پرداخت به شخصیت منتقدان داستانهای سکسی

1 post / 0 new
Face@off
عکس های Face@off
آف لاین
عضو از: September 12
پست ها: 4
پرداخت به شخصیت منتقدان داستانهای سکسی

(جای خالی رو پر کنید)به نظر من شخصی که فحاشی و توهین رو یه نقد خوب داستان میدونه ، آدمیه که.......................

0
نمره شما: هیچ