گی مشهدی

سلام به همه
من گی هستم میخوام یکی از سکسامو واستون بنویسم.من تو مشهد زندگی میکنم و پوزیشنم وی تی هست و 23 سال دارم.
یه روز تو mj دنبال بی اف میگشتم و مدت زیادی بود سکس نداشتم و تو کف بودم و از اونجایی که بی اف تو ایران پیدا نمیشه بیخیال بی اف شدم و به سکس فکر میکردم تا اینکه واسه ساعت 8 شب با کسی به اسم احسان 22 ساله قرار گذاشتم.
من فیسم تعریف نباشه خوبه و واسم فیس طرف مقابلمم مهمه احسان یه پسر لاغر با یه فیس نرمال بود با پوست روشن و کون خوشفرم که کاملا تو دید بود و مشخص بود کم مو هست با پوزیشن وی. اون شب تموم شد و ما شب با اسمس بازیامون رضایتمونو فهموندیم وفردای اون روز خونمون دعوتش کردم.
احسان فردای اونروز خیلی به خودش رسیده بود اومد خونه و کناره هم نشستیم من بی مقدمه دستمو گذاشتم روی روناش خیلی ناز بود دوست داشتم زودتر لختشو ببینم و شروع کردیم به بوسیدن هم تو همون حال بغلش کردم و بردمش رو تخت(آخه اون 58 کیلو بود و من 71)رو تخت خوابوندمش و شروع به در آوردن لباساش کردم با در آوردن شرتش یه بدن سفید و بلورین جلوم دیدم حسابی حشری شده بودم اون کاملا لخت بود و لپاش قرمز شده بود از خجالت و انگار روش نمیشد لباسایه منو در بیاره منم حسابی گردنشو لیسیدم بعد اومدم پایینتر سینه هاشو خوردم و بعد اون شکمشو تا رسیدم به کیرش یه کیر تقریبا 13 سانتی و گرمو داغ بعد از بوسیدنش شروع کردم به ساک زدن براش و با یکی از دستام رفتم سراغ سوراخش که با کرم داشتم بازش میکردم سوراخ نسبتا تنگی بود بعد از بازی با سوراخش و ساک زدن بلند شدم و نگاهش کردم حسابی حشری شده بود ولی انگار قصد نداشت منو لخت کنه تعجب کرده بودم که با بدن سکسی من چطور خودشو کنترل کرده با اینکه پوزیشنش وی بود خودشو کامل در اختیار من قرار داده بود.
خودم لباسمو در آوردم و رفتم کنارش خوابیدم و همو بغل کردیم بدنش داغ بود منو میبوسید و کیرمو گرفت دستش کم کم داشت یخش آب میشد بم نگاه کردو گفت با این کیر که جرم میدی بش گفتم نه عزیزم مواظبتم(سایز من 18)بهش گفتم نمیخوای بوسش کنی؟منظورمو فهمید و گفت حتما و پاشد و جلو کیرم نشست و شروع کرد به ساک زدن خیلی ماهرانه اینکارو میکرد
برش گردوندمش و کونشو دیدم وایییییییی چه کون سفیدی بود یکم کرم زدم دم کونش و کیره خودم و کیرمو گذاشتم رو سوراخش خیلی داغ بود آروم آروم فشارش دادم و کمکم ناله ی احسان در اومد احسان دردش اومده بود و میخواست مقاومت کنه ولی ظرافتش باعث شده بود اونو کامل بغل کنم و نتونه از زیرم فرار کنه با چندتا تلم که زدم کیرم کونه احسانو فتح کرد و اون همچنان ناله میکرد و میگفت جر خوردم بعد 4و5 دقیقه تلم زدن احسان دیگه باز شده بود و داشت حال میکرد کیرمو در آوردم و به پشت خوابوندمش و پاهاشو گذاشتم رو شونم و گردم توش دیکه گار راحت شده بود و تو همون حالت از رو تخت بلندش کردم و تلم میزدم این حالتو خیلی دوست داشتم ولی هیچوقت نتونسته بودم عملیش کنم ولی احسان سبک بود و انگار خودشم داشت حال میکرد اما زود خسته شدم و به صورت دمر رو تخت خوابوندمش احسان ازم پرسید قرص خوردی ولی من کمرم خیلی سفته و یه 20 دقیقه ای طول میکشه بهش چشمک زدم و گفتم از این به بعد عادت میکنی و شروع کردم به کردنش و براش جرق زدن بعد 2 دقیقه آبش اومد که من کلی تعجب کردم و دیگه خسته شده بود و نمیخواست بده و فهمیدم که اشتباه کردم واسش جرق زدم و محکم بغلش کردم و به زور به رو شکم خوابوندمش و وحشیانه تلم میزدم و اونم قرقر میکرد و لذتش خوابیده بود و درد میکشید منم شهوتی تر شده بودم و کیرمو مرتب در میاوردم و میکردم توش تا آبم اومد و همشو توش خالی کردم و هردومون خسته ولو شده بودیم.
احساس کردم احسان از اینکه از ود به بد تبدیل شده بود ناراحته از دلش در آوردم و گفتم سرس های بعد جبران میکنم

نوشته: گی مشهدی

3.4
نمره شما: هیچ :میانگین 3.4 (5 رأی )

27 نظر

ای بابا همه احسان ها مظلوم

نوشته احسان هات امیری در 17. June 2013 - 9:54

ای بابا
همه احسان ها مظلوم هستند...
نباید اینکارهارو با یک احسان بکنی نامرد !

آخه احسان خان بهت برخورد

نوشته دختر رهگذر در 17. June 2013 - 10:12

آخه احسان خان بهت برخورد Big Grin
ناراحت نباش همه ی احسان ها مثل هم ک نیستن Big Grin
راستی ببین چطوری شکلک گذاشتم دلت آب :-P

دختر رهگذر به منم یاد بده

نوشته احسان هات امیری در 17. June 2013 - 10:18

دختر رهگذر
به منم یاد بده نامرد

میدونی چرا احسان ها مظلومن

نوشته m2m1374 در 17. June 2013 - 10:22

میدونی چرا احسان ها مظلومن چون همشون کونین:-D
ولی اقا احسان کیرت تو کون این کس مغز که کس نوشته بود ما رو کیر کرده بود خودشم نشسته بود روش اینقد پوزیشن پوزیشون گفتی تا اخرش قاطی.کردم انگار اس ام اس نوشته خیلی بد بود

میدونی چرا احسان ها مظلومن

نوشته m2m1374 در 17. June 2013 - 10:24

میدونی چرا احسان ها مظلومن چون همشون کونین:-D
ولی اقا احسان کیرت تو کون این کس مغز که کس نوشته بود ما رو کیر کرده بود خودشم نشسته بود روش اینقد پوزیشن پوزیشون گفتی تا اخرش قاطی.کردم انگار اس ام اس نوشته خیلی بد بود

میدونی چرا احسان ها مظلومن

نوشته m2m1374 در 17. June 2013 - 10:25

میدونی چرا احسان ها مظلومن چون همشون کونین:-D
ولی اقا احسان کیرت تو کون این کس مغز که کس نوشته بود ما رو کیر کرده بود خودشم نشسته بود روش اینقد پوزیشن پوزیشون گفتی تا اخرش قاطی.کردم انگار اس ام اس نوشته خیلی بد بود

میدونی چرا احسان ها مظلومن

نوشته m2m1374 در 17. June 2013 - 10:26

میدونی چرا احسان ها مظلومن چون همشون کونین:-D
ولی اقا احسان کیرت تو کون این کس مغز که کس نوشته بود ما رو کیر کرده بود خودشم نشسته بود روش اینقد پوزیشن پوزیشون گفتی تا اخرش قاطی.کردم انگار اس ام اس نوشته خیلی بد بود

میدونی چرا احسان ها مظلومن

نوشته m2m1374 در 17. June 2013 - 10:26

میدونی چرا احسان ها مظلومن چون همشون کونین:-D
ولی اقا احسان کیرت تو کون این کس مغز که کس نوشته بود ما رو کیر کرده بود خودشم نشسته بود روش اینقد پوزیشن پوزیشون گفتی تا اخرش قاطی.کردم انگار اس ام اس نوشته خیلی بد بود

میدونی چرا احسان ها مظلومن

نوشته m2m1374 در 17. June 2013 - 10:27

میدونی چرا احسان ها مظلومن چون همشون کونین:-D
ولی اقا احسان کیرت تو کون این کس مغز که کس نوشته بود ما رو کیر کرده بود خودشم نشسته بود روش اینقد پوزیشن پوزیشون گفتی تا اخرش قاطی.کردم انگار اس ام اس نوشته خیلی بد بود

میدونی چرا احسان ها مظلومن

نوشته m2m1374 در 17. June 2013 - 10:28

میدونی چرا احسان ها مظلومن چون همشون کونین:-D
ولی اقا احسان کیرت تو کون این کس مغز که کس نوشته بود ما رو کیر کرده بود خودشم نشسته بود روش اینقد پوزیشن پوزیشون گفتی تا اخرش قاطی.کردم انگار اس ام اس نوشته خیلی بد بود

خوب بود راست کردم برات من کون

نوشته قمار باز در 17. June 2013 - 11:38

خوب بود راست کردم برات من کون دوسسسسسست دارم اقا

عزیزم منم مشهدم میشه احسان رو

نوشته enginier در 17. June 2013 - 14:22

عزیزم منم مشهدم میشه احسان رو به منم معرفی کنی؟ کون سفید و بی مو دوست دارم؟؟؟

منم عاشق کون کردنم - با

نوشته sanazlove در 17. June 2013 - 14:35

منم عاشق کون کردنم - با دیلدوم - کارمم درسته - زرت نمیکنم تو طرف اذیت بشه

منم عاشق کون کردنم - با

نوشته sanazlove در 17. June 2013 - 14:36

منم عاشق کون کردنم - با دیلدوم - کارمم درسته - زرت نمیکنم تو طرف اذیت بشه

ساناز ای وای تو هم کون میخوای

نوشته احسان هات امیری در 17. June 2013 - 14:46

ساناز
ای وای
تو هم کون میخوای !؟
لز گذاشتی کنار !!؟

داستانت خوب بود

نوشته sahar.s در 17. June 2013 - 14:59

داستانت خوب بود

عزیزم بیا منو بکن

نوشته farhad gey lover در 17. June 2013 - 15:19

عزیزم بیا منو بکن

koni ya gay az sanandaj

نوشته sorosh jojo در 17. June 2013 - 15:40

koni ya gay az sanandaj mikham

فقط سه بار از کلمه پوزیشن تو

نوشته S A D R در 17. June 2013 - 19:46

فقط سه بار از کلمه پوزیشن تو داستان استفاده شده !
به نظر من داستان خوبی بود
نویسنده تونست خوب بیان کنه
بیخود تعریف بد نکنید ! اگه خیلی ادعا میکنید خودتون داستان بنویسید

كوني باكلاس!!!!!

نوشته SNRNR در 17. June 2013 - 22:33

كوني باكلاس!!!!!

manke chizi nafahmidam

نوشته pesare khosh ghalb در 18. June 2013 - 2:57

manke chizi nafahmidam

سلام خدمت دوستان داداش کشتی

نوشته WHIBS در 18. June 2013 - 7:46

سلام خدمت دوستان
داداش کشتی منو با این انگلیسی حرف زدنت ... نمیشه برای من بی سواد فارسی بنویسی ..... بدبختی من که نمیدونم پوزیشن و فیس و بقیه چیه ..
بی سواد بیمار اول برو یاد بگیر که به جق یا جلق نمیگن جرق ... مگه داری برقی براش می زنی ...
با این که گی تو کشور های دیگه آزاده ولی از دیدگاه روانشناسی کسایی که به گی روی میارن .... شدیدا بیمار تشریف دارند .. من نمیگم علم اینو میگه ... به دلیل این که عرضه ی رابطه برقرار کردن با جنس مخالف رو ندارند ... یا مشکل روانی دارند ...
ولی در کل خیلی کثیفی بیمار روانی .. شانس آوردی صبحمو نمی خوام با ناسزا شروع کنم

همين كارارو ميكنيد كه اسمه

نوشته Montrouss در 18. June 2013 - 8:39

همين كارارو ميكنيد كه اسمه مشهديا بد در رفته-در كل خيلي قرم دنگ دنگي نامشهدي!

اهای گی مشهدی برام ایمیل بزن

نوشته zanam kos naze در 18. June 2013 - 19:01

اهای گی مشهدی برام ایمیل بزن ..کارت دارم

برامنم خصوصی بزار

نوشته عشقم ستاره در 22. June 2013 - 0:38

برامنم خصوصی بزار

اگر توی مشهدم هست اس خالی بده

نوشته 112200 در 1. July 2013 - 0:38

اگر توی مشهدم هست اس خالی بده منم جادارم اما مثل این نیست حال حسابی میدم

خیلی عالی بود.

نوشته وحید ال در 24. July 2013 - 19:08

خیلی عالی بود.