کون دادن شیوا به برادرش

سلام.اسم من وحید هست و امسال وارد 21 سالگی شدم.از اونجایی که خانواده ی ما خیلی کم جمعیت بود و من هم زیاد آدم اجتماعی نبودم تا این اواخر هیچ تجربه ی سکس واقعی نداشتم و تنها راه ارضا شدنم خوندن همین داستان های سکسی بود. دیگه هیچ عکس و فیلمی به اندازه ی این داستان ها به من لذت نمیداد.اما حالا راستش اینقدر از تعریف کردن داستانی که دو هفته قبل برام اتفاق افتاد هیجان زده ام که مدام کلمات رو غلط مینویسم و میخوام خیلی زود تمومش کنم و شما رو هم توی تجربم شریک کنم.

من توی یه خانواده ی 5 نفره بزرگ شدم.به غیر از پدر و مادرم دو تا خواهر هم دارم که یکی از اونها یکی دو ساله ازدواج کرده و من و شیوا حالا توی خونه موندیم. باور کنید من هیچ وقت فکر رابطه ی جنسی داشتن با خواهر هام رو نمیکردم چون از من بزرگتر بودن. بعد از ازدواج خواهر بزرگترم من و شیوا توی خونه تنها شدیم و توی طبقه ی خودمون با هم میخوابیدیم. همین تنهایی ما باعث شد کم کم من به فکر شیوا بیفتم. دختری که دو سال و نیم از من بزرگتر بود و از لحاظ چهره و هیکل کم و کاستی نداشت. یه صورت گرد و خوشکل با یه اندام متوسط و گوشتی که واقعا سکسی بود.از طرفی شیوا خیلی سکسی میگشت و بیرون از خونه و دانشگاه هم تیپ های بازی داشت ولی مثل من بی تجربه بود و این رو میشد خیلی راحت فهمید. من نمیدونستم اون نسبت بهم چه حسی داره ولی مطمئن بودم که خودم میخواستم بکنمش و آرزو داشتم بالاخره یه شب این اتفاق بیفته.

کم کم این احساس من قوی تر شد تا اینکه یه شب وقتی داشتم یکی از این داستان های سکسی این سایت رو میخوندم به یکی برخوردم که مربوط به خواهر و برادر بود و خیلی من رو تحریک کرد.ساعت حدود 1 شب بود. کامپیوتر رو خاموش کردم و رفتم توی حال. طبق معمول شیوا توی حال خوابیده بود..من هم رفتم یه پتو آوردم و کنارش خوابیدم.شاید دو متری بین ما فاصله بود. روم رو به سمتش کردم و در حالی که نگاهش میکردم توی فکرم داشتم سکس کردن باهاش رو تصور میکردم و زیر پتو با کیرم ور میرفتم.توی همین افکار بودم که صدای شیوا به گوشم رسید. چون اتاق تاریک بود متوجه باز شدن چشم هاش نشده بودم. خیلی آروم بهم گفت:«چرا نمیخوابی وحید؟»یه کم سکوت کردم و گفتم:«چطور مگه؟خوابم نمیبره خب» شیوا هم گفت:«منم خوابم نمیبره.امروز کلی خوابیدم.» پیش خودم فکر کردم تا سر صحبت رو باهاش باز کنم.یه کم پیش خودم فکر کردم و گفتم:«شیوا میتونم یه موضوعی رو باهات در میون بذارم؟»شیوا گفت:«خب بپرس.چیه مگه؟» چند لحظه مکث کردم و گفتم:«آخه...بیخیال.مهم نیست»شیوا کنجکاو شد و گفت:«خب بگو.چرا نصفه میپرسی؟»یه کم مکث کردم و گفتم:«میترسم ناراحت بشی»شیوا دوباره گفت:«نترس.ناراحت نمیشم.»قلبم داشت به شدت میزد و خودم میتونستم صدای قلبم رو بشنوم. بالاخره رو بهش گفتم:«راستش من به یه مشکلی برخوردم که خیلی داره حاد میشه.»شیوا ساکت بود. دوباره ادامه دادم و گفتم:«راستش راجب ارتباطم با دختر ها هست. من الان 21 سالم هست و تا امروز با این که با چند تا دختر دوست بودم ولی با هیچ کدومشون رابطه جدی نداشتم.» شیوا گفت:«یعنی چی؟» یه کم فکر کردم و گفتم:«خب...خب...آخه چطوری بگم»که خود شیوا دوباره گفت:«فهمیدم منظورت چیه. آخه چطور ممکنه این برات مشکل درست کرده باشه؟»بهش گفتم:«خب من هم احتیاج دارم و وقتی نتونم بهش برسم کم کم نمیتونم خودم رو کنترل کنم و ممکنه به خودم لطمه بزنم» چند لحظه سکوت بینمون برقرار شد.شیوا سکوت رو شکست و گفت:«خب راست میگی.منم فکر کنم همچین مشکلی رو داشتم» با تعجب گفتم:«داشتی؟یعنی حلش کردی؟» شیوا خنده ی تلخی کرد و گفت:«نه.ولی بهش توجهی نمیکنم» من پر رو تر شدم و گفتم:«یعنی هنوز هم اون نیاز رو احساس میکنی ولی بهش توجهی نمیکنی؟»دوباره سکون ایجاد شد تا اینکه شیوا گفت:«خب آره وحید.نمیشه ازش خلاص شد.» یه کم خودم رو تکون دادم و گفتم:«تا حالا به فکر بودی که برطرفش کنی؟» شیوا خیلی آروم گفت:«تو چی؟» من موندم که چی جوابشو بدم. یه کم با خودم کلنجار رفتم و گفتم:«خب مگه میشه نباشم.ولی به این راحتی نیست.خیلی اذیتم میکنه ولی نمیتونم کاریش بکنم و مجبورم یه جور دیگه خودم رو خالی کنم» شیوا گفت:«من میتونم بهت کمکی کنم وحید؟» من نمیدونستم چی باید بگم. این بود که گفتم:«مثلا چه کمکی؟»که یهو شیوا از جاش بلند شد و نشست.نمیدونستم چه اتفاقی میخواد بیفته. راستش فکر همه چیز رو تو ذهنم میکردم جز اتفاقی که اون شب افتاد.شیوا بلند شد و چراغ آشپزخونه رو روشن کرد.طوری که حال هم روشن شد و من تونستم لباس های تنش رو ببینم.طبق معمول یه دامن تا زیر زانو تنش بود و یه تیشرت قرمز.خیلی آروم بهش گفتم:«چیکار میکنی شیوا؟چرا بلند شدی؟»شیوا برگشت و کنار من نشست و گفت:«میدونم خیلی ممکنه احمقانه به نظر برسه وحید ولی ما میتونیم نیاز همو برطرف کنیم.من هم مثل تو به همون اندازه نیاز دارم.»

خیلی عجیب بود.یعنی واقعا شیوا داشت من رو به سکس دعوت میکرد؟گفتم:«یعنی میخوای ما با هم؟»شیوا بدون اینکه حرفی بزنه سرش رو نکون داد. روبروی شیوا نشستم.اولش ترسیدم ولی کم کم خیلی آروم دستم رو روی پاهاش گذاشتم.همون موقع شیوا چشمش رو بست.خیلی آروم پایین دامنش رو گرفتم و بالا آوردمش.تا جایی که رون های سفید و سکسی شیوا جلوی چشمام قرار گفت.هیچ وقت تصور نمیکردم این صحنه رو ببینم.شیوا روی زمین خوابید.دامنش رو بالاتر دادم و شرت سیاه رنگ توریش رو دیدم.نمیدونم چرا ولی اون شب بین پاهای شیوا مثل بهشت بود.یه کم رون هاش رو نوازش کردم و بعد دستم رو طرف شرتش بردم و خیلی آروم از دو طرف کشیدمش پایین. شرتش رو کامل درآوردم و آروم پاهاش رو که به هم چسبونده بود باز کردم و یه کس کوچیک و بادکرده که انگاز دو سه روز پیش موهاش تراشیده شده بود رو جلوی چشمام دیدم. نمیدونم چرا ولی احساس میکردم این کس از تمام کس هایی که توی فیلم سوپر ها دیده بودم قشنگ تره. سرم رو پایین بردم و زبونم رو بین چاک کس خواهرم قرار دادم و شروع کردم به لیسیدن. با اولین لیسی که زدم آه شیوا بلند شد. یواش یواش دامنش رو در اوردم و سراغ تی شرت و سوتینش رفتم.

چند لحظه بعد خواهرم رو کاملا لخت کردم و روش افتادم و مشغول خوردن سینه هاش شدم.شیوا هم دستش رو توی شلوار من کرده بود و کیرم رو میمالید. بلند شدم و لباس هام رو در اوردم.شیوا هنوز روی زمین بود. دوباره روش خوابیدم و کیرم رو تف زدم و روی کسش گذاشتم و مدام اون رو روی چاک کسش میکشیدم.خیسی کسش هم کمک میکرد وکیرم خیلی روون روی کسش تکون میخورد و من هر لحظه بیشتر به ارضا شدن نزدیک میشدم که یه دفه هم من و هم شیوا با یه فاصله ی کم ارضا شدیم و من آبم رو روی شکم شیوا ریختم و خودم هم روش افتادم. شیوا درگوش من گفت:«خیلی احساس عجیبی بود وحید.»منم گفتم:«آره.خیلی.» بعد من تاق باز خوابیدم و شیوا روی من خوابید. هنوز آماده ی سکس بعدی نبودم.کیرم از بین پاهای شیوا سر خورد و بین چاک کونش رفت.درست همینجا به فکرم رسید که خواهرم رو از کون بکنم. طبق چیزی که از داستان ها خونده بودم از تو اتاق کارم کرم نرم کننده آوردم. شیوا که کرم رو دست من دیده بود گفت:«فکر کنم بدونم میخوای چیکار کنی وحید» شیوا رو بغل کردم و روی مبل گذاشتم و گفتم:«مطمئن باش لذت بخش تر از قبله.»بعد خواهرم رو روی دسته ی مبل راحتی خم کردم و سوراخ کونش رو چرب کردم.بعد هم کیرم رو. پشتش نشستم رو با انگشت توس سوراخش کردم. انگشت اولم داخل شد ولی شیوا زیاد واکنشی نشون داد.انگشت دومم باعث شد یه کم خودش رو سفت کنه ولی انگشت سومم اذیتش کرد.دوباره با دو تا انگشت مشغول شدم و تو کون خواهرم اونها رو عقب و جلو میکردم.یه کم که احساس کردم خودش رو شل کرده بلند شدم و پشتش وایسادم و گفتم:«آماده ای شیوا؟»شیوا فقط سرش رو تکون داد. منم کیرم رو دم سوراخ کونش گذاشتم و خیلی آروم فشار دادم. کله ی کیرم داخل شد. خیلی جالب بود.شیوا یه آخ کوچیک گفت.یه کم توی همون حالت موندم و چند لحظه بعد کیرم رو آروم به جلو هل دادم. یه کم دیگه از کیرم داخل شد. شیوا ساکت بود.شاید داشت درد رو تحمل میکرد.اگه سر و صدا میکرد حتما بابام اینا توی طبقه بالا متوجه میشدن.دوباره کیرم رو جلو تر بردیم تا اینکه بالاخره تمام طول کیر کلفت و بلندم توی کون تنگ خواهرم جا شد.چند لحظه همونطوری موندم و آروم شروع کردم به تلمبه زدن.اول یه ذره عقب و جلو میرفتم ولی یه کم که گذشت تقریبا نصف کیرم رو بیرون میاوردم و باز توی کون شیوا میکردم. کم کم این کارم اوج گرفت و شیوا هم آروم آه میکشید. من هم آهم بلند شده بود و دست آخر کیرم رو کامل در میاوردم و دوباره تا ته توی کون خواهرم فرو میکردم. درست چند ثانیه بعد آبم مثل فواره روی سوراخ کون و کس و کمر شیوا خالی شد خودم هم پشتش روی زمین نشستم.شیوا هنوز روی دسته ی مبل خم شده بود.سوراخ کونش کاملا باز بود و بسته نمیشد. یه کم به کون خواهرم خیره شدم و فکر کردم.هیچ وقت فکر نمیکردم همچین شبی رو ببینم. شیوا آروم بلند شد و سمت من برگشت و جلوی من نشست. چند لحظه به من نگاه کرد و گفت:«چرا زود تر ازت نخواسته بودم کمکم کنی وحید؟»و خندید. منم بهش خیره شدم و خندیدم.شیوا گفت:«ولی من هنوز ارضا نشدم.»فکری به ذهنم رسید.من دیگه نمیتونستم باهاش سکس کنم. رفتم سمت یخچال و یه خیار سالادی بزرگ که قطرش یه کم از کیر من بیشتر بود و طول متوسطی داشت رو برداشتم و برگشتم پیش شیوا و گفتم:«با این چطوری شیوا؟»شیوا خندید و گفت:«واسه شب اول فکر کنم خیلی اذیت بشم ولی میخوام کونم رو امشب پاره کنی وحید.» من هم خندیدم و خیار رو چرب کردم و باهاش به جون کون خواهرم افتادم.اون خیار هم یه کم سخت توی کونش جا شد ولی وقتی شروع کردم به تلمبه زدن کم کم شیوا بهش عادت کرد و حدود 5 دقیقه داشتم اون خیار رو تو کونش جلو و عقب میبردم و شیوا هم خودش رو میمالید تا آبش اومد.
اون شب تونستیم برای اولین بار همدیگه رو ارضا کنیم و از دو هفته پیش تا حالا هر شب دارم شیوا رو یه بار خودم و یه بار با خیار میکنم و البته چند شب پیش شیوا میخواست پردش رو بزنم ولی خب من این کارو نکردم. نمیدونم.شاید یه روز این کارو براش بکنم ولی هنوز فکر میکنم بهترین راه کردن یه دختر کونش هست.مخصوصا کون خواهرم شیوا که توی این دو هفته کاملا گشاد شده و بین رون پاهاش به خاطر کون دادن فاصله افتاده و باعث شده اندامش سکسی تر بشه.

3.660715
نمره شما: هیچ :میانگین 3.7 (168 رأی )

26 نظر

خاک تو سر کف کست کنم اینم شد

نوشته leobinhaker در 11. October 2010 - 23:23

خاک تو سر کف کست کنم اینم شد داستان خالی بند؟؟؟؟
برو اول بکن بعد بیا تعریف کن کون پاره اونجوری یکم میشه هضمش کرد
تو داری میکنی اونم لخت لخت خواهرت نمیگه بابا اینا بیدار میشن؟ تازه میری خیارم میاری؟ بعد از کردن خیارو کجا انداختی مادرجنده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

kheili ziba neveshti kari

نوشته bib bib در 24. January 2011 - 1:39

kheili ziba neveshti
kari nadaram vaqeie ya na vali hesabi hasharim kard

هههههههههههههههههههههههه هههه

نوشته باران نفس در 14. April 2011 - 9:29

هههههههههههههههههههههههه
ههههههههههه هههههههههه
نظره 2 رو وای خدا
و داری میکنی اونم لخت لخت خواهرت نمیگه بابا اینا بیدار میشن؟ تازه میری خیارم میاری؟ بعد از کردن خیارو کجا انداختی
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

با خیارسالاد درست کن بخور

نوشته در.رویایت.بیقرارم.هنوزم (تعیین نشده) در 26. April 2011 - 10:59

با خیارسالاد درست کن بخور

کاش منم یه داداش داشتم منو

نوشته kos topolooo در 28. October 2011 - 5:06

کاش منم یه داداش داشتم منو میکرد!!!!!
اخ که مردیم از بی کیری!!!!!!

بخدامن حاضرم داداشت باشم كس

نوشته املاك سجاد در 15. December 2011 - 13:17

بخدامن حاضرم داداشت باشم كس توپولي

آقا بالاخره یکی بگه چه بلایی

نوشته مرد قوی در 16. January 2012 - 1:33

Rolling On The Floor آقا بالاخره یکی بگه چه بلایی سره این خیاره اومد
وحید جقی Rolling On The Floor =)) Rolling On The Floor =)) Rolling On The Floor =)) Rolling On The Floor =)) Rolling On The Floor

از کجا خیلی راحت فهمیدی

نوشته sex127 در 6. February 2012 - 12:37

از کجا خیلی راحت فهمیدی خواهرت بی تجربس؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
تابلو جندس.
در ضمن داستانت تخمی بود تا اخر نخوندم.

خیار

نوشته bi janbe در 12. March 2012 - 1:45

خیار آوردی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
میمردی خیار نمینوشتی؟؟؟

پزشک هستم 32 ساله از مشهد اگه

نوشته dr.farzad در 21. April 2012 - 11:58

پزشک هستم 32 ساله از مشهد اگه ی خانومی تمایل داره یه سکس اصولی و دل انگیزی داشته باشه در خدمتم dr.omidkiani@yahoo.com

من اگه اونجا بودم کل اون

نوشته dfgdtgds در 4. September 2012 - 22:47

من اگه اونجا بودم کل اون خاندان رو از کون میگاییدم

باسلام: اولا: اگه خواهرت ازت

نوشته gol pesari در 4. October 2012 - 14:59

باسلام:
اولا: اگه خواهرت ازت کوچیک تر بود همون روز اول که بدنیا اومد میکردیش نه؟
دوما: آبجیت جندس عزیزم
با تشکر

کوسکش اگه میخواست با خیار

نوشته imanka در 29. November 2012 - 0:12

کوسکش اگه میخواست با خیار ارضا بشه چرا به تو کونی میگه بیا سکس خودش خیار میاورد میکرد تو او کونش جنده . بگو خیالی نوشتم ما رو عصبانی نکن جرقی

Tekrarie ke.ye mahe man in

نوشته Shams_e_parande در 8. January 2013 - 8:00

Tekrarie ke.ye mahe man in dastano too looti khondam,chejori 2 hafte pish barat pish oomad?

خاك نو سرت اينقدر بي عرضه با

نوشته morvarid_ek در 15. February 2013 - 13:56

خاك نو سرت
اينقدر بي عرضه
با خيار
وقتي كير هست
بيشتر بماليش تو كه زود ارضا ميشي
بعدا بكنش

اي کيرم با کس ساناز تو دهنت

نوشته asheg1122 در 27. February 2013 - 5:08

اي کيرم با کس ساناز تو دهنت اين چه داستانيه ولي باحال بود کس سانازدهنت!همراه کيرم!
هيچ کس تنها نيس !
کيرکس اول

ای ول صاف زدی تو خال خوشم

نوشته bodamso در 27. February 2013 - 5:25

ای ول صاف زدی تو خال خوشم اومد راست میگه کسه ساناز تو دهنت

خوندم

نوشته آريش¤اهورايي در 27. February 2013 - 13:39

خوندم

سلام ابجی مایل هستید باهم سکس

نوشته shahram1686 در 31. March 2013 - 18:02

سلام ابجی مایل هستید باهم سکس داشته باشیم من کرجم شماکجاید.

سلام ابجی مایل هستید باهم سکس

نوشته shahram1686 در 31. March 2013 - 18:04

سلام ابجی مایل هستید باهم سکس داشته باشیم من کرجم شماکجاید.

من طاقت بادمجون دارم

نوشته ناز کون جان در 25. October 2013 - 2:22

من طاقت بادمجون دارم

مردی یازن؟

نوشته mirshahkar در 25. October 2013 - 2:35

مردی یازن؟

با آبش و خیار ماست خیار درست

نوشته mohamadddd در 13. March 2014 - 16:05

با آبش و خیار ماست خیار درست کن حالشو ببر

سچم آغزوا

نوشته Got alan در 23. March 2014 - 1:38

سچم آغزوا

سلام خوبی با خواهرت ب سکس

نوشته irxse در 15. April 2014 - 16:47

سلام خوبی با خواهرت ب سکس داشتی واقعا من تا حالا دوبار سکس با خواهر دوستام داشتم اما خود دوستم بوده من امیرم 177قد و 70 وزن و از شمال غرب تهرانم و بدنم کم مو است خوشحال میشم بیشتر باهم اشنا بشیم