کی سکس سرپایی تو مغازه انجام داده؟

1 post / 0 new
زنرال سکو
آف لاین
عضو از: June 11
پست ها: 62
کی سکس سرپایی تو مغازه انجام داده؟

هرکی تجربه سکس تو مغازه رو داره تعریف کنه.
اولیش خودمم.من معمولا ماهی یکی دو مورد اورژانسی بهم میخوره اخه مغازه ساندویچی دارم.اخریش هم دیشب بایه دختر ه بود که داشت از زور نشئگی شیشه خفه میشد.لامسب چه حالی میده.

2.8
نمره شما: هیچ :میانگین 2.8 (5 رأی )