پاره شدن پرده بکارتم

این داستان اولین سکسمه وقتی که ۱۹ سالم بود. بهترین خاطره زندگیمه. امیدوارم خوشتون بیاد. وقتی داستانای اینجا رو خوندم دلم واستون سوخت گفتم بیام یه چیز بنویسم حداقل کس شر نباشه.
تازه وارد دانشگاه شده بودم و خیلی افسرده، چون تو یه شهر دیگه قبول شده بودم و واقعا داغون بودم. همون روزای اول بود که یه پسر خیلی خوش قیافه و خوشگل رو دیدم . یه کم عجیب بود چون پسرای دانشگاه ما خیلی بیخود بودن. اما این چشممو بدجور گرفت. اما دیگه ندیدمش. تا اینکه یه روز اونم منو دید و خیلی آمار میداد و معلوم بود کرم داره. خلاصه رفتم تو کارش با هزار بدبختی شمارشو گیر اوردم و باش دوست شدم. فکر میکردم خیلی لاشی باشه به خاطر اینکه به قیافش اینجوری میخورد. اما وقتی باهاش حرف زدم دیدم اصلآ اینطوری نیستو دقیقا همون پسریه که من میخواستم. خلاصه کلی ذوق کردمو همش با هم حرف میزدیم. هر روز میرفتیم بیرون. عاشقش بودم. از همه نظر دوستش داشتم. صدای مردونه قشنگش، قیافه فوق العاده خوشگلش و اخلاق خیلی خوبش. واقعا دیوونش بودم. هروقت میدیدمش نمیتونستم خودمو کنترل کنم و میخواستم بپرم بغلش. اما متاسفانه نمیتونستم بخاطر اینکه تو این مملکت سگ دونی جنده بازی اشکال نداره اما نمیشه عشقتو تو خیابون بغل کنی. واسه همین به فکر افتادم که یه جوری باش سکس کنم (دقت کنید من بودم که میخواستم خونه خالی جور کنم!) واسم هیچی مهم نبود، این اعتقادات مزخرف که دختر باید آفتاب مهتاب ندیده باشه و این کس شرا رو اصلآ قبول نداشتم. اما اینجوری هم نبودم که هر کی پیدا شد بش بدم. من تا اون موقع سکس نداشتم چون اون شخص مورد نظرم رو پیدا نکرده بودم. نه اینکه بخوام دست نخورده بمونم و از این کس شرا. دختر که مسواک نیست.
خلاصه بش گفتم برو دنبال خونه. من خوابگاهی بودم اون هم درسش داشت تموم میشد دیگه خونه نمیخواست. اونم رفت واسم یه خونه پیدا کرد.
همون اول دعوتش نکردم که بیاد گفتم پر رو میشه بذار یه کم بگذره ازش مطمئن شم. یکی دو ماه که گذشت منم حسابی خودمو آماده کردم براش. میخواستم دفعه اولم واقعا خاطره انگیز باشه. رفتم حمام همه جامو صافو و صوف کردم. موهامو ریختم دورم و یه آرایش خوشگل و ملایم کردم.(از اینا که خودشونو مثل جنده ها درست میکنن خوشم نمیاد) به تموم بدنم لوسیون زدم. یه لباس زیر خوشگل سفید با یه لباس خواب صورتی هم پوشیدم. روز بعدش کلاس نداشتم میخواستم یه شب تا صبح با هم باشیم.
ساعت حدودا هشت شب بود که در زد. خیلی استرس داشتم. میدونستم خیلی درد داره. اما هیجان زده هم بودم. قلبم دویست تا میزد. جفتمون توافق کرده بودیم که دفه اول بدون کاندوم سکس کنیم. واسه همین از چند روز قبلش قرص میخوردم.
وقتی درو باز کردم منو دید گفت عزیزم چقد خوشگل شدی. (من یه کم تپلم، پوستم هم سفیده. نمیخوام از خودم تعریف کنم فقط بدونید انقد قیافم خوب هست که خوشگلترین پسر دانشگاهو تور کنم) یه کم بغلش کردم. بعدش نشستیم رو مبل یه کم حرف زدیم. سرشو گذشت رو شونم منم گردنشو نوازش میکردم، بعد دستامو حلقه کردم دورش چسبوندمش به خودم. اونم دستشو اورد پشت کمرم و محکم بغلم کرد. وای بهترین لذت دنیا همینه که عشقتو بغل کنی. باور کن! بعد لباشو گذاشت رو لبم. زبونمو میمکید، لبامو گاز میگرفت، دستاشو میکشید تو موهام. حدود نیم ساعت داشتیم از هم لب میگرفتیم. بعد من گردنشو خوردم، گوششو لیس میزدم با دستم بدنشو میمالیدم. بم گفت بریم رو تخت؟ گفتم بریم
منو بلند کرد برد تو اتاق منو خوابوند رو تختم. خودشم اومد خوابید روم. باز شروع کرد به خوردن لبم. بعد صورتمو نوازش کرد.منم تو چشای سبز عسلی خوشگلش نگاه میکردم. پوست روشنی داشت با موهای خرمایی.قد بلند و هیکل مردونه و صدای مردونه تر... واقعن عاشقش بودم و هستم.
دستشو گذاشت رو سینم. آروم آروم شروع کرد به مالیدنشون. لباسامو در اورد و سوتینمو کشید پایین. نوک سینم که صورتی کمرنگ بود رو گرفت تو دستش بعد لباشو گذاشت روش شروع کرد به خوردن. لیس میزد و میمکید و گاهی وقتا گاز میگرفت که من یه جیغ کوچولو میزدم.
منم آه میکشیدم و لذت میبردم. پیرهنشو در اوردم و بدنشو لیس زدم.بعد اون شورتمو در اورد و کسمو خورد. زبونشو میکشید لای کسم و من داشتم میمردم انقد که حشری شده بودم. بش گفتم بسه بذار من مال تورو بخورم. شلوارشو از پاش در اوردم دیدم به به چه کیری داره. شورتش داشت پاره میشد گفتم یا علی جر خوردم.
هیچوقت خوشم نمیومد ساک بزنم و تو فیلما که میدیدم اصلآ خوشم نمیومد. اما خیلی دوسش داشتمو عاشق تموم وجودش بودم. واسه همین با لذت تا جایی که تونستم کیرشو کردم تو دهنم. دورشو لیس میزدم. نوکشو میمکیدم. تو دهنم جلو عقبش میکردم. تا اینکه دیگه خسته شدم باز دراز کشیدم. اومد نشست رو شکمم. کیرشو یه کم مالید به سینه هام. بعد اومد جلو تر گذاشتش تو دهنم. خودشو جلو عقب میکرد داشتم خفه میشدم. بعد از چند دیقه پا شد.نمیدونم چیکار کرده بود آبش اصلآ نمیومد. بعد فهمیدم کلن اینجوریه و دیر آبش میاد. خیلی هم آدم هاتیه.
دیگه وقتش بود. خیلی میترسیدم. پاهامو از هم باز کردم و زانو هامو خم کردم. یه بالشت هم گذاشت زیر کمرم تا کسم بیاد بالا. قلبم تند میزد. سر کیرشو گذاشت رو کسم هی میمالید بهش. از بالا تا پایین. دیگه داشتم میمردم گفتم بکن توش دیگه زود باش. سرشو گذاشت رو سوراخ کسمو فشار داد. حالا نمیرفت تو که. خیلی کسم تنگ بود کیر اینم گنده. اونم نا مردی نکردو تا جایی که میتونست محکم فشار داد تو. فقط میتونم بگم تو کسم آتیش روشن کردن. خیلی میسوخت. خیلی هم درد داشت. کیرش خونی شده بود. گفت دختر کوچولوی خودم خانوم شد. خانوم خودم.
باز کرد تو (به زور) از درد داشتم میمردم. اصلآ فکرشو نمیکردم انقد درد داشته باشه. فقط داشتم از درد ناله میکردم. اونم بیشتر حشری میشد و محکم تر تلمبه میزد. پاهامو با دستش گرفت و منو به سمت خودش کشید. دیگه کیرش تا ته تو کسم بود. یه کم که بیشتر جلو عقب کرد دردش کمتر شد و منم کم کم داشتم لذت میبردم. صدای اه و اوهم بلند شده بود. یه کم که گذشت کیرشو در اورد گفت به پهلو بخواب اونم اومد پشت سرم خوابید. از پشت کیرشو کرد تو کسم باز شروع کرد جلو عقب کردن. دستشو حلقه کرده بود دور بدنم و سینه هامو فشار میداد. من هنوز درد داشتم اما درد با لذت. از اینکه میدیدم عشقم داره با کیرش منو جر میده حس خوبی داشتم. باز دوباره پا شد اومد روم خوابید. یه کم ازم لب گرفت باز کیرشو کرد تو کسم. دهنمو سرویس کرد یعنی. دیگه کم کم بالاخره داشت آبش میومد. گفت میخوام آبمو بریزم تو شکمت دوس داری؟ گفتم اره قربونت برم همش ماله خودمه همشو بریز تو کسم. یه کم تلمبه زد بعد بدنش شل شد یه آه بلند کشید و همونجوری ولو شد روم. چند دیقه تو همون حالت موندیم. بعد لپمو بوس کردو کیرشو کشید بیرون. رفتیم دسشویی یه کم خودمونو پاک کردیم. بعد رفتیم رو تخت. یه کم کس شر رومانتیک گفتیمو همدیگرو بغل کردیم. تا صبح خوابیدم تو بغلش. وای نمیدونین بهترین خواب زندگیم بود.
هنوز هم با همیم. و من هر روز بیشتر عاشقش میشم. امیدوارم شما هم یکیو پیدا کنید و ببینید چقد سکس با عشق حال میده.

نوشته: نینا

3.385415
نمره شما: هیچ :میانگین 3.4 (96 رأی )

46 نظر

بابا همه همینو میگن بعد میرن

نوشته hardman_666 در 12. July 2011 - 4:17

بابا همه همینو میگن بعد میرن سراغ یکی دیگه

کم کس شعر بگو. کس خل خر پسری

نوشته phoneix_62 در 12. July 2011 - 4:57

کم کس شعر بگو. کس خل خر پسری که تو این سن اینقدر دیر ابش میاد یا تریاک و چیزای دیگه مصرف کرده یا استرس زیادی داشته که توصیفاتت اینو نمیگه یا بالای هفته ای 3 بار سکس داشته و داره و به تو علاقه ای نداره/ از اینا گذشته تو اصلا دختر نیستی شرط میبندم/ بلکه یه پسر جلقو مفلوکی که از بس سوپر دیدی و جلق زدی کست خل شده

کیرم تو داستان مزخرفت آخه

نوشته del sang در 12. July 2011 - 5:27

کیرم تو داستان مزخرفت آخه جنده کدوم کدوم خونه دانشجویی تخت داره همه چی رو خوب نوشته بودی اما قضیه تخت رو ریدی مثلا خواستی کس سعر ننویسی اما شاشیدی.

ببين داش مافحش توكارمون نيست

نوشته NAOH در 12. July 2011 - 6:32

ببين داش مافحش توكارمون نيست اما مارو ساده فرض نكن ،اينم بذا دم كوزه آبشو بخو،در حد پارا المپيك خزعبل بود ،حيف كه اصلاحيه نويسامون اعتصاب كردن ،حيف

این اصلاحیه رو فقط به عشق

نوشته feri151 در 12. July 2011 - 9:17

این اصلاحیه رو فقط به عشق هیدروکسید سدیم میزنم.
وقتی داستانا رو می خوندم و عکس العملای خواننده هارو دیدم با خودم گفتم یه کس شری تفت بدم تا قدر اون داستانای شرو ورو بفهمین.
این اولین سکسمه وقتی 19 سالم بود اساسا من معتقدم دختر آفتاب مهتاب ندیده کس شره دخترو نه تنها آفتاب و مهتاب بلکه تمام ستاره ها هم باید ببینن ولی جوری ببینن که فکر نکنن کس بنده اتوبانه کرجه
دانشگاه همه پسرا شبیه کس من بودن اصلن فاز نمیداد باهاشون بپرم این کس من افتاده بود به خارش یه پسره دیدم شبیه کونده های دو عالم بود باهاش که حرف زدم فهمیدم منو اون خیلی شبیهیم انگار از وسط تاپاله گاو با دوچرخه کورسی رد بشی برای اینکه پررو نشه فک نکنه من کسو ام فرداش باهاش قرار گذاشتم
البته همون روز بهش گفتم چون اولین سکسمه تو 19 سالگی میخوام بی کاندوم باشه. فردا وقتی زنگ در به صدا در اومد من آب از کسم روون شد.
اومد تو من لنگامو دور کمرش حلقه کردم اونم کسمو میخورد نمیدونم چجوری ولی میخورد کیرشو در اورد و کرد تو کسم راستی یادم رفت بگم من با اینکه این اولین سکسم بود پرده نداشتم احتمالن پردم یا ارتجاعی بود یا تو ژیمناستیک بگا رفته شما که غریبه نیستی گفتم که دخترو اگه بشه همه ستاره ها هم باید ببینن.
آبش اومد ریخت تو کسم منم قرص خورده بودم کسم به اسپرماش بیلاخ میداد.
آخ که نمیدونین اولین سکس در 19 سالگی چه کیفی داره مخصوصن اگه از 14 سالگی داده باشی.

هه این چه خود شیفتست . اگه

نوشته sara sweet در 12. July 2011 - 10:00

هه این چه خود شیفتست . اگه دختر بودی که کلی حرف بود ولی نیستی اینم سکس تخیلیت بود که خیلی هم مزخرف و چرت بود .دیگه ننویسی ها
فری جون
مرسی کارت عالیه Applause

برو عزيزم ماميت داره صدات

نوشته esy kir koloft در 12. July 2011 - 11:09

برو عزيزم ماميت داره صدات ميكنه !! ميگه بيا پوشكتو عوض كنم !!!! بدبخت تو پسري و اينقد تو كف كس بودي كه هيجان زده شدي اين كس شعرو نوشتي! لووووووول

نمي دونم چرا همه دقيقا بعد از

نوشته sanaz2010 در 12. July 2011 - 13:12

نمي دونم چرا همه دقيقا بعد از درد سريعا به لذت ميرسن

بانو من که باور نکردم.

نوشته UM در 12. July 2011 - 13:35

بانو من که باور نکردم.

اسکل تو نمیخواد دلت برا ما

نوشته fun seeker در 12. July 2011 - 14:20

اسکل تو نمیخواد دلت برا ما بسوزه دلت برا اون ننه بابای بدبختت بسوزه که یه جنده تحویله اجتماع دادن .ولی کلن ملوم بود پسر نوشتش

تابلو که یک پسر جلقو کس ندیده

نوشته asid1367_bft در 12. July 2011 - 15:06

تابلو که یک پسر جلقو کس ندیده ای

داش فري از صبح به عشق اصلاحيه

نوشته NAOH در 12. July 2011 - 17:13

داش فري از صبح به عشق اصلاحيه اي كه زدي دارم بانت سروكله ميزنم ،واست خصوصي گذاشتم اما اينجام ميگم داش اي ول ،كلي خنديدم ،هرجا اصلاحيه خورش ملس بود دريغ نكن ،برو داريمت ،يه طنازباحال به طنازاي گل سايت اضافه شد
گر پدر رفت تفنگ پدري هست هنوز... Big Grin

مر30كه دلت واسه بچه ها سوختش

نوشته حميدرضان در 12. July 2011 - 20:07

مر30كه دلت واسه بچه ها سوختش اخخخخخخخخخخخخخخييي Smile) Smile) Smile)

یه بیش گویی من برات بکنم :شما

نوشته stefan در 12. July 2011 - 20:36

یه بیش گویی من برات بکنم :شما ادم خیلی هاتی هستی و هات ترم میشی !
1- الان 19 سالته 19سالو 6 ماهت که بشه بیشتر از 30 بار کوس دادی!
2-چون معتقدی که دختر مسواک نیست و معتقدی دختر باید مثل گاله گل گشاد باشه 20 سالگی رسما جنده ای
3- اون دوست ÷سر کسکشت با وجود اینکه میدونست تودختری و جرت داد تو 20 سالو 6 ماهگی ولت میکنه!.
4- از 20 سالو 6 ماهگی تا 21سال تو یکم افسرده ای ولی کسرو کم وبیش میدی
5- 21سال به بعد دیگه اون قدر دادی که کست مثل دفتر چهل برگ نوشته شده ورق ورق میشه !.
6- بعدم حدودا تو ص22سالگی به اولین خواسگارت جواب مثبت می دی و اون کسخل بی شعور هم بهت عشق میورزه و تو همچنان به شغل شریف جنده گی مشغولی!

دمت جیز، درت چیز تو نمیخواد

نوشته Wolf.man در 12. July 2011 - 21:12

دمت جیز، درت چیز
تو نمیخواد واسه ما دل بسوزونی ،اخه (!) داستان تو که از همه داستانا کس شعر که هیچ ، کیرو غزلتر بود
بروبچ که ریدن بهت،من دیگه بهت نمیرینم
امضاء
لاور

to rafty shomarasho peyda

نوشته هسته خرما در 12. July 2011 - 22:29

to rafty shomarasho peyda kardy! ino bash

مرسی فریییییی پسر مریض واسه

نوشته yasss در 12. July 2011 - 23:06

مرسی فریییییی
پسر مریض واسه چی میگی دختری؟

خاک تو سرتون انقد دروغ به

نوشته nina khanooom در 12. July 2011 - 23:29

خاک تو سرتون انقد دروغ به خوردتون دادن دیگه هر چی میبینین فکر میکنین الکیه! من دخترم احمقا! هر کیم باورش نمیشه بیاد تو یاهو بش وب بدم ببینه! ریدم به همتون انقد بدبخته ندید بدید هستین که هر چی میبینید فک میکنید الکیه. حتمن شرلوک هولمز ننتونو کرده که انقد کار آگاه بازی در میارین. خاک تو سرتون. من دیگه تو این سایت کیری با آدمای کیری مثله شما نمیام. ریدم به قبره بابای همتون! حتمن باید واستون سکس با مادر بزرگشونو بنویسن که خوشتون بیاد. ریدم به همتون که انقد عقده ای هستین که میوفتین به جونه خواهر مادرتون!

به نینا یا نینی یا هر پخی که

نوشته feri151 در 13. July 2011 - 7:30

به نینا یا نینی یا هر پخی که هستی:
خیلی احمقی چون فکر میکنی خودت نقد شدی و به تو توهین شده این اثرت بود که به چالش کشیده شد نه چیز دیگه .
قبول دارم نقد و اعتراض دردآوره دردش هم مثل پاره شدن پرده بکارت لذت نداره میفهمم فکر کردی شاهکاری خلق کردی که نظیرش وجود نداشته و الان حس میکنی هدر رفتی ولی رک بهت بگم مالیدی برو تو لیست داستانا بکرد بالغ بر 10 تا داستان شبیه داستان خودت هست کاری نکردی که اینهمه ادعاته.
جواب فحشایی که به جمع دادی رو نمیدم چون هرچی گفتی لایق خودتو کس و کارت بود. این جماعت اینجا اونی نیستن که تو فکر میکنی تو دنیای فکری تو که قد سوراخ کون تنگ و بوگندوئه این صحبتا نمیگنجه . اینکه دیگه نمی خوای بیای همه رو شکه کرده بخاطرش عزای عمومی تو سایت اعلان میشه.
شر کم عزت مزید

قهوه ایش کردی شاشیدی بش رفت

نوشته A.T_bokon در 13. July 2011 - 10:31

قهوه ایش کردی
شاشیدی بش رفت

من نمیخوام بهت چیزی بگم عزیزم

نوشته aklis_hellboy در 13. July 2011 - 17:35

من نمیخوام بهت چیزی بگم عزیزم اگه دختری که دختری اگه پسری برو کونتو بده جنده ای دیگه چه میشه کرد
به جان خودم اگه رفقا اینا رو بهت نمیگفتن همچین بارت میکردم که تریلی رو اینجوری بار نکرده باشن نکبت عقده ای
اره برو تو خونه منتظر باش جنیفر خانوم که شوهر افسانه ایت بیاد خاستگاریت
ای کیرم تو روحت
حالا برو بچ خودمونی هستن شبی چند تا ؟؟
امارش کمه بچه ها هستن بگم بیان
تو ارایش بکنی زیاد عین جنده ها میشی؟!!
ارایش نکرده هم جنده ای احمق نکبت گوه اسب تو مغزته جرقه زده از خودت ایده در وکردی
این داستانا رو برو برا بابای پیرت بگو که شب مامانت که بهش نمیده بره جق بزنه خودتم اگه بهش بدی ثواب میکنی !!!
خوب میگم برو بچه ها برات مراسم عذاداری بگیرن اخ که چه دختر گلی داره میره تو افتاب مهتابو ستاره ها که کمه چی مونده که بهت دید نزده باشه ؟!!!!!!!!!!!!!!!!
خوب دیگه بارت سنگین شده از این به بعدم زیاد کس نگو
به قول داشمون
شر کم عزت مزید
هههههههههههه
گمشو ارزش نوشتن هم نداری برو کونتو بده ثواب کنی از جرمت تو اونور کم بشه
بای

be darde amat mikhore ba in

نوشته vahidjalali در 13. July 2011 - 18:19

be darde amat mikhore ba in dastanet.

کس کش مادر قهوه دیگه کس شعر

نوشته M.S.P در 14. July 2011 - 0:17

کس کش مادر قهوه دیگه کس شعر ننویسی هاکه خودم از کون میکنمت

ایول از طرز نوشتنت خوشم

نوشته Rizio_16 در 14. July 2011 - 3:15

ایول از طرز نوشتنت خوشم اومد.
یه ایولم به تو داش فری مردم از خنده Rolling On The Floor Rolling On The Floor Rolling On The Floor

feri aliii bood ba tikeye ba

نوشته samanabjoo در 16. July 2011 - 2:26

feri aliii bood ba tikeye ba doocharkhe koorsi az vasate tapale rad shodi tahe khande bood damet garm bad az koli vaght ye khandeye dorosto hesabi kardim bazam eyval ...
Rolling On The Floor

چه داستان مسخره ای فکر کنم یا

نوشته sanaz.6720 در 16. July 2011 - 10:10

چه داستان مسخره ای فکر کنم یا اصلا دختر نیستی اگه هم باشی از اون پسر ندیده هاشی

nemikham fosh bedama vali

نوشته naziiielena در 17. July 2011 - 2:19

nemikham fosh bedama vali koskeshi ke dastane kiri neveshti masalan khasti khob bashe boro koneto yeja dg havale kon inja bacheha badjeret midan akhe ame to kon ridi ke ba dastanet ah kiram to rohe sorakhet
dar akhar ezafe konam kose nane sara hoo hoo kose nanash hoo hoo Applause

همین بس : چشمای سبز عسلی ؟

نوشته Mh_Nox در 17. July 2011 - 17:13

همین بس :
چشمای سبز عسلی ؟

دمت گرم گل گفتی همشون همینو

نوشته papeh در 17. July 2011 - 19:31

دمت گرم گل گفتی همشون همینو میگن بعد کیرت میکنن میرن با یکی دیگه اونم دقیقا موقعی که بهشون نیاز داری

فری جون فری جون حمایتت

نوشته شاپرک در 18. July 2011 - 3:27

فری جون فری جون حمایتت میکنیم...
ولی خودمونیم اعتماد به نفست تو حلقم دختر Smile
فقط متوجه شدم ادم مهربونی هستی .. کلا مردمی ای دلت برا این جوونا میسوزه..
خوبه تو انتخابات کاندید شو رای میاری...
ولی خوب بود کلا.. بدم نیومد... به پای هم پیر شین الهی..

کسو کم کس بگو

نوشته morri در 19. July 2011 - 2:18

کسو کم کس بگو

kos kos nakon kiri pa ta na

نوشته morri در 19. July 2011 - 2:20

Devil Devil Devil Devil Devil Devil Devil Rolling On The Floor Rolling On The Floor Rolling On The Floor Rolling On The Floor Smile) Smile) Smile) kos kos nakon kiri pa ta na sa da ga ja la ma ma moo moo meiwo meiwo

ba nazare sayere doostan

نوشته morri در 19. July 2011 - 2:22

ba nazare sayere doostan bishtar movafegham makhsoosan akharie hatman kandid sho

فری ایول ، خیلی خندیدم !

نوشته yoosef در 19. July 2011 - 3:49

فری ایول ، خیلی خندیدم !

دختر خانوم پسر نما ، بهتره جمع کنی تا با بچه ها کس و کونتو یکی نکردیم ( البته که یکی هست نیازی نیست )

تو خیلی جنده و پسر ندیده هستی ، برو کستو بده و انقدر کسشعر هاتو تحویل ما نده !

تا فعلا عزت زیاد

Nina malum mishe bachehaye

نوشته salim_kirkoloft. در 19. July 2011 - 4:00

Nina malum mishe bachehaye shahvani khahar madareto gaeidan inqadr asabani hasti. Akhe kunde in dastani ke neveshti ehtemal midam ravayati bashe az seXy ke ba abjit dashtam to bavar nakon man pardasho nazadam fekr konam to kelase jimnastik pardash pare shode Laughing

با عرض سلام و خسته نباشید

نوشته h_eblis در 23. July 2011 - 0:09

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت نویسنده جنده عزیز .... Big Grin

لازم به ذکر است ، نکته مهمی را یادآوری کنم :

کس پاره گلم ، جنده به کسی نمیگن که آرایش غلیظ داره ... به کسی میگن که دنبال یه پسر راه میوفته و شمارشو پیدا میکنه و کس پارشو براش آماده می کنه ....

برو کستو بده جنده خانوم ...

کونی برو کونتو بده،حالم به هم

نوشته Davood-khafan- در 29. July 2011 - 17:11

کونی برو کونتو بده،حالم به هم خورد
دیگه کسشر ننویسیا !
کونه جلقی

چشمهای سبز عسلی

نوشته farfar69 در 2. August 2011 - 17:51

چشمهای سبز عسلی

من فرشید هستم .داستانت خوب

نوشته negah e no در 11. August 2011 - 21:26

من فرشید هستم .داستانت خوب بود ولی از این دخترا کم گیر میاد که بشه پردشو زد.دمت گرم.بهم ایمیل بزن ........البته با همه دوستان هم هستم بهم ایمیل بزنید

من فرشید هستم .داستانت خوب

نوشته negah e no در 11. August 2011 - 21:27

من فرشید هستم .داستانت خوب بود ولی از این دخترا کم گیر میاد که بشه پردشو زد.دمت گرم.بهم ایمیل بزن ........البته با همه دوستان هم هستم بهم ایمیل بزنیدfarshid.sh1987@yahoo.com

آشغال بود بذارش دم در آشغالی

نوشته hossein32 در 19. September 2011 - 12:07

آشغال بود بذارش دم در آشغالی ببره :& :& :& :& :& :& http://shahvani.com/sites/default/files/smileys/Yahoo!/Yahoo!/shh.gif

طرف پسره . هم تو نمیدونی

نوشته pa2khtar در 26. September 2011 - 0:31

طرف پسره .
هم تو نمیدونی دخترا اینجوری فحش نمیدن . تأسف .

to khone daneshjoe takht koja

نوشته hamed majazi در 13. November 2011 - 1:48

to khone daneshjoe takht koja bod akhe

من فقط تنها نکته ی مثبتشو

نوشته ارغوان♥ در 10. February 2012 - 16:29

من فقط تنها نکته ی مثبتشو میگم.... اونم اینه که از کون ندادی بهش. آخه اینجا همه کون کن حرفه ایی ان! از کس میکنن کون طرفم جر میدن. حالیشون نیست کون مال وقتیه که کس در دسترس نباشه. یه جورایی کس و شر میگن!

( baba esmatesho gohi kardin

نوشته sheytooooooooon در 19. July 2012 - 1:36

Sad( baba esmatesho gohi kardin

خدا وكيلي اين حرفا تو دلم

نوشته mahan70eslamshar در 29. August 2012 - 21:35

خدا وكيلي اين حرفا تو دلم مونده بود ! خيلي آقايي شما
بدبختي اينجاس كه مسئله سكس به قدري پيچيده و دست نيافتني شده كه مردم فكرشون كلا خرابه اينا همه عوارض اين جو و فضاي مزخرف تو كشوره