کون دادن به ٤ تا كير توی عروسك فروشي محل

سلام سارا هستم الان ٢٧ سالمه اما اين داستان مربوط به زماني كه من ٢٣،٢٤ سالم بود تازه از دانشگاه فارغ التحصيل شده بودم و چون از دانشگاه برگشته بودم خونه ( دانشجو شهرستان بودم ) محدوديت هام برگشته بود ولي مزه انواع سكس زير زبونم بودو كليم تو كف سكس يه عروسك فروشي تازه باز شده بود تو محل زياد ميرفتم اونجا خريد چيزاي خاصي داشت هديه خريدنم كه من دوس داشتم يه روز از سر بي حوصلگي رفتم بيرون خريد حالم رو خوب ميكرد فروشنده مغازه يه پسر جون بود هميشه تنها بود تو مغازه اما اونروز ٤ تا پسر تو مغازه بودن من چون بيكار بودم و عجله اي نداشتم وقت زيادي تو مغازه بودم هي اين چنده انو از اون بالا بيار ببينم و حرف زدن با اون چهار نفر ..... به قولي لاس زدن .... مشتري كه ميومد تو به من مي گفت سب كن كاراي اينارو را بندازم بعد ١ ساعتي يه مشتري باز اومده بود تو مغازه من ديگه مي خواستم برم زيادم خريد كرده بودم .. گفتم حساب كن برم ... داشت برا مشتريش چيزايي كه مي خواستو ميو ورد از كنارم رد ميشد خودش رو بهم مي ماليد ..... اينم بگم من كون بزرگي دارم يه مانتو تنگم تنم بود مالوندناش حشريم كرده بود ديگه غر نزدم مشتري رفت وايسوندم دم يه قفسه گفت اون بالا رو ببين اونو مي خواي كونم رو مالوند ٢ تا از دوستاش رفتن از مغازه بيرون او يكيم در رو بست .... من البته اينو بعد فهميدم يه خنده كردم حشرم بودم كونم رو دادم عقب تر خيالش راحت شد سينم رو فشار داد از پشت و خودش رو بهم چسبوند برگشتم گفتم نكن ااا زشته ديدم اون دوتا نيستن در مغازه هم بستس اون يكيم بم ميخنده گفت نه كسي نمي بينه دختر خوب ... خنديدم ... گفت اين كون قابل استفادست گفتم بله پشت و جلو بازه اما بدون كاندوم نمي دما ... اشكال نداره .. دستش رو گذاشت سر شونه من فشار داد جلوش زانو زدم كيرش رو در اورد واي عالي بود كافت دراز جلو چشام ماتم برده بود زد تو گوشم برق سيلي كه خوردم سريع ياد اور اين بود كه شرو كنم ساك زدن براش محكم تو حلقم فرو ميكردش بعدم برم گردوند تا خودم رو اماده كنم كيرش تو كونم بود ميكرد تا ناله ميكردم ميزدم مي گفت ساكت عالي بود درد كون تلمبه هاي محكم واي فوق العاده بود از حشر داشتم ميمردم كه ديدم كير اون يكي تو صورتمه شروع كردم ساك زدن براش ٢ تا كير هم زمان الان كه يادش افتادمم خيس شدم جاشونو عوض كردن و اون يكي كرد كونم التماس كردم كسم بزار كه اولي كه اسمش مجيد بود زد تو گوشم گفت تو انتخاب نمي كني كيرم رو بخور ساك ميزدم كه ابش اومد همرو خوردم حال كرده بوداا اون يكي تلمبه ميزد هنوز كه مجيد از مغازه رفت بيرون اون دو تام اومدن حالا ٣ تا بودن از حشر داشتم مي مردم دعا دعا ميكردم كسم بزارن كه يكيشون كيرش رو دهنم گذاشت اون يكيم داد دستم وحيدم كه تلمبه ميزد احسان ساك ميزدم براش دست مي كشيد رو سرم مي گفت افرين مي بيني كيان چه دختر خوبيه بخور افرين خلاصه يا كير احسان دهنم بود يا كيان تا وحيد خان از تلمبه زدن خسته شد كيرشو كرد دهنم تو حلقم فرو كرد ابشو پاشيد ته حلقم اومدم نفس بكشم احسان و كيان دهن و كونم رو پر كردن ديگه داشتم ميمردم اقدر كه گاييده بودنم چون هي مي افتادم رو شكم برم گردوندن از جلو كرد باز كونم فك كردم الان بايد باز كير بخورم كه نه ...... با كون نشست رو صورتم تا حالا كون نخورده بودم با سيلي مي زد تو سينه هام ميگفت بمك زبون دورش بچرخون اول چندشم شد اما بعد عاشق اينكار شدم ليسيدن كون كيان حشريم كرد باز مي خواستم براش بميرم بعدم كه احسان ابش رو داد خوردم كيان كرد كونم زود تر بقيه ابش اومد ابش رو ريخت زمين مجبورم كرد از زمين بليسم ابشو فقط چون با ليسيدن كونش بهم حال داده بود ابش رو از زمسن ليسيدم و خوردم عالي بودجون تكون خوردن نداشتم اما با لگد زدنم كه بودو بپوش گمشو عاشقشون شده بودم از فرداش ميرفتم تا فرصت ميشد مغازه مجيد التماس كه كون بدم مي گفت نه ...... البته چندين بار بهشون دادم باز دوس داشتين براتون ميگم باز.

نوشته: Saraslave

2.51852
نمره شما: هیچ :میانگین 2.5 (27 رأی )

50 نظر

کیرم تو کس پدرت... پدرسگ

نوشته arashbel در 22. April 2013 - 8:50

کیرم تو کس پدرت... پدرسگ دروغگو!!!!
چطور این اتفاقا واسه ما نمیفته؟؟!!!

کسکش کس مغز.داستانت کیری بود

نوشته hamidnaseri در 22. April 2013 - 9:00

کسکش کس مغز.داستانت کیری بود

بد بخت خجالت بکش

نوشته افسانه۲۰ در 22. April 2013 - 9:00

بد بخت خجالت بکش

تف بهت كسو دروغگو

نوشته A d r i a n o در 22. April 2013 - 9:01

تف بهت كسو دروغگو

یه دروغی بگو باور کنیم،

نوشته hamidnaseri در 22. April 2013 - 9:11

یه دروغی بگو باور کنیم،

توجه توجه این یک داستان فوق

نوشته بی سرزمین در 22. April 2013 - 10:05

توجه توجه این یک داستان فوق کیری میباشد لطفا به محض خواندن کیر خود را راست کرده ودر کس مادر نویسنده فرو کنید

دمت گرم دختر جلو خارجیا رو

نوشته saeidlove در 22. April 2013 - 10:14

دمت گرم دختر جلو خارجیا رو سفیدمون کردی

همون اولشوکه خوندم به این

نوشته hosaco1391 در 22. April 2013 - 10:19

همون اولشوکه خوندم به این نتیجه رسیدم که به جای خوندن باقیش بیام نظراتوبخونم...سارا40سوراخ کون گلابی <)Smile

ھرجا دیدین اسم طرف ساراست

نوشته لزبیین در 22. April 2013 - 10:24

ھرجا دیدین اسم طرف ساراست بدونین یہ پسر کسکشہ...

ھرجا دیدین اسم طرف ساراست

نوشته لزبیین در 22. April 2013 - 10:25

ھرجا دیدین اسم طرف ساراست بدونین یہ پسر کسکشہ...

اینو خوب اومدی که آب کیرشونو

نوشته eli nazz در 22. April 2013 - 10:27

اینو خوب اومدی که آب کیرشونو از رو زمین جمع کردی و خوردی چون لیاقتت همینه.جندهههههههههه

غارکون.چهارنفر در عموم تورو

نوشته bela در 22. April 2013 - 11:00

غارکون.چهارنفر در عموم تورو کردن چهل بار اب خوردی؟اب میوه مگه؟
ایا اب چهار نفر را خوردن کار خوبیست؟
ایا از کون دادن چهل بار کار خوبیست؟
ایا دروغ گفتن و داستان کیری نوشتس کار خوبیست؟
ایا مادرت را بگایم کار خوبیست؟

پدرش کس نداره arashbek کیرت

نوشته mostafa 021 در 22. April 2013 - 11:05

پدرش کس نداره arashbek
کیرت تو کس خودش

ببین اصلا تو

نوشته sarisa_061 در 22. April 2013 - 11:44

ببین اصلا تو نویسنده....!

اصلا تو خود صادق هدایت!

نگارش تخمیش به کنار!

اشتباهات تایپیشم به کنار!

دروغایی که گفتیم به کنار!

اینکه به چهار نفر دادی و کسیم نفهمید به کنار!

کونشم لیسیدی به کنار

ولی هرچی میکنم نمیتونم از اون قسمتی که آبش رو از رو زمین خوردی بگذرم!!!!!!!
یه آدم چقدر میتونه پست و منفور باشه که اینکارو انجام بده...

خوب عزیزم اگه دنبال مشتری

نوشته دختر اریایی در 22. April 2013 - 11:54

خوب عزیزم اگه دنبال مشتری میگشتی شمارتم میذاشتی هر چند فکرنکنم بروبچ شهوانی بهت افتخار میدادن،شرم کن

گوه خوردی

نوشته yzd.20 در 22. April 2013 - 11:57

گوه خوردی

جون

نوشته Master Boy Shz در 22. April 2013 - 12:42

جون

حیف وقت

نوشته تهرانیم در 22. April 2013 - 13:11

حیف وقت

من باورمیکنم سارا جون!ادم ک

نوشته کوس صورتی در 22. April 2013 - 13:13

من باورمیکنم سارا جون!ادم ک بخاره جسارتشو داره که هرجا بده!واسه منم زیاد پیش اومده!

برو درغگو ديگه اينجا پيدات

نوشته كير كلفت تنها در 22. April 2013 - 14:30

برو درغگو ديگه اينجا پيدات نشه جقي نفهم سكس سه نفره ديدي داري برامون مي نويسيش جقي بدبخت برو توهم زا هههههههههههه

خاک توسر نخودت نکن بیچاره تن

نوشته mah hashari در 22. April 2013 - 16:33

خاک توسر نخودت نکن بیچاره تن فروش مثل سگ دروغ میگی هیچ دختری براسکس التماس نمیکنه کمبود توجه داری ختماکه میای اینجااین چرت و پرتهارو مینویسی

جنده.خاک توسرت .4 تا کفتاره

نوشته arash9566 در 22. April 2013 - 17:30

Waiting جنده.خاک توسرت .4 تا کفتاره خیالی کردنت

اه اوف اخ-چندتا شد؟

نوشته omid_333 در 22. April 2013 - 18:30

اه اوف اخ-چندتا شد؟

دوستان چرا فش میدین؟ تشویق

نوشته پسری از تبریز در 22. April 2013 - 18:56

دوستان چرا فش میدین؟
تشویق کنین افزایش پیدا کنن
بدبختا اگه تو هر محلی چن تا دختر اینجوری باشه که هس فقط باید فرصت داده بشه بهشون
دیگه هیچ وخ جغ نمیزنیم
نگاهتون رو عوض کنین دوستان تا خانومایی کعه عشق دادنن که همشون عشق دادنن راحت بیان و بدون ترس از حرف و بی آبرویی و این حرفا باهامون باشن
از ماست که بر ماست دوستان
هم دوست داریم سکس داشته باشیم و هم دست از حرف در آوردنو و فش دادنو ذهنیت غلط برنمیداریم..

آخرش هم هیچکس از کس نکردت

نوشته araz76 در 22. April 2013 - 20:13

آخرش هم هیچکس از کس نکردت نه.؟ همه کون کن بودن ؟ تو هم گفتی جلو عقب بازه بفرمایید بکنید فقط گیرت تو کاندوم بود نه ؟
کس ننه جنده ت اگه دروغ بگی . Day Dreaming Day Dreaming

خوش به حالت ننه.......چه حالی

نوشته baharnaz26 در 22. April 2013 - 20:14

خوش به حالت ننه.......چه حالی دادی به 4 تا کیر

اه اه بشینید بخونید چرا فحش

نوشته ezio fight در 22. April 2013 - 20:37

اه اه بشینید بخونید چرا فحش می دید اه ... انر داستانای خودشون معرکه اس .... تف تف ...هیلی هم قشنگ بود ه

خیلی جالب بون اما هچی بیا کیر

نوشته goole.saeid در 22. April 2013 - 21:43

خیلی جالب بون اما هچی بیا کیر منو بخور

تو کون ندادی یه جنده بودی که

نوشته katrina 0435 در 22. April 2013 - 21:59

تو کون ندادی
یه جنده بودی که جرت دادن
جمعش کن این کس شعرا چیه
حالمو زدی بهم

من با دوستم تو مغازه دختری رو

نوشته sam2000 در 22. April 2013 - 23:28

من با دوستم تو مغازه دختری رو دو نفری از کون کردیم این داستانا دروغ نیست

ا اخه خالی بندی هم حدی داره

نوشته دانیال سکسی1 در 23. April 2013 - 0:05

ا
اخه خالی بندی هم حدی داره خوب فیلم سوپر دیدی حشرت زده بالا

بلند شو دختر جون دبستانت دیر شد جنده اینکاره هم اینجوری نمیده از مادرت بپرسی بهت میگه که نمیده

من که داستانها رو میخونم تا

نوشته کس گنده طلا در 23. April 2013 - 0:30

من که داستانها رو میخونم تا برسم به نظرات و از خنده روده بر بشم

من به راست و دروغش کاری ندارم

نوشته -7-seven در 23. April 2013 - 1:30

من به راست و دروغش کاری ندارم چون مطمئن هستم که دروغه. دلیلش هم اینه که پلان به پلان از روی این فیلم های پورنو چند نفر به یک نفر!!! (اسم کتی گوری اش یادم نیست) کپی برداری شده. از اسم نویسنده هم می شه به نوع تفکراتش و علائق شاید انحرافی سکسی اش پی برد . که احتمالن دنبال مَستر(ارباب) می گرده. پس زیاد خودتون را برای موشکافی چیزائی که نوشته خسته نکنید ،‌ اینم یک نوع از علائق کمیاب سکسیه که من در مورد درست یا غلط بودنش صلاحیت قضاوت ندارم و چیزی نمی گم ، چون سکسولوژیست نیستم -با وجود اینکه خودم اصلن خوشم نمی آد و فیلم هاش را هم نگاه نمی کنم.

كسكش اين مزخرفا چيه فيلم جنگي

نوشته luciferrr212 در 23. April 2013 - 2:39

كسكش اين مزخرفا چيه فيلم جنگي بود يا داستان؟
تخيلاتت واسه خودت

آخرخالی بندی بود

نوشته mahshid_2004 در 23. April 2013 - 8:54

آخرخالی بندی بود

کیر اسب از بغل تو کس وکونو

نوشته فقط22 در 23. April 2013 - 14:43

کیر اسب از بغل تو کس وکونو دهنو زیربغلو لاپا و زندگیو وجودو داروندارو همه کست
جنده فلافلی

کیر اسب از بغل تو کس وکونو

نوشته فقط22 در 23. April 2013 - 14:45

کیر اسب از بغل تو کس وکونو دهنو زیربغلو لاپا و زندگیو وجودو داروندارو همه کست
جنده فلافلی

سلام - داستانت اینقدر باحال

نوشته alpha_beta69 در 23. April 2013 - 16:27

سلام - داستانت اینقدر باحال بود که فقط بخاطر تو عضو سایت شدم عزیزم.

بنده خدا فیلم زیاد

نوشته Ashenaye man در 23. April 2013 - 17:26

بنده خدا فیلم زیاد میبینه.خواست یه داستان تعریف کنه.اینقدر فحش دادید لهش کردید

بنده خدا فیلم زیاد

نوشته Ashenaye man در 23. April 2013 - 17:27

بنده خدا فیلم زیاد میبینه.خواست یه داستان تعریف کنه.اینقدر فحش دادید لهش کردید

اخه پسر بدبخت اگه میخوای

نوشته azarban30 در 23. April 2013 - 17:43

اخه پسر بدبخت اگه میخوای داستانت لایك بشه چرا آب كیری كه رو زمین افتاده رو ب خورد خودت میدی اگه عقده لایك داری بیا اینم لایك
ای خاك تو سرت!

اخه پسر بدبخت اگه میخوای

نوشته azarban30 در 23. April 2013 - 17:45

اخه پسر بدبخت اگه میخوای داستانت لایك بشه چرا آب كیری كه رو زمین افتاده رو ب خورد خودت میدی اگه عقده لایك داری بیا اینم لایك
ای خاك تو سرت!

اخه پسر بدبخت اگه میخوای

نوشته azarban30 در 23. April 2013 - 17:46

اخه پسر بدبخت اگه میخوای داستانت لایك بشه چرا آب كیری كه رو زمین افتاده رو ب خورد خودت میدی اگه عقده لایك داری بیا اینم لایك
ای خاك تو سرت!

اخه پسر بدبخت اگه میخوای

نوشته azarban30 در 23. April 2013 - 17:49

اخه پسر بدبخت اگه میخوای داستانت لایك بشه چرا آب كیری كه رو زمین افتاده رو ب خورد خودت میدی اگه عقده لایك داری بیا اینم لایك
ای خاك تو سرت!

خاک تو سر جندت خب بیا خودم

نوشته -T@H@123- در 25. April 2013 - 13:09

خاک تو سر جندت
خب بیا خودم جوری میکنمت که دیگه بلند نشی

افکار جغی

نوشته raperboys در 26. April 2013 - 15:04

افکار جغی

(بدون موضوع)

نوشته A_R_N در 30. June 2013 - 23:55

Kiss

:&

نوشته mo1986ir در 13. December 2013 - 17:09

:&

من فک کنم تو یه عروسک فروش

نوشته 00_pedram در 6. April 2014 - 12:29

من فک کنم تو یه عروسک فروش عقده ای هستی که یکی از دخترهای مشتریتو دوس داشتی. بعد دوست پسره دختره اومده گاییدت ، واسه همون عقده ای شدی و اینو نوشتی. ههههه

سلام خوبی داستانت خوب بود من

نوشته irxse در 15. April 2014 - 16:58

سلام خوبی داستانت خوب بود من هم یک بار رفتم برای لیزر بدنم و متخصص دستگاه در حین لیز چند باری خودش را به من می زد و بدنم را هم می مالید و کم کم با او سکس کردم همانجا من امیرم 177قد و 70 وزن دازرم و از شمال غرب تهرانم میشه بیشتر باهم اشنا بشیم مرسی