عشق وحال در منطقه خوش اب وهوا

1 post / 0 new
شاهین220
آف لاین
عضو از: June 13
پست ها: 128
عشق وحال در منطقه خوش اب وهوا

یک نگاه بالهوس دیوانه اش می کرد و او مثل یک عاشق ندیده،حاضر و آماده بود

مردی و نامردی اندر نزد او هم پایه بود راحت وبی عقده وبی حکمت وآزاده بود

گر نمی فهمید مارا پس ندانم از چه رو دل به موجود حقیری مثل مخلص داده بود
من جوانی 30 ساله دنبال یه زن یا دختر خوشگل واسه دوستی هستم ویلا//باغ//...//از من عشق وحال با هم
منتظرتانم در پیام خصوصی

0
نمره شما: هیچ