سکس با زندایی مهری

با سلام خدمت همه بچه های شهوانی من داستانهای زیادی داشتم اما اینجا برای اواین بار دارم اینو براتون می فرستم من رضا 29 سال با قد 185 وزن 170 پوسته سبزه چشم عسلی یکجور شبیه هندیها از اونجای که یادمه مابا خانواده مادری زندگی می کردیم تا اینکه پای عشق ما باز میشه به خونه ما تو اون چند سال من اصلا فکر هم نمی کردم به مهری تا اینکه بچه دار شد و به قول خودمون استخوان ترکوند محبتش هم روز به روز به من بیشتر می شد تا اینکه تو مهمونیها من با هاش شوخی می کردم یا هر موقع می رقصید نگاهش می کردم چندباری که رفتم مسافرت براش سوغاتی آوردم که دور از چشم دایم منو از لبم بوس کرد که من داشتم راست می کردم از مهری براتون بگم یک کوس ناز 32 ساله موها خرمای چشم خمار عسلی پوست مثل برف سفید قد 168 وزنشم 75 سینه های گرد سایز 75کون برجسته گرد بزرگ که با دیدنش راست میکنین تازه شنا هم کار میکنه یک روز که مهمانی خونشون بودم شروع کرد رقصیدن جلوی من که میرسید جوری که کسی متوجه نشه کونشو تاب میداد یا دولامی شد از یقه لباسشسینه هاشو ببینم چند وقت هم بود با دایی مامشگل پیدا کرده بود بعد از رقص خرید بهونه کرد گفت میای با من بریم تا اینجا برگردیم گفتم باشه یک مانتو تنگ چسبون پوشید ما رفتیم تو آسانسور من عقب واستادم اون جلوی من دیدم عمدا خودش میماله به من منهم کیرم راست شده بود مونده بودمچه کنم اینقدر براش جق زده بودم داستان سکسی خونده بودم یا مسافرت رفته بودم به یاد این کس کرده بودم تخمم درد میکرد و قت نبود شانس یکبار به هم رو کرده بودبرای همین با هزار ترس و لرز دستم گذاشتم رو گپل کونش یک دستم سمته سینه هاش دیدم النه که برگردهیک چیز بگه که رسیدم به همکف دیدمبدون اینکه حرفی بزنه کلید زیر زمینو زدگفت یبا بریم انباری من هم گفتم الان که کونم اونجا پاره کنه رسیدیم به انباری رفتیم داخل در بست چراغ هم خاموش کرد نور چراغ راهرو از درز شیشه به داخل می زد که دیدم روسری از سرش برداشت بعد گفت دهنت محکم هست گفتم آره گفت خیلی منومیخواهی همین یکبار و می خوام بهت حال بدم اما تو هم از فکر من بایید بیای بیرون گفتم باشه پریدم بغلشکردم تند تند بوسش می کردم لباشو می خرد مدل قلوه ای قرمز خیلی شیرین بود زبانشو می زد به زبونم من هم نامردی نکردم زبونشو با دادندونم گرفتم کیر هم بهد شق شدهبود دیدم دستش اومد رو کیرم دسته منم سینه هاش میمالند لاله گوششو داشتم مثل کودکی که پستونک میک میزنه میک میزدم که دیدم یک آه کشید حرکتدستم رو کسش تند تندتر کردم دیممیگه کیر بدهاونم داشت کیر منو میمالید که من لبموگذاشتم رو لبشو دیدم بدنش لرزید ارضا شد از هم تشکر کرد گفت بریم رفتیم سر خیا بانخرید کردیم برگشتیم تا کسی شک نکنه گفت تا چند وقت دیگه بران سورپرایز دارم 2 هفته بعد دای من رفت چین شب دوم بود به هم زنگ زد گفت میای خونه ما گفتم آره ساعت 9 بود رفتم دم خونشون زنگ زدم در و زد رفتم بالا در چوبی باز بود رفتم تو در و بستمبوی عطر سکس هکه جا رو پر کرده بود منم سر راه قرص ویگرا خورده بودم میدونین کسیکه جق بزنه آبش زود میاد دیگه مهریو صدا زدم گفت الان میام یک موزیک هم تودستگاه داشت برای خودش می خوند مهری اومد داشتم راست می کردم آرایش غلیظ یک تاب آبی چسبون سنگ دوزی شده که سینههاشو بیشتر نشون می داد یک شلوارک کوتاه مشکی تنگ استرج که کونشو انداخته بود توش او مد دست داد من هم لبشو شروع کردم خوردن گفت وحشی اروم گفتم طاقت ندارم گفت اینم از سور پرایزت توعاشق رقص منی بزار برات برقصم یکم سکسی برام رقصید دیدم دارم از شق درد می ترکم بلند شدم بغلش کردم بردم اتاق خواب شروع کردم لباشو خوردن لبا سشو در آوردم اون هم ماله منو در آورد یک کرست مشکی با یک شرت مشکی تنش بود شروع کردم لباش خوردن گردنشو لیس می زدم گوششو میک می زدم اومدم رو کتفشو لیس زدم با دندونم یک گاز گرفتم گفتاوی بعد کرستشو در آوردم سینه هاش سفت سفت شده بودن نوکش صورتی بود سرش هم جوری بود که زبون می زدی بهش حسش می کردی سینه سمت چپشو لیس می زدم با دست سینه راستشو میمالدیم لای خط سینه هاشو لیس می زدم بدنش خیلی بوی خوبی می داد اومد رو شکمشو لیس زدم دور نا فشو می گفت رضا جونم دارم میمیرم کیر بده گفتم نه میخواهم بهت حال اساسی بدم اومدم با دندانم شرتشو کشیدم پائین چه کسی مثل میوه هلو همونجوری گرد با چاک صورتی با دستم روش مالیدم با انگشتم رو سوراخ کونش فشار دادم گفت آی آروم گفتم چشم افتادم به جون چوچولش لیس می زدم با دست میمالدیم بعد 69 شدیم اون اومد بالا من پائین زبمنمو می زدم لای چاکش می چرخوندم اون هم با پاهاش به سرم فشار می آورد سر کیر منم لیس می زد تخمهام از زیر میی مالید جوری لیس می زد می خورد انگار که داره بستنی قیفی می خورد داشتم لیس می زدم دیدم بدنش لرزید آبش اومد تو دهنم همشو لیس زدم خوشش اومد گفت زود باش من کیر می خوام یک تف انداختم لای سینه هاش شروع کردم لای سینه اش عقب جلو سر کیرم می خورد به زبونش اومدم پاین پاهاشو باز کردم کیرمو فشار دادم نمیرفت تو همینجوری رو کسش مالیدم کیرم آروم سرشو کردم داخل این کس تنگ کیرمداشت از درد می ترکید با فشار یک هو کردم داخل یک جیغ زد گفتجون چه کیر کلفتی جر بدم اینم کسم که می خواستی جون من هم بیشتر حشری می شدم تلمبه می زدم تخمام می خورد به در کونش از ش لب می گرفتم یک هو کیرم کشیدم بیرون گفت چی شد گفتم از پشت گفت نه خیلی کلفته گفتم پس من میرم گفت بیا بغلم کرد لب گرفتم دوباره کردم توکسش کرم از بغل تخت برداشتم گفتم برگرد برگشت وای چه کونی شروع کردم دستم چرب کردم یک انگشتی کردم توش بعد 2 انگشتی یکم نگه داشتم جا باز کرد 3 انگشتی کیرمودادم مهری حسسابی برام خورد راست شد سرشو خوب کرم زدم سرشو فشار دادم مگه تو میرفت مهری هم میگفت درش بیار گفتم الان بالاخره با هزار مکافات رفت داخل سرش که مهری چنان گازی از دستم گرفت که دستم خون اومد یکم که نگه داشتم جا باز کرد کامل کردم داخل تند تند تلمبه می زدم از جلو کس مهری میمالندم مهری میگفت کونم حال می کنی جون چه کیری توش حرارتشو حال می کنی بکن ماله خودته منم با کسش بازی می کردم دیدم لرزید منم آبمو ریختم رو کمرش تا صبح هم چند بار سکس کردیم شرمند اگه بد بود.

نوشته: M._$

2.90909
نمره شما: هیچ :میانگین 2.9 (22 رأی )

38 نظر

واقعا که

نوشته کافره عشق در 6. March 2013 - 8:28

واقعا که

خيلي خوب بود.

نوشته alinikoo1 در 6. March 2013 - 8:50

خيلي خوب بود.

خيلي خوب بود.

نوشته alinikoo1 در 6. March 2013 - 8:51

خيلي خوب بود.

من نمیدونم چرا تو این سایت

نوشته mahan_mehraban در 6. March 2013 - 10:23

من نمیدونم چرا تو این سایت همه زندائیهاشونو میکنن؟
زن دائیهای بچه های سایت فکر کنم همشون جندن
خوب کسخل میگفتی زن عمو یا زن همسایه باورش راحت تر بود

ببینم اخه چقد چاخان میگی

نوشته h gol در 6. March 2013 - 10:47

ببینم اخه چقد چاخان میگی پوفیوز اولاندش کیر مرد گنده مثل شومبل یه بچه است. دومندش زنداییت کیر ندیده هستش.

توف به قبر دايي کسکشت با

نوشته Surena1988 در 6. March 2013 - 10:52

توف به قبر دايي کسکشت با زندايي کسو و تويه خائن.
ولي در کل خوبش کردي وگرنه ميدادش به غريبه!
کوس ساناز،کون طناز با کير ناناز تو حلقت.

فحش نمیدم ولی از بس هول شدی

نوشته ali-gladiator در 6. March 2013 - 11:26

فحش نمیدم ولی از بس هول شدی اضافه وزن پیدا کردی پسر خوب
185 قدت
170 وزن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

کلا غلط املاییی من که اصلا سر

نوشته mamali6446 در 6. March 2013 - 11:54

کلا غلط املاییی من که اصلا سر در نیاوردم

ترجيع بند داستان اينا

نوشته حشري تنها در 6. March 2013 - 11:59

ترجيع بند داستان اينا بودن:
شروع كردم به ... مثلأ خوردن لباش
و يا ديدم بدنش لرزيد!
شايد زن داييتو گذاشته بودن رو ويبره!

پس فطرت خائن . کیر سگ آقای

نوشته آبرسان در 6. March 2013 - 13:00

پس فطرت خائن . کیر سگ آقای پتیبل تو کون تو و زنداییت . گوزو .

bad nabud

نوشته lilak500 در 6. March 2013 - 13:22

bad nabud

بد بود؟؟؟؟؟؟؟؟ریدی کس

نوشته ozve alaki در 6. March 2013 - 13:44

بد بود؟؟؟؟؟؟؟؟ریدی کس مشنگ
این کس خلا فک کنم یه کلیشه پیدا کردن اول اسم خودشونو میزارن توش با اسم جندشون
بعد copy
بعد paste
بعدم میدنش به خورد ما
کیرم تو خالق copy-paste

آخه کون آقا این چه داستانه

نوشته hamed_1364 در 6. March 2013 - 14:02

آخه کون آقا این چه داستانه کوس شعری بود با اون زن داییه بذارت؟

يه جوري بود نتونستم بخونم

نوشته Bahram110 در 6. March 2013 - 14:05

يه جوري بود نتونستم بخونم

(بدون موضوع)

نوشته EIS در 6. March 2013 - 14:07

Not Talking Not Talking

ده كيلو خربزه از پهنا تو كونت

نوشته شايان زدفور در 6. March 2013 - 15:18

ده كيلو خربزه از پهنا تو كونت

man fosh badam miad va

نوشته mahmahiii در 6. March 2013 - 16:07

man fosh badam miad va nemidam
vali

azizam ya dastan nanevis ya minevisi ye chize khubo dorosto hesabi benevis
darzemn narahat nasho

azizam bache zadan nadare

نوشته mahmahiii در 6. March 2013 - 16:09

Big Grin azizam bache zadan nadare dafe bad khubesho mizare

کس شر گفتی

نوشته ghazalesistan در 6. March 2013 - 17:09

Angry کس شر گفتی

قابل خوندن نبود

نوشته نوبهار در 6. March 2013 - 21:30

قابل خوندن نبود Plain Face

کیرم دهنت تک تک کلمه های

نوشته come baby در 6. March 2013 - 21:41

کیرم دهنت
تک تک کلمه های داستان مثلا واقعیت تو کونت
مارو خر فرض کردی؟؟ Angry

کیر همه ی شهوانی ها + کیر من

نوشته kaf karim در 6. March 2013 - 21:55

کیر همه ی شهوانی ها + کیر من تو دهن تو با زندایی جاکشت!!!

avalan:kheyli ßad tipide

نوشته Shahin Asemani در 6. March 2013 - 22:04

avalan:kheyli ßad tipide ßo0d¡ ye ßache daßestani az toe koskhol ßehtar mitipe
D0voman k¡ram 2 ko0πet ßa in do0ro0qha v khiyal ßafiyat
k¡re shahvaniha to ko0net

دروووووووغ

نوشته saeed kaleh در 7. March 2013 - 0:23

دروووووووغ

من موندم کجای مردای هندی

نوشته sootedelan در 7. March 2013 - 0:33

من موندم کجای مردای هندی خوشگلند که توی اسکول خودنوشبیه اونهاکردی/الاغ جان برو کاه ویونجتو بخور به کار بزرگترها هم دخالت نکن.......

ما نفهمیدیم ک بچه زندایی جنده

نوشته کج کیر در 7. March 2013 - 2:28

ما نفهمیدیم ک بچه زندایی جنده چ نقشی در این داستان داشت

آخه کیرم وسط فرق کلت مگه تو

نوشته god.of.sex در 7. March 2013 - 3:41

آخه کیرم وسط فرق کلت مگه تو غوله مرحله آخری که قد 185 وزن 170؟تو که اگه بیفتی رو زنداییت زنداییت چیزیشم میمونه؟

کسکش که فحش مادر نیست جاکش

نوشته Mohsen WWE در 7. March 2013 - 4:51

کسکش که فحش مادر نیست جاکش فحش مادر

چ جالب! هاها

نوشته جنده شهوانی در 7. March 2013 - 4:53

چ جالب! هاها

انقد که کلیات رو گفتی جزئیات

نوشته kinghaji در 7. March 2013 - 9:20

انقد که کلیات رو گفتی جزئیات رو نگفتی !

بر و بچ خواهشا بد و بیراه نگید...

كرم از تخت برميداره ولي تو

نوشته sorosh araki در 7. March 2013 - 20:36

كرم از تخت برميداره ولي تو انباري

شعر گفتی طرف

نوشته shakola در 7. March 2013 - 21:02

شعر گفتی طرف

اولش گفتی قد 185 وزن 170 گفتم

نوشته dada aghil در 8. March 2013 - 2:17

اولش گفتی قد 185 وزن 170 گفتم یا امام راحل این چه گودزیلاییه
اما بعد متوجه شدم بیخودی مزاحم امام شدم نویسنده داشته باکیرش مینوشته که اینقد غلط املایی تودوخط کسشعر به عمل اورده
کیر احمدینجات تو حلقت افغانی

اولش گفتی قد 185 وزن 170 گفتم

نوشته dada aghil در 8. March 2013 - 2:22

اولش گفتی قد 185 وزن 170 گفتم یا امام راحل این چه گودزیلاییه اما بعد متوجه شدم که بیخودی مزاحم امام شدم نویسنده داشته باکیرش مینوشته که اینقد غلط املایی تودوخط کسشعر به عمل اورده کیر احمدینجات تو حلقت افغانی

(بدون موضوع)

نوشته ramin1349 در 8. March 2013 - 17:01

Applause

کیرم تو این داستان نوشتنت بی

نوشته peacocks در 9. March 2013 - 9:25

کیرم تو این داستان نوشتنت بی ناموس. با این هنه غلطی ک داشتی. خوار کوسه

kos sherrrr boooooooood

نوشته khooros در 23. March 2013 - 23:36

kos sherrrr boooooooood

نه خدایی خداییا الله وکیلی قد

نوشته VHD69 در 7. April 2013 - 23:29

نه خدایی خداییا الله وکیلی قد 185 وزن 170شبیه هندیابودی حتماتورویای خودت فک میکنی سلمان خانی دگ ولی در واقعیت شبیه شامپانزه ها و فیل های هندی هستی بدبخت شامپانزه،شامپانزه،شامپانزه