تجاوز و ترس

سلام
من سارا هستم.کارمند.منشی .البته منشی که چه عرض کنم.21 سالمه.وقتی 11 سالم بود مادرم به خاطر سرطان فوت کرد.پدرم بازنشسته ارتش هست و در حال حاضر به خاطر اعتیادش تمامی حقوقش را مصرف میکنه.برادرم دنبال زندگی خودش هست و ماهی یه بار شاید بیاد دیدن ما.بعد از این که دیپلم گرفتم تصمیم گرفتم برم سر کار تا حداقل خرج خودم را در بیارم.هر جا رفتم دنبال کار گفتن سابقه کار.گفتن دانشگاه.تا این که بعد از 4 ماه هرروز روزنامه خریدن و این شرکت و اون شرکت رفتن و شنیدن این جمله که باتون تماس میگریم رفتم این شرکت خراب شده
2 سال و نیم پیش اومدم این شرکت واسه کار.وقتی با کار من به صورت ازمایشی موافقت کردن به قدری خوشحال بودم که انگار دنیا را بهم داده بودن.
بعد از2ماه که به صورت ازمایشی مشغول شده بودم یه روز مدیرم من را صدا کردن و گفت که شرط ادامه همکاری تغییر ساعت کاری به ساعت 11.30 صبح تا 10.30 شب هست در صورتی که بقیه کارمندها از ساعت 8 تا 5 در شرکت بودند.وقتی دلیلش را پرسیدم گفت چون خودشون دیر میان سر کار و تا دیر وقت در شرکت هستند من هم باید به عنوان منشی در شرکت باشم.و برای این موضوع به حقوقم مبلغ 100 تومن اضافه میکنند و هرشب میتونم با اژانس برم خونه.من به این کار فوق العاده احتیاج داشتم و از یه طرف نمیدونستم چطور باید پدرم را راضی کنم.یه هفته فرصت داشتم تا جواب ادامه کار را به رضا بدهم.توی این یه هفته هر طوری شده بود پدرم را راضی کردم.
بعد از اینکه کارمندا از شرکت میرفتن مثل همیشه مشغول به کار بودم.بعضی وقتا رضا زودتر از شرکت میرفت ولی به من میگفت حتما باید تا ساعت.10.30 شرکت باشم و با تلفن چک میکرد که من شرکت باشم البته به خاطر سیستم های امنیتی و دستگاه حضور غیاب و دوربین ها نمیتونستم زودتر برم ولی بازم خودش همیشه چک میکرد.یه روز وقتی فقط 7 دقیقه زودتر از شرکت رفته بودم چنان سرم داد کشید که از ترس دلم میخواست گریه کنم.دلم نمیخواست اخراجم کنه و هر روز تهدیدم میکرد که اگه دوباره تکرار بشه اخراجم میکنه.تنهایی توی شرکت بودن واسم سخت بود و مخصوصا وقتایی که رضا شرکت نبود چون هیچ کسی توی ساختمون نبود میترسیدم ولی به خاطر اضافه حقوقی که بهم میدادن راضی بودم.یه روز بعد از اینکه همه رفتن صدام کرد توی اطاق و چک اولین حقوقم را داد .اولین حقوق بعد از تغییر ساعت کاری .خیلی خوشحال شدم به جای 100 واسه اضافه کاری 150 تومن بهم داد و یه قرارداد که برای کار امضا کنم.بهم اجازه نداد قرارداد را بخونم فقط گفت امضا کنم بعدش چند تا سفته داد که اونا هم امضا کنم.میدونستم از بقیه کارمندا هم سفته گرفته ولی شنیده بودم 10 میلییون سفته.وقتی رقم سفته ها را دیدم که 10 تا سفته 10 میلیونی هست و پرسیدم چرا گفت فرمالیته هست و واسه ضمانت لازمه.نمیدونم شاید ترسیدم که اگه اعتراض کنم اخراجم میکنه واسه همین امضا کردم و اثر انگشت زدم. بهم گفته بود به بقیه کارمندا بگم تا ساعت 7 شرکت هستم.منم همین را به همه گفته بودم.
تقریبا میشه گفت من بعد از این که بچه ها میرفتن بیکار بودم ولی نمیفهمیدم چرا انقدر اصرار داشت حتما باید بمونم.بعضی وقتا خودش تا 10.30 میموند و بعضی وقتا زودتر میرفت.وقتایی هم که دوستاش میومدن شرکت و مشروب میخوردن میگفت باید همه لیوان ها را بشورم واطاقش تمیز بشه بعد میرفتم .میفهمیدم که داره اذیتم میکنه ولی نمیدونستم چرا.بعضی وقتا بهم روزنامه میداد و میگفت از روی روزنامه تایپ کنم.وقتی دلیلش را میپرسیدم میگفت هر کاری میگم فقط بگو چشم.کلا رفتارش بعد از اینکه بچه ها میرفتن فرق میکرد.بیخودی بهم گیر میداد و سرم داد میزد.منم به خاطر ترس از اخراج میگفتم چشم.من 4 ماه هر روز دنبال کار بودم تا این کار را پیدا کردم...یه کار با حقوق عالی وشرایط غیر عادی پیدا کرده بودم.حالا با تمام غر غر های بابام از اینکه این کار را داشتم خوشحال بودم و هر روز یه دروغ به بابام واسه دیر رفتنم میگفتم.
تقریبا 2 ماهی میشد که تا شب سر کار بودم که یه روز حدود ساعت 7 شب صدام کرد توی اطاقش.دوستش سعید از عصری اونجا بود.چون قبلش واسشون شیشه مشروب و لیوان اینا برد بودم فکر کردم صدام کرده یا اطاق را تمیز کنم یا چیزی براشون ببرم..وقتی رفتم توی اطاق و دیدم دوستش لخت هست ترسیدم.پرسیدم اینجا چه خبره که رضا گفت یه چند ساعتی هر چی دوستم گفت فقط میگی چشم .زبونم بند اومده بود .توی یه لحظه سعید خودش را رسوند به من.دستش را حلقه کرد دور گلوم و اون یکی دستش را گذاشت رو دهنم.رضا مدیرم روسرسم را دراورد و فشار داد توی دهنم.سعید چنان دستش را دور گردنم حلقه کرده بود که صدام در نمیومد.رضا شروع کرد لباسام را دراوردم و وقتی من پاهام را تکون میدادم به سعید اشاره کرد محکمتر بگیرش.اونم چنان گلوم را فشار میداد که نفسم بند اومد شلوارم را پرت کرد گوشه اطاق و وحشیانه شورتم را دراورد .خیلی بی حال شده بودم.دیدیم سعید ارنجش را شل کرد موهام را گرفت و صورتم را چرخوند سمت خودش و گفت اگه اروم باشی کمتر اذیت میشی.اشک توی چشام بدون اراده من میومد.بعد من را هول داد روی کاناپه.رضا خندید و گفت اینم از قولی که بهت داده بودم.سعید داشت شلوارش را در میاورد.شروع کردم التماس کردن.میدونستم اون ساعت هیچ کدوم از واحدها کسی نیست که صدای من را بشنوه .چون ساختمون اداری بود و همه رفته بودن.سعید چنان سینه من را فشار میداد که نفسم گرفته بود.بعد رضا اومد سمتم و همونطور که سعید مشغول گاز گرفتن سینه هام بود شروع کرد به فشار دادن کسم.وقتی سعید کیرش را گذاشت روی صورتم جیغم رفت هوا.خیلی بد بود.بعد من را بلند کرد و برد سمت میز و من را پرت کرد روی میز .خودش اومد سمتم و کیرش را گذاشت روی سوراخ کونم.و یه دفعه شروع کرد عقب جلو کردن.از درد زیاد نمیتونستم جیغ بزنم.نمیدونم چند دقیقه طول کشید و کاملا حس میکردم فلج شدم بعد دوباره من را وایسوند.رضا اومد پشتم و سعید که حسابی حشری بود وایساد جلوم.کونم بی حس بود.اندفعه رضا محکم کیرش را فشار داد و بعئ هم سعید از کسم شروع به عقب جلو کردن کرد..نمیدونم چقدر طول کشید تا وقتی به هوش اومدم و دیدم وسط دفتر لخت هستم.رضا بالای سرم بود.بهم گفت اگه در مورد این موضوع با کسی صحبت کنم سفته را اجرا میزاره و گفت که کسی حرفم را باور نمیکنه چون توی قرارداد ساعت کاری تا 5 بعد اظهر هست و من هم امضا کردم هم انگشت زدم.گفت که فیلم سکس دوستش با من را هم همه جا پخش میکنه.گفت فردا به جای ساعت 11 صبح باید 8 صبح دفتر باشم وگرنه فردا سی دی را به بابام میده.شوک بودم.همه بدنم درد میکرد.وقتی رضا از دفتر رفت بلند شدم برم خونه.ترسیده بودم.بدنم درد میکرد .به هر زحمتی بود پاشدم ساعت 11 شب بود.از دم در یه دربست گرفتم.وقتی بابام زنگ زد گفتم تاکسی تصادف کرده به خاطر همین دیر اومدم.حالم خیلی بد بود.نمیدونستم باید چی کار کنم.اون شب تا صبح بیدار بود ولی میترسیدم به پدرم بگم.فردا صبح 8 صبح دفتر بودم.و رضا وقتی من را دید خندید و گفت مطمئن بوده که من به موقع سر کار میایم.هنوز حالت تهوع داشتم و به زور چشمام را باز نگه میداشتم.به طوریکه همه بچه ها فهمیده بودن من حالم غیر عادی هست ولی نمیدونستم باید به کی بگم.
چند روزی گذشت.سختگیری ها و کارهای بیهوده ای که توی دفتر انجام میدادم بیشتر شده بود.به هر بهونهای جلوی همه کارمندا ازم ایراد میگرفت و سرم داد میزد.هر وقت ازش میخواستم در مورد این موضوع باهش حرف بزنم یه جوری دست به سرم میکرد و میگفت بعدا.اگرم زیاد پا پی میشدم تهدیدم میکرد که فیلم را به بابا و برادرم بدهد.یواش یواش جز کاهای روزانه ام بود که هر چند روز یه بار بعد از رفتن بچه ها یا با رضا یا با دوستاش سکس داشته باشم.
میدونم تقصیر من بود که با سکوتم به رضا اجازه هر کاری را میدادم ولی میترسیدم.
اونم هر ماه که حقوقم را میداد یه مبلغی از اون 150 تومن که اضافه بود کم میکرد و میگفت حقوق منم باید مثل بقیه کارمندا باشه.هر چقدر به خودش و دوستاش التماس میکردم فایده ای نداشت.بعد از چند ماه یه منشی دیگه استخدام کرد.گفت که کارها زیاده و من به همه کارها نمیرسم.من توی یه اطاق جداگانه میشستم و در طی روز باید در اطاقم بسته بود.نمیخواست من با بقیه کارمندا صحبت کنم.البته اگرم صحبت میکردم هیچ فرقی نداشت چون من از ترسم به هیچ کس هیچی نمیگفتم ولی به خاطر اذیت کردن من این کارها را میکرد.طی روز کارم این بود که یا روزنامه یا یه کتابی را از روش تایپ کنم و اخر روز بعد از اینکه همه میرفتن با رضا یا دوستاش سر و کله میزدم.اگرم دفتر نبود تنهایی میشستم و گریه میکردم.بعضی وقتا واسه این که بیشتر بترسم و اعتراض نکنم فیلمهای که با گوشی ازم گرفته بود را نشونم میداد و همش یاد اوری میکرد که این دفتر دوربین مدار بسته داره و فیلمهای کاملتری هم داره.دیگه واسم عادی شده بود.
شما جای من بودین چی کار میکردین؟ بابام و داداشم من را میکشتن.از ترسم هر روز سر ساعت میومدم و حتی وقتایی که رضا دفترم نبود حتی میترسیدم 1 دقیقه هم زودتر برم چون فرداش دستگاه حضور غیاب را چک میکرد و حتی یه بار واسه3 دقیقه هم به قول خودش تنبیه میشدم که بفهمم وقتی توی دفتر هم نیست باید قوانیم را رعایت کنم و به قول رضا فقط بگم چشم.
یواش یواش کل اون 150 تومنی هم که اضافه میداد را از حقوقم کسر کرد.هر ماه که حقوقم را میداد ازم رسید میگرفت.یه بار وقتی اعتراض کردم چرا مبلغ رسیدی که امضا میکنم با دریافتیم فرق میکنه خوابوندم روی زمین و سیگارش را روی شکمم خاموش کرد.به قول خودش بهم این درس را داد که اعتراض نکنم.
دیگه عادی شده بود واسم.یا دوستاش میومدن شرکت یا بعد از ساعت کاری رضا من را میبرد خونه دوستاش یا خودش توی شرکت میافتاد به جونم.کاملا حرفه ای شده بودم.خیلی حس بدی بود ولی مجبور بودم.دیگه اعتراض نمیکردم و حداقل این خوبی را واسم داشت که به خاطر اعتراضام کتک نمیخوردم. هر 6 ماه یه بار هم یه قرارداد جدید باهم امضا میکرد تا نتونم هیچ حرفی بزنم و اعتراضی کنم.
یه بار کلید گاو صندوق را از جیبش بر داشتم تا قراردادها و سفته ها را از گاو صندوق بردارم.ولی وسط راه میفهمه کلید را با خودش نبرده و بر میگرده شرکت.وقتی داشتم در گاو صندوق را باز میکردم همون لحظه اومد شرکت و فهمید.اون شب بهم گفت که شب حق ندارم برم خونه و فقط اجازه دارم با بابابم تماس بگیرم.بازم مثل همیشه زنگ زدم و گفتم خونه همکارم که نزدیک شرکت هست میمونم.همه لباسام را ازم گرفت حتی شورتم را با خودش برد که نتونم از شرکت بیرون برم.
الان که دارم اینها را تایپ میکنم کتاب علوم مریم دخترش را بهم داده و گفته تا صفحه 100 را تایپ کنم. خودم خوب میدونم فقط این کارها را میکنه که بفهمم حق اعتراض ندارم و به قول خودش باید براش مثل یه سگ باشم و تا هر وقت اون بخواد در خدمتش باشم.
میترسسسم شما جای من بودین چی کار میکردین

نوشته: سارا

3.5
نمره شما: هیچ :میانگین 3.5 (8 رأی )

30 نظر

کل ماجرارو برای پلیس بگو بدون

نوشته keyvan@ در 19. November 2013 - 23:23

کل ماجرارو برای پلیس بگو بدون اینکه آبروت بره خدمتش میرسند این تنها راه خلاصیته البته اگه میخای خلاص بشی

الهی بمیرم برات برو همه چیزو

نوشته ساناز پایه در 19. November 2013 - 23:34

الهی بمیرم برات برو همه چیزو به پلیس بگو...

هنگ کردم نمیدونم چی بگم

نوشته boy_sheytoon در 19. November 2013 - 23:41

هنگ کردم Surprise
نمیدونم چی بگم Plain Face
خانوم نویسنده این و بدون که اگه به کسی چیزی نگی این روال ادامه خواهد داشت تا جاییکه یه روز خیلی رک و راست بهت میگه دیگه سر کار نیا به تو نیاز نداریم و اونموقع است که دیگه خیلی پشیمون می شی از اینکه الان هیچکاری نکردی و به همه خواسته هاش تن در دادی Plain Face
ولی این و بدون اگه به پلیس همه چی رو بگی از اینکارت پشیمون نمیشی
سعی کن تصمیم درست رو بگیری دوست عزیز
بخاطر چند صد هزار تومن با زندگیت بازی نکن

برو به پلیس بگو این مملکت هیچ

نوشته Nazli... در 19. November 2013 - 23:46

برو به پلیس بگو
این مملکت هیچ کدوم از قانون هاش به درد نخوره، کار اعدامش بیسته بیسته!
جفتشون رو دستگیر و اعدام میکنن ( طبق معمول... )
در ضمن از روی فیلم هم مشخصه که بهت تجاوز شده پس حرفت رو هم باور میکنن
خیالت راحت باشه

‏‎ ‎درسته مملکت گل و بلبله و

نوشته استیو استیفلر33 در 20. November 2013 - 0:17

‏‎ ‎درسته مملکت گل و بلبله و بی حساب کتاب اما اگه پیشو بگیری چوب نیمسوز تو کونش میکنن

خب اگه میتونی مستشون کن بعد

نوشته only pussy در 20. November 2013 - 0:32

خب اگه میتونی مستشون کن بعد گاو صندوق رو باز کن بعد فیلمها رو از بین ببر وبعدش هم تویه یه تصادف ساختگی بکشش

درد دل تو سايت سكسي !!! چس

نوشته farid44 در 20. November 2013 - 0:41

درد دل تو سايت سكسي !!!
چس ناله هاي يك دخترك مجلوقه در انتظار ترحم!
دواي دردت : جواب مثبت به اولين خواستگار !

بازم هم داستانی کس شعر

نوشته adamak77 در 20. November 2013 - 2:15

بازم هم داستانی کس شعر

کوس بود

نوشته aghrabkhomar در 20. November 2013 - 3:11

کوس بود

وقتي بگيرنشون همه فيلم هاي

نوشته MS.TEACHER در 20. November 2013 - 4:07

وقتي بگيرنشون همه فيلم هاي دوربين ها رو چك مي كنن و دفعه اولي نشون ميده كه به زور اينكارو باهات كردن. در ضمن تو آگاهي نگاه بهشون بكنن مي فهمن دارن دروغ مي گن. اينجوري ادامه بدي آخرش خودكشي هست .
ترس از آبرو و اين كه بابات بكشتت باعث شد تا خرخره تو لجن غرقت كنن. از مرگ بدتره اين زندگي كه داري ( البته اگه اصلا راست گفته باشي و مازوخيست نباشي و فيلم سكرتري رو هم نديده باشي كه با الهام از اون اين رو نوشته باشي) به هر حال پليس بهترين كمك و تنها ستوني است كه بهش تكيه كني. فوقش به هيچ جا نمي رسي ديگه از اين بدتر كه نمي شه كه. به خاطر سفته ها بري زندان شرف داره به اين آزادي كه خير سرت داري.

be nazaram aslan dastanet

نوشته dark knight687 در 20. November 2013 - 4:45

be nazaram aslan dastanet durugh bud ama age shekayat koni miri pezeshkiye ghanuni va unja kamelan moshakas mishe albate ba vojude filmha va durbinha aslan niazi be tashkhise pezeshk nist vali majara aslan shabihe vagheiat nist

خدا مغزتو شفا بده!!!!

نوشته valad1365 در 20. November 2013 - 6:01

خدا مغزتو شفا بده!!!!

نمیدونم چرا فکر میکنم دروغ

نوشته bisexualboy1818 در 20. November 2013 - 9:03

نمیدونم چرا فکر میکنم دروغ میگی. اما اگه راسته، همون طور که دوستان گفتن پلیس بهترین راه حله. اما اگه دروغه که دیگه خود دانی...

جون من راستشو بگو دلت ميخواد

نوشته khanom doctor در 20. November 2013 - 9:19

جون من راستشو بگو دلت ميخواد برده باشي نه؟همه رو گذاشتي سر كار وگرنه دختراي الان آدمو درسته قورت ميدن

onli pussy نشستی فیلم

نوشته wanted_7 در 20. November 2013 - 9:22

onli pussy نشستی فیلم nikita رو دیدی که این پیشنهاد رو میدی کس خل؟
فقط برو پیش پلیس و تموم
اگه هم میدونی خودت نمیتونی از کسی کمک بخواه که بره و همه چیز رو به پلیس بگه
درسته الان همه یه جورایی دو دره باز هستن
اما همین الانم حتی تو همین سایت خیلی از بچه ها هستن که حاضرن با جون و دل کمکت کنن
اصلا نترس و بزار قانون مجازاتشون کنه
البته اگه داستانت راست باشه

کیری بود، دیگه ننویس . . . .

نوشته takavarjoon در 20. November 2013 - 9:52

کیری بود، دیگه ننویس . . . . . . . . . . . . . .
همش گفتی که نمیدونی چرا این‌کارها رو می‌کرد. شاشیدم تو زندگیت، دیگه ننویس. کله کیری معلومه که پسری و تخیلات جلقیتو آوردی اینجا نوشتی. کدوم دختری تا ساعت 11 شب تو اداره تنها میمونه و کتاب اول دبستان تایپ می‌کنه و نمی‌فهمه که چه گُهی داره می‌خوره؟ شاشیدم تو ارواح خبیثت، دیگه ننویس.

در اوقات اداری تایپ کردی
پس از آن کون خود را باز کردی
نشستی روی کیر از روی ناچار
بدین سان جنده‌گی آغاز کردی

باز هم جلق گند بالا آورد برو

نوشته hoseinetanha در 20. November 2013 - 11:06

باز هم جلق گند بالا آورد
برو بچه جلقو یکم فکر کن بعد بنویس
اینجا ایرانه سال ۱۳۹۲ نه امریکاست نه سال ۱۳۴۲
اینجا اگه پسر خیلی زرنگ باشه و سگ دختر نشه معجزست
کدوم دختر سگ پسر میشه کوچولو؟ دخترا از تموم پسرا حرفه ای تر و سیاستمدارترن
فیلم زیاد نبین شامپوتم عوض کن عزیزم.

زیادی تلخ نوشته بودی

نوشته sexchatmfm در 20. November 2013 - 11:52

زیادی تلخ نوشته بودی

ادرس شرکت و بده به جون خودم

نوشته sanbadi در 20. November 2013 - 12:49

ادرس شرکت و بده به جون خودم مادرشو میگام تنهایی.کسکش مظلوم گیراورده اهای محرمی تبار ها باید برای این وضع مملکتمون عزاداری کنیم نه برای تاریخ پوسیده باید برای این ادما گریه کنیم اشک یه چشم برای این دختر بی پناه و اشک یک چشم دیگه برای امثال اون زن قحبه که این بلا رو سر دخترای مردم میارن

farar kon

نوشته starsorkh76 در 20. November 2013 - 14:45

farar kon

اصلا کاری ندارم که راست بود

نوشته ludacris در 20. November 2013 - 23:56

اصلا کاری ندارم که راست بود یا دروغ چون باید کلی حرف بزنی تا معلوم بشه راست و دروغش ...

ولی هستن ازین زنازاده هایی که از شرایط تخمی این مملکت سواستفاده میکنن ازین کارا سر مردم درمیارن حرومیا،اینارو باید بگیری از وسط جرشون بدی بی ناموسارو.

man mitoonam komaket konam

نوشته Blueman در 21. November 2013 - 0:59

man mitoonam komaket konam

بشاشن تو اون 100 تومنی که بهت

نوشته jojo nanaz24 در 21. November 2013 - 2:43

بشاشن تو اون 100 تومنی که بهت میده .خب به قول دوستان برو به پلیس بگو بهتر از اینه که تو لجن وکثافت کاری اون اشغالا غرق بشی
Angry

هه بابا برو خجالت بکش مردمو

نوشته barbie-1375 در 21. November 2013 - 17:40

هه بابا برو خجالت بکش مردمو اسکل کردی Phbbbbt!
ببین من با همین سن کم پسر گنده رو تو خیابون جوری زدم که صدا سگ داد دوره دوره ی اخاذی نیس اگه خیلی کس و کونت برات عزیز بود ازون دست و پای چلاقت استفاده میکردی از خودت دفاع میکردی حتما کرم از خودت بوده دیگه هرکی نتونه از خودش دفاع کنه حقش همینه
مطمئنم دروغه پسرجون Yawn اگرم راسته جلق بزن میخوابه

کس مغز دختر باشی و به کسی

نوشته shahin_m55 در 21. November 2013 - 18:12

کس مغز دختر باشی و به کسی چیزی نگی آخه ‏...

ازکوس کردت؟

نوشته M.A.M74 در 21. November 2013 - 21:09

ازکوس کردت؟

(بدون موضوع)

نوشته MEHDE91 در 21. November 2013 - 21:22

Surprise Surprise Angry Angry Angry

ميرفتي پليس اگه ابروت برات

نوشته piton در 25. November 2013 - 15:58

ميرفتي پليس
اگه ابروت برات مهم بود يه چاقو رديف ميكردي و حين تجاوزهاي بعدي دل و روده شو ميريختي بيرون .
يا حداقل ميتونستي حين ساك اجباري كيرشو با دندونات بكني و طرف تا اخر عمر عذاب ميكشيد .
كس شعر نگو اگه دلت نميخواست كسي نميتونست چندين بار بهت تجاوز كنه