سکس چت گی

با سلام
دوستان عزيز اين متن سکس چتي هستش که با يکي انجام داده بودم.
چون متنش جالب جالب بود گفتم بذارم اينجا تا شما هم شايد بکارتون بياد

Beautiful: خب مي ريم تو اتاق
Beautiful: يکم با هم مي حرفيم
alfa2020us: جووووووووووووون
Beautiful: بعد يواش يواش تو دستتو مي ذاري روي رون من
Beautiful: و مالش مي دي
Beautiful: بعد چشم تو چشم هم نگاه مي کنيم
alfa2020us: آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآخ
alfa2020us: آخ
alfa2020us: بگو
Beautiful: بعد سرتو مي ياري جلو و از صورتم مي بوسي
Beautiful: بوسه هاتو ادامه ميدي و مي ياي طرف لبم
Beautiful: واز لبم دوسه بار مي بوسي
Beautiful: بعد يواش يواش شروع مي کنيم به لب گرفتم
Beautiful: تو منو يواش مي خوابوني رو تخت
Beautiful: و مي ياي روم و ازم لب مي گيري
alfa2020us: جوووووووووووووووووووووووووون
alfa2020us: داري ديوونم ميکني بگو
Beautiful: بعد داري که ازم لب ميگيري دستتو رو سينه هام تکون مي دي
Beautiful: و يواش يواش مي اي پايين تر
Beautiful: و با کيرم از رو شلوار بازي مي کني
alfa2020us: جووووووووون
Beautiful: بعد زيپمو باز مي کني و کيرمو از تو شورت در مي ياري
Beautiful: و باهاش ور ميري تا بلند شه
alfa2020us: جووووووووووونم
alfa2020us: فدات
Beautiful: بعد که کيرم بلند شد منو بلند مي کني و بلند مي شي
Beautiful: من نشسته و تو هم رو وايساده
Beautiful: مي ياي روبروم وايميسي
alfa2020us: بگو
Beautiful: من زيپتو باز مي کنم
Beautiful: کيرتو در ميارم بيرون
Beautiful: يکم با دست باهاش بازي مي کنم تا خب شق بشه
alfa2020us: دارم ميميرم
Beautiful: بعد تو کيرتو مي ياري جلوي صورتم
alfa2020us: بگو
Beautiful: و مي مالي به لبام
Beautiful: و با فشار کيرتو مي کني تو دهنم
Beautiful: يکم خودت عقب جلو مي کني
Beautiful: بعد من کيرتو با دست مي گيرم و شروع مي کنم به ساک زدن
Beautiful: سر کيرتو ميک مي زنم
Beautiful: خوب تا دو سه دقيقه مي خورم
alfa2020us: جانم
alfa2020us: جانم
Beautiful: بعد در مياري کيرتو
Beautiful: و منو دوباره مي خوابوني
Beautiful: به حالت 69 ميشم
Beautiful: تو از بالا کيرتو مي کني تو دهنم
alfa2020us: جونم
Beautiful: و کيرمو مي گيريتو دستت و مي کني تو دهنت
Beautiful: خوب با کيرم بازي مي کني و با زنونت ليش مي زني و تو دهن من تلمبه ميزني
alfa2020us: جووووووون
Beautiful: تا 5 دقيقه همين کارو تکرار مي کنيم
alfa2020us: فدات
Beautiful: بعد بلند ميشي و مي اي منو بغل مي کني از جلو
Beautiful: يکم کيرامونو بهم مي ماليم
Beautiful: بعد بهم مي گي برگرد
Beautiful: منم برميگردم
Beautiful: کيرتو از پيشت مي ذاري لاي پام و ياواش يواش تلمبه مي زني
alfa2020us: جووووووووووووووووووووووووووووووووووووون
alfa2020us: جوووووووووووووووووووووووون
Beautiful: دو سه دقيقه که اينکارو کردي
Beautiful: مي شيني و من به پشت مي خوابم
Beautiful: پاهامو تو شکمم جمع مي کني و کيرتو مي مالي به سوراخم
Beautiful: قشنگ کيرتو مي مالي
alfa2020us: فداااااااااااااااااااااااااات
alfa2020us: جونم
Beautiful: بدنه کيرتو مي مالي به سوراخم
Beautiful: منم از شدت شهوت آه و اوه مي کنم
alfa2020us: جون
alfa2020us: بگو
Beautiful: خوب که اينکار کردي
Beautiful: من تحريک مي شم
Beautiful: بهت التماس مي کنم که تمومش کني
Beautiful: ولي تو بازم ادامه مي دي
alfa2020us: جونم
alfa2020us: عزيزم
alfa2020us: جونم
Beautiful: بعد کيرتو مي اري جلوي دهنم و مي ذاري تو دهنم تا خوب خيس کنم
alfa2020us: آآآآآآآآآآآآآآآآآخ
alfa2020us: بگو
Beautiful: بعد مي گي اين کار در صورتي تموم مي کنم که بذارم تو کونت
Beautiful: منم مي گم هر کاري مي کني فقط جان مادرت زودتر
Beautiful: مردم
alfa2020us: فداااااااااااااااااااااااات
Beautiful: بعد دوباره پاهامو تو سينه ام جمع مي کني و سرکيرتو مي مالي به کونم
Beautiful: يواش فشار مي دي
Beautiful: واسه اينکه من سرو صدا نکنم دستتو مي ذاري رو دهنم
Beautiful: يکم فشارتو بيشتر مي کني
alfa2020us: آخ
Beautiful: همينکه سر کيرت رفت تو نگه مي داري
Beautiful: سرتو مي ياري جلو ازم لب مي گيري
Beautiful: در ضمن اينکه لب مي گيري باز فشار مي دي
Beautiful: کيرت تا نصفه رفته تو ولي تو لبمو ول نمي کني
Beautiful: کيرمو هم گرفتي تو دست و داري باهاش بازي مي کني
Beautiful: اينکارو انقدر ادامه مي دي تا همه کيرت بره تو
Beautiful: همونجا نگه مي داري کيرتو تا جا باز کنه
alfa2020us: جانم
alfa2020us: بگو
Beautiful: بعد يواش درش مي راي کامل بيرون
Beautiful: و دوباره فشار مي دي
Beautiful: اين دفعه راحت تر از دفعه قبل مي ره تو
alfa2020us: جون
Beautiful: بعد يواش يواش شروع مي کني به تلمبه زدن
alfa2020us: بگو
alfa2020us: قطعش نکن
alfa2020us: بگو
alfa2020us: بگو
Beautiful: خوب که جا باز کرد تند ترش مي کني
Beautiful: بعد پوزيشن رو عوض مي کنيم و سگي ميشيم
alfa2020us: آخ
Beautiful: شروع مي کني به تلمبه زدن
Beautiful: همزمان با کيرم هم بازي مي کني
Beautiful: بعد 10 دقيقه مي گي که آبم داره مي ياد
Beautiful: منم مثل تو
Beautiful: مي گي کجا بريزم
Beautiful: مي گم همونجا بريز تو کونم
alfa2020us: جونم
Beautiful: همزمان با تو که ارضا ميشي آب منم مي ياد
Beautiful: يه دو سه دقيقه کيرتو همونجا نگه مي داري
Beautiful: بعد يواش يواش مي کشي بيرون
alfa2020us: فدات
Beautiful: بعد رو تخت دراز ميکشيم و همديگرئ بغل مي کنيم

واقعا ممنونم که تا آخر خوندين. اميدوارم خوشتون اومده باشه.
من واقعا دنبال يه دوست خارج نتي از منطقه آذربايجان هستم. اگه کسي پايه بود آيديشو بذار تا باهاش تماس بگيرم
ممنون

0
نمره شما: هیچ

16 نظر

ابمو کجا بریزم ..دیگه چه صیغه

نوشته mimikhanom در 17. March 2012 - 3:33

ابمو کجا بریزم ..دیگه چه صیغه ایه ؟

میترسی مرده حامله شه ؟

خیلی بامزه و خنده دار بود

فکر کنم شما فیلم گی(another

نوشته برنت کوریگان در 17. March 2012 - 4:07

فکر کنم شما فیلم گی(another gay) دست کم 10 بار دیدی که صحنه های فیلم نوشتی اونم چقدر عالی تمیز دیالوگا رو نوشتی مخصوصا اون بخشش(کردن و لب گرفتن) گه خیلی شبیه به اون بخش فیلم بود که موزر و دوستش به هم حال میدن.
جالب بود که بدون فکر تونستی اینهمه کسشر بسازی و بنویسی.

طبق عادت:::تومردی بیا اهواز

نوشته serano در 17. March 2012 - 5:00

طبق عادت:::تومردی بیا اهواز ببین چطور ...(حواسم نیستت بچه کونیو از چی میترسونم).

این مزخرفات رو نیار اینجا

نوشته takavarjoon در 17. March 2012 - 10:58

این مزخرفات رو نیار اینجا بنویس. حالمو بهم میزنی.

بچه کونی خودتو جزو مردم

نوشته fuckism در 17. March 2012 - 12:29

بچه کونی خودتو جزو مردم آذربایجان حساب نکن.عوضی میخاد غیرت ترکا رو ببره زیر سوال.
در مورد اون دوستی که شماره جنده میده هم بگم که به نظر من طرف دختره و میخاد واسه خودش مشتری جور کنه

بچه کونی خودتو جزو مردم

نوشته fuckism در 17. March 2012 - 12:31

بچه کونی خودتو جزو مردم آذربایجان حساب نکن.عوضی میخاد غیرت ترکا رو ببره زیر سوال.
در مورد اون دوستی که شماره جنده میده هم بگم که به نظر من طرف دختره و میخاد واسه خودش مشتری جور کنه

الله و اکبر نمیدونم چی بگم از

نوشته کفتار پیر در 17. March 2012 - 17:06

الله و اکبر
نمیدونم چی بگم
از همجنس بازی حالم بهم میخوره ولی خب خندیدم
دمت گرم
اون یارو هم خیلی جالب بود
اون وسط هی جووووووون و از این کسشعرا در میکرد
طنز جالبی بود

مزخرف بود.

نوشته parvazi در 17. March 2012 - 19:41

مزخرف بود.

کیرم به ذهن مریضت!

نوشته 1ki در 17. March 2012 - 21:20

کیرم به ذهن مریضت!

یک مشت جقی ریختن تو سایت! برو

نوشته Siam007 در 17. March 2012 - 22:13

یک مشت جقی ریختن تو سایت!
برو کون بده !

yar166@yahoo.comعالی بود

نوشته yar166 در 18. March 2012 - 15:31

yar166@yahoo.comعالی بود

salam khob bod age az

نوشته ma1819 در 19. March 2012 - 0:04

salam
khob bod
age az azarbayjan mikhaye man hastam
rx56_2003@yahoo.com

salam khob bod age az

نوشته ma1819 در 19. March 2012 - 0:06

salam
khob bod
age az azarbayjan mikhaye man hastam
rx56_2003@yahoo.com

salam khob bod age az

نوشته ma1819 در 19. March 2012 - 0:09

salam
khob bod
age az azarbayjan mikhaye man hastam
rx56_2003@yahoo.com

بد نبود...

نوشته مارادونا در 22. March 2012 - 21:49

بد نبود... Wink

idin hastam 15 sale

نوشته mohammad253 در 2. August 2012 - 14:50

idin hastam 15 sale