زن حشری من

این داستان واقعی که میخام براتون تعریف کنم بر میگرده به یک سال پیش
اسم من رضاهستش وزنم شیوا ماحدودشش سال هست باهم ازدواج کردیم وازهرنظر تو زندگی دررفاه وخوشبخت هستیم تواین مدت ماهمه جور سکسی روکه فکرشو بکنید باهم انجام دادیم بزارید درباره زنم براتون بگم قدش168 و60 کیلو وزنش باسایز سینه 75 و کمری باریک وباسن بزرگ که دل هر پسری رو میبره درضمن 28 سالشه اون عادت داره شب قبل از خواب حسابی فیلم سوپر نگاه کنه بعد بیاد سراغ منه بیچاره و هر بلایی که تو فیلمای سوپر میبینه سر من دربیاره اون عاشق فیلمای سوپری بود که2 تا مرد 1 زنو میکردن همیشه به من میگفت زنی که 2تامرد میکننش خیلی حال میکنه چون زن 2تا سوراخ داره ودوتاکیر میتونن بکننش تازه میتونه باسه 1نفرم ساک بزنه ولی مردا فقط 1کیر دارن تازه 1زنو بیشتر نمیتونن ارضا کنن چون ابشون که مییاد دیگه وامیرن ومیخوان بخوابن ولی 1زن حشری میتونه اب چندتامردو بیاره.

1شب عروسی بودیم ومن یکم زیادی مشروب خورده بودم شیوا هم تو اون عروسی 1لباس لختی پوشیده بود که منو که چند سال کرده بودمشو حشری کرده بود وکیرم بلند شده بود تا برسه به دیگران تواون عروسی شیوا حسابی حال کرد چون با کلی مرد رقصید شب که برگشتیم اجازه بهش ندادم اب بخوره مستقیم بوردمش تواتاق خواب پرتش کردم رو تختو لباس کوتاشو دادم بالا وشورتشو کندمو شروع کردم به خوردن کسش توری میمکیدمش که داد میزد بازور سرمو اوردبالا شروع کردازم لب گرفتن بهم گفت چرا اینقدر حشری هستی بهش گفتم اون سینهایت که ازلباست بیرون زده بود با اون کون گندت همه رو حشری کرده بود تازه وقتی میدیدم مردا چطور باست میمیرن که باهات برقصن بیشتر حشری میشدم بهم گفت یعنی مهران انقدر بهم میچسبید توناراحت نمیشدی(مهران دوست داماد بود)بهش گفتم دوست داشتم کسی نباشه ببینم دیگه چکار میکنه که بهم گفت بهم شماره داده داشتم سینهاشو میخوردم که گفت میخوای زنگ بزنم سرکارش بزارم منم گفتم باشه اونم زنگ زد داشت باحاش احوال پرسی میکرد من که خیلی حشری شده بودم چوچولشو باتمام وجود مکیدم اونم نتونست جلوی خودشو بگیره 1اهی کشید مهران که فهمیده بود شیوا حشری شده بهش گفت شوهرت کجاست اونم بهش گفت مست بود خوابید منم خیلی حشری بودم داشتم باکسم بازی میکردم اونم پیله شد که بیام ابتو بیارم برم منم که خیلی حشری بودم اصرار کردم بزاره بیاد بااصرار من شیوا ادرس داد تا بیاد بعداز قطع تلفن شیوا میخاست ابمو بیاره ولی من نگزاشتم میخواستم حشری باشم شیوا که پشیمون شده بود چون میترسید من حشریتم از بین بره باهاش دعوا کنم منم بهش گفتم اون که تورو نمیکنه فقط بذار کستو بخوره ابتو بیاره بعد بیا تو اتاق توهم اب منو بیار خلاصه راضیش کردم بلند شد 1جفت جوراب بلند با 1 شورتو سوتین مشکی با تاپ پوشیدو ارایشم کرد تلفونش زنگ خورد مهران بود درو باز کرد اومد بالا من 1 دوربین گزاشتم تو سالون ووصلش کردم به تلویزیون اتاق شیوا در باز کرد اونم ازش پرسید شوهرت کجاست که شیوا بهش گفت توپ بیدارش نمیکنه مهران پرید بغلش کردو خوابوندش روی مبل شروع کرد ازش لب گرفتن 2 دقیقه نگزشت تمام لباسای شیوا رو به غیر از جوراباش دراورد داشت سینهاشو میمکید که دیدم لباسای خودشم داره در میاره انقدر حشری شده بودم که میخواستم داد بزنم کیرتو بکن تو کوس زنم دیگه که دیدم شیوا از زیرش بلند شد واومد سمت اطاق درو باز کرد دید من دارم با کیرم بازی میکنم گفت مهران میگه میخوام بکنمت چکار کنم میدونستم حرف دل خودش بود دست زدم به کوسش تا حالا انقدر خیس ندیده بودمش انگار شیرابو تو کوسش باز کرده بودن بهش گفتم بیارش 2نفری بکنیمت گفت باشه خودتو بزن به خواب تاحشریش کنمو بیارمش رفت سراغشو شلوارشو از پاش دراورد از رو شرتش با کیرش بازی کردو بهش گفت شوهرم وقتی مسته چیزی نمیفهمه میخوام 2نفری منوبکنید هرجور بود اوردش من که پشتمو کرده بودمو برگردوند شرتمو کشید پایین شروع کرد به خوردن کیرم دیدم مهرانم از پشت داره کوسه شیوا رو می خوره نمیدونید چه حالی میده ببینید 1نفر دیگه کوسه زنتون رو بخوره داشت از اه داد میکشید داشت ابم میومد کیرمو دراوردم گفتم مال اونو بخور وقتی مهران کیرشو دراورد باورم نمیشد اینقدر کلفت دراز بود که گفتم تو دهن شیوا نمیره همینطورم بود فقط سرش جاش میشد مهران اه میکشید شیوا گفت کیرمهرانو میخورم توهم بکنم که گفتم بزار اون اول بکنتت اخه اینقدر تحریک شده بودم میخواست ابم بیاد تازه میخواستم ببینم تحمل کیر اونوداره شیوا به کمرخوابیدو پاهاشو باز کرد گفت مهران بکن تو کوسم مهرانم کسشو بازخیس کردو نوک کیرشو گذاشت در کوس زنم کیرم داشت از حشریت میترکید فشارش داد تو شیوا 1 دادی زد که پردشو که پاره کردم همچین دادی نزد 2بار که تلمبه زد دیگه اروم شدواه میکشید بعدازچند دقیقه تلمبه زدن مهران کیرشو دراورد ابشو ریخت روی سینهای زنم منمبا1مالیدن کیرم ابم اومدو همشو ریختم روسینهاش تمام سینشو شکمش پراز اب منی بود من از بیحالی افتادم شیواهم خودشو تمیز کردو بعداز1 لب حسابی مهرانو بدرقه کرد از شیوا پرسیدم چطور بود بوسیدمو گفت امشب بهترین شب زندگیم بود وبهترین کیری که توزندگیم تاحالا خورده بودم چون3بار ابم اومد برای منم تا اون موقع بهترین شب بود ولی اون شبهای خوب بازم تکرار شد شما هم امتحان کنید باور کنید خوشتون میاد.

نوشته: رضا

3.032785
نمره شما: هیچ :میانگین 3 (61 رأی )

64 نظر

به نظر من تو يه آدم رواني

نوشته farijab در 23. April 2011 - 19:05

به نظر من تو يه آدم رواني هستي. بعيد ميدونم زن داشته باشي ولي وقتي زن بگيري مطمئن باش از عهده‌ش برنمياي و چه بخواي و چه نخواي اون توي عروسي و عزا و كوچه و خيابون به امور عام‌المنفعه خواهد پرداخت!!! اينجا هم حالا اومدي يه چيزي نوشتي عيبي نداره؛ ديگه اون توصيه آخر به بقيه كه بيان و زنشونو حراج كنن مال چيه؟! مي‌مردي اونو نميگفتي؟! حالا بشمر بخاطر همون يه جمله چند تا فحش مي‌خوري! منكه از حالا گوشامو ميگيرم!!!

آخه كس كش چرا فكر میكنی همه

نوشته kalpak در 23. April 2011 - 19:35

آخه كس كش چرا فكر میكنی همه مثل خودت خوك صفت هستند
ولی اگه خیلی حال میكنی ما هستیم واسه گاییدن خودتو زنت

از همون اولش که اومدی و کامل

نوشته anna-hastam در 23. April 2011 - 20:17

از همون اولش که اومدی و کامل در مورد هیکل زنت توضیح دادی مشخصه که بقیه اش چیه...
اه اه اه...!

منهم فکر نمی کنم که زن داشته باشی
یعنی عمرااااااااااااااااااااا

در ضمن من هم گوشام رو می گیرم

شب قبل از خواب حسابی فیلم

نوشته khoshgel18 در 23. April 2011 - 20:37

شب قبل از خواب حسابی فیلم سوپر نگاه کنه بعد بیاد سراغ منه بیچاره و هر بلایی که تو فیلمای سوپر میبینه سر من دربیاره اون عاشق فیلمای سوپری بود که2 تا مرد 1 زنو میکردن همیشه به من میگفت زنی که 2تامرد میکننش خیلی حال میکنه چون زن 2تا سوراخ داره ودوتاکیر میتونن بکننش تازه میتونه باسه 1نفرم ساک بزنه
عجب دروغگویی تو روانیه بی خایه

كسكش عوضي بي غيرت زنتو بيار

نوشته tural_7 در 23. April 2011 - 21:52

كسكش عوضي بي غيرت
زنتو بيار ما5نفري بكنيمش
1.كون
2.كوس
3.دهانش
4.دست راست
5.دست چپ

خاک تو سر بی غیرتت کسکشه زن

نوشته rezakk در 23. April 2011 - 22:36

خاک تو سر بی غیرتت کسکشه زن جنده . خودتم کونی کون!
اومدی بوکنی - شول شدی - کون دادی بی غیرت!!!!!!!!!!!!

خاک بر سرت کنن به تو میگن

نوشته wolfandsheep در 23. April 2011 - 23:17

خاک بر سرت کنن به تو میگن حیوون، این روانی یا واقعا تعطیله یا نتونسته، الان آرزو میکنه حداقل اینجوری از خجالت زنش در میومد.

kiram ke 25 cm va 8 cm ghotr

نوشته 25cmkir در 23. April 2011 - 23:27

kiram ke 25 cm va 8 cm ghotr dare to kon o kose tamame navamise kasani ke hamchin dastanaee ro minevisan
akhe khaahar jende inkari ke to migi heyvon ba on heyvoonish ham nemikone che berese be ma ke az nezhad ariyaee hastim
in agha mesle sheytan hast va har fohshe ma mesle sang
pas be sheytan sang bezanid

واقعا مردا كجا رفتن

نوشته Meghnatis1368 در 24. April 2011 - 0:46

واقعا مردا كجا رفتن

نويسنده داستان اينجا كسي هست

نوشته mr mehdibikas در 24. April 2011 - 0:48

نويسنده داستان اينجا كسي هست به اسم سامان كه اونم مثل تو از طرف خانومش خيلي خوش شانس هست
فقط سامان 39 ميتونه 3 بار پشت سر هم ارضا بشه
زنش و خواهرشم دست كمي از زن تو ندارن
در ضمن
سايز 75 دو مدل هست فكر كنم
75 كوچيك و 75 بزرگ
اين داستانها رو خوندي رياضيت خوب شده
بلدي شماره ها رو بنويسي
مشنگ قد مهران يادت رفت
193 قد ماشينش شاسي بلند و چهره بسيار جذاب

بى ناموس زنتو بيار تا كل

نوشته Meghnatis1368 در 24. April 2011 - 0:50

بى ناموس زنتو بيار تا كل محلمون كه ١٠٠ نفرند همزمان بكنيمش اينجورى بيشتر حال ميده خواهر و مادرتم بيار ضرر نداره بى ناموس

واقعا شعور خودتونو با این

نوشته باران نفس در 24. April 2011 - 1:08

واقعا شعور خودتونو با این داستاناتون زیره رادیکال میبرید آقایون جا ما خانوما فحش بدن من دهن به دهن این عوضی ها نمیزارم .............................................................................

نمی دونم چی بگم.........

نوشته famildur در 24. April 2011 - 1:56

نمی دونم چی بگم.........
خدایش من عددی نیستم در برابر دوستان منتقد و اهل سکس اما یه چیز رو دوست دارم بگم :سکس رو تقریبا همگی یه جورایی داشتیم، احساسشم درک کردیم، همه هم میدونیم هیچ سکسی سکس اول نمیشه، همه میدونیم هیچ سکسی سکس عاشق و معشوق نمیشه، همه میدونیم یکییییی از نیاز ها سکسه، همه میدونیم یکییییی از لذت ها سکسه. پس سکس در چاچوب قوائد محترم و مقدسه.

اما یه سری از این نوع آدمها به همراه ادمین عوضی نیت دارن این قداست رو از بین ببرن، اخه لامذهبها همه نیاز های ادم سکس نیست. تنها لذت هم تو این دنیا سکس نیست. اخه این عوضیها لذت برنده شدن در یک تیم علمی،اجتماعی و یا ورزشی رو چشیدن؟ لذت تیر انازی رو چشیدن؟ لذت فتح کردن قله ها رو چشیدن؟و............. دوستان لذت اینها بیشتر یا لذت جنایات سکسی؟

که این ......کش امده داره تبلیغ یکی از این جنایات رو میکنه!!!!!!!!!!!!!

LIKE FOR Famildur

نوشته saeed.exe در 24. April 2011 - 2:18

LIKE FOR Famildur

saeed.exe ارادت

نوشته famildur در 24. April 2011 - 2:28

saeed.exe
ارادت

famildur عزیز اینا اگه ادم

نوشته باران نفس در 24. April 2011 - 2:55

famildur عزیز اینا اگه ادم بودن که این چیزارو نمینوشتن

باران جان حرصصصصصصصصصصصصص

نوشته famildur در 24. April 2011 - 3:27

باران جان حرصصصصصصصصصصصصص میخورم به خدا حرصصصصصصصص میخورم

این بالا دیدی نوشته

هم اکنون 31 کابر و 814 مهمان آنلاین هستند.

یه نگرانیم اینه که اون 814 نفر نظرات ما رو نخونند

یه نگرانیم هم اینه که اون 814 نفر این داستانهارو باور کنند

امید وارم همسر ادمین هرچه زودتر بدست mr mehdibikas قصاص شه

قصاصو خوب اومدی اما حرص باور

نوشته باران نفس در 24. April 2011 - 3:41

قصاصو خوب اومدی Rolling On The Floor
اما حرص باور کن من این جا دارم تلف میشم بابا ملت یکم ادم باشین این داستانا چیه مینویسین ملت ایران انقدرام بی غیرت نشدن اینارو باور نکنید اینا همه تهاجم فرهنگیه...............................................
پروردگارا.....................

خفه شو کس کش

نوشته arsham279 در 24. April 2011 - 9:28

خفه شو کس کش

وای خدای من شرم آوره!!!! اخه

نوشته anooshe pesian در 24. April 2011 - 11:06

وای خدای من شرم آوره!!!! اخه یه مرد ایرونی چطور میتونه حتی اگه مجرد هم باشه تن به کثیف ترین مطرود ترین زشت ترین .دیگه نمیدونم چی بگم تن بده و بیشعور تو فکر اینو نمیکنی که تواین سایت بانویی ایرانی هم هست نباید ..... واگه تو اینکاره باشی خودش تورو سروته میکنه تو سیفون توالت که حتی نباید رو زمین باشی جات تو همون فاضلابهاست مطمئنم که موشها هم از بوی گندت فرار میکنن.تو این تهاجم که قرار ه فرهنگ مارو سلاخی کنن البته ارواح ننشون با هر چی عرب اجنبیه چی گیرت میاد که همه ارزشهای فرهنگی خودتو فروختی لمپن .من دهنمو الوده نمیکنم ولی گوشهام رو نمیگیرم چون فریادها چنان بلنده که از هر مانعی که بگذارم رد میشه .پس بخور نوش جان تا واست بیارن اس هول

من قبل اینکه داستان رو بخونم

نوشته ساينا جون (تعیین نشده) در 24. April 2011 - 11:55

من قبل اینکه داستان رو بخونم نظراتو میخونم و فهمیدم که داستان ارزش خوندن نداره ، ولی به admin بدبخت هم فحش ندین بالاخره اینجا یه سایت سکسی هست و هر کسی یه سلیقه ای داره ، اونایی که با این داستانا فرهنگشون تغییر میکنه و تاثیر تو زندگیشون میذاره اینجور آدما حقشون هر بلایی سرشون بیاد شما به حال اونا دل سوزی نکنین

سلام دوستان واقعا فکر می کنید

نوشته Anti zion در 24. April 2011 - 17:35

سلام دوستان
واقعا فکر می کنید که این داستان رو کسی از کاربران نوشته !!!؟
من فقط برای نظر دادن عضو شدم ! این نوشته ها فقط کار گردانندگان سایته که یکسری اهداف صهیونیستی رو دنبال میکنند ! اونها آرزوشون بی غیرت کردن ماهاست ! زایون ها فقط اسرائیل یا یهودی نیست تفکر صهیونیستی یا زایونی تو همه جا هست . زایون روحشو به شیطان فروخته و برای تسلط بر ملت ها هر کاری می کنند . یکیش بی غیرت کردن مسلمان هاست . اگر به نظر سنجی هایی که اخیرا تو سایت گذاشتن ( نظر سنجی های سیاسی ) دقت کنید پی می برید . مراقب باشید همین !!!!!!!!!!!

در جواب Anti zion آره. حتماً

نوشته farijab در 24. April 2011 - 18:53

در جواب Anti zion
آره. حتماً كير رو هم صهيونيستها آفريدن! به باباي احمدي نژاد هم زايون‌ها پول دادن كه بيفته رو ننه‌ش تا اون توله سگ به دنيا بياد و با شما نوچه‌هاي حقيرش مملكت‌رو بگا بدن. جمع كن بساطت‌رو اينجا جاي اين گه خوريها نيست

اقا رضا تو یه ادم کثیف و

نوشته benyaminhz در 24. April 2011 - 23:30

اقا رضا تو یه ادم کثیف و اشغالی یک کثافتی مثل تو خوب می دونه که بعضی داستانای سکسی دید ادمارو نسبت به همسرو خونواده تغییر می کنه.هممون میدونیم که خوکای کثیفی مثل اقا رضا و زن جندش توو جامعه ی امروز ایران زیاد شده .مگه شما زن نمیگیری که فقط مال خودت باشه؟پس چطوره که از کس دادنش لذت میبری حرومزاده؟؟؟کسایی مثل تو دارن جامعه ی ایران رو به کثافت می کشن

واقعا ريدم تو روحت با اين

نوشته ALIREZA1786 در 24. April 2011 - 23:35

واقعا ريدم تو روحت با اين ......... شعري كه نوشتي

آخه ديوس كدوم مرد ايروني از اين غلطا ميكنه مثل اينكه فيلم زياد ميبيني

اگه واقعا داستانت واقعيه برو خودتو زنتو به خر بكش تا بيشتر حال كني

بابا پس

نوشته kingj در 24. April 2011 - 23:36

بابا پس چتونه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
چرا همتون اینقدر جو گیر شدید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
حالا داستان خیلی واقعی بود که اینقدر ابراز احساسات میکنید؟؟؟؟؟؟؟؟؟
این بنده خدا دید اینجا کس تو کسه گفت بزار ما هم فیضی ببریم.....
حالا یک داستان گفت چرا اینقدر ضد حال میزنید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
به نظر من که جالب بود......

خیلی دادی .اخه این چه چرت

نوشته masaba در 24. April 2011 - 23:50

خیلی دادی .اخه این چه چرت وپرتیه که نوشتی.

kose nanat madar jende khali

نوشته shahin_lg در 25. April 2011 - 0:22

kose nanat madar jende khali band

farijab Anti zion نظر خودشو

نوشته famildur در 25. April 2011 - 0:27

farijab

Anti zion نظر خودشو داده چرا ناراحت میشی و بهش توهین میکنی؟ اون هم مثل من وشما وبقیه حق اظهار نظر داره

famildur عزيز من آدمي نيستم

نوشته farijab در 25. April 2011 - 0:35

famildur عزيز
من آدمي نيستم كه الكي به كسي توهين بكنم. اما اينجور آدما رو خوب مي‌شناسم و مي‌دونم سرشون تو چه آخُريه و چرا ميان اينجا و جوسازي ميكنن. بگذريم ارزششو نداره.

ولی خودمونیم خیلی کس کشی مادر

نوشته ELLMAN در 25. April 2011 - 1:06

ولی خودمونیم خیلی کس کشی مادر قهبه عوضی حرف زدن بلد نیستی خفه شو با این داستان واقعیت کوس کش تو 15 سالتم نمیشه پزه ونگ عوض برو خواهرتو حراج بزن با این دعوتهات اه اها حالم بهم خورد کونی

ma zana cheghad badbakhtim ke

نوشته ma2ra در 25. April 2011 - 1:16

ma zana cheghad badbakhtim ke bayad ba in heyvouna sar k0nim. Akhe avazie bi namus kodum zani enghad bisharme ke to dari migi? Pas bonyane khanevade chi mishe? Zendegi hamash sexe nekbat? Boro bemir

همینک داره بین علما اختلاف

نوشته باران نفس در 25. April 2011 - 1:46

همینک داره بین علما اختلاف میفته Big Grin فریجاب عزیزم و falmidur عزیزم این یارو هم نظر نمیداد میگفتن لاله مهم نیست به بقیه وظایفتون برسید یادتون نره به قوله mr mehdibikas سازمان هایه جاسوسی دنباله ما هستن و میخوان با تفرقه ایجاد کردن بین ما گروهو از هم بپاچونن ارامش خودتونو حفظ کنید و تاکتیکی برید جلو Big Grin

باران جان فریجاب چشم ماست

نوشته famildur در 25. April 2011 - 2:28

باران جان

فریجاب چشم ماست
تو و mr mehdibikas هم که رو سر ما جا دارید.

famildur پرپرتیم دربست سروری

نوشته باران نفس در 25. April 2011 - 4:08

famildur پرپرتیم دربست سروری .................................

منم مخلص همه دوستانم علي

نوشته farijab در 25. April 2011 - 4:11

منم مخلص همه دوستانم علي الخصوص famildur عزيزم.
راستي باران! يه سؤال افتاده به جونم كه داره روحمو عين خوره از درون مي‌خوره!

تو خواب نداري؟!!

فریجاب خوب بپرس

نوشته باران نفس در 25. April 2011 - 4:13

فریجاب خوب بپرس

پرسيدم ديگه: تو خواب

نوشته farijab در 25. April 2011 - 4:15

پرسيدم ديگه:

تو خواب نداري؟؟!!!

نه من کلا شب زنده دارم

نوشته باران نفس در 25. April 2011 - 4:17

Rolling On The Floor نه من کلا شب زنده دارم

دمت گرم. ولي من ديگه دارم وا

نوشته farijab در 25. April 2011 - 4:21

دمت گرم. ولي من ديگه دارم وا مي‌رم فردا هم كلي بدبختي دارم. شبت بخير نفس!!!

راستی فریجاب منم یه سوال دارم

نوشته باران نفس در 25. April 2011 - 4:28

راستی فریجاب منم یه سوال دارم ؟
میشه بگی از کجایی ؟ البته فضولی نباشه ها

باشه شبت بخیر عزیزم خوب

نوشته باران نفس در 25. April 2011 - 4:23

باشه شبت بخیر عزیزم خوب بخوابی

بهت ميگم نفس ولي به آي دي

نوشته farijab در 25. April 2011 - 4:31

بهت ميگم نفس ولي به آي دي شخصي خودت. من ديگه افتادم. يكي منو بگيره!!!!

خوب باشه برو بخواب تا از حال

نوشته باران نفس در 25. April 2011 - 4:33

خوب باشه برو بخواب تا از حال نرفتی راستی من ای دیمو اینجا نمیدم چیکار کنم پس ؟

يه پيام شخصي برات فرستادم.

نوشته farijab در 25. April 2011 - 4:38

يه پيام شخصي برات فرستادم. برو تو حساب كاربريت ببين. باي

باشه بای شب بخیر

نوشته باران نفس در 25. April 2011 - 4:40

باشه بای شب بخیر

ببين من عجيب خدمت كسكشي مثل

نوشته ami gi در 25. April 2011 - 21:04

ببين من عجيب خدمت كسكشي مثل تو دوست دارم باشم ببين من چنان زنت ميگايم بعدزنت خودت بعد مادرت بعد خواهرت بعدازهمه باباي بي ناموست ميكنم اون وقت مي توني سؤال كني ببيني چه حالي كردن تازه مي تونم يك دونه پسر كاكول زري براي خانومت درست كنم كه هرموقع بچه مي بيني ياد من بيايي چطور نظر خودت به اتاق آدرس بده بياد ببين من اگه بكنم زنت از كون مي كنم مي ده كسكش خان كيرتو قبر همه كس كارت بازم اگه دوست داشتي يدونه داستان ديگه بگذار من زن ندارم اينو گفتم تاخيالت راحت بشه

پاسخ به farijab چرا فکر می

نوشته Anti zion در 26. April 2011 - 10:05

پاسخ به farijab

چرا فکر می کنی هرکسی ضد صهیونیستی حرف میزنه طرفدار احمدی نژاد !!!؟ اتفاقا من از احمدی نژاد هم بدم میاد ! چون بعضی از کاراش تو راستای تفکرات صهیونیستیه ! برات متاسفم اگه فکر میکنی که این چرت و پرت کسی غیر از admin نوشته ! منم اولش مثل تو بودم برو یکم در مورد تفکرات صهیونیستی مطالعه کن .

چرا فکر می کنی هرکی ضد

نوشته Anti zion در 26. April 2011 - 10:10

چرا فکر می کنی هرکی ضد صهیونیستیه طرفدار احمدی نژاد !!!!؟ اتفاقا من از احمدی نژاد بدم میاد ! چون بعضی از کاراش در راستای تفکرات صهیونیستیه !!!
منم اولش مثل تو بودم ! برو یکم در مورد تفکرات صهیونیستی مطالعه کن !

در جواب Anti zion تفكرات

نوشته farijab در 26. April 2011 - 11:04

در جواب Anti zion
تفكرات صهيونيستي دقيقاً همون چيزيه كه تو داري تبليغ ميكني. تو حتماً مفهوم ايدئولوژي رو ميفهمي. ايدئولوژي‌ها هميشه در مقابل همديگه قرار ميگيرن در حالي كه همه‌شون در يك وجه با هم اشتراك دارن و اون برتري دادن و تحميل يك گروه يا يك عقيده بر ديگرانه. صهيونيست‌ها از همين ايدئولوژي تبعيت ميكنن، در حاليكه نازي‌ها هم كه دشمن يهوديها بودند در همين فضا تنفس مي‌كردن و شما هم براي ضديت با صهيونيست‌ها ناچارين كه زير چتر ايدئولوژي خودتون قرار بگيرين. بزرگترين جنگهاي تاريخ رو هم همين ايدئولوژي‌ها و پيروانشون به راه انداختند. اگر چه هر ايدئولوژي در طول تاريخ، مختصات خودشو داشته اما در روشمندي كلي، تفاوت چنداني با هم ندارن. انگ زدن و منتسب كردن مخالفان به ايدئولوژي دشمن و بعد هم زمينه سازي براي محو مخالفان. اساساً ايدئولوژي نمي‌تونه كسي رو جز خودش تحمل كنه به همين دليله كه احمدي نژاد دم از محو اسرائيل ميزنه و دست راستي‌هاي اسرائيل هم نميتونن زندگي در كنار اعراب رو تحمل كنند. شما اگر هم نسبتي با سيستم احمدي نژاد نداشته باشين تفسيرهاي سياسي صدا و سيما رو زياد نگاه ميكني. مناسبات جهاني به اين سادگي كه شما فكر ميكنيد نيست. جهان اونقدر كوچيك نيست كه يه عده با تفكرات صهيونيستي بشينن پشت پرده و براي اداره جهان سياست گذاري كنن. جهان داره به سمت چند صدايي حركت ميكنه و صداي مردمي كه تابع هيچ نوع ايدئولوژي نيستند امروز بلندتر از هميشه شنيده ميشه. من هيچ ارادتي نسبت به گردانندگان اين سايت ندارم و مطمئنم كه ادمين هم داستانهاشو روي اين سايت ميذاره همونطور كه خيليهاي ديگه ميذارن. نمونه اين داستانها رو شما در فرهنگ سايبري همه كشورهاي بزرگ دنيا ميتونيد ببينيد و من ميتونم نمونه‌هاي زيادي حداقل از سايتهاي انگليسي كشورهاي انگليسي زبان بهتون معرفي كنم. اين بخشي از فرهنگ اينترنته كه داره جهان رو به يك دهكده تبديل ميكنه. من شايد شخصا با اين قبيل داستانها كه ميتونه بنياد خانواده رو سست كنه موافق نباشم كه موافق هم نيستم و ميتونيد نظراتم رو پاي اكثر اين داستانها ببينيد اما خوشحالم كه اينترنت فضاي گفتمان و تبادل آرا در اختيار ما گذاشته تا اگر قراره چيزي رو نپذيريم يا بپذيريم همراه با گفتگو و روشنگري باشه نه تقليدي و كوركورانه. ايدئولوژي از ما تقليد كوركورانه ميخواد در حالي كه روزگار ما روزگار گفتگو و بصيرته. متأسفانه اينجا جاي بحث درباره ايدئولوژي نيست وگرنه حرفها دارم از جنايتي كه ايدئولوژيها در حق انسان مرتكب شدند و مرتكب ميشن.

شبهای بعد مادر و خواهر و همه

نوشته amirkhan22 در 3. May 2011 - 9:24

شبهای بعد مادر و خواهر و همه جنسای مونث خانوادتو بیار و به همه بچه های اینجا هم خبر بده تا بیان و بگان. درسته کس شعره و دروغ، اما کیرم تو غیرتت. بی ناموس.

اي کير سگ ارمني تو کس خواهر و

نوشته Mamal-54 در 31. May 2011 - 23:41

اي کير سگ ارمني تو کس خواهر و مادرت
کسکش بچه کوني
فکر کردي همه مثل خودت حرومزاده زاده هستن؟

سلام دوستان واقعا نظراتتون در

نوشته mehran300 در 7. August 2011 - 11:38

سلام دوستان واقعا نظراتتون در مورد این بی شرم و حیا عالی بود.
در ضمن ای روانی خودم شرمم باد که اسم منو (مهران) تو این داستان بی غیرتیت آوردی.
راستی خاک تو اون سر زن نداشتت.باید اون زنتو با تنه ی درخت هزار ساله راضیش کنی بدبخت.

تمام موجودات مونث اطرافتو

نوشته shomboli در 19. August 2011 - 1:55

تمام موجودات مونث اطرافتو گائیدم خالی بند

khak to saret

نوشته asalkhanom در 30. August 2011 - 12:31

khak to saret konaaaaaaaaaaaaaan ah halam beham
khoord pasho jam kon khodetooo
akhe adam enghad bi gheyraaaaaaaaaaaat

داستان كون دادن خودتو نوشتي

نوشته sina s در 5. September 2011 - 14:54

داستان كون دادن خودتو نوشتي ميگي زنم؟!!
همون تو زنتو به گا دادي بسه

کیرم تو دهن زنتو خوده بی

نوشته kingsz در 11. September 2011 - 3:02

کیرم تو دهن زنتو خوده بی غیرتت

کیررررررررررررررررررررررررم

نوشته Kianii در 14. September 2011 - 22:53

کیررررررررررررررررررررررررم توو کوس زنت واسه غیرتت کوس کش

من خودم دوست پسر دارم کسی

نوشته delkhaste در 2. March 2012 - 1:45

من خودم دوست پسر دارم کسی نمیدونه تو خودت زنتو میدی بکنن عجب

من خودم دوست پسر دارم کسی

نوشته delkhaste در 2. March 2012 - 2:03

من خودم دوست پسر دارم کسی نمیدونه تو خودت زنتو میدی بکنن عجب

من حتی فکرشم واسم چندش اوره.

نوشته pomaxps در 23. April 2012 - 19:13

من حتی فکرشم واسم چندش اوره. بچه ها خواهش میکنم اگه هر چیزی رو از دست میدید غیرت محکم نگهدارید .بخدا توخارج هم اینطوری زنشونو به کسی نمیدن .با این داستانها میخان فکر ما رو مسموم کنن . اونای که متاهل هستن شاید بیشتر درک کنن من چی میگم .سکس خیلی خوبه من خودم عاشق سکسم ومحدودیت براش ندارم (اگه دوطرف راضی باشن ) ولی بی ناموسی میتونه یک ملت رو از بین ببره .مخلصه همه کسای که مرام دارن .

دمت گرم خیلی مردی .خوب جواب

نوشته pomaxps در 23. April 2012 - 19:20

دمت گرم خیلی مردی .خوب جواب دادی .

بابا این کسکش ها دیگه کین تف

نوشته samyar1980 در 31. January 2013 - 15:55

بابا این کسکش ها دیگه کین تف به شرفت حیوون

بابا این کسکش ها دیگه کین تف

نوشته samyar1980 در 31. January 2013 - 15:57

بابا این کسکش ها دیگه کین تف به شرفت حیوون