شما اینجا هستید

گالری نقاشی

2011 posts / 0 new
آخرین پست
.MEROAA.
عکس های .MEROAA.
آف لاین
عضو از: 1392-02-30 18:46
پست ها: 1574

Mary Cassatt

Mary Cassatt4.jpg

بالا
0 لایک
.MEROAA.
عکس های .MEROAA.
آف لاین
عضو از: 1392-02-30 18:46
پست ها: 1574

Mary Cassatt

Mary Cassatt5.jpg

بالا
0 لایک
.MEROAA.
عکس های .MEROAA.
آف لاین
عضو از: 1392-02-30 18:46
پست ها: 1574

Mary Cassatt

Mary Cassatt7.jpg

بالا
0 لایک
.MEROAA.
عکس های .MEROAA.
آف لاین
عضو از: 1392-02-30 18:46
پست ها: 1574

Mary Cassatt

Mary Cassatt8.jpg

بالا
0 لایک
.MEROAA.
عکس های .MEROAA.
آف لاین
عضو از: 1392-02-30 18:46
پست ها: 1574

Mary Cassatt

Mary Cassatt13.jpg

بالا
0 لایک
.MEROAA.
عکس های .MEROAA.
آف لاین
عضو از: 1392-02-30 18:46
پست ها: 1574

Mary Cassatt

Mother about to Wash her Sleepy Child (Mary Cassatt).jpg

بالا
0 لایک
.MEROAA.
عکس های .MEROAA.
آف لاین
عضو از: 1392-02-30 18:46
پست ها: 1574

Mary Cassatt

Mother and Child V, Mary Cassatt.jpg

بالا
0 لایک
.MEROAA.
عکس های .MEROAA.
آف لاین
عضو از: 1392-02-30 18:46
پست ها: 1574

Mother Combing Her Child's Hair, 1879 Mary Cassatt

Mother Combing Her Child's Hair, 1879 Mary Cassatt.jpg

بالا
0 لایک
.MEROAA.
عکس های .MEROAA.
آف لاین
عضو از: 1392-02-30 18:46
پست ها: 1574

Mother Jeanne Nursing Her Baby, by Mary Cassatt, 1907, pastel

Mother Jeanne Nursing Her Baby, by Mary Cassatt, 1907, pastel..jpg

بالا
0 لایک
.MEROAA.
عکس های .MEROAA.
آف لاین
عضو از: 1392-02-30 18:46
پست ها: 1574

"Portrait of Alexander J. Cassat and His Son Robert Kelso Cassat

Portrait of Alexander J. Cassat and His Son Robert Kelso Cassatt - Mary Cassatt.jpg

بالا
0 لایک
.MEROAA.
عکس های .MEROAA.
آف لاین
عضو از: 1392-02-30 18:46
پست ها: 1574

Reine Lefebre and Margot before a Window, 1902 Mary Cassatt

Reine Lefebre and Margot before a Window, 1902 Mary Cassatt.jpg

بالا
0 لایک
.MEROAA.
عکس های .MEROAA.
آف لاین
عضو از: 1392-02-30 18:46
پست ها: 1574

"Sarah in a Green Bonnet - Mary Cassatt, 1901

Sarah in a Green Bonnet - Mary Cassatt, 1901.jpg

بالا
0 لایک
.MEROAA.
عکس های .MEROAA.
آف لاین
عضو از: 1392-02-30 18:46
پست ها: 1574

Tea' by Mary Cassat, 1880

'Tea' by Mary Cassat, 1880..jpg

بالا
0 لایک
.MEROAA.
عکس های .MEROAA.
آف لاین
عضو از: 1392-02-30 18:46
پست ها: 1574

The Gden Reading, 1898 Mary Cassatt

The Gden Reading, 1898 Mary Cassatt.jpg

بالا
0 لایک
.MEROAA.
عکس های .MEROAA.
آف لاین
عضو از: 1392-02-30 18:46
پست ها: 1574

Woman by a Window Feeding Her Dog - Mary Cassatt

Woman by a Window Feeding Her Dog - Mary Cassatt.jpg

بالا
0 لایک
.MEROAA.
عکس های .MEROAA.
آف لاین
عضو از: 1392-02-30 18:46
پست ها: 1574

Women Admiring a Child, 1897 Mary Cassatt

Women Admiring a Child, 1897 Mary Cassatt.jpg

بالا
0 لایک
.MEROAA.
عکس های .MEROAA.
آف لاین
عضو از: 1392-02-30 18:46
پست ها: 1574

Young Mother Sewing by Mary Cassatt

Young Mother Sewing by Mary Cassatt. A great American for sure, one of our most prolific painters of all time....jpg

بالا
0 لایک
.MEROAA.
عکس های .MEROAA.
آف لاین
عضو از: 1392-02-30 18:46
پست ها: 1574

Young Woman in Green Outdoors in the Sun - Mary Cassatt

Young Woman in Green Outdoors in the Sun - Mary Cassatt,.jpg

بالا
0 لایک
پسربدشانس
آف لاین
عضو از: 1392-05-04 19:56
پست ها: 29

انفجار

من ميخوام بگم نتركوندي
انفجار هسته اي بود اين عكسا
واقعأ خشگلن و باارزش

بالا
0 لایک
.MEROAA.
عکس های .MEROAA.
آف لاین
عضو از: 1392-02-30 18:46
پست ها: 1574

marc-chagall

1chag.jpg

بالا
0 لایک
.MEROAA.
عکس های .MEROAA.
آف لاین
عضو از: 1392-02-30 18:46
پست ها: 1574

Marc Chagall

229.jpg

بالا
0 لایک
.MEROAA.
عکس های .MEROAA.
آف لاین
عضو از: 1392-02-30 18:46
پست ها: 1574

Marc Chagall

233.jpg

بالا
0 لایک
sotudeamir222
آف لاین
عضو از: 1392-01-04 14:55
پست ها: 60

سلام رامونای عزیز بی اغراق

سلام رامونای عزیز بی اغراق کارات خیلی عالی بودند واقعا خسته نباشی , حتی کارهای پینو و سبک کارت هم زیباست و دوس داشتنی ... برات آرزوی موفقیت دارم

بالا
0 لایک
.MEROAA.
عکس های .MEROAA.
آف لاین
عضو از: 1392-02-30 18:46
پست ها: 1574

marc chagall

238.jpg

بالا
0 لایک
.MEROAA.
عکس های .MEROAA.
آف لاین
عضو از: 1392-02-30 18:46
پست ها: 1574

Marc Chagall

243.jpg

بالا
0 لایک
.MEROAA.
عکس های .MEROAA.
آف لاین
عضو از: 1392-02-30 18:46
پست ها: 1574

marc chagall

249.jpg

بالا
0 لایک
.MEROAA.
عکس های .MEROAA.
آف لاین
عضو از: 1392-02-30 18:46
پست ها: 1574

marc chagall

250.jpg

بالا
0 لایک
.MEROAA.
عکس های .MEROAA.
آف لاین
عضو از: 1392-02-30 18:46
پست ها: 1574

marc chagall

252.jpg

بالا
0 لایک
.MEROAA.
عکس های .MEROAA.
آف لاین
عضو از: 1392-02-30 18:46
پست ها: 1574

marc chagall

251.jpg

بالا
0 لایک
.MEROAA.
عکس های .MEROAA.
آف لاین
عضو از: 1392-02-30 18:46
پست ها: 1574

marc chagall

254.jpg

بالا
0 لایک

صفحات

برای ارسال دیدگاه وارد شوید یا ثبت نام کنید .