سکس با شاگرد خصوصی

سلام
من آرین هستم (البته اسم واقعیم ضایع‌تر از اینه!) و دانشجوی ارشد مهندسی هستم. کارم تدریس خصوصی ریاضیات دانشگاهیه. اکثر شاگردم پسر هستن و اون اقلیت دخترها هم معمولاً تو خونه روسری یا حتی یکی دو مورد چادر سر میکنن. خودم دوست دارم با شاگردهای دخترم سکس کنم ولی خوب شرایط اینجوریا هم مهیا نیست و معمولاً جرأت همچین درخواستی رو پیدا نمی‌کنم. شاید از ترس از دست دادن شاگرد و کم شدن درآمد. اردیبهشت 90 یه شاگردی داشتم که از شهرستان اومده بود تهران، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز درس میخوند و یه خونه با دوستش گرفته بود. وقتی می‌رفتم دوستش معمولاً خونه بود چون کلاسش رو شب برگزار می‌کردم. هر دوتاشون پیشم سرلخت بودن، مهسا (شاگردم) دامن یا شلوارک می پوشید و به مرور باهام صمیمی تر میشد. یه روز که جلسه چهارم بود کلاس رو هماهنگ کردیم برا ساعت 5 عصر، رفتم خونه شون دیدم تاپ نارنجیِ بندی پوشیده با یه دامن کوتاه. پاهاش رو شیو کرده بود که پشه روش لیز می‌خورد می‌رفت پایین! خلاصه رفتیم تو اتاقش. روی میز کامپیوترش رو مرتب کرد تا درس رو شروع کنیم. ازش پرسیدم دوستت نیست؟ گفت نه با دوست پسرش رفته بیرون.
می‌خواستم خودم رو امتحان کنم ببیننم آخرش میتونم جرأت گفتن چیزی که میخوام رو دارم یا نه. پرسیدم تو خودت دوست پسر داری؟ گفت نه. برام مهم نبود راست میگه یا نه ازش پرسیدم دوستت با دوست پسرش میان اینجا؟ که خیلی راحت گفت: خوب آره(خوب شد جمله پـَ نـَ پـَ دار نگفت ضایه کنه منو !!!). یه مکثی کردم و ازش پرسیدم باهاش سکس میکنه؟ گفت خوب آره ولی میرن تو اتاق خودش.
دلمو به دریا زدم و دستم رو یواش انداختم دور گردنش. اونم که داشت به مانیتور نگاه می‌کرد خودشو آورد طرف من. صندلیم رو چسبوندم به صندلیش و از کنار، بغلش کردم و پیشونیش رو بوسیدم. بعدش گونه‌اش رو بوسیدم. اون ولی کاری نمی‌کرد. آروم دستمو بردم طرف سینه هاش و یواش مالیدمشون. اونم یه خورده وول می‌خورد. یه خورده که کمر و سینه‌اش رو مالیدم کامل روم ولو شد. بلندش کردم بردم روی تخت خوابوندمش. روش خوابیدم و شروع کردم ازش لب گرفتن. اونم لبام رو می‌مکید. معلوم بود بیشتر از من حال میکنه. یه دستم توی موهای خرمایی صاف و لَختش بود و سرشو نگه داشته بودم و یه دستم هم روی سینه راستش. واقعاً حال می‌کردم. صورتش رو کامل بوسیدم ولی لیس نمی‌زدم. می ترسیدم بدش بیاد خیس بشه. لاله گوشش رو که خواستم بخورم سرش رو عقب کشید. منم بیخیال شدم. شروع کردم گردنش رو خوردم، خیلی حال می‌کرد. آه و اوهش بلند شده بود هر دو تا دستم رو سینه هاش بود. از گردنش یواش یواش اومدم پایین و وسط خط سینه‌ ش رو خوردم. بلندش کردم و تاپش رو در آوردم. سوتین کرم رنگی داشت که به رنگ بدنش میومد و تو بدنش گم شده بود. از روی سوتین یه خورده سینه هاش رو خوردم و بعدش دست انداختم از پشت سوتینش رو باز کردم. سینه‌های خوش فرمی داشت و دیگه سفتِ سفت شده بودن. با ولع شروع کردم به خوردنشون. به هر دو تا مون خیلی حال می‌داد. نوک سینه هاش رو خیلی یواش گاز می‌زدم تا حشری‌تر بشه. بعدش شیکمش و نافش رو کامل خوردم و رفتم پایین‌تر. از کسش فعلاً رد شدم و از نوک انگشتای پاش شروع کردم به خوردن و رفتم بالا. ساقش سفت‌تر و خوشمزه‌تر بود. روناش نرم بود و دوست داشتی همه‌ ش بگیری تو دستت و یواش یواش فشار بدی و ول کنی و این کار رو تکرار کنی. به کسش که نزدیک شدم اطراف کسش رو خوب لیسیدم و بعدش از روی شرت کرم رنگ و توریش کسش رو خوردم. خیسِ خیس شده بود دامن کوتاهش رو درآوردم و شرتش رو هم همینطور. شروع کردم به خوردن چوچوله و سوراخ کسش. یه خورده از مزه لزج کسش بدم اومده بود ولی برای کردنش هم که شده ادامه دادم. خوب که کسش رو خوردم و کلیتوریسش رو مالیدم بلند شدم لباسم رو درآوردم. کامل لخت شدم و ازش خواستم برام ساک بزنه. خوشش نمیومد ازش پرسیدم: کاندوم داری؟ دودل بود جواب بده. آخه بهم گفته بود با کسی دوست نیست. پرسیدم کجاست؟ به کشوی میز کامپیوتر نگاه کرد. رفتم و از یه بسته 12 تایی که توش چند تا بیشتر نمونده بود یکیش رو برداشتم. اصلاً به روش نیاوردم. برام مهم نبود. کاندوم رو روی کیرم که الان دیگه تقریبا کاملاً نعوذ شده بود کشیدم و گفتم از روی کاندوم بخور. اومد شروع کرد به خوردن. میدونستم میخوره چون کاندومش از نوع طعم میوه‌ای بود و معلوم بود برا چی اینو خریده. حتماً دوست پسرش ساک زدن رو خیلی دوست داره. خوب که خورد بلندش کردم و خودم دراز کشیدم روی تخت. اومد روم و یواش کیرم رو گذاشت لب کسش و یه خورده کرد تو بعدش یواش یواش بالا پایین کرد تا کامل رفت تو. دیگه انگار سوار اسب شده بود و یورتمه می‌رفت معلوم بود تو یه دنیای دیگه است و چشماش بسته بود. منم سعی می‌کردم جلوی خودم رو بگیرم که زود نیاد. یه خورده که خسته‌تر شد گفتم برگرد و پشتت رو به من بکن و بزار توش. این صحنه رو خیلی دوست دارم. یه کون جلوته که بالا و پایین میره و کیرت میره تو یه کس و میاد بیرون. خودتم زحمتی نمی‌کشی. ترسیدم آبم بیاد که قطعش کردم که فاصله بیافته و زود نیاد. بلندش کردم و خوابوندمش روی تخت و رفتم روش. کیرم رو کردم تو کسش و همزمان با تلنبه زدن ازش لب می‌گرفتم و سینه هاش رو می‌مالیدم. داشت دیوونه می‌شد که دیدم لرزید و بعدش آروم شد. خوب مهسا جون ارضاء شده بود و مونده بود منم تمومش کنم، بهش گفتم قنبل کنه. کونش خیلی جمع و جور و تنگ بود. بهش گفتم میتونم از پشت بکنم که گفت نه. از پشت کردم توی کسش و تلنبه زدم و با کف دستم می‌زدم به کونش. خیلی حال می‌داد دیدم دارم ارضاء میشم بیشتر تلنبه زدم و توی کسش آبم اومد ریخت توی کاندوم. در آوردمش و رفتم دستشویی خودمو تمیز کردم و اومدم لباسم رو پوشیدم. مهسا هم که از دستشویی اومد لباسش رو پوشید. اون روز درس رو با روحیه بهتری بهش یاد دادم و ازش پول نگرفتم یعنی خودش بحث پول رو نیاورد. شاید بدش نمیومد به جای پول بهم کس بده. 2 جلسه دیگه مونده بود تا تموم بشه و هر 2 بار عصر هماهنگ کرد و بعد از درس به جای پول باهام سکس کرد. منم راضی بودم ولی اون 2 بار بعدی اصلاً مثل سکس اولمون نمی‌شد. هنوزم که هنوزه هر دختری برای تدریس بهم زنگ میزنه امیدوار میشم مثل مهسا باشه و باهام سکس کنه.
---------------------------------------------------------------
برای همه خوانندگان سایت شهوانی آرزوی موفقیت می‌کنم و از فری141 عزیز میخوام یه اصلاحیه خنده دار برام بنویسه. خداییش اصلاحیه های فری رو که میخونم از خنده مجبور میشم از رو صندلی پا شم و بخندم و بعد ادامه بدم. دیگه فعالیتش کم شده. خیلی باحالی داداشی. دوستت دارم.

نوشته: آرین

2.985915
نمره شما: هیچ :میانگین 3 (71 رأی )

31 نظر

خاك تو سرت بي ناموس واست

نوشته salim.fingili در 8. September 2011 - 5:55

خاك تو سرت بي ناموس واست متاسفم عوضي

(بدون موضوع)

نوشته bahar joon در 8. September 2011 - 5:57

Big Grin

عزیزم منم مهندسی

نوشته UM در 8. September 2011 - 5:24

عزیزم منم مهندسی خوندم..............سابقه تدریس خصوصی هم دارم............ هرچند الان دیگه ندارم...........ولی فکرشو بکن خواهر خدتو سپرده باشی دست من بهش خصوصی درس بدم!
جای من باشی چیکار میکنی؟

بد نبود ولی نوشتن هم نداشت نه

نوشته sara sweet در 8. September 2011 - 8:05

بد نبود ولی نوشتن هم نداشت نه احساسی نه تعلق خاطری هیچی واست مهم هم نبوده خوب واسه چی نوشتی ؟ این کارگرای افغانی هم جدیدا میان همینجوری می نویسن
گفتی ارشد می خونی چرا نگفتی چند سالته ، متاهلی یا نه ؟ دوست دختر داری یا نه ؟ Thinking
اه ست کرم رنگ آدمو یاد این زنهای داستانای زیر بازارچه میندازه با کلی النگو ، واسه تو چه جذابیتی داره که میایی می نویسی؟ توضیح بده
درضمن خیلی بی وجدانی که هر کی واسه تدریس زنگ میزنه تو ذهنت منحرفه بی فرهنــــــگ
فری 151 درسته مهنــــــــــــــــدس ، چشماتو بازکنی بد نیست

اين داستان خيلي جالب شروع شد

نوشته shobert2600 در 8. September 2011 - 9:04

اين داستان خيلي جالب شروع شد ولي نكته اي كه منو قلقلك ميده

1-خودم دوست دارم با شاگردهای دخترم سکس کنم ولی خوب شرایط اینجوریا هم مهیا نیست و معمولاً جرأت همچین درخواستی رو پیدا نمی‌کنم
اگه دل و جرات داشتي حتما شاگردهاي پسر را هم ميكردي (بابااااااا بي دل و جرات )

2- فكر نميكني چهار جلسه خيلي زود بود

3-چقدر راحت و بي دغدغه شروع به حرف سكسي كردي ما كه بوديم اولش يكم خجالت را ميكشيديم لااقل يكم گونه هامون سرخ ميشد يا آبي ميشد يا زرد ميشد يا نارنجي حالاااا فرقي نميكنه چه رنگي ميشد مهم اينه ما كه دل و جرات داريم اين جوري هستيم واي به تو كه دل وجرات نداري

4- اگر اين شاگردت خيلي كف كير بود چرا دوست پسر نداشت ؟

5- اين جاش باحالتر بود كه تو ظرف مدت سوت ثانيه بدون پيشنهاد طرف را خوابوندي ياد يه داستان تو همين سايت افتادم يارو ميگفت دستم را گذاشتم روي صورت اون خانومه مثل فنر خوابيد يه منتقدي هم بهش گفت چه شاهكار جالبي فنر از كي تا الان بجاي بلند شدن ميخوابه Rolling On The Floor

بقيه را نميگم دوستان خودشون نظر ميدن

اونی که میگی فری 151 هستش نه

نوشته ساینا جون4 در 8. September 2011 - 9:55

اونی که میگی فری 151 هستش نه 141 واسه چی 10 تا ازش کم کردی؟؟؟
راستش داستانت اصلا اصلا اصلا جذاب نبود و کشش نداشت نتونستم تا آخرش بخونم ، باور کن اینجور که تو این داستانا میخونی دخترا سه سوته راضی نمیشن که تو هم اومدی توهم زدی و خیلی راحت تر برخورد کردی

واسه منهم پیش اومده . مقدمه

نوشته گنجینه در 8. September 2011 - 10:17

واسه منهم پیش اومده . مقدمه چینی معمولا کارها را خراب تر میکنه وقتی طرفت میخواد و خودت هم تمایل داری نباید معطلش کنی اون دوستی هم که میگفت خواهرش را بسپاره(نظر 3) در جواب : اگر میدونی خواهرت کف کرده زود شوهرش بده چون دیر یا زود به دادن عادت میکنه دانی که .

خیلی کیری بود

نوشته LEGEND KILLER در 8. September 2011 - 10:39

خیلی کیری بود

این که گفتی فری151 اصلاحیه

نوشته hess در 8. September 2011 - 11:12

این که گفتی فری151 اصلاحیه بزنه،منظورت این بود که فری بیاد بگه نه خواهش میکنم داستانت خوب بود؟؟؟؟؟؟؟؟؟زرنگی چقد تو!!!!!!!!داستانتم کلا رنگ بوی داستان داشت یعنی مثل دیکته نوشتن بعضی از داستانا نبود که حتی خوندنشونم جذابیتی نداره جدا از موضوعش فقط یه داستان سکسی ساده بود

کوچولو برو همون تدریستو کن

نوشته bardiya1991 در 8. September 2011 - 11:23

کوچولو برو همون تدریستو کن دیگه هم داستان ننویس

اولش خوب شروع شد ولی تخمی تموم شد

از اونجا که دست انداختی گردنش

نوشته LIGHT_BOY در 8. September 2011 - 11:54

از اونجا که دست انداختی گردنش دیگه نخوندم بی مقدمه اب ریختی رو داستان

داستانت بدک نیست ولی مطمئنی

نوشته بچه شهر در 8. September 2011 - 12:24

داستانت بدک نیست ولی مطمئنی نرفته بودی جنده خونه که حالا داستانش رو نوشتی؟فقط جنده رسمی خودش کاندوم داره و شانس تو هم دختره اوبن بود و راحت راحت بدون حرف رفتی خوابیدی روی تخت و اون هم سریع اومد نشست روش و بازم راحت راحت کردی توش؟
آخه جقی چطور خونه شخصی هست که خیلی راحت دوستاش رو میبره خونه بهشون میده و کسی کاریشون نداره؟میشه آدرس اون منطقه رو بهمون بدی بریم مکان بگیریم
وسط داستان هم اینقدر شومبولت نمال که داستانت هم تخمی بشه

ببین پسر جون اصلا داستانت در

نوشته aiDa.Ck در 8. September 2011 - 13:12

ببین پسر جون اصلا داستانت در حدی نیست که بشه روش اصلاحیه آورد ! تو که انقد تو کفی چرا دوست دختر نداری ؟؟؟ بعد چرا اون دختره ی جنده اومده به تو داده ؟؟؟ آدم قحط بوده ؟ آها میخواسته پول کلاس نده ... یادم اومد.

آدما با هم فرق دارن حتی فانتزی سکس و توهماتشونم با هم متفاوته... وقتی جذابیته سکس تخیلیت زیر خط فقره دیگه مطمئن باش تو سکس واقعی میرینی ... دوستانه بهت توصیه میکنم رو این قضیه فکر کنی !!!

الهی بمیرم تو خجالتی دختره هم

نوشته pari jooon در 8. September 2011 - 15:38

الهی بمیرم تو خجالتی دختره هم که از تو خجالتی تر
تدریس خصوصی اینجوری ندیده بودم که اونم دیدم

درضمن تو که جلسه ی چهارم کارتو کردی دو جلسه هم که بعدش رفتی اونوقت چه جوری طی کردین که این کلاس خصوصیه 6جلسه شده؟؟؟؟(حداقل رندش میکردی)
فکر کنم دوتا حالت بیشتر نداره: یا 5 جلسه بوده درس و کش دادی که یه بار بیشتر...
یا اینم که 5جلسه بوده درس و کش دادی که یه بار بیشتر

بابا تو ذوقش نزنيد گناه داره

نوشته aliiii49 در 8. September 2011 - 16:38

بابا تو ذوقش نزنيد گناه داره خواسته يه چيزي بنويسه! در مقهيسه با خيليا هم بد نبود! برم پسرم برو حالشو ببر Party

قرار نیست هر کی اومد داستان

نوشته erfan.62 در 8. September 2011 - 16:41

قرار نیست هر کی اومد داستان بنویسه اینجوری نظر بدی...ریدی با این نظر دادنت،بدبخت شاید تخیلی نوشته.آدم باش لطفا

تا حالا فكر كردي كه : 1-تو

نوشته stefan در 8. September 2011 - 16:57

تا حالا فكر كردي كه :
1-تو توي يه جنده خونه رفتي و الكي درس دادي و ديگه هم هيچ كي بهت نميده مگه اينكه مثل مهسا باشه!
2-از اين به بعد برو تو كار اين كه به يكي از شاگردات كون بدي ! ولي اين دفعه قشنگ تر بنويس.

انصافا تو این سایت پست گذاشتن

نوشته khashi.mashi در 8. September 2011 - 17:18

Rolling On The Floor انصافا تو این سایت پست گذاشتن خایه می خوادااااااااااااااااااااا Big Grin
یارو رسما می دونه داستان بذاره قراره خواهر مادرش یکی شه Rolling On The Floor Rolling On The Floor Rolling On The Floor Rolling On The Floor Rolling On The Floor Rolling On The Floor

.

نوشته sinaoo7 در 8. September 2011 - 20:02

.

اگرچه دوستان هم یادآور شدند،

نوشته sinaoo7 در 8. September 2011 - 20:22

اگرچه دوستان هم یادآور شدند، ولی باید عرض کنم که 141 یه جور «پرایده»، نه یه جور «فری». خلط مبحث کردی!
داستانت اگرچه معمولی بود، اما موضوع غیراخلاقی هم نداشت؛ سکسی بود به سیاق همۀ دخول‌های رایج در عالم بی‌کران لقاح! دانشجویی که به سن تکلیف رسیده و اختیارش دست خوشه، برای صرفه‌جویی در هزینه‌های گزاف تحصیل، با رغبت با تو همبستر شد . . . تو هم یک سکس و یک کاندوم میوه‌ای جلو افتادی. همین.

من معمولا داستانها رو میخونم

نوشته shahrooz192 در 8. September 2011 - 20:58

من معمولا داستانها رو میخونم ولی نظر نمیدم باور کن این اولین باری که نظر میدم بنظر من این داستانت رو موقعیکه داشتی برای تجدیدهایی که تو درسهای اکابرت آوردی و خودت تنها بودی توی عالم خیال خودت اینارو تصور کردی و بیادش جق زدی ولی اگر دوست داشتی من بیام خواهرت رو درس بدم ولی قول میدم نکنمش و فقط بهش درس بدم فقط لطفاً بهش بگو شلوارک نپوشه و پاهاشو شیو نکنه و شرت توری هم نپوشه وگرنه ممکنه بکنمش البته نمیدونم خواهرت اپن هست یا نه و با خودش کاندم با طعم میوه داره یا نه آخه این روزا همه دانشجو ها توی خونه های خالی بدون وجود همسایه ای مزاحم دوست پسراشونو میارن و میذارن که اونرا اپن کنه اینجوری درس رو هم بهتر میفهمن نمیدونم خواهرت درس را اگر متوجه نشد یکدست میکنمش تا ذهنش باز بش آخه کوس مغز بعد از سکس مغز آدم بلافصله آمادگی خوندن درس رو داره لطفاً برو به کون دادنت ادامه بده و دیگه ننویس

بعضی از حروم زاده های کس خول

نوشته spr در 8. September 2011 - 22:52

بعضی از حروم زاده های کس خول میان میگن چرا کردیش شاگردت بود فلان بود دختر مردم بود
اخه احمقها اگه ادم تو این موقعیت ها نکنه که اولین سکسش باید با زنش باشه
اصلا شما ها که جنبه ندارین گه میخورین میاین تو این سایت

.اقعا فکر کردی ما باور کزدیم

نوشته sohiljon در 8. September 2011 - 23:03

.اقعا فکر کردی ما باور کزدیم به عقل ما توهین کردی کس کش ارت شکایت میکنم به چه اجازه به همون توهین کردی

نمیدونم مهندسی یا قاطری ؟ خاک

نوشته looti3 در 8. September 2011 - 23:09

نمیدونم مهندسی یا قاطری ؟
خاک تو سرت کنم از کجا فهمیدی دتر مردم اپنه من به این فکرت شک دارم .
یا شاید به خانمت درس می دادی و می دونستی که اپنه

داداش حق می دم که باید از هر

نوشته looti3 در 8. September 2011 - 23:15

داداش حق می دم که باید از هر موقعیت استفاده کنند ولی این داستان از بناش چاخان بوده

bazam tape narenjiiii )))yeki

نوشته kharabkar در 9. September 2011 - 0:22

bazam tape narenjiiii Smile))))yeki ba sara dahanemoon service shod yeki tape narenji Big Grin

تو مهندسی یا چسندس..ابروی همه

نوشته pooriya73 در 9. September 2011 - 0:34

تو مهندسی یا چسندس..ابروی همه ی مهندس هارو بردی

اگه خالی هم نبسته باشی بدون

نوشته keyvanxafan در 10. September 2011 - 6:22

اگه خالی هم نبسته باشی بدون که مهندسی که دوران دانشگاه نتونسته باشه تجربه اندوزی لازم رو از دختر بازی ,بکنه
بایدم به یه دختر شهرستانی که ست لباس زیرش رنگ مال مامان بزرگمه,به چشم یه داف سکسی در حد ویکتوریاز سیکرت نگاه کنه.
اما جزو آشغال ترین داستانایی بود که خوندم.اینارو تا قبل 9 شب بنویس یه نسخشم بذار دم در.

کس گفتی ملت شق کنن

نوشته ORTEN در 10. September 2011 - 16:48

کس گفتی ملت شق کنن

اطلاعیه: با توجه به رهنمود

نوشته sniper-dan در 16. September 2011 - 22:22

اطلاعیه:
با توجه به رهنمود های مقام معظم رهبری درباره سال جهاد اقتصادی،نرخ کلاس های آموزشی تعیین شد و به شرح ذیل می باشد:
1- یک ساعت آموزش: 30 دقیقه سکس
2- دو ساعت آموزش: 1 ساعت (+ 30 دقیقه هدیه) سکس
3- سه ساعت آموزش: هنگ کردن مخ و در نتیجه نوشتن داستان های تخمی مانند نمونه

خالی بند خوبی نیستی همش کس

نوشته 30rjan در 27. September 2011 - 21:27

خالی بند خوبی نیستی
همش کس شعر بود