کیر خر تو کس مادرزن

سلام من اسمم رضاست خاطره ای که میخوام براتون بگم برمیگرده به چندسال پیش یه روزبعدازعروسی برادرزنم،زنم اون روزبه من گفته بودبرم یه مشتی وسایل که مونده بود خونه ی مادرش وردارم بیارم منم که میخواستم شب حسابی بکنمش گفتم چشم ورفتم، راستی بگم که مادرزنم خیلی خوشگل بودوچشم همه ی آدم های محل دنبالش بود خلاصه رفتم ورسیدم به خونه ی مادرزنم،هرچی درزدم دیدم کسی دروبازنکردبه ناچارازدیوار بالارفتم ودیدم یه صداهایی ازتوطویله میادازدیوارپایین پریدم ورفتم پیش طویله وای باورم نمیشد مادرزنم کیر خروگرفته بودوهی میمالوندبه کسش ومیگفت آه آخ وای معلوم بودخره هم داره کلی حال میکنه منم بدون رودروایسی یه اهمی کردم رفتم تو مادرزنم تامنودید حول شد تکون خورد وچارپایه اززیرپاش دررفت وکیرخرتاته رفت توکسش بعدیه جیغی کشیدوگفت وای دردم میاد
اون که ازخجالت سرخ شده بود داشت گریه میکرد توهمین موقع خریه دادی کشیدو همه ی آبشوخالی کرتوکس مادرزنم منم رفتم تاکیرخر رو ازتوکسش دربیارم کیرخروگرفتم وبه مادرزنم گفتم زوربزن اونم هی میگفت دردم میاد منم سرش دادزدم گفتم زودباش خلاصه کیرخرو ازتوکسش درآوردمو بردمش لب حوض یه آبی زدم صورتش تاحالش بهترشد بعدبردمش داخل اتاق خوابوندمش یه خورده آب بهش دادم بعدباهاش حرف زدم گفتم اگه آق میرزابفهمه طلاقت مید (آق میرزاپدرزنمه) اونم هی التماس میکردومیگفت نگو منم گفتم بگه آق میرزاسیرت نمیکنه اونم گفت ازوقتی که اون بادفسقش عمل کرده دیگه نزدیک من نمیاد،منم گفتم چراخودتوباخیار باموز یاکیرپلاستیکی سیر نمیکنی اونم گفت اولا این کارومیکردم منتها سردبودومزه نداشت وحال نمیداد تااینکه یه روزرفتم داخل طویله دیدم خره کیرش بلند شده منم حشری شدم وازاونوقت تاحالا باخره حال میکنم .منم دیدم لباسش خاکیه وحال مادرزنم بده بلندش کردم بردمش داخل اتاقش تالباسشو عوض کنم لختش کردم روتخت خوابوندمش ورفتم سرکمدوشرت وکرسه ولباساشو اوردم خلاصه منم که مادرزنمولخت میدیدم حشری شدم وافتادم روش اولش گفت ول کن ولی یه خورده که ازش لب گرفتم وسینه هاشومالوندم شروع کرد به اه واوه کردن وهی میگفت همش مال خودته پارم کن منم کیرم اوردم پیش صورتش وگفتم ساک بزن اونم شروع کرد به ساک زدن یه دودقیقه ای واسم ساک زد بعدکیرم درآوردم ازتودهنش کردم توکسش وشروع کردم به تلمبه زدن به یه سه چهاردقیقه کیرم کشیدم بیرون گذاشتم توکونش وشروع به تلنبه زدن کردم بعددودقیقه دیدم آبم میخوادبیاکیرم کشیدم بیرون وآبمو بافشارریختم روسینه هاوصورتش وولوشدیم روی همدیگه بعد10دقیقه باهم دیگه رفتیم حموم تاخودمون بشوریم توحموم بودیم که دوباره کیرمن راست شد ازپشت مادرزنم گرفتم وکردم توکونش یه جیغی زد بعد که حشری شد برام ساک زد وبعدکه دوباره آبم هردومون اومد خودمون شستیم واومدیم بیرون بعدکه میخواستم برمو ووسایلارو ببرم یه بوس آبدار ازش گرفتم رفتم. نظریادتون نره\

نوشته: رضا

1.8
نمره شما: هیچ :میانگین 1.8 (5 رأی )

13 نظر

Aval shodam dastano hanoz

نوشته Farshad73shz در 28. October 2012 - 11:20

Aval shodam Dont Tell Anyone
dastano hanoz nakhundam

طولیه تو خونش بود اونوقت

نوشته Edriss_master در 28. October 2012 - 13:18

طولیه تو خونش بود اونوقت میگفتی برو سراغ کیر مصنوعی ؟!!!!
بابا عجب توهماتی داری !!!

کیر پلنگ تو کونت

غضیه حول شد و کیرخر رفت تو

نوشته اقای خودم در 28. October 2012 - 13:22

غضیه حول شد و کیرخر رفت تو کوسش و در نمیومد رو نمیتونم هضمش کنم چجوری بوده
ولی در کل مزخرف بود و به واقیعت نزدیک نبود

یعنی شیطونه میگه بشاشم

نوشته Shashu در 28. October 2012 - 13:26

یعنی شیطونه میگه بشاشم روشااااا !
شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی Plain Face

بیشتر شبیه جوک بود تا داستان

نوشته گرگ خسته در 28. October 2012 - 16:38

بیشتر شبیه جوک بود تا داستان

کیرخرتو اون گیجگات که انقده

نوشته Taahaajoon در 28. October 2012 - 19:20

کیرخرتو اون گیجگات که انقده متوهمی کیراسبم تو کس زنت که دیدن داره وقتی میری توطویلت میبینی زنت زیراسبه آویزونه

کسکش اخه مگه کیر خره رو گرفتن

نوشته ASEMAN 90 در 28. October 2012 - 22:43

کسکش اخه مگه کیر خره رو گرفتن نو گفتن باید داستان بنویسی وگر نه میکننش تو کونت که این کسشر هارو مینویسی

الان که خره "ابشو ریخته تو کس

نوشته eli nazz در 29. October 2012 - 13:30

الان که خره "ابشو ریخته تو کس مادرزنت یعنی اگه حامله بشه بچه چی میشه؟خر یا ادم؟؟؟؟؟
جواب لطفا"

نمیدونم چرا بعضی ها عقده فحش

نوشته reza sepayeh در 29. October 2012 - 14:48

نمیدونم چرا بعضی ها عقده فحش خوردن دارند?
میدونه این کسشعرها که مینویسه نتیجه اش چیه , بازم مینویسه!
کیر خر تو گوش راستت, کیر اسب تو چشم چپت, تپاله گاو تو حلقت اگر یک بار دیگه بنویسی

)))))))))))) باد فسق دیگه چه

نوشته sarah.asal در 30. October 2012 - 2:20

Rolling On The Floor)))))))))))) باد فسق دیگه چه صیغه ای بود؟ کیر خر توی مغز جقیت

خواهرتو گاییدم ،تویله داشتن

نوشته signalist در 20. November 2012 - 5:21

خواهرتو گاییدم ،تویله داشتن کس کش بعدش رفتی سراغ کمد سوتیناش!

بازم جوک بنویس بخدیم

نوشته saleh. در 13. December 2012 - 4:28

بازم جوک بنویس بخدیم

بازم جوک بنویس بخدیم

نوشته saleh. در 13. December 2012 - 4:29

بازم جوک بنویس بخدیم