دوست دختر ۱۴ ساله

سلام من ارش هستم 19 سالمه و تو یکی از شهرهای شمالی ایران زندگی میکنم.داستانی که میخوام واستون تعریف کنم مربوط به دو سال بیشه.یه دوس دختر داشتم به اسم الهام که 14 سالش بود.اولای رابطه روم نمیشد در مورد موضوعات سکسی با الهام حرف بزنم تا یه شب که داشتیم به همدیگه اس میدادیم خودش بحث سکس رو بیش کشید.ازاون شب بود فهمیدم که بله الهام خانومم بدش نمیاد باهام یه حالی بکنه.راجع به الهام بهتون بگم که یه دختر قد بلندبابوست خیلی سفیدوتوی یه خونواده ای زندگی میکرد که زیاد بهش گیر نمیدادن.چند ماهی با حال تلفنی گذشت تا روز موعود فرارسید.22بهمن بود که الهام باید از طرف مدرسه میرفت راهبیمایی..شبش بهش اس دادم که بعد از راهبیمایی بیا خونه ی ما که یه کم باهم صحبت کنیم.گفت:ارش کسی خونه نباشه.مامانمم که از خوش شانسی من با داداش بزرگم رفته بودن یه شهر دیگه واسه مراسم ختم یکی از فامیلامون.فقط داداش کوچیکم خونه بود.گفتم:باشه بیا کسی خونه نیست.فردا صبح زود از خواب با شدم رفتم حموم حسابی خودمو ترگل ورگل کردمو اماده ی یه بذیرایی کیری از الهام شدم.حدودای ساعت 11بود که زنگ زد گفت:ارش بیا دنبالم.گفتم:چشم خانومی همین الان. داداش کوچیکه رو از خونه انداختم بیرون وماشینو از بارکینگ برداشتمو رفتم دنبالش.وقتی رسیدم اونجا دیدم اونطرف خیابون داره واسم دست تکون میده.بچه ها به خدا اولش نشناختمش بعد دیدم بله خودشه.وای چه تیکه ای!!!قدش که بلنده کفش باشنه بلندم بوشیده بود بایه شلوار چسبون سیاه که قشنگ اون ساق های کشیده و خوشکلشو به رخ میکشید.اومد سوار شد سلام کرد و گفت:ارش سردمه.منم بخاری رو روشن کردم و راه افتادیم سمت خونه.وقتی به نزدیکای خونه رسیدیم کلیدارو بهش دادم گفتم:زود برو تو تا بیش همسایه ها تابلو نشدیم .منم ماشینو بردم بارکینگ و رفتم تو.دیدم سربا وایساده ودر و دیوارو نگاه میکنه بهش خوشامد گفتم و رفتم تو اشبزخونه که ازش بذیرایی کنم.دوتا قهوه ی داغ ریختم که تو اون هوای سرد حسابی حال ادمو جا میاورد.وقتی رفتم بیشش دیدم رو تخت خوابم نشسته.میز کنار کامبیوتو اوردم جلوی تخت وقهوه هارو گذاشتم روش.دل تو دلم نبود.نمیدونستم چه جوری شروع کنم.رفتم کنارش رو تخت نشستم .داشتیم قهوه میخوردیم و حرف میزدیم که دستمو انداختم دور گردنش.اونم بدون معطلی سرشو گذاشت رو شونم.گفتم:الهام؟سرشو چرخوند که نیگام کنه بی اختیار لبمو بردم سمت لبش.برام عجیب بود که حتی یه ذره هم مقامت نکرد .حتی داشت همراهی میکرد.داشتم از خوشحالی بال در میاوردم اخه کلی نگران بودم که اگه مقاومت کرد چه جوری راضیش کنم .خلاصه داشتیم لبای همو میخوردیم که گفتم:الهام زبونتو میخوام.زبونشو دراورد.تا ته زبونشو کردم تو دهنم.نوک زبونامونو که به هم میزدیم هردومون تو اسمونا بودیم.درحال لب گرفتن بی اختیار رو تخت ولو شدیم.رفتم روش.کیرم داشت منفجر میشد.شلوار تنگم که اجازه نمیداد کیرم عرض اندام کنه. دستمو بردم دکمه های مانتوشو بازکنم که یه خرده مقاومت کرد منم بی توجه به واکنشش دکمه هاشو باز کردم وای ی ی ی خدا یه سوتین بنفش بوشیده بو که حسابی کیر ادمو راست میکرد.سوتینشو کنار زدم دو تا بستون متوسط الحال و سفید با نوک متمایل به صورتی.شروع کردم به خوردن .ارش حالا نخور کی بخور.همچنان که مشغول خوردن ممه هاش بودم کیرمم از روی شلوار به بدنش میمالیدم.الهامم چشاشو بسته بود فقط یه اه خفیف از اون دهن خوشکل وخوشمزه ش میومد بیرون.یه دفعه که سرمو بلند کردم که نگاش کنم دیدم زل زده به چشمام.گفت:خوشمزه ست؟گفتم خوشمزه ترین چیزیه که تا به حال خوردم.یه لبخند شهوت امیز زد وهیچی نگفت.از خوردن ممه ها که سیر شدم دست بردم شلوارشو بکنم که دستمو کنار کشید.گفتم:جون مادرت حال گیری نکن .بعد از کلی خایه مالی بالاخره راضی شد.شلوارشو که کشیدم بایین.دیوونه تر شدم اخه تضاد رنگ بنفش شورت رو با بوست رون سفید تصور کنین کیراتون میترکه.یه لحظه فک کردم تو بهشتم .از روشورت چند بار بوش کردم.داشتم تو اسمو نا برواز میکردم که گفت:بس تو چی؟نمیخوای لخت بشی؟منم که از خدا خواسته در عرض 30ثانیه لخت مادر زاد کنارش دراز کشیدم.تا به خودم اومدم دیدم داره با کیرم ور میره.گفت:چه کیر بزرگی داری ارش!گفتم تحفه ایست ناقابل و شروع کردم دو باره ممه ها و لباشو خوردن .اونم اخرش کار خودشو کرد.اینقدر با کیرم ور رفت تا ابم ریخت تو دستش.با دستمال کاغذی دستاشو باک کرد.گفتم :چیکار کنم تا دوباره کیرم بلند بشه؟رفتم سراغ کسش.شورتو زدم کنار یه کس ابدار ه سفیده ترو تمیز خود نمایی کرد.شروع کردم به خوردن.کس خیسشو لیس میزدم زبونمو درطول کسش از بالا تا بایین میکشیدموصدای ناله هاش بلند شد.سرمو محکم به کسش فشار میداد.یه کم که ادامه دادم بدنش لرزید و ارضا شد و اب کمی از کسش اومد که مزه ی خاصی نداشت .در حین خوردن کسش یه دفعه چشمم به باهای خوشفرم و کشیدش افتاد.جوراب سفید بوشیده بود .باهاشو بلند کردم و مالیدم به دهنم و بوشون میکردم.حتما توصیه میکنم امتحان کنین.کیرم کم کم بلند شد.یه کم باهاشو به کیرم مالیدم.دیگه دیوونه شده بودم.گفتم:الهام برگرد.گفت:واسه چی؟گفتم تورو خدا اجازه بده بذارم کونت.این بار دیگه خایه مالی افاقه نکرد.گفتم:باشه برگرد فقط میذارم لای بات.گفت:باشه.برگشت.منم یه کم تف زدم لای باش خوابیدم روش.گففتم:روناتو تند به هم بچسبون.وای چه لذتی داشت.یه کم عقب جلو کردم و گه گاهی با کله ی مبارک کیرم میمالیدم به شکاف ابدار کسش.وای خدا عجب لذتی.ابم داشت میومد.گفتم:ابمو کجات بریزم؟گفت:نمیدونم فقط زود باش.منم ریختم بهترین جای ممکن (شکاف کسش).گفت:خیلی داغه ارش.کسشو با دستمال باک کردم چند تا لب ابدار ازش گرفتم و لباسامونو پوشیدیم و رسوندمش خونه.امیدوارم خوشتون اومده باشه.

نوشته: آرش

2.846155
نمره شما: هیچ :میانگین 2.8 (13 رأی )

30 نظر

14?بیشتر نبود? کیرم دهنت با

نوشته peacocks در 13. February 2013 - 16:49

14?بیشتر نبود? کیرم دهنت با دروغت جقی

از داغی ابت کسش نسوخت؟ قوه ی

نوشته H4mid_l4id در 13. February 2013 - 16:51

از داغی ابت کسش نسوخت؟

قوه ی تخیل باحالی داری!
دختری ک توصیفش کردی باحال بود
سینه های متوسط
جوووون!

از داغی ابت کسش نسوخت؟ قوه ی

نوشته H4mid_l4id در 13. February 2013 - 16:53

از داغی ابت کسش نسوخت؟

قوه ی تخیل باحالی داری!
دختری ک توصیفش کردی باحال بود
سینه های متوسط
جوووون!

اونوقت با اون تیپ رفته بود

نوشته Imi parse در 13. February 2013 - 17:32

اونوقت با اون تیپ رفته بود راهپیایی؟ صد در صد روز قدس جهت آزادیه بیت المقدس بوده.
کاری نداریم . جوووون ! چورتو برم قناری !

حتما یه دلیلی داره که سن

نوشته Northboy7117 در 13. February 2013 - 17:45

حتما یه دلیلی داره که سن قانونی رو 18 گذاشتن.
دوستان به قانون گذارا اعتماد کنید

نظرها بهتر از داستان بود

نوشته شراره جون در 13. February 2013 - 17:55

Rolling On The Floor Rolling On The Floor Rolling On The Floor Rolling On The Floor Rolling On The Floor Rolling On The Floor Rolling On The Floor Rolling On The Floor Rolling On The Floor Smile) Smile) Smile) Smile) Smile)
نظرها بهتر از داستان بود

آخه داداش جقی من من تا حالا

نوشته esi.1370 در 13. February 2013 - 18:05

آخه داداش جقی من
من تا حالا به هیچ داستانی گیر نداندم ولی داستان شما مورد دار بود اولا اگه واقعیت داشته باشه الهام خانوم شما جنده تشریف دارن
بعدش هم اونایی که میان اینجا داستان مینویسن هیچ کاری نمیکنین بجز اینکه بگین تمام دختر خانم های ایرانی جنده تشریف دارن درسته شهوت دختر بیشتر از پسره ولی خیلی طول میکشه تا بفهمی دختره دوست داره بهت حال بده یا نه درصورتی بهتون حال میدن که بهشون قول ازدواج بدی تازه اونا هم برای محکم کاری یه چیزی میخوان
پس خواهشا خواباتون رو اینجا ننویسید یا اول داستان بنویسید خوابی که دیشب دیدم خیلی باحال برای شما هم مینویسم شاید براتون جالب باشه

ازاین به بعد تو حموم جق بزن

نوشته neda-17 در 13. February 2013 - 18:13

ازاین به بعد تو حموم جق بزن نه در حال آپ کردن داستان کس مغز Smile)ساناز عجب فوشی دادی دهنش بسته شد دیگ آپ نمیکنه:))Smile)

آخه اینطوری سکس کردنم لذت

نوشته armani77 در 13. February 2013 - 18:58

Thinking Thinking Thinking آخه اینطوری سکس کردنم لذت داره همه رو سرکار گذاشتی با این داستانت

نه بابااااا راست میگی؟ طرفای

نوشته Tesa در 13. February 2013 - 19:52

نه بابااااا راست میگی؟
طرفای ما با لباس فرم میرن راهپیمایی طرفای شما با کفش پاشنه بلند میرن؟!عجب ب ب...:-؟

Попал-шаблон бомонд баба -их

نوشته Clevergirl در 13. February 2013 - 20:07

Попал-шаблон бомонд баба -их магнитофон во ببینم این زبونو بلدين هر كی بلد بود خصوصی بده

خیلی کیری بود راستی پرده

نوشته کفتارجوان در 13. February 2013 - 20:19

خیلی کیری بود راستی پرده نداشت؟؟؟؟

Miyay ba ham sex bekonim

نوشته Faramarz007 در 13. February 2013 - 20:31

Miyay ba ham sex bekonim sanaz..........

من نمی دونم .چرا خانواده من

نوشته pomaxps در 13. February 2013 - 20:34

من نمی دونم .چرا خانواده من تو عروسی وعزای فامیل نمیرن شهر دیگه . کس کش عوضی از شانس تو مامانت رفته عزای فامیل تو شهرستان .

مثل گالیور که کوس میگفت کوس

نوشته hm5020 در 13. February 2013 - 20:42

مثل گالیور که کوس میگفت کوس کفتی آرش جان.
بروجقتوبزنو فکرداستان نویسی هم نباش

بچه ها توجه کردین از اول تا

نوشته Arthas2 در 13. February 2013 - 21:31

بچه ها توجه کردین از اول تا اخر داستان)تخیلات جقی(تنها حرفش این بود که من فوش میخوام دیگه این طرفا نبینمت چقدر شهوانی بی در پیکر شده یکی مثل تو میاد داستان مینویسه.

کجای سکس قشنگه?چیش لذت

نوشته Parsi Sexi در 13. February 2013 - 22:50

کجای سکس قشنگه?چیش لذت داره?مثلا خوندن اینا داستانا چه سودی داره ?شماها الکی خوشین

اصلان مغز نداری همش گچ وخاکه

نوشته p edram در 13. February 2013 - 23:50

اصلان مغز نداری همش گچ وخاکه جقی

اصلان مغز نداری همش گچ وخاکه

نوشته p edram در 13. February 2013 - 23:51

اصلان مغز نداری همش گچ وخاکه جقی

بدنبود!!!اما باورنکردم

نوشته hasti612 در 14. February 2013 - 0:34

بدنبود!!!اما باورنکردم

اومدم خونه قهوه ریختم خوردیم

نوشته messi66 در 14. February 2013 - 1:41

اومدم خونه قهوه ریختم خوردیم هتمن داداش کوچیکه درست کرد برو تو کوچه گیر یک بچه باز نیفتاده باشه که مامان می کشت

من نظرارو بیشتر دوست داشتم

نوشته Mkiller در 14. February 2013 - 2:08

من نظرارو بیشتر دوست داشتم

بخاطر یه لاپایی اینقدر کشش

نوشته farzan69 در 14. February 2013 - 3:07

بخاطر یه لاپایی اینقدر کشش دادی.آخه لامذب همون اولش میگفتی لاپایی زدم که داستان تخمیتو نمیخوندم.اه اه اه.
14ساله قدبلند.کیرم تو افکارت

باسلام متن شما حاوی مطالبی در

نوشته farzan69 در 14. February 2013 - 3:15

باسلام متن شما حاوی مطالبی در مورد مسایل زناشویی واداب واصول مفاهیم دینی درقالب گسترش آداب معاشرت درکشورهای جهان سوم است.سطر آخرش هم اینه به هرکی میدی بده ولی به بچه سال نده چون دهنش لقه.افتاد؟

باسلام متن شما حاوی مطالبی در

نوشته farzan69 در 14. February 2013 - 3:17

باسلام متن شما حاوی مطالبی در مورد مسایل زناشویی واداب واصول مفاهیم دینی درقالب گسترش آداب معاشرت درکشورهای جهان سوم است.سطر آخرش هم اینه به هرکی میدی بده ولی به بچه سال نده چون دهنش لقه.افتاد؟

باورش سخته

نوشته افسانه۲۰ در 14. February 2013 - 8:01

باورش سخته

خخخخخخخخخخخخخخ چقده خنگی تو

نوشته titijan در 14. February 2013 - 15:30

خخخخخخخخخخخخخخ
چقده خنگی تو :q

كس كش تو گوه خوردي داداش

نوشته alalal20 در 14. February 2013 - 15:43

كس كش تو گوه خوردي داداش بدبختت يخ كرده

چه جالب. جدیدن مراسم ختما

نوشته Lover Barcelona در 15. February 2013 - 10:40

چه جالب. جدیدن مراسم ختما زیاد شده ....................برکات یوم الله 22 بهمن.............

vali man sex ba dokhtaray kam

نوشته Sahand Sexi در 15. February 2013 - 22:13

vali man sex ba dokhtaray kam seno salo bishtar doos daram ... ta hala tajrobe nakardid .. aval berid sex konid ba in kos sheraro begid....