سکس در بیمارستان

فقط خواهش مي كنم نظر الكي نديد ! قابل توجه اونايي كه با خوندن داستان جلق مي زنن و بعدش نظر ميدن !!!
اسمم رسول
داستانو از اونجا شروع مي كنم كه 4سال پيش با همكاري رفيقم محسن يه زن بيوه رو گاييديم . بعد از اين جريان نديدمش تا يك سال پيش . يه مشكل براي رفيقم پيش اومده بود كه بايد مي رفتم بيمارستان ، تابستون بود هوام گرم و تخمي عليرغم اين كه حال نداشتم دلمم نبود برم ولي مجبور بودم . وسط راه كيرم با ديدن يه صحنه سكسي بلند شده داشت مي تركيد . سوار تاكسي شدم جلو مغازه كنار بيمارستان پياده شدم چندتا ابميوه گرفتم رفتم داخل حواسم به افكار خودم گرم بود . داخل بخش شدم رفتم داخل اتاق رفيقم نيم ساعت گذشت بود كه هوس سيگار كرده بودم رفتم داخل حياط بيمارستان نشستم رو صندلي سيكارو آتيش كردم هوا خيلي گرم بود بهم حال نداد . با خودم گفتم برم خداحافظي بگيرم برم از رفيقم كه يدفع چشمم افتاد به اتاق كناري ! واي چه صحنه اي رو ديدم زنه افتاده بود رو تخت با مانتو باز با يه تاپ مشكي بدن نما . كيرم يه اه كشيد . دلو به دريا زدم رفتم كنار در وايسادم در رو كه زدم بلند شد ببينه كيه ! رخ به رخ كه شد ديدم فاطمه خانوم خودمونه كه چهار سال پيش زده بودمش .جا خورده بو با ديدن من . زدم تو فاز رو داري گفتم سلام خانوم . حال شما؟
گفت مرسي . بهش گفتم نيستي عزيز ؟كجايي ؟
گفت در خدمت شما . رفتم داخل نشستم پيشش گفتم خدا بد نده ! منتظر جوابش نمودم سريع گفتم نكنه خودتون بد داديد ؟ كه خنديد . تو همون حس دست گذاشتم رو سينه هاش و شروع كردم به مالوندن . خوشش اومده بودا ولي گفت يكي ميبينه زشته گفتم امروز بايد بزنمت گفت تو زرنگيت . بهش گفتم بمون الان ميام رفتم داروخونه يه كاندوم گرفتم بهش گفتم بلند شو بريم ! گفت كجا ؟ همينطور گشوندمش داخل يه انبار قديمي پشت بيمارستان در هم از پشت انداختم .
تا اومد چيزي بگه دستم داخل سينه هاش بود . عجب سينه هاي درست كرده بود . هم زمان با مالوندنش شروع كردم به لب گرفتن . لباساشو در اوردم از بالا سرش تا پايين پاش رو خوردم ديگه صداش شده بود ناله فقط اه اه اه ميكرد و ميگفت گشتيم ولم كن . گفتم برام ساك بزن . چه پيشرفتي كرده بود عرض اين دو سه سال حرفه اي شده بود جوري مك ميزد انگار داره جارو برقي ميزنه . بهش گفتم بسه بخواب كارت دارم . كاندومو كشيدم كيرمو گذاشتم دم كسش با چولچولاش بازي ميكردم . صداش بلند شده بود و ميگفت بكنم جرم بده ، من كير ميخوام . ديگه امونش ندادم تا بيخ كردمش داخل تند تند تلمبه ميزدم و فاطمه جون اخ اخ اخ اه اها اه ميكرد كمرم خسته شده بود بلندش كردم گفتم نوبت توه. دراز كشدم اومد روش تنظيمش كرد شروع كرد به بالا و پايين كردن ، سينه هاش شده بود مثل كسيه آب گرم مثل يه آونگ اين ور اون ور ميكردن . اخ اخ اخش ديگه به جيغ تبديل شده بود . ديدم اينجوري نميشه الانه كه كندش دربياد .بهش گفتم بسه بخواب كارت دارم كيرمو گرفتم داخل دستم گرفتمش جلو شروع كرد به خوردن يكي دو دقيقه خوردش ديدم فايده نداره . خوابوندمش به پشت چه سوراخ گشادي داشت تا سر كيرمو گذاشتم يه جا رفت داخل حالا بهم خورد ولي بهتر از اين بود كه كندش در بياد از روي لج چنان تلمبه ميزدم يه يك متر رو كارتن زيرمون رفته بود اين ور . داشت آبم ميومد مثل اينكه ميدونست بلند شد كيرمو يكجا كرد داخل دهنش فقط مك ميزد نزديك بود كه بياد كرفتش داخل دستش بالا و پايينش كردن كه يكدفع صورتشو پر از آب كردم .ديگه نا نداشتم بلند شدم لباسامو پوشيدم .خودشو تميز كرد با هم اومديم بيرون از داخل بوفه بيمارستان دوتا آب هويج گرفتم و خورديم . گفت بايد برم منم استقبال كردم و رفت و تا امروزم داره ميره ....

khasteh1313@yahoo.com

نوشته:‌ رسول

1.91111
نمره شما: هیچ :میانگین 1.9 (45 رأی )

32 نظر

اول از همه در انبار تو

نوشته amirjojo در 18. May 2011 - 1:35

اول از همه در انبار تو بيمارستان به چه دليلي بايد باز باشه?
بعدش ديدم در اتاق بازه و مانتوش بازه?اين چه بيمارستاني بود كه پرستار نداره?!بگو ما هم بريم سر بزنيم.
كسخل اين فيلماي سوپري رو كه ميبيني,همش فيلمه!سعي نكن خودتو جاشون بزاري!
برو جقتو بزن بيخود وقت ما رو نگير!آفرين عمو!

اين بيمارستان نبوده طويله

نوشته خرچنگ در 18. May 2011 - 7:04

اين بيمارستان نبوده
طويله بوده اونم فاطمه جون نبوده
ماده خر مش كريم بوده
اوهوى عمو خر مردمو ميكنى بيار سر جاش ببند بذار كاه و يونجه شو بخوره
اونم كه خوردى اب هويج نبوده شاش مش كريم بوده
نوش جان

كيرم تومخت با اين داستان

نوشته saeidc702 در 18. May 2011 - 7:08

كيرم تومخت با اين داستان نوشتنت.جلقي

بابا من دیروز عضو شدم ولی از

نوشته zange khatar در 18. May 2011 - 7:39

بابا من دیروز عضو شدم ولی از بهمن دارم میخونم بگذریم این فاطی ان قد آه آه آه میکرد صداشو کسی نمیشنشد اگه میشنیدن دسته amirjojoدرد نکنه. آدرس بده با امیر میریم

گفتی کاندوم داشتی پس کی درش

نوشته کژال در 18. May 2011 - 8:59

گفتی کاندوم داشتی پس کی درش آوردی که ما نفهمیدیم (يكدفع صورتشو پر از آب كردم)

kos kole tavahomi..khodae che

نوشته majidtoloee در 18. May 2011 - 9:38

kos kole tavahomi..khodae che masraf mikonii aslan jensesh khob nist

ریدی با این داستانت

نوشته msexi در 18. May 2011 - 9:40

ریدی با این داستانت

آدم تو فکرشم اینجوری سکس

نوشته Punk.man در 18. May 2011 - 9:52

آدم تو فکرشم اینجوری سکس نمیکنه
تو که میخوای خالی ببندی
خوب یه جوری ببند همه کف کنن
چیه مثل این کارتن خوابا
دیگه جنده کردنم خالی بستن داره؟

مزخرف

نوشته nasim sim در 18. May 2011 - 11:19

مزخرف

motmaeni rafti bimarestan??!

نوشته xox در 18. May 2011 - 11:20

motmaeni rafti bimarestan??!

آخه کس مشنگ خودت یه بار دیگه

نوشته mehrdad.2663 در 18. May 2011 - 11:48

آخه کس مشنگ خودت یه بار دیگه این کس و شعری که نوشتی رو بخون
اگه به خودت فحش ندادی

Koskhol kandom migiri o

نوشته Brazer در 18. May 2011 - 13:24

Koskhol kandom migiri o namizani ru unkiret kir tu un maghzet

ریییییییییییییییییییییییییییی

نوشته akbarmantigol در 18. May 2011 - 14:52

رییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییدی

من اصلا دوست ندارم اینجاها

نوشته anooshe pesian در 18. May 2011 - 14:52

من اصلا دوست ندارم اینجاها فحش بدم ولی این پوفیوز جوری عصبیم کرده که میخوام اون مغز شاشیسوبکنم تو خلایی که داستان رو اون تو اختراع کرده .از الف تا ی کس شعر چرت وپرت عار م میاد دونه به دونه بگم! که اگه بگم این کچل داشاق ترشی 100تا به به صفر بدهکار میشه.مردک تو الاغم به این سادگی که گفتی نمیتونی بری جلو نازش کنی چه برسه!! قیف میزارم میرم

< آخه گل مغز (کس خل)مگه نگفتی

نوشته osgolkhan در 18. May 2011 - 14:53

< آخه گل مغز (کس خل)مگه نگفتی 4سال پیش کرده بودیش یهوتواین دوسال پیشرفت کرد ؟بعد میگی فحش ندید توروباید خربگاد
>

کلفت باز چی اول داستان هم خط

نوشته anooshe pesian در 18. May 2011 - 14:58

کلفت باز چی اول داستان هم خط ونشون میکشه لانتوری.خیلی خوش گوزیده واستاده امضاهم میده.الان بچه ها میان قیف رو که گذاشتم .بینی ام روش یه امضا کنند بعد برو رد کارت.مردک از خود راضی دلقک.آلن دلون هم همچین گهی نمیخورد که لوتی خور کردی .

کس کس کونی مگه کونت گذاشتن که

نوشته Hamid30 در 18. May 2011 - 15:50

کس کس کونی مگه کونت گذاشتن که ای کس شعرارو تحویل ملت میدی برو همون کونتو بدی بهتره لاشی

rasul a bimaresan be man zang

نوشته lvlr.sinner در 18. May 2011 - 23:42

rasul a bimaresan be man zang zadan goftan khaharet tu ccu e mantosham baze sutianam nadare bodo berim bokonimesh tu ccu am khalwate kac nis taze takht dare a anbaram betare

وقت واسه این داستان نمیزارم

نوشته soose در 18. May 2011 - 23:43

وقت واسه این داستان نمیزارم که بخونم،ولی هر چی بچه ها گفتن به توان 2!

4سال پيش با همكاري رفيقم محسن

نوشته samaniii در 19. May 2011 - 0:50

4سال پيش با همكاري رفيقم محسن يه زن بيوه رو گاييديم
نديدمش تا يك سال پيش
فاطمه خانوم خودمونه كه چهار سال پيش زده بودمش
aval 4 sal pish ba rafighet zadish bad ye sal pish mishe baz didish
kos khol joon mishe 3 sal pish
bayad migofti fateme ke 3 sal pish zade boodamesh
ridiiiiiiiiiiiiiiiiii

ridi

نوشته Bishile در 22. May 2011 - 0:10

ridi

koni be che omidi

نوشته Bishile در 22. May 2011 - 0:19

koni be che omidi neveshti/
aval bejaghid bad nazar bedid!!!!!!!
dastanet mage kire adamo sikh mikone.
dar zemn fekr kardi ma ham mesle to jaghiyim.tavahom.kam film bebin.az darokhoneye bim.....kandom gereftam.lidokayin ba teramadol/bayamadolam gerefti?

ahay khanom moalem

نوشته Bishile در 22. May 2011 - 0:47

ahay khanom moalem kojayi.biya diktasho sahih kon(maj id)
jalebe hamashon to ye bimarestan.
shayad to in 1sal(2,3sal)kire mohsen tosh bode va be ham josh khorde bode.raftan bimarestan amal joda sazi kardan.
fati zende monde.kire refighet rafte koma.
SIMA to bimarestan etesali karde va alan miyad ghalatato mikire(migire)

sex dar bimarestan

نوشته Bishile در 22. May 2011 - 1:00

sex dar bimarestan eshtebahe.begid se kos maghz dar bimarestan.
khanom moalem
peyda kon bimaretano.
raftam bimarestan.
dashtam az ghesmate mardan rad mishodam ke khanom moalem 2 nomre dad ghabol shodam.
didam ye marde az narde oftade ro parde morde marde rangesham paride zarde pore darde fatyo karde ta bargarde pardaro zade.
kir to filmi ke didiyo didi naridi ridi /
moalem pesaraye ironi......

koone aghato gaeidam ba in

نوشته mehrdady در 23. May 2011 - 13:47

koone aghato gaeidam ba in kososheratet antare jame'e

هه هه هه هه کس شعر که میگن

نوشته sex machine در 26. July 2011 - 23:00

هه هه هه هه
کس شعر که میگن اینه؟؟؟
Smile) Smile) Smile) Rolling On The Floor Rolling On The Floor Rolling On The Floor Day Dreaming

are amirjojo ras mige,kollan

نوشته aaaahhhhh در 13. November 2011 - 3:15

are amirjojo ras mige,kollan khialpardazitun balas

دلم برات سوخت

نوشته mimikhanom در 9. December 2011 - 11:50

دلم برات سوخت

کیر تو حلقت با داستانت آخه کی

نوشته pasargad1367 در 7. September 2012 - 16:26

کیر تو حلقت با داستانت
آخه کی با کس شعرای تو جلق میزنه جقی

کیرم تو

نوشته Rammstein در 10. September 2012 - 5:19

کیرم تو .............................

خیلی خنده دار بود سوتی تو

نوشته rohani در 29. October 2012 - 4:42

خیلی خنده دار بود سوتی تو داستانت زیاد دادی سعی کن دیگه ننویسی.

دمت گرم با اين داستانت چند

نوشته mamal_feshfeshe در 2. December 2012 - 15:37

دمت گرم با اين داستانت چند روز بود يوبس شده بودم ولي وقتي داستانتو خوندم رفتم خلا ريدم به هيكلت مرتيكه جقي معتاد