گالری نقاشی

1993 posts / 0 new
آخرین پست
.MEROAA.
عکس های .MEROAA.
آف لاین
عضو از: May 13
پست ها: 1561
Mary Cassatt

Mary Cassatt (3).jpg

__________________
.MEROAA.
عکس های .MEROAA.
آف لاین
عضو از: May 13
پست ها: 1561
Mary Cassatt

Mary Cassatt2.jpg

__________________
.MEROAA.
عکس های .MEROAA.
آف لاین
عضو از: May 13
پست ها: 1561
Mary Cassatt

Mary Cassatt4.jpg

__________________
.MEROAA.
عکس های .MEROAA.
آف لاین
عضو از: May 13
پست ها: 1561
Mary Cassatt

Mary Cassatt5.jpg

__________________
.MEROAA.
عکس های .MEROAA.
آف لاین
عضو از: May 13
پست ها: 1561
Mary Cassatt

Mary Cassatt7.jpg

__________________
.MEROAA.
عکس های .MEROAA.
آف لاین
عضو از: May 13
پست ها: 1561
Mary Cassatt

Mary Cassatt8.jpg

__________________
.MEROAA.
عکس های .MEROAA.
آف لاین
عضو از: May 13
پست ها: 1561
Mary Cassatt

Mary Cassatt13.jpg

__________________
.MEROAA.
عکس های .MEROAA.
آف لاین
عضو از: May 13
پست ها: 1561
Mary Cassatt

Mother about to Wash her Sleepy Child (Mary Cassatt).jpg

__________________
.MEROAA.
عکس های .MEROAA.
آف لاین
عضو از: May 13
پست ها: 1561
Mary Cassatt

Mother and Child V, Mary Cassatt.jpg

__________________
.MEROAA.
عکس های .MEROAA.
آف لاین
عضو از: May 13
پست ها: 1561
Mother Combing Her Child's Hair, 1879 Mary Cassatt

Mother Combing Her Child's Hair, 1879 Mary Cassatt.jpg

__________________
.MEROAA.
عکس های .MEROAA.
آف لاین
عضو از: May 13
پست ها: 1561
Mother Jeanne Nursing Her Baby, by Mary Cassatt, 1907, pastel

Mother Jeanne Nursing Her Baby, by Mary Cassatt, 1907, pastel..jpg

__________________
.MEROAA.
عکس های .MEROAA.
آف لاین
عضو از: May 13
پست ها: 1561
"Portrait of Alexander J. Cassat and His Son Robert Kelso Cassat

Portrait of Alexander J. Cassat and His Son Robert Kelso Cassatt - Mary Cassatt.jpg

__________________
.MEROAA.
عکس های .MEROAA.
آف لاین
عضو از: May 13
پست ها: 1561
Reine Lefebre and Margot before a Window, 1902 Mary Cassatt

Reine Lefebre and Margot before a Window, 1902 Mary Cassatt.jpg

__________________
.MEROAA.
عکس های .MEROAA.
آف لاین
عضو از: May 13
پست ها: 1561
"Sarah in a Green Bonnet - Mary Cassatt, 1901

Sarah in a Green Bonnet - Mary Cassatt, 1901.jpg

__________________
.MEROAA.
عکس های .MEROAA.
آف لاین
عضو از: May 13
پست ها: 1561
Tea' by Mary Cassat, 1880

'Tea' by Mary Cassat, 1880..jpg

__________________
.MEROAA.
عکس های .MEROAA.
آف لاین
عضو از: May 13
پست ها: 1561
The Gden Reading, 1898 Mary Cassatt

The Gden Reading, 1898 Mary Cassatt.jpg

__________________
.MEROAA.
عکس های .MEROAA.
آف لاین
عضو از: May 13
پست ها: 1561
Woman by a Window Feeding Her Dog - Mary Cassatt

Woman by a Window Feeding Her Dog - Mary Cassatt.jpg

__________________
.MEROAA.
عکس های .MEROAA.
آف لاین
عضو از: May 13
پست ها: 1561
Women Admiring a Child, 1897 Mary Cassatt

Women Admiring a Child, 1897 Mary Cassatt.jpg

__________________
.MEROAA.
عکس های .MEROAA.
آف لاین
عضو از: May 13
پست ها: 1561
Young Mother Sewing by Mary Cassatt

Young Mother Sewing by Mary Cassatt. A great American for sure, one of our most prolific painters of all time....jpg

__________________
.MEROAA.
عکس های .MEROAA.
آف لاین
عضو از: May 13
پست ها: 1561
Young Woman in Green Outdoors in the Sun - Mary Cassatt

Young Woman in Green Outdoors in the Sun - Mary Cassatt,.jpg

__________________
پسربدشانس
آف لاین
عضو از: July 13
پست ها: 29
انفجار

من ميخوام بگم نتركوندي
انفجار هسته اي بود اين عكسا
واقعأ خشگلن و باارزش

.MEROAA.
عکس های .MEROAA.
آف لاین
عضو از: May 13
پست ها: 1561
marc-chagall

1chag.jpg

__________________
.MEROAA.
عکس های .MEROAA.
آف لاین
عضو از: May 13
پست ها: 1561
Marc Chagall

229.jpg

__________________
.MEROAA.
عکس های .MEROAA.
آف لاین
عضو از: May 13
پست ها: 1561
Marc Chagall

233.jpg

__________________
sotudeamir222
آف لاین
عضو از: March 13
پست ها: 61
سلام رامونای عزیز بی اغراق

سلام رامونای عزیز بی اغراق کارات خیلی عالی بودند واقعا خسته نباشی , حتی کارهای پینو و سبک کارت هم زیباست و دوس داشتنی ... برات آرزوی موفقیت دارم

__________________

دزدمست از هرجا بگذرد بو میزند
وای از آن دزدی که یاهو میزند .!!!

.MEROAA.
عکس های .MEROAA.
آف لاین
عضو از: May 13
پست ها: 1561
marc chagall

238.jpg

__________________
.MEROAA.
عکس های .MEROAA.
آف لاین
عضو از: May 13
پست ها: 1561
Marc Chagall

243.jpg

__________________
.MEROAA.
عکس های .MEROAA.
آف لاین
عضو از: May 13
پست ها: 1561
marc chagall

249.jpg

__________________
.MEROAA.
عکس های .MEROAA.
آف لاین
عضو از: May 13
پست ها: 1561
marc chagall

250.jpg

__________________
.MEROAA.
عکس های .MEROAA.
آف لاین
عضو از: May 13
پست ها: 1561
marc chagall

252.jpg

__________________
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید