سرباز کس لیس

3.73585
نمره شما: هیچ :میانگین 3.7 (53 رأی )

3 نظر

بابک کیرکلفت جوراب سفیددوست

نوشته بابک کیرکلفت در 7. February 2011 - 11:08

بابک کیرکلفت جوراب سفیددوست داره Party

کا شکی الان سر اون تو کس من

نوشته کس سفيد در 23. November 2011 - 16:40

کا شکی الان سر اون تو کس من بود... از بس خودم مالوندمش پف کرده

اووووف بیا من سرم و بکنم تو

نوشته Beta 2012 در 26. January 2013 - 15:27

اووووف بیا من سرم و بکنم تو کست واسه چی خودت میمالی مگه من مردم