من و مامی

سلام
محسن هستم 23 ساله از تهران ،قدم تقریبا 180 از نظر هیکل هم بدک نیستم،راستش وقته به شهوانی سر میزنم و داستاناش رو میخونم فکر هم نمیکردم که یه روز بخوام داستانی براتون بنویسم...من خیلی هات هستم. و هر وقت که داستان های محارم این سایت رو میخوندم کلی حشری میشدم و با خودم میگفتم کاشکی منم از این کار ها میکردم...مادرم حدودا 46 سالشه از نظر صورت یکم افتاده ولی بدن توپی داره خصوصا کون گنده و سینه های نازش..همیشه میگم با خودم جوونیاش چی بود پس...خلاصه اینکه همیشه تو کف بدنش بودم دو سه باری هم بچگی ها میرفتم پشتتشو کیسه میکشیدم تو حموم تقریبا 15 سالم بود اون وقتا ولی دیگه بدنشو لخت ندیده بودم تا اینکه ی روز خواب بودم اومد تو اتاق خواب لباس عوض کنه که یهو اتفاقی چشام باز شد دیدم مامی داره لباس عوض میکنه ووووی چه کون گنده ای..متوجه ام شد اما نتونستم خودمو به خواب بزنم اونم چیزی نگفت با ی لبخند گفت بیدار شدی؟ بعدشم رفت...منم چیزی نگفتم...این موضوع هم گذشت تا اینکه پدر بزرگم مریض شد و چون تنهاست مجبور بودم برم پیشش و شبا پیشش بخوابم...از این موضوع کلی ناراحت میشدم چون بایست زود میخوابیدم به دور از سیستم و ماهواره و این جور چیزا...بالاخره دو سه شب گذشت تا اینکه ی روز غروب مادرم گفت امشب منم میام پدرت که شیفته، خواهرتم که خونه مادرشوهرشه منم تنهام میام باهم پیش پدر جون میمونیم گفتم باشه و تو کونم عروسی بود گفتمت شاید امشب بشه باهم بخوابیم..خلاصه شب شد و با هم رفتم و به کارهای پدر بزرگ رسیدیم و غذاشو خورد ودواشو هم خوردو گرفت خوابید...مامی گفت خب ماهم بگیریم بخوابیم من خیلی خسته ام گفتم باشه ولی اینجا نه..نمیتونی بخوابی..گفت باسه چی؟ گفتم اخه پدرت بدجور خرو پف میکنه و تا صبح اذیت میشی من میدونم ...من هر شب میرم تو اتاق خواب میخوابم..بیا بریم اون طرف..گفت : اگه صدا بزنه چی ؟ گفتم میشنویم و خلاصه قانع اش کردم و با هم رفتیم تو اتاق خواب و کنار هم زیر انداز پهن کردیم و خوابیدیم..خیلی خواستم بخوابم ولی نمیشد..حشری شده بودم عجیب و دلم میخواست امشب حسابشو برسم و دستی به بدنش بکشم..مامی پشت به من خوابیده بود و کون گندش سمت من ی دامن استرج هم پاش بود...نمیدونستم خوابه یا نه..یواش رفتم سمتش تا ی کوچیک دامنشو بدم بالا..دستام می لرزید ولی اب از سرم گذشته بود..اروم کشیدم بالا دامنشو و اوردم تا روی کمرش ی شرت سفید تنش بود، بقیه دامنش بالا نمیومد چون زیرش بود ولی چون کشی بود همینقدم خوب بود کیرم راست شده بود ولی هنوز میترسیدم که بیدار شه ی وقت...اروم دستامو کشیدم روی کون و رونش...وای هنوز هم نرم و گوشتی بود ولی یکم مو داشت...صورتمو گذاشتم روش و اروم با لبم می بوسیدمش ولی سیر نمیشدم دوس داشتم سوراخ کونشو ببینم اروم شورتشو کشیدم که یهو تکون خورد و من سر جام سیخ شدم و سکته رو زده بودم ولی بیدار نشدرو شیکم خوابید و پای راستشو یکم اورد بالا وای جذاب تر شده بود، حس میکردم بیداره ولی میگفتم نه بابا اگه بیدار بود کخ جرت میداد دیوونه...اینبار میتونستم راحت تر دامنشو بیارم بالا..اوردمش رو کمرش و کاملا پاهاش گوشتیش مشخص بود وای داشتم دیوونه میشدم...شلوارمو با شورت یکجا در اوردم و رفتم سمتش و اروم شورتشو تا نصفه کشیدم پایین دیدمم قاچ کونش عین ژله میلرزه...انگشتمو کشیدم روش و کردمش تو کسش ی تکونی احساس کردم...اره مادرم بیدار بود ولی ساکت این باسم عجیب بود شاید میخواست ببینه میخوام چیکار کنم..بروم نیاوردم و ادامه دادم و با جسارت بیشتری شورتشو از پاش در اورده بودم و حسابی افتادم به جون کسش و میلیسیدم بی صدا ، حسابی خیس خیس بود داشت لذت می برد ...دستی کشیدم و گفتم حالا دیگه وقته کردنه ولی هنوز سینه هاشو نخوردم...اخه رو شیکم خوابیده بود نمیشد ولی اروم دستمو کردم تو پیرهنش و رسیدم بهشون .انگار داری پنبه رو چنگ میندازی..خیلی نرم بود نوکشم حسابی سیخ بود میکشیدمشون و کسشو میلیسیدم و گهگاهی گوشت کونشو گاز میگرفتم...دیگه صبرم تموم شده بود سر کیرمو خیس کردم و گذاشتم دم کسش از پشت و شروع کردم به بازی بازی دادن و یه لحظه خیلی اروم هلش دادم تو...ولی تو نرفته بود بلکه میخورد به لبه های چروکیده و اویزون کسش و این باعث میشد بیشتر حال کنه،چنگی انداختم به کونشو اینبار کردمش تو وای داغ بود و خیس خیس...اروم تلمبه میزدم اما محکم اخه میترسیدم بیدار شه...ولی بیدار بود صدای اب دهن قورت دادنشو میشنیدم...برام جالب بود..که دارم میکنمش ولی چیزی نمیگه..منم صداش نزدم اصلا شاید اگه بیدار میشد و چشماشو باز میکرد دیگه سکسی در کار نبود...یه 10 دقیقه ای کردمش و خیس شده بودم..خواستم کونشو بکنم ولی نمیشد چون هر بار کیرمو میذاشتم س رسروراخ کونش تکونی به خودش میداد و این نشونه ی این بود که دوس ندار هاز کون بکنمش و من در حسرت کونش...دوباره کردم تو کسش و دستم رو سینه هاش همینطور که نوکشو میکشیدم احساس کردم کسیرم خیس شده درش اوردم که پشت سرش اب مامی هم اومد بیرون و خوشحال بودم که ارضاش کردم با شرتم ابش وتمیز کردم و ی بار دیگه امتحان کردم به کردن کونش...اینبار که گذاشتم سر سوراخ دیدم کاری نمیکنه منم با خیسی اب کسش سر کیرم وخیس کردم و گذاشتم رو کونش و اروم سرشو هل دادم خوشبختانه انگار قبلا هم میداد به بابا...رفت تو من هفت هشتایی بیشتر نتونستم تلمبه بزنم که ابم اومد اخه وقتی کونشو میدیدم که با ضربه ی من عین ژله عقب و جلو میکنه نمیتونستم طاقت بیارم و ارضا شدم...لباسمو پوشیدم و لباسای اونو هم خوب کردم و خوابیدم با خیال راحت و چشمامو که باز کردم دیدم صبح شده و رومو برگردوندم دیدم مامی نیست..پاشدم رفتم تو حال دیدم پبدر بزرگ داره صبحانه میخوره و صدای شرشر میاد رفتم نزدیک تر دیدم مامی رفته حموم...منم رفتم دست و صورتمو شستم و باسه خودم چایی ریختم و داشتیم با پدر بزرگ صحبت میکردیم که از حموم اومد بیرون سلام کردم دیدم خیلی عادی جواب داد و انگار نه انگار که دیشب چیزی شده منم به روی خودم نیاوردم و از این حرکتش کلی حال کردم . اونم اومد نشست با ما صبحانه خورد..بعد از اون دو سه بار دیگه هم کردمش و هنوز هم میکنمش البته همیشه خوابه..اصلا دیگه شده علامت برام که هر وقت میخواد بکنمش میره میگیره میخوابه چه روز چه شب هر ساعتی که باشه.... امیدوارم حالشو برده باشید

نوشته: محسن

3.125
نمره شما: هیچ :میانگین 3.1 (16 رأی )

53 نظر

میدونم اینا همه کس شعره ولی

نوشته nedved123 در 21. July 2013 - 16:53

میدونم اینا همه کس شعره ولی بازم دلم می خواد زار زار به حال اون مادری که به خیالش تو رو داره گریه کنم

میدونم اینا همه کس شعره ولی

نوشته nedved123 در 21. July 2013 - 16:54

میدونم اینا همه کس شعره ولی بازم دلم می خواد زار زار به حال اون مادری که به خیالش تو رو داره گریه کنم

کیرم تو کس

نوشته Eddvard در 21. July 2013 - 16:56

کیرم تو کس مامـــــــــــــــــــــی جنده ات!!!

اسم داستانت به خود داستان

نوشته احسان هات امیری در 21. July 2013 - 16:56

اسم داستانت به خود داستان میاد
چون میخواستی داستان برینی مامیت کردن
منظور هم پوشاک بچه از نوع مای بی بی ولی از جنس نامرغوبشه
چون ریدی و از بفل مامی ت زده بیرون
راستی عزیزم
تو که به سن تکلیف نرسیدی و هنوز مامی میشی گه میخوری میای اینجا کیر و غزل نگارش میکنی !!!
شاشیدم تو قیافه ت با اون کون گلابیت !!!
Big Grin

واقعا کسکشی

نوشته حسام الدین 142 در 21. July 2013 - 16:58

واقعا کسکشی

واقعا کسکشی

نوشته حسام الدین 142 در 21. July 2013 - 16:59

واقعا کسکشی

واقعا کسکشی

نوشته حسام الدین 142 در 21. July 2013 - 16:59

واقعا کسکشی

مادرت چه جنده ي بوده

نوشته پدر سکس ايران در 21. July 2013 - 17:03

مادرت چه جنده ي بوده

ميگن فانتزى سکسيه.آخه آدم

نوشته prado2013 در 21. July 2013 - 17:04

ميگن فانتزى سکسيه.آخه آدم ،آخه کسکش اين چه فانتزی سکسيه؟
اصلا حرمت مادر هيچ،نفهم مرد جماعت عاشق سکس با دختر و زن جوانتر از خودشه تو چه آشغالی هستی خدا ميدونه

جالبه که تا امثال این کس کش

نوشته MS.TEACHER در 21. July 2013 - 17:06

جالبه که تا امثال این کس کش هوس کردن محارمشون رو می کنن اونا هم له له زنون واسشون قمبل می کنن و کس و کون و در اختیار می ذارن. نشده یکیشون بگه نه!!!!!!!

مامانت بچه بدنیا اورد که عصای

نوشته تیغ در 21. July 2013 - 17:35

مامانت بچه بدنیا اورد که عصای دستش بشه چوب شد رفت تو کونش

چرا هر کی ننشو میگاد بچه

نوشته محمد بهبهانی در 21. July 2013 - 17:47

چرا هر کی ننشو میگاد بچه تهرانه؟؟

كيرم تو دهن لاشيت بچه كوني تو

نوشته KIR-MESHGI در 21. July 2013 - 18:16

كيرم تو دهن لاشيت
بچه كوني تو كه تخيل مي نويسي ديگه چرا اسم
مادر و خراب مي كني حرومزاده

خاک بر سرت کوله کیرم تو سرت

نوشته hadi_joker در 21. July 2013 - 18:54

خاک بر سرت کوله کیرم تو سرت

کس مغز در آخر نوشته: (

نوشته مست شب در 21. July 2013 - 21:06

کس مغز در آخر نوشته:

( امیدوارم حالشو برده باشید)
ذلیل مرده نکبت !
قرمساق ...کیر تو حُناق حَنجر ه ات، ننه ات رو دمرو ، صبح تا شب از بس هُلش دادی ، شده شبیه بوم غلتون ! اونوقت تو خر کیفی منزجر کننده ات امیدواری که ما حالشو برده باشیم؟ تو اون روح ذات بد ذاتت ..چاقال ..حواله ات دادم ، همه چنار های خیابون پهلوی بالا!! کله خر پفیوز

بی پدر نام مقدس مادرو خراب

نوشته Aade در 21. July 2013 - 21:08

بی پدر نام مقدس مادرو خراب نکن
دوستم میگه برو ازمایشdnaبده ببین مادرت هس یا نه

محسن جان بلاخره آبت رو ريختي

نوشته کمتال در 21. July 2013 - 21:20

محسن جان بلاخره آبت رو ريختي تو کسش

محارم ننویس کونی محارم ننویس

نوشته شاعر کیر مغز در 21. July 2013 - 21:57

محارم ننویس کونی محارم ننویس خواهر کسو محارم ننویس مادر جنده محارم ننویس پدر سگ . دوست داری فحش بخوری خودت بگو چرا حرمت مادر رو زیره پا میزاری کون خر بغداد . آخه تو اصلا میدونی مادر یعنی چی حرامزاده . اون کیری رو که برای مادر بلند بشه رو باید بندازی تو اسید اسیدشم با ماهواره بفرستی فضا . تا چنین چیزه چندش آوری روی کره ی زمین نباشه .
دوستان محزه گل روی خاله میترا که انجمن ضد محارم داره هم شده از خجالت این جلقنده در بیاین .
با تشکر کیر شاعر مغز

مامی جووونت به ما نمیده ؟؟؟

نوشته rahekaghazi در 21. July 2013 - 21:58

مامی جووونت به ما نمیده ؟؟؟

خجالت خوب چیزیه

نوشته X-MaYa در 21. July 2013 - 22:02

خجالت خوب چیزیه

دوستان واسه اینا اشغالا نظر

نوشته محمد حسین5 در 21. July 2013 - 22:11

دوستان واسه اینا اشغالا نظر ندین

کیر میمون فضایی تو دهن خودتو

نوشته دختر گانگستر در 21. July 2013 - 22:55

کیر میمون فضایی تو دهن خودتو اون ننه جندت به قول خودت مامی جونت به اندازه همون مامی بچه نجس خاک بر سر کیریت تفففففففففففففففففف خواستم فحش ندم ولی این داستان اخر کیری بود گوههههههههههه تو اون ساعتی که پدرت تخمتو انداخت

جون مامیت کس شعر ننویس حالم

نوشته M@SO0D در 21. July 2013 - 23:46

جون مامیت کس شعر ننویس حالم بهم خورد اه!

این دختر گانگستر چه عصبیه

نوشته X-MaYa در 22. July 2013 - 0:47

Big Grin این دختر گانگستر چه عصبیه

این قلم یه دختره.یه دختره

نوشته WEDDING در 22. July 2013 - 1:13

این قلم یه دختره.یه دختره تنها که از خانوادش بریده و خواسته شاید اینجوری عقده ی محبتهایی که از طرف پدر و مادرش ازش دریغ شده رو یه جورایی تلافی کرده باشه.

حروم زاده ای حتماً

نوشته vahid-tanha در 22. July 2013 - 1:49

حروم زاده ای حتماً

کس شعر بود... اما محض اطمینان

نوشته amir khaaan در 22. July 2013 - 1:52

کس شعر بود...
اما محض اطمینان کیر سگ آقای پتی بل تو کونت کس کش بی ناموس.

نخوندم اسم مادر مقدسه چندی

نوشته djfri در 22. July 2013 - 2:03

نخوندم اسم مادر مقدسه
چندی پیش یه مسج برام اومد به این شرح
دانش اموزی همیشه نمره هایش صفر بود معلمش که ازش خسته شده بود گفت اگه برام یه مشت از خاک بهشت رو بیاری همه نمره هات رو بیست میکنم که قبولشی فرداش دانش اموز یک مشت خاک اورد گفت به معلمش اینم یک مشت خاک بهشت معلم گفت خندید وگفت از کجا مطمین باشم خاک بهشته دانش آموز گفت این مشت خاک رو از زیر پای مادرم اوردم معلم تبصمی کرد وگفت قبولی

گوه بخور بخواب

نوشته سینه سوخته در 22. July 2013 - 2:05

گوه بخور بخواب

چن وقته فش ندادم ...بهتره

نوشته Mr.FUCKER MAN در 22. July 2013 - 2:22

چن وقته فش ندادم ...بهتره عقدمو خالی کنم
کیر شتر رم کرده تو کونت ...الاغ برینه به کونت .....هرکول کونتو جر داده ک محارم مینویسی هان؟..بد بخ کون دریده چاه توالتو ببند.بسته یا بازم میخای؟؟؟

عجب.... میبینم خیلی بیشتر از

نوشته حمید64 در 22. July 2013 - 2:26

عجب....
میبینم خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم تاثیر گذاشته به زیر منفی18.....
باید فکری کرد مگه نه ادمین؟؟؟؟

حالا بچه یه گوهی خورد دوستان

نوشته hot3x30 در 22. July 2013 - 3:25

حالا بچه یه گوهی خورد دوستان . یه فکری واسه محسن جون بکنید تا دیگه ازین گو ها نخوره.
محسن جون ننت اگه شیلنگ میزایید خیلی بهتراز پس انداختن تو بود.

تو میدونستی اینجا سکس با

نوشته mahsa_yaghi1 در 22. July 2013 - 3:46

تو میدونستی اینجا سکس با محارم رو فحش بارون میکنن تو میدونی یه احمقی مادرتم میدونه احمق تر از توا که خاطرات جوونیشو فراموش نمیکنه
و در آخر ما همه میدانیم این فحش ها ادامه دارد
دیگه ننویس

ننویس حرومی ننویس جلقی جان

نوشته big owl در 22. July 2013 - 6:12

ننویس حرومی ننویس جلقی جان کاری نداریم که ننتو کردی یا کسشر نوشتی اما مخاطبین اصلی این سایت زیر 18 ساله ها هستن بد آموزی داره براشون)بر فرض که خودتم زیر 18 نباشی(
از متن زیباتم خیلی لذت بردمdjfri
اما در جواب یکی از دوستان که مسئله جانماز آب کشیدن و مطرح کرده بود:دوست عزیز این جا کسی جا نماز آب نمی کشه فقط معتقدیم مادر بیشترین حرمتو داره
به امید روزی که دیگه داستان سکس با محارم تو این سایت نبینیم

جفت پاهام تا زانو تو کس

نوشته ar30n در 22. July 2013 - 6:00

جفت پاهام تا زانو تو کس مامانت با اين کس شعر گفتنت! کسکشي مثل تو که با مادر خود زنا کند با خواهر خود چه ها کند!!!

جفت پاهام تا زانو تو کس

نوشته ar30n در 22. July 2013 - 6:01

جفت پاهام تا زانو تو کس مامانت با اين کس شعر گفتنت! کسکشي مثل تو که با مادر خود زنا کند با خواهر خود چه ها کند!!!

جفت پاهام تا زانو تو کس

نوشته ar30n در 22. July 2013 - 6:02

جفت پاهام تا زانو تو کس مامانت با اين کس شعر گفتنت! کسکشي مثل تو که با مادر خود زنا کند با خواهر خود چه ها کند!!!

جفت پاهام تا زانو تو کس

نوشته ar30n در 22. July 2013 - 6:03

جفت پاهام تا زانو تو کس مامانت با اين کس شعر گفتنت! کسکشي مثل تو که با مادر خود زنا کند با خواهر خود چه ها کند!!!

حرومزاده حالا میخوای ننه صمدو

نوشته mostoufi در 22. July 2013 - 7:21

حرومزاده حالا میخوای ننه صمدو بگایی بگا ولی سن خر پیر شدی می گی "مامی".
تف به قبر پدرت که جای اسپرم، گه کپه کپه میریخته تو کس مامیت.

خاک بر سرت حروم زاده

نوشته mahan_mehraban در 22. July 2013 - 8:12

خاک بر سرت حروم زاده

اخه کیرم تو مغزت تو کونت

نوشته رضا کون قشنگ در 22. July 2013 - 8:42

اخه کیرم تو مغزت تو کونت عروسی میگیرن مامانت میخواد بیاد تو بیمارستان پیشت بخوانه میخوای بکونی تو جا سر خودت
چقدر کس کش گیر میاد
درسته دروغه ولی گفتنشم درست نیست
چشم به مادرانتون نداشته باشید
بازم فاک

با همین سوژه می تونی

نوشته Leila sh در 22. July 2013 - 10:04

با همین سوژه می تونی داستانهای جالبی رو بنویسی که ادامه دارش کنی
ولی اینم زیبا بود
ممنون

فانتزی قشنگی بود ولی مطمئنم

نوشته خاله میترا در 22. July 2013 - 10:21

فانتزی قشنگی بود ولی مطمئنم غیر واقعی باعث تاسفه این داستان اگه واقعیت دارشته باشه

دخترها و خانم ها بگن

نوشته golpesaretala در 22. July 2013 - 10:49

دخترها و خانم ها بگن اندامشون(سینه و شکم و کس و کونشون) شبیه کدو
دخترها و خانم ها بگن اندامشون(سینه
و شکم و کس و کونشون) شبیه کدوم اینهاست
با شماره عکس مشخص کنید
پسرها هم بگن پیام و اندام کی را
میپسندن

تاپیک را داغ
کنبد تا همه با هم داغ کنیم

روی هرعکس کلیک کنید بزرگ و با
کیفیت باز میشه

http://www.shahvani.com/content/%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9...

مجموعه فانتزي هاي مجلوقي ب

نوشته دايي حبيب در 22. July 2013 - 11:41

مجموعه فانتزي هاي مجلوقي ب نام محسن

همون مام تو گایدم ..

نوشته amir650 در 22. July 2013 - 12:43

همون مام تو گایدم ..

چه میشه کرد ما اینیم دیگه

نوشته دختر گانگستر در 22. July 2013 - 13:28

Big Grin چه میشه کرد ما اینیم دیگه

مثل سگ دروغ میگی آشغال اگه هم

نوشته Ashkank1374 در 22. July 2013 - 13:38

مثل سگ دروغ میگی آشغال اگه هم واقعی بوده باشه خاک دو عالم تو سر تو و اون ننه کثیفت

ریدی با این کس شعرت فقط

نوشته aradjan در 22. July 2013 - 17:32

ریدی با این کس شعرت
فقط خواستی یه چیزی بنویسی ! ! ! !

نمیدونم حرف منو میفهمید یا نه

نوشته shayan0662 در 23. July 2013 - 2:40

نمیدونم حرف منو میفهمید یا نه این داستانها برنامه ریزی شده اس برای اینکه غیرت و تعصب و حرمت خانواده های ایرانی رو از بین ببرن مثل فیلمهای جیم تی وی و فارسی وان عده ایی هم تحت تاثیر قرار میگیرن میان این اراجیف و مینویسن مادر پدر برادر خواهر مقدسن کدوم فرد ایرانی به ناموس خودش چشم داره اونم با غیرتی که ایرانیا دارند شرط میبندم ایناییم که تحت تاثیر قرار میگیرن و این داستانهارو مینویسن زیر هیجده سالن و تو عمرشون سکس نداشتن

تف به شرفت بی شرف

نوشته سعید366 در 26. July 2013 - 15:40

تف به شرفت بی شرف

لايک دادا

نوشته m.mosavi455 در 28. November 2013 - 2:42

لايک دادا