پسرخاله و سکس زوری

سلام،اسم من سميراست و ٢٠ سالمه، اين داستان رو مينويسم و اميدوارم رو سايت بره ، فقط به اميد اينكه پسرايى كه اينجا ميان و اين خاطره منو ميخونن هيچوقت بلايى كه سر من اومد رو به سر كسى نيارن.
-
دو سال پيش،دى ماه بود كه پدربزرگم فوت كرد. همه ى اقوام خونه ى اونا جمع بودن و فاميلايى كه شهرستان بودن خودشون رو براى خاكسپارى رسوندن. من زياد پدربزرگمو نديده بودم و از مرگش زياد ناراحت نبودم واسه همين به بهانه درس خوندن خونه موندم و ختم نرفتم . خانواده خالم كه تازه رسيده بودن اومدن خونه ما و وسايل و ساكاشون رو خونه ما گذاشتن.
آرش پسرخاله منه و ٥سال ازم بزرگتره، وسايل رو آورد بالا از مامان اينا سراغ گرفت كه گفتم نيستن. همون دم در خداحافظى كردن و رفتن منم رفتم تو اتاقم، يه آهنگ گذاشتم و دراز كشيدم. تازه خوابم برده بود كه صداى زنگ در از خواب بيدارم كرد. رفتم آيفون رو برداشتم اما صدا برام آشنا نبود، گفت: آرشم،اومدم يه چيزى بردارم. منم درو باز كردم.
اومد تو باهام دست داد و رفت سراغ ساكاشون،منم به خيال اينكه مزاحمش نباشم وشايد بخواد لباس عوض كنه رفتم تو اتاقم، خدا ميدونه هرگز به اون چيزى كه تو ذهن آرش بود و اتفاق افتاد فكر نميكردم،كه آرش بدون اينكه در بزنه وارد اتاقم شد،يكه خوردم اما گفتم شايد از بى ادبيشه!
گفتم:چيزى لازم داريد؟
گفت:آره
اومد جلو و رو به روم ايستاد، يه كم رفتم عقب تر اومدو بغلم كرد، اونقدر محكم كه احساس ميكردم استخونام داره خورد ميشه، هرچقدر زور زدم كه بتونم ازش جدا شم نشد، يه هو لباشو گذاشت رو لبامو شروع كرد به ميك زدن!
هرچقدر تلاش و التماس ميكردم شدت كاراش بيشتر ميشد. از آب دهنش حالم به هم ميخورد دستامو جلو سينم سپر كرده بودم و سعى ميكردم از خودم دورش كنم ،نميشد وفايده نداشت اما اصلا دست از تقلا بر نميداشتم اونم به كارش ادامه ميداد. درازم كرد رو زمين وخودشو انداخت روم با يه حركت عين وحشيا تمام دكمه هاى پيرهنم رو پاره كرد، سوتينمم رو پاره كردو شروع كرد به خوردن
موهاشو ميكشيدم و سعى ميكردم از رو سينم بلندش كنم اما نميشد كه نميشد،تمام مدت حتى يك كلمه هم حرف نميزد و انگار لال و كر شده بود حرفا و التماسامو گوش نميكرد، اومد بالاتر وشروع كرد به گردن و گوشم رو ليسيدن و دست راستمو نگه داشته بود و تف ماليم ميكرد،منم موهاشو گرفتم و با تمام قدرت كشيدم. خيلى دردش اومد چون از روم بلند شد و يه كشيده خابوند زير گوشم كه تا حالا نخورده بودم. گفت خفه ميشى يا خفت كنم؟
منم عين بچه ها از شدت درد زدم زير گريه، ميتونست جورى منو محار كنه كه نتونم تكون بخورم اما انگار خودش از اينكه من تقلا ميكردم خوشش ميومد. بعد كشيده اى كه خوردم رفت سر شلوارم و كشيد پايين اما از ترس جرأت نكردم چيزى بگم،فقط پاهامو چسبوندم به هم.
خيلى راحت شورتمم دراورد، فكر نميكردم اينقدر زورش زياد باشه!
خودش رو هم يك آن لخت كرد.
منو برگردوند و دستشو برد زير شكممو كونم رو آورد بالاتر از سطح بدنم،يه كم تف ماليد دم كونم وكيرشو رو سوراخش تنظيم كردو فشارش داد، نوك كيرش كه رفت تو دردناك ترين لحظه زندگيمو كشيدم. چنان جيغى كشيدم كه گلوم درد گرفت، خيلى درد داشتم. اونم بدون توجه به من بيشتر به كيرش فشار مياورد،ديد اينجورى نميره تو رفت و از رو ميز توالتم كرم ضد آفتابم رو برداشت همه رو خالى كرد رو كيرش،منم سريع از جام بلند شدم اما بازم اومد سمتم و مثل قبل كارشو ادامه داد،دستش كه كرمى بود رو دم سوراخم ماليد و دوباره كيرش رو داخل سوراخم كرد. فشار ميداد ومن درد ميكشيدم ، داشتم ميسوختم احساس ميكردم دارم جر ميخورم. تا اينكه ديگه فشار نداد،روم خوابيد وچند دقيقه وايساد فكر كردم كارش تموم شد اما بعد چند دقيقه شروع كرد به تلمبه زدن،تمام بدنش عرق شده بود و بوش تمام اتاقم رو برداشته بود،حالم داشت به هم ميخورد . چند دقيقه كه تلمبه زد صداى آه آه گفتنش تو اتاق پيچيد، برم گردوند اومد رو سينم و كيرش رو گرفت رو به صورتم و چند بار جلق زد و آبش رو ريخت تو صورتم. روم دراز كشيد و جاى چكش رو بوسيد. ازم عذر خواهى كرد و رفت.
يه ساعتى تو هال خوابيد و منم از درد و ناراحتى گريه ميكردم،ميخواستم از جام بلند شم اما اونقدر كونم درد ميكرد نميتونستم پا شم. به زور خودم رو به دستشويى رسوندم و خودمو تميز كردم راه رفتنم عين بچه اى شده بود كه خودشو خيس كرده. به كسى نگفتم اما بعد اون هرگز با آرش حرف نزدم.

نوشته‌: سمیرا

3.80682
نمره شما: هیچ :میانگین 3.8 (88 رأی )

62 نظر

در مورد داستان باید یه کمی

نوشته sara sweet در 12. May 2011 - 8:07

در مورد داستان باید یه کمی بیشتر توضیح می دادی در مورد خانواده خودت خالت که رابطتتون با خانواده خالت و آرش در چه حدی بوده مشخصات خودتو آرش و ... به هر حال ممنون موفق باشی بازم بنویس و امیدوارم از این اتفاقا نه واسه تو واسه هیچکس نیافته

داستانت با اینکه ناراحت کننده

نوشته sara sweet در 12. May 2011 - 8:09

داستانت با اینکه ناراحت کننده بود ولی به قول خودت عبرت آموز بود اون ذهنیتمو پررنگ تر کرد که مردا نیازشون به عقلشون غلبه می کنه .

البته این که خب به هر حال یه

نوشته sara sweet در 12. May 2011 - 8:10

البته این که خب به هر حال یه دختر بودی و قطعا شاداب و تمیز ولی خیلی وقتا زن شوهردارو یا سن بالا و یا یه زن کر کثیف واسشون این اتفاق می افته و اونجاست که عقل می مونه حالا تجاوزه ولی به کی ؟

بعد من فکر می کنم باز می

نوشته sara sweet در 12. May 2011 - 8:10

بعد من فکر می کنم باز می تونستی مقاومت کنی و با یه سیلی نترسی و آروم نشی گرچه آدم خدایی ناکرده اگه تو اون موقعیت باشه خیلی فرق داره با وقتی که فقط می شنویم

آخى . . . دلم سوخت ، تو چه

نوشته Viagra در 12. May 2011 - 8:35

آخى . . . دلم سوخت ،
تو چه جور نوه اى هستى كه پدر بزرگتو زياد نديدى اصلا چه جورى ميشه از فوتش ناراحت نميشى احمق ، اما محوريت داستان : ببين عزيزم من تا حالا نصيب نشده از كون كسي رو گايش كنم ولى فكر ميكنم اين مهم بدون همكارى و مشاركت دو طرف معامله امكان پذىر نباشه چون انحراف از معيار به اندازه يك اپسيلون به قيمت از دست رفتن بكارت جناب عالى بشه اونم تو اوضاع بگير ببندى كه تو ميگى...

خوب صدایی که از پشت ایفون نمی

نوشته aryia6 در 12. May 2011 - 8:36

خوب صدایی که از پشت ایفون نمی شناسی مجبوری در را باز کنی خوب حالا که این پسر خاله ات است اشکالی نداره اگر یه غریبه بود چی کار می کردی

اما...چون به جرات ميتونم بگم

نوشته Viagra در 12. May 2011 - 8:37

اما...چون به جرات ميتونم بگم كه داستانت كذب محضه اينو ميگم سميرا جون،داستان اينجورى بوده كه آرش كه اومد بالا ازش خوشم اومدو تا ميتونستم كرم ريختم اونم بدش نيومدو تا ديد موقعيت مناسبه اومد سر وقتتو جرت داد بعدش پشيمون شديو شد عقده چجورى خاليش كنى بياى اينجا با آبو تاب بنويسى باقى ماجرا رو دوستان به تفصيل همراه با نقل و نبات به عرض مىرسونن

به نظر من پسر خاله اش این

نوشته aryia6 در 12. May 2011 - 10:27

به نظر من پسر خاله اش این کارو سر اون در آورده که تا عمر داره بدونه خاله و پسر خاله ای داره

ajab...

نوشته just for you در 12. May 2011 - 9:32

ajab...

عجب نوه ای!بیست سالته

نوشته جان کلود در 12. May 2011 - 10:37

عجب نوه ای!بیست سالته هنوپدربزرگتوندیدی!کیرم توچشای کورت وشعورت اگه درک داشتی میرفتی مراسم ختم اون پسرخاله تخم حرومت نمی تونست بکونت بزاره.نفرین اون خدابیامرزبوده!

خیلی عجیبه که تو فامیل همچین

نوشته mehrdad.2663 در 12. May 2011 - 10:45

خیلی عجیبه که تو فامیل همچین اتفاقی بیوفته اما اگرم افتاده و تو نمیخواستی با یه چک ساکت نمیشدی
بعدشم سکس از عقب به همین راحتیم نیس
ولی در کل امیدوارم از این جور اتفاقا واسه کسی نیفته

اخی ...گناهی دلم برات کباب

نوشته mehdi_e1361 در 12. May 2011 - 10:55

اخی ...گناهی
دلم برات کباب میخواد

اشکولی (اشکالی) نداره آبجی

نوشته Marine در 12. May 2011 - 11:14

اشکولی (اشکالی) نداره آبجی خودم

كمترپيش ميادداستانى بخونم كه

نوشته شميم در 12. May 2011 - 11:48

كمترپيش ميادداستانى بخونم كه دختركاملاناراضى وبى تقصيرباشه معمولا يادختره كرم مى ريزه ياپيشنهادميده يا با لباس هاوبرخوردهاش طرف روتحريك مى كنه يامثه داستان زيباى ازچادرتاكشف لذت (البته ازنظرنثرادبى)دختره مثلاچادرى وچشم وگوش بسته شماره طرف رومى گيره وميره واسه دادن ،ميدونم اين يه نيازدوطرفه است اما به خدادخترااينقدرراحت كه تواين قصه هامى نويسن پا نميدن ،اگه يه كم واقعى بنويسين قابل هضم وباورپذيرميشه ،كارسختيه اماميشه امتحانش كرد.ببخشيد پرحرفى كردم

شميم جون پرفکت قربونت برم

نوشته sara sweet در 12. May 2011 - 12:24

شميم جون پرفکت
قربونت برم عزیزم پرحرفی چیه نظرتو بذار

manam ba nazare shamim

نوشته just for you در 12. May 2011 - 12:40

manam ba nazare shamim movafegham ama pesara ham alaki be yeki gir nemidan,hatman tarafe moghabel ye khodi neshon dade va in nakhastanhaye dokhtara (albat dar zaher) bekhatere jameie k tosh zendegi mikonim
movafagh bashin

DAMESH GARM BE IN MIGAN PESAR

نوشته HADI_2322003 در 12. May 2011 - 13:32

DAMESH GARM BE IN MIGAN PESAR KHALE

آره ،اما بعضى ازپسرا برداشت

نوشته شميم در 12. May 2011 - 14:01

آره ،اما بعضى ازپسرا برداشت بدى دارن،دخترا گاهى اشتباه ميكنن كه برخورد گرمى دارن مثه داستان تجاوزبه من اونجا انا اشتباه مى كردكه زيادى بابرادرشوهرش راحت بوداما خب برادرشوهره هم برداشت اشتباهى ازاين رفتاركرد واون رويه جور نخ دادن درنظرگرفت واسه همين به خودش اجازه آزادى عمل بيشترى داد،هر چيزى يه حدى داره just for you حق باتوإ

سلام خوب نوشتی ولی یه جاهاییش

نوشته siyavash 93 در 12. May 2011 - 14:19

سلام خوب نوشتی ولی یه جاهاییش میلنگه.
1-اینطور که معلومه بابا بزرگت همشهریت بوده چون خالتینا واسه ختمش از شهرستان میان خونه شما. حالا شما چرا زیاد ندیدیش جای سواله اگه تو شهر دوری بود یه چیزی.

2‏-پسر خالت چقدر جیگر داشته

نوشته siyavash 93 در 12. May 2011 - 14:20

2‏-پسر خالت چقدر جیگر داشته که بعد اون همه بلا بدون اینکه دلتو بدس بیاره و ازت قول سکوت بگیره میره کپشو میزاره؟

3- چرا به کسی نگفتی؟ و اگه

نوشته siyavash 93 در 12. May 2011 - 14:22

3- چرا به کسی نگفتی؟ و اگه نگفتی حتما بدت نیومده یا زیاد مسأله مهمی واست نبوده در اینصورت دلیل تقلای قبل از جریان و قهر بعد از ماجرا چی بود؟

راستی معلومه رو کلمه (تقلا) زیاد تمرین داشتی !!! نه؟

اگه سرتونو درد آوردم

نوشته siyavash 93 در 12. May 2011 - 14:24

اگه سرتونو درد آوردم ببخشید(استامینوفن هم بوخورین)

این داستان بود یا لطیفه من که

نوشته شاهین27 در 12. May 2011 - 14:41

این داستان بود یا لطیفه
من که باورم نمیشه
حداقل کمی از قبلش مینوشتی که چطور شد آرش به فکر این افتاد ترتیبت رو بده بی دلیل که نمیشه

خاک تو سر اون پسرخاله ی بی

نوشته nightdragoon85 در 12. May 2011 - 14:49

خاک تو سر اون پسرخاله ی بی ناموست کنن که با تو همچین کاری کرد!

عجب...تجاوز کار بدیه،بد!

نوشته nasim sim در 12. May 2011 - 16:21

عجب...تجاوز کار بدیه،بد!

منم با شمیم موافقم حتما خودت

نوشته ساینا جون 4 در 12. May 2011 - 16:38

منم با شمیم موافقم حتما خودت یه چراغ سبز دادی

/ دخترا وقتی بخوان جلو یه

نوشته ساینا جون 4 در 12. May 2011 - 16:55

/ دخترا وقتی بخوان جلو یه کاری رو بگیرن حتما میگیرن اصلا واسم قابل قبول نیست

/من واسه خودم دوبار پیش اومده

نوشته ساینا جون 4 در 12. May 2011 - 16:59

/من واسه خودم دوبار پیش اومده که خواستن بهم تجاوز کنن جوری مقاومت کردم که طرف اصلا نتونسته مانتو رو هم از تنم دربیاره چه برسه به سکس از مقعد که

وقتی میخوای اینکارو با میل

نوشته ساینا جون 4 در 12. May 2011 - 17:05

وقتی میخوای اینکارو با میل انجام بدی نمیشه چه برسه به زور مگه اینکه تعداد پسرا بیشتر از یکی باشه

/ لطفا اینقدر گیر ندین که چرا

نوشته ساینا جون 4 در 12. May 2011 - 17:14

/ لطفا اینقدر گیر ندین که چرا پدر بزرگش واسش مهم نبوده من واسه فوت پدربزرگم دوستاموشام مهمون کردم قرار نیست همه عاشق پدربزرگ مادربزرگا باشن

ساینا جون 4 بعد اینکه دوستات

نوشته جان کلود در 12. May 2011 - 19:48

ساینا جون 4 بعد اینکه دوستات رفتند پسرخالت نیومد!؟راستشو بگو .ذاستان خوبی میشه ها!

جان كلودچى كارش دارى ساينا

نوشته NAOH در 12. May 2011 - 20:01

جان كلودچى كارش دارى ساينا رو؟مى خوادبره! تايه هفته نيس!جاى دعاى خيرته؟ خداحافظ ،منتظرت مى مونيم ...ا

بابا کس شعر محظ بود من یه بار

نوشته Daniel Roy در 12. May 2011 - 20:16

بابا کس شعر محظ بود
من یه بار دخترخالمو تنها گیرکشیدم دوساعت ور رفتم یه لب زوری نشد بگیرم
اونوقت زوری کونت گذاشت خالی بند
بماند که همون دختر خاله بعدا خودش .....
تا خودت نخوای نمیشه

bebein.dokhtar khanoom avalan

نوشته xox در 12. May 2011 - 21:14

bebein.dokhtar khanoom avalan moteasefam ke in etefagh oftad.dovoman yadet bashe har pesari ke khast in karo bokone ba lagad bezan bayne pahash.mohkam ham bezan.injoori dige kari nemitoone bokone.

داستان جالب و هیجان انگیزی

نوشته mina_charjy66. در 12. May 2011 - 21:20

داستان جالب و هیجان انگیزی بود.
سلام دوستان هرکس وب سکس می خواد به من پی ام بده
yahoo ID: mina_charjy66
اول تست میدم بعد گرفتن شارژ ایرانسل وب میدم

اى ول xox ،فن خوبى بود كه همه

نوشته شميم در 12. May 2011 - 21:41

اى ول xox ،فن خوبى بود كه همه يادشون رفته بود!

baz havadese roznameharo

نوشته sourhom در 12. May 2011 - 23:34

baz havadese roznameharo khondi jende khanoom. pas be on agha arashe bokon begoo biad shamimo sainao saraweeto ham bokone ke enghad zer nazanan

داستان خیلی خیلی خوبی بود

نوشته kakero در 12. May 2011 - 23:39

داستان خیلی خیلی خوبی بود ...
ولی نمیدونم چرا با خوندنش شاشم گرفت ؟؟؟؟؟

واى بامن بودى؟خيلى بى ادبى

نوشته شميم در 12. May 2011 - 23:58

واى بامن بودى؟خيلى بى ادبى ،دهنتو آب بكش بعداسم دختراى اين سايت روبيار- اين راه درستي واسه ابراز وجود نيست ،من اهل فحاشى نيستم ،جاى كسى روهم تنگ نكردم ،اگه ناراحتى مى تونى نظرمو نخونى

چرا از نویسنده های خانم دفاع

نوشته sourhom در 13. May 2011 - 0:07

چرا از نویسنده های خانم دفاع میکنین اخه

باید جای اون دختر باشی تا درک

نوشته Dordo0oneh در 13. May 2011 - 4:41

باید جای اون دختر باشی تا درک کنی عزیزم.و در مورد داستان:بد نبود،و انشالاه دیکه از این اتفاقا واسه کسی نیفته.مرسی از همه دوستان سایت

یکی هم بیاد جنده های این سایت

نوشته sunset در 14. May 2011 - 2:02

یکی هم بیاد جنده های این سایت مخصوصا شمیم رو بکنه

man migam kiram to

نوشته Bishile در 14. May 2011 - 17:41

man migam kiram to nazarateton
akh adamaye kamari az in sait berid biron
ADMIN AZ SHIRKHAR TA KIRKHARETO GAYIDAM BA IN SAITET.
KIRTO KOSE NANAT HADAFET AZ IN SAIT CHIYE?
hadafet ine ke bachehaye pake ironiro be sex ba maharemeshon tashvigh koni.
tamome dastana tosh khiyanato kheft giri shode.
nakone fekr mikoni pesaramon obashan va dokhtaramon harze?
to in saite nayayid
www.loverskiss@yahoo

با Loverskiss دویست درصد

نوشته kakero در 15. May 2011 - 1:05

با Loverskiss دویست درصد موافقم
کیر تو ارواح بابای نداشته ی هر چی بی ناموسه

شمیم، من میکنمت اما نه زوری.

نوشته amirkhan22 در 15. May 2011 - 16:21

شمیم، من میکنمت اما نه زوری. میدونم خودت بهم میدیو اونم با اشتیاق کامل. اگه کیرمو ببینی، هوش از سرت می پره. ول کن این داستانای کس شعرو. بیا تا خودم حالتو جا بیارم کونی خانوم.

دم پسرت خالت

نوشته M.S.P در 16. May 2011 - 23:20

دم پسرت خالت گرممممممممممممممممممممممممممممم

سلام لطفا داستان خیالی هم اگه

نوشته Sima_majd در 17. May 2011 - 2:27

سلام لطفا داستان خیالی هم اگه مینویسید کمی منطقی بنویسید
دوست نداشتم هیچوقت تو سایت اینو بگم
من با 1 پسر حدود 3ماه سکس مرتب داشتم.

اما واقعا علی رقم تلاش پسره و

نوشته Sima_majd در 17. May 2011 - 2:19

اما واقعا علی رقم تلاش پسره و همکاری من هیچوقت نتونست از کون بکنه منو.
بخدا ازکون کردن اینجور ساده نیست،ما که باهرچی امتحان کردیم. کرم.روغن.آب کس من و ... نشد که نشد

maanam hamin balaro sare

نوشته aminshahab در 18. May 2011 - 14:30

maanam hamin balaro sare dokhtar khalam avordam.albate lapaee.akhe tigham zade bod!

اگه کسی بخواد از اخلاق و شعور

نوشته کس خواه1 در 15. July 2011 - 15:29

اگه کسی بخواد از اخلاق و شعور ساینا جون 4 خوشش بیاد و بخواد کس اونو فقط بکنه کی رو باید ببینه؟

به خاطر دروغگویی یه بار باید

نوشته کوسینوس در 1. August 2011 - 1:58

به خاطر دروغگویی یه بار باید کونت گذاشت
و بعدش بیا با آب و تاب بنویس که ..... اون میشه داستان واقعی

ادرس پسر خاله تو بده من برم

نوشته پشم كس در 27. September 2011 - 12:41

ادرس پسر خاله تو بده من برم كونشو جر بده ميخوام خشك خشك بكنمش

valla ma k injurisho nadide

نوشته sani_googooli در 10. October 2011 - 23:35

valla ma k injurisho nadide budim. vali ghabul daram kezbe mahze. lotfan saito ba sheroveratun eshghal nakonid. mersi

حالا باز شده منم بیام بکنمت

نوشته hamid.looloo در 4. December 2011 - 10:53

حالا باز شده منم بیام بکنمت سمیرا جون

har kar mikonam ke razi

نوشته Amir eshghi در 22. January 2012 - 8:35

har kar mikonam ke razi besham in yajavoz bodeh nemishe! Shart mibandam ke khodet khasti va pa dadi.jaryano kamel tarif nakardi.injor khasti ye tarahomi bra khodet begiri az bacheha ke azab vojdan nagiri.
Be ghole saina roze roshan ba maile tamom az kon dadan sakhte che berese be inke nakhaste
Say kon sadegh bashi
Yek bano slave mail bezane ba moshakhasat
Yaridigar&yahoo.com

Rasti yadam raft begam. Agar

نوشته Amir eshghi در 22. January 2012 - 8:38

Rasti yadam raft begam.
Agar to ta onvaghat kon nadeh bodi pas dige nemitonest be in zodi va ba yebar gozashtan dame sorakh konet bazesh kone
Hatman khanoma tasdigh mikonan harfe mano

دختر 15تا20ساله میل بده واسه

نوشته Pasjnordrain در 18. March 2012 - 20:53

دختر 15تا20ساله میل بده واسه دوستی واقعی
دلیل نمیشه هرکی تو این سایت میاد بد یا هرزه یا هرچی باشه خود من فقط واسه اطلاع از خلقیات دخترا و کسب تجربه میام اینجا کلا از فیلم سکس بدم میاد،اما داستانای سکسی رو دوست دارم کاریم به راستو دروغش ندارم،مگه داستانا چقدرشون واقعین که واسه همشون بحث دروغ بودنشونو مطرح میکنید!
بیخیال شید!اونایی که باید چیزی بفهمن میفهمن!ولی گاهی اوقات پیش میاد از چیزی که ممکنه ازش بدت نیاد مثل سکس،دلت نخواد انجامش بدی حالا ممکنه واسه دختر قصه همچین حالتی پیش اومده'

بخاطر همین نمیتونی یک الگو

نوشته Pasjnordrain در 18. March 2012 - 21:03

بخاطر همین نمیتونی یک الگو رفتاری مشخص تو ذهنت ترسیم کنی و تا زمانی باهاش روبرو نشی تصمیم گیری نمیکونی و. حتی بعدشم تصمیم قاطعی نمیگیری که معمولا از بیس فکریت نشات میگیره،pasjnordrain@gmail
dr.pasj2

ama man agar jaye shoma

نوشته engineer_mojtaba در 23. June 2012 - 13:01

ama man agar jaye shoma boodam aaberoosho mibordam va be hame migoftam ke che kar karde in ashghale bi hame chiz...

خدا لعنتش کنه امیدوارم اسیب

نوشته Gholam110 در 7. July 2012 - 19:51

خدا لعنتش کنه امیدوارم اسیب ندیده باشی داستانت خیلی ناراحت کننده بود

تا تو باشی که ختم بابا بزرگت

نوشته kolofte_safe_abdar در 13. December 2013 - 13:43

تا تو باشی که ختم بابا بزرگت بری ضمنا پسرخاله ی تخم حرومی داری

حقت بود

نوشته ali 20 hashari در 7. April 2014 - 14:36

حقت بود