 - 18:24

با اسپانه موافقم؛
Rolling On The Floor :loll: Rolling On The Floor :loll: Rolling On The Floor :loll: Rolling On The Floor :loll: Rolling On The Floor :loll: Rolling On The Floor

زن قعوه كيرم تو وضع توپتون

نوشته BIG BEYZE در 23. February 2013 - 18:58

زن قعوه كيرم تو وضع توپتون بشه،آخه دهات شما مگه اينترنتم داره؟

برادران عزیزم کس درسته نه کوس

نوشته Esfahan 26 در 24. February 2013 - 15:09

برادران عزیزم کس درسته نه کوس قهبه درسته نه قهوه
بماند که بعضیها نوشته اند قعبه!!
این همه غلط املایی در داستان ها و نظرات ناشی از چیه اخه؟؟
ارضاع رو از کجاتون در اوردین؟؟
جرق رو از کجا در اوردین؟؟

ای بلد/وای که تو چقد بلدی

نوشته Parsi Sexi در 23. February 2013 - 22:02

ای بلد/وای که تو چقد بلدی عمو/بیا پیش خودم که بهت بدم/جوری میدم که حال کنیا - حال
Wink

این بد بخت فقط برای کس ساناز

نوشته sootedelan در 23. February 2013 - 23:21

این بد بخت فقط برای کس ساناز این داستان را نوشته و از بخت بدش ایندفه داستانش بقدری تخمی بود که ساناز دلش نیومد حتی کسشو حواله این بد بخت کند.... بیچاره حالا تو خماری بمون

آن شب،شب آشنائیم یادت

نوشته شراره جون در 24. February 2013 - 0:10

آن شب،شب آشنائیم یادت هست؟
گفتی تو به من کجایی ام یادت هست؟
تو حرف زدی به لهجه ات خندیدم
ای دل،دل روستائیم یادت هست؟
(تقدیم به تمام روستایی های عزیز و مهربون)

سلام
من بند اول داستان رو خوندم و دیگه ادامه ندادم.ولی بچه ها شماها چرا بجای اینکه خودش رو به باد فحش بگیرید به روستایی ها توهین میکنید؟روستا از ریشه رستن مشتق شده و به معنای ریشه دواندن و روییدنه.چرا به ریشه خودتون اهانت می کنید؟ مثل کیش گم کردگان یشه خودتونو فراموش نکنید...مثل اینکه یادتون رفته اول روستاها به وجود اومد و بعد شهرها.مادربزرگ مادری من روستاییه و تابستون ها میریم روستاشون!اون جا هم آدمای ثروتمند هست و هم ندار.ولی اون چیزی که خیلی مسلمه اینه که اولا سادگی و صمیمیت روستایی ها خیلی ملموس و زیبا و قابل تحسینه.دوما همه شماها اصالتا روستایی هستید و کسی نمی تونه بیاد این جا ادعا کنه که اجداش اولین بورژواهای تاریخ هستند...مثلا ماها که غرق تمدن شهری شدیم چقدر مفید بودیم؟؟؟ چون عضو شهوانی هستیم باید افتخار کنیم؟ چون از برکت باباهامون داریم تو انواع سایت ها جولان میدیم باید مردم رو تحقیر کنیم؟ گویند پدر تو بود فاضل/ از فضل پدر تورا چه حاصل؟
یادتون نره که ما هرچی داریم از کشاورزان و روستایی ها داریم.اتفاق مادربزرگ من با تمام صمیمیت روستاییش یه زن کاملا روشن فکر و باخداست و وقتی که پیشش میریم با گریه ازش جدا میشم.شماها نمی دونید که وقتی دستای تلخه(یه علف هرز) خورده اش پس از وجین رو لمس میکنم،چقدر دیوونه ام میکنه.نمی دونید مناجات سحرگاهیش چه رستاخیزی در من ایجاد میکنه؟ یا وقتی با چادر سفیدش نماز می خونم به معراج میرم(بوی عجیبی داره که قابل توصیف نیست)
مامانی خیلی دلم برات تنگ شده(مادربزرگم رو مامانی صدا می کنیم)
...................
بقول لیلا فروهر:اگه دست زمونه/دل تورو شکسته
اگر که برف پیری /روی موهات نشسته
هنوزم که هنوزه/واسه من تو همونی
تا دنیا دنیا هستش
الهی که بمونی
ازتون خواهش می کنم به روستایی ها توهین نکنید............... Wave

اول این که از کس شعرات بجای

نوشته sexxxx19 در 23. February 2013 - 23:35

Rolling On The Floor Rolling On The Floor Rolling On The Floor Rolling On The Floor اول این که از کس شعرات بجای جوک استفاده کردم دمت گرم جقی بی کله.
راستی تو اون موقع گفتی چند سالت بود؟11؟
اخ کسخل اونموقع اصلا تو دودولت به پرده ی طرف میرسید که پارش کنی؟ Rolling On The Floor Rolling On The Floor
ای تف به ذاتت
ببین یه چیزی دفعه ی بعد که خواستی کش شعر بنویسی(که امیدوارم ننویسی)حداقل کنار عنوان داستان بنویس(طنز)که ما تکلیفمونو بدونیم=))
اما خداییش با این جملت خیلی حال کردم که نوشتی((عمو حالا که کیرت بلند شد مثل بچه ها نرو جق نزن خاک برس)) Rolling On The Floor Rolling On The Floor Rolling On The Floor
اخ جقی فکر کردی خیلی داستانت تحریک کننده بود؟
یه خواهش ننویس دیگه مرسی

کيرم تو كوس ننت پس کلا

نوشته Mohamad-71 در 23. February 2013 - 23:42

کيرم تو كوس ننت پس کلا خانوادگي جنده تشريف دارين؛آره 18 سالته و داستانت برميگرده به 7 سال پيش که تو 11 سالت بود؛خب كوسكش سنتو بيشتر ميگفتي کيرم پس کلت؛آخه بچه 11 ساله كيرش راست ميشه كه بخواد آبش بيادو اونطور ماهرانه سكس بكنه داهاتي؟نكنه پسر عمت بوده داشته کونت ميذاشته؟

کیرم تو مخ بنفش تخمیت,پشت کون

نوشته matador666 در 24. February 2013 - 1:02

کیرم تو مخ بنفش تخمیت,پشت کون مامانت بنویس,

heset kheyli khoshgel

نوشته matador666 در 24. February 2013 - 1:21

heset kheyli khoshgel bod,ziad adame in sheklio jingile mastoni nistam vali az adabiatet khosham omad heyfam omad nagam behet,khosh bashi jojo

heset kheyli khoshgel

نوشته matador666 در 24. February 2013 - 1:22

heset kheyli khoshgel bod,ziad adame in sheklio jingile mastoni nistam vali az adabiatet khosham omad heyfam omad nagam behet,khosh bashi jojo

كوني

نوشته luciferrr212 در 24. February 2013 - 1:30

كوني

تو کل زندگیت که اعصابت داغونه

نوشته رضا 1973 در 24. February 2013 - 1:48

تو کل زندگیت که اعصابت داغونه و پررویی...
بغل هم خوابتون برد و توی خواب یک ساعت تمام کیرت تو غلافش بود!!!... نکنه به جای منی چسب ریخته بودی تو کسش!
کیرم تو اون اعصاب داغونت... بچه جغی... کیر تو اعصاب کونت!
اسب بنگلادشی کونت بذاره تا زبونش هم نفهمی که التماس کنی بکشه بیرون!

برو گتو بخور اسکل وامونده

نوشته eram در 24. February 2013 - 3:00

برو گتو بخور اسکل وامونده

برو گتو بخور اسکل وامونده

نوشته eram در 24. February 2013 - 3:01

برو گتو بخور اسکل وامونده

ببین من اولین پستی هستش که

نوشته M.GALAXY در 24. February 2013 - 3:12

Big Grin ببین من اولین پستی هستش که میزارم تاحالا این همه داستان خوندم راست دروغ برام مهم نبوده اندازه داستان کس شعر تو ولی این داستان تو کوفر منو بالا اورده
اخه کیری یه چیزی بگو بگنجه
کسکش خر پول دارید به کیرم
راستی تو دهات سرعت اینترنتت چنده سرعت دانلودت بالا هست فیلم سوپر بگیری
کسکش
کیری ان

آخه کس کش مادرهیذ خودت فهمیدی

نوشته nima006 در 24. February 2013 - 4:23

آخه کس کش مادرهیذ خودت فهمیدی چی نوشتی خواهش میکنم دفعه بعد که احساس خارش کردی به نزدیکترین شاخه درخت پناه ببر معلوم اراون کس میخهای روزگاری که دخترای کف فامیلتون واسه دیدن شمبولت کیرت میکنن...ط؟سعی کن دیگه کیر نشی

گیخوار

نوشته Mehdi khan در 24. February 2013 - 15:37

گیخوار

گیخوار

نوشته Mehdi khan در 24. February 2013 - 15:59

گیخوار

وضع توپ و پیکان!!!!! معنی وضع

نوشته ama66 در 4. March 2013 - 15:22

وضع توپ و پیکان!!!!!
معنی وضع توپ فهمیدیم کس مغز لاشی