پدرشوهر کیر کلفتم

ميخوام براتون از سكس با پدر شوهرم بگم....برام مهم نيست كه تاييد كنيد يا نه.....اگه دوست نداريد نخونيد ....شوهرم براي 2 هفته رفته بود كنگره پزشكي در اتریش و من تنها تو خونه بودم.....هم خسته شده بودم و هم تو كف كير شوهرم بودم....تنهايي خيلي بهم فشار مياورد.يه شب كه به خودم رسيده بودم مثل هميشه يه تاپ و دامن كوتاه سبز رنگ و داشتم آهنگ گوش ميكردم كه زنگ زدن و پدر شوهرم بود....تو فاصله اي كه بياد بالا شلوار بلند پوشيدم ولي تاپم تنم بود چون خيلي مهم نبود......پدر شوهرم اومد اسمش كامبيزه....درو باز كردم و تعارفش كردم تو....اومد نشست گفت اومدم حالتو بپرسم كه تنهايي.....گفتم خوبم....رفتم آشپزخونه گفتم بابا چايي يا شربت؟؟؟؟دنبالم اومد گفت مشروب ميخوام.....احساس كردم حال عادي نداره....مثل هميشه نبود.براش مشروب ريختم و دادم...همينطور كه براي خودم هم ميريختم حواسم رفت به كيرش....واقعا محشر بود....حسابي از زير شلوار گنده بود....شلوارش قلنمبه شده بود.....اومدم بشينم گفت بيا پهلوي من....رفتم كنارش رو مبل...مشروب رو ميخورد وگفت شوهرت نيست مشكلي نداري...گفتم نه مرسي پدر...گفت بهت فشاري نمياد...مونده بودم چي بگم..هم منظورش رو فهميده بودم هم نمیخواستم به روش بيارم...گفتم نه هيچي....آروم چسبيد بهم و بغلم كرد...گفتم خدايا جلوتر نياد كه منم نميتونم تحمل كنم...از يه طرفم باورم نميشد....آروم شروع كرد با موهام بازي....بعي لباش رو اورد طرف لبام...ديد من واكنشي نشون نميدم گفت امشب با من باش بهت خوش ميگذره...منم حالي به حالي شده بودم....مهم نبود كارم درسته يا نه....مهم اين بود كه كير ميخواستم.....پدر بغلم كرد و منو برد تو اتاق خواب...چراغ خواب رو هم روشن كرد...وااااي..كيرش بد جور شده بود از روي شلوار....تو سن 55 سالگي اين كير يعني عشق....منو از پشت بغل كرد و شروع كرد بوسيدن گوشم....گردنم...وااااي...حال ميكردم.....از پشت كير كلفتشو رو كونم حس ميكردم....لذت ميبردم از كير كلفت..سينه هام رو ميمالوند.....منو چسبوند بيخ ديوار و از پشت محكم كيرشو رو كونم ميمالوند....صداي نفس زدنهاش حشريم كرده بود....جوري پستونهام رو ميمالوند كه ديگه دادم رفته بو د هوا.....گفتم پدر بسه....يواش...گفت هنوز اولشه.خيلي باهات كار دارم.....چند وقته آرزومه بهت برسم....هر دفعه تو مهمونيا كه ميبينمت كيرم سيخ ميشه....امشب جرت ميدم....من هم خوشم اومده بود هم مونده بودم چي بگم....پدر منو گذاشت روي تخت و لباسم رو در آورد....تمام بدنم رو ليسيد....ديگه صداي منم بلند شده بود....بدتر از همه ديدن كيرش حشريم ميكرد...ديگه دستمو بردم طرف كيرش...گفت جونم عروسكم كير ميخواي و منم دگمه و زيپش رو باز كردم.....روم نميشد بگم عاشق كير كلفتت شدم....كمك كرد و دو تايي لخت شديم...خوابيد روم.گفت ميخوام كاري كنم جيغ بزني....حال كردم با اين حرفش....از شوهرم بهتر حال ميداد....شزوع كرد پستونهامو خوردن من آآآآه ميكشيدم...كير كلفتش افتاده بود لاي پام و من داشتم ميمردم....كير لاي پا رو خيلي دوست دارم...پدر شوهرم كيرشو بالا پايين ميكرد لاي پام....ديوونه شده بودم گفتم ميخوام منو بكن بابا...بكنم.گفت چشم جيگرم...آروم خوابيد رومو كيرشو گذاشت سر سوراخ كسم....نفسم بالا نمياومد.....هلش داد تو كسم...واااااااي....خدايا كاش با پدر شوهرم ازدواج ميكردم....چه نعمتيه اين كير كلفت...داد پدرم در اومد آآآآي لاله كستو جررررررر ميدم...ميكنمت كس من....من داشتم ميمردم..پدر جون فشار بديد.....پدر شوهرم ورزشكار هست واقعا كيرش هم ورزشكاري بود....آآآآي كسم پدر محكمتر بكنيدم.....منو بگاااااا....پدر م گفت جوري ميگامت تا 1 هفته راه نري....محكم تلمبه ميزد چشام باز نميشد پشت بابا رو چنگ مينداختم....كيرشو ميآورد بيرون دوباره با فشار ميكرد تو كسم....وااااااي داشتم ارضا ميشدم...آبم يهو اومد و پدر شورم بغلم كرد محكمتر منو گاييد و دادش رفته بود هوا....كس من ...آآآي كيرم داره منفجر ميشه و آبش رو خالي كرد تو كسم....چون قرص ميخورم برام مهم نبود....سكسبا پدر شوهر بزرگترين لذت دنياست....كير برزگش كوچولوتر شد بغيم كرد و هي منو ميبوسيد و ازم تشكر ميكرد....بعد رفتيم حموم و اون ديگه رفت خونشون....هنوز تو هر جايي كه پدر شوهرم باشه منو گير مياره و ترتيبمو ميده....بووووووووس براي كير بزرگ و كلفتش.

نوشته: لادن

1.285715
نمره شما: هیچ :میانگین 1.3 (7 رأی )

37 نظر

احمق

نوشته ssmes در 25. October 2012 - 5:02

احمق

سوگولی خانم جایگاه اول تبریک

نوشته nazanin2015 در 25. October 2012 - 5:07

سوگولی خانم جایگاه اول تبریک باد
خاک تو سرت کنن چون گفتی نخون نخوندمچون دوست نداشتم تازه زورمم زیاده حداقل به تو ضعیفه میرسه حرف اضافی بزنی شلق و الجلقیت* میکنم
فقط برو نبینمت کیصافط
‏* شلق و الجلقی: برای ان دسته از کسانی به کار میرود که دوست دارند در حین شلاق خوردن ‏‎ ‎نیز به جلق خود ادامه دهند و زندگی انها شده جلق و جلق و جلق

خیلی چرت بود.....لاله یا

نوشته Tak O Tanha در 25. October 2012 - 5:13

خیلی چرت بود.....لاله یا لادن!!!!!یک پسر مریض جلقی.....

لادن جون مطمینم کیر کلفت

نوشته adamak1982 در 25. October 2012 - 6:05

لادن جون مطمینم کیر کلفت ندیدی.... اگه خواستی سکس واقعی رو نشونت میدم 30سالمه

این پدر شوهرت مطمعنه که پسرش

نوشته کافره عشق در 25. October 2012 - 6:46

این پدر شوهرت مطمعنه که پسرش ماله خودشه که با زنش این کار رو کرد ؟ سوال فنی بود
حالا بگذریم پسر جان به خودت نگیر ولی اگه فقط ..ق میزدی بهتر بود نه فحش میخوردی نه نت رو اشغال میکردی
« موسسه جلوگیری از ترافیک نت » راستی دوستان من از بس انگلیش تایپیدم و چتیدم فارسی یادم رفته اگه سوتی دادم 3 شو بگیرید خودتون

آخه پدر شوهرررر؟ تو دیگه

نوشته مازیار خان در 25. October 2012 - 6:51

آخه پدر شوهرررر؟
تو دیگه توهماتت فوق جلقیه!
مرتیکه کونی
پدر شوهرت مست اومد خونت که تو رو بگاد؟ خودش زن نداشت؟ حتما زنش مثل شوهر تو رفته بود مسافرت کاری! شمام بهتون فشار اومده بود
زودپز تو کونت!

برات متاسفم. ارزش کامنت هم

نوشته parvazi در 25. October 2012 - 8:06

برات متاسفم. ارزش کامنت هم نداری.

لادن یه جلق داش مشدی بهت زدم

نوشته osean در 25. October 2012 - 8:20

لادن یه جلق داش مشدی بهت زدم

کیرم تو فرق سرت آخه جنده هم

نوشته teen wolf در 25. October 2012 - 8:53

کیرم تو فرق سرت Plain Face
آخه جنده هم اینقد راحت پا نمیده،
کیرم دهنت Big Grin Wink Smile) Rolling On The Floor

کیرم تو فرق سرت آخه جنده هم

نوشته teen wolf در 25. October 2012 - 8:54

کیرم تو فرق سرت Plain Face
آخه جنده هم اینقد راحت پا نمیده،
کیرم دهنت Big Grin Wink Smile) Rolling On The Floor

اه اه اه اه اه اه حالم بهم

نوشته soheyl.bala در 25. October 2012 - 9:57

اه اه اه اه اه اه
حالم بهم خورد

کیری بود یه مرد 55 ساله بهتر

نوشته eli nazz در 25. October 2012 - 11:59

کیری بود یه مرد 55 ساله بهتر از پسرش حال میده
اووووووق

خاک تو سرت.حیف وقتم که حروم

نوشته hunter3ks در 25. October 2012 - 15:13

خاک تو سرت.حیف وقتم که حروم داستانت کردم.

پسر جون کونی عوضی مادر به

نوشته مشتی طلا در 25. October 2012 - 17:07

پسر جون
کونی
عوضی
مادر به خطا
خواهر جنده
چرا توهم زدی

پدر شوهر به اسم کامبیز تو

نوشته پسر مهربان در 25. October 2012 - 19:14

پدر شوهر به اسم کامبیز تو ایران دیدی؟

قشنگ گفتی جق زیستم میشه بهش

نوشته kos mikham az tehran در 25. October 2012 - 22:15

قشنگ گفتی
جق زیستم میشه بهش گفت

کیرم تو تخیلاتت

نوشته salare rah در 25. October 2012 - 22:45

کیرم تو تخیلاتت

عبدول جان کجایی پس?

نوشته vahid6500 در 25. October 2012 - 23:25

عبدول جان کجایی پس? بیاازخجالتش دربیا

سلامvahld6500 قربون

نوشته abdol tabeta در 26. October 2012 - 0:15

سلامvahld6500
قربون مرامت،راستش حس و حال مثل سابق خوندن ديگه سراغم نمياد.قبلا فقط عشق بود. الان فقط كينه!فقط سوزش رودست خوردن، سوزش قيمت گذاشتن روي دل شكستت.شايد خيليها بگن باز چت كردم،اما ديگه مثل سابق نميشم. ي نظرم هيچوقت تأييد نميشه ،يكي خطاي داخلي سرور،يجاهايي خطاي تاييد اعتبار،يجا اسپم و...
دلم ميخاد مثل سابق شم حيف كه نميزارن.عزيزم شرمنده،بعد عمري يبار ازم چيزي خاستي،شانست به خرابي حالم خوردي.

پدر جان مرا بهکنید چشم

نوشته sh3b در 26. October 2012 - 0:25

پدر جان مرا بهکنید چشم جگرم
پدر جان قربانه کیرت محکمتر بکنید چشم ..... پدر جان؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
آخه لاشیه کونی جدا ازینکه سکس با محارم رو دوست ندارم آخه کونیه جلقی نوشتی مهم نیست تایید نکنید .... اگه مهم نیست گه خوردی نوشتی کونده عقب افتاده جلقی

عبدول جون کی نمیزاره مثل قبل

نوشته mohamad3333 در 26. October 2012 - 1:59

عبدول جون کی نمیزاره مثل قبل باشی...فقط اسم بگو جنازه تحویل بگیر...
امشب کلا رو فاز فوش نیستم چون با این داستان حالم گرفته شد...وقتی پسر از باباشم نارو بخوره دیگه بمیره بهتره...
توام اگه یه ماه کیر نمیدیدی میمردی???
کلا اعصابم کیری میشه یه زن به مردش خیانت میکنه دست خودم نیست...

ناو هواپیما بر آمریکا با تموم

نوشته ehsan_hunter در 26. October 2012 - 2:19

ناو هواپیما بر آمریکا با تموم هواپیماهاشو خدمش،تویه کونت آشغاله جلقی

ناو هواپیما بر آمریکا با تموم

نوشته ehsan_hunter در 26. October 2012 - 2:25

ناو هواپیما بر آمریکا با تموم هواپیماهاشو خدمش،تویه کونت آشغاله جلقی

mohammad3333 سلام داداش دمت

نوشته abdol tabeta در 26. October 2012 - 2:29

mohammad3333
سلام
داداش دمت گرم،حل ميشه نشد مزاحمت ميشم.فكر پدر پسر ننه دختر نكن.ما ايرانيها چند ساله زندگيمون كمر به پايين شده
يا مثل آخوندها ميگان ازبس سفت وسخت ميگيرن،يا مثل اينجا انسانيت زير سوال ميبرن با فانتزي سكسشون.اگر اينجوري پيش بريم روزي برسه بچه خودمون بياد كونمون بزاره بگه آبم بريزم دهنت يا كونت،شوخي نكردم،حقيقت گفتم.حالا جاي من بودي حس وحالت ،چطوربود؟

اولا ریدم به سوادت کلی غلط

نوشته shay666tan در 26. October 2012 - 5:12

اولا ریدم به سوادت کلی غلط املایی داشتی آخه جلقوز کاندوم واسه چی کس میگی هان Liar Liar

اولا ریدم به سوادت کلی غلط

نوشته shay666tan در 26. October 2012 - 5:13

اولا ریدم به سوادت کلی غلط املایی داشتی آخه جلقوز کاندوم واسه چی کس میگی هان Liar Liar

اره داداش بد زندگیی

نوشته mohamad3333 در 26. October 2012 - 13:41

اره داداش بد زندگیی شده...
اگه قراره همینجوری پیش بره و همونی که تو گفتی بشه ادم بمیره و اون روزارو نبینه بهتره...

کیرم تو کونت ، آق کامبیز خوب

نوشته ibra5000 در 26. October 2012 - 21:08

کیرم تو کونت ، آق کامبیز خوب جرت داد گویا !!! جنده شدی و رفت !
Rolling On The Floor

برات متاسفم

نوشته ali931 در 20. November 2012 - 21:27

برات متاسفم

اخه کسو خانم جنده لاشی اگر

نوشته mohammad 1359 در 1. December 2012 - 16:42

اخه کسو خانم جنده لاشی اگر دوست داری بگو بکنتت وقت ما هم نگیر لاشی کون

اخه جنده با پدر شوهرت هم

نوشته مریلا نصر در 19. February 2013 - 17:40

اخه جنده با پدر شوهرت هم

آخه چی بهت بگم اگه واقعا

نوشته farzad1383 در 23. February 2013 - 3:44

آخه چی بهت بگم اگه واقعا دنبال کیر کلفت میگردی با من تماس بگیر هم 29سالمه هم کیرم24سانته هم کلفته هم کمرم توپه جیگر

باباجان بیا کس وکون و بده به

نوشته farzad1383 در 23. February 2013 - 3:48

باباجان بیا کس وکون و بده به من جوان کیر کلفت تا واست پارش کنم لادن جون

کلیییییی با کامنت های بچه ها

نوشته judy_1363 در 23. February 2013 - 4:02

کلیییییی با کامنت های بچه ها حال ل ل کردم خدا دلتونو شاد کنه Big Grin:-D:-D

كير تو كس ننجونت

نوشته Baxbax در 27. February 2013 - 20:59

كير تو كس ننجونت

چرا همه فكر ميكنن دورغه نه

نوشته thewall در 2. December 2013 - 14:57

چرا همه فكر ميكنن دورغه نه بابا سرتان را از برف بياريد بيرون اين بيرون وضع خيلي خرابه بكن بكن شديد ادامه داره ما خوابيم

آخه مگه مریضی که خیالبافی

نوشته mani 51 در 21. April 2014 - 13:27

آخه مگه مریضی که خیالبافی میکنی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟