شما اینجا هستید

سکس اینجا سکس اونجا سکس همه جا

_میترسم علی الان یکی میاد
سرشو بیشتر. فشار داد توو گودیه گردنم
_هوممم... نه... کی میاد آخه الان توو حیاط خلوت
_اگه اومد چ.....
لباش که اومد رو لبام اسم بابامم یادم رفت چه برسه به ترس
دستام چفت شد دور گردنش بیشتر فشارم داد به دیوار
لباشو گاز گرفتم
اخم کردو باسنمو فشار داد
راه نفسم بسته شده بود. از بس محکم و با حرص لب میگرفت
_این چی بود امشب پوشیدی؟
_آه ه چش بود مگه
لباش رو گردنم بودو داشت آروم زبون میزد
دستش از زیر دامن عروسکیم اومد رو کسم
داشتم میمردم
_همه جات معلوم بود

داستان سکسی:

لیسیدن پای دوست دخترم راضیه

ﻣﻦ ﯾﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﺭﺍﺿﯿﻪ ﮐﻪ ﺣﺪﻭﺩ 2 ﺳﺎﻝ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺩﻭﺳﺘﯿﻢ ﻭ ﻫﻢ ﺩﯾﮕﻪ ﺭﻭ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﯿﻢ. ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﭘﯿﺶ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺭﻓﺘﯿﻢ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺗﻮﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺣﺮﻑ ﺩﻟﻢ ﺭﻭ ﺑﻬﺶ ﺑﺰﻧﻢ ﻭ ﺭﺍﺿﯿﺶ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﮐﻒ ﭘﺎﻫﺎﺵ ﺭﻭ ﺑﻮ ﮐﻨﻢ ﻭ ﺑﻠﯿﺴﻢ . ﺗﻮﯼ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺳﮑﺲ ﺩﻫﻨﯽ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﻭ ﻣﻦ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺍﺯ ﺣﺴﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﻫﺎﺵ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ . ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﭘﯿﺶ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﻦ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺍﺯ ﺣﺴﻢ ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ. ﺍﻭﻥ ﻫﻢ ﺍﻭﻝ ﺭﺍﺿﯽ ﻧﻤﯿﺸﺪ ﻭﻟﯽ ﺑﺎ ﺍﺻﺮﺍﺭﻫﺎﯼ ﻣﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ ﻓﻘﻂ ﻫﻤﯿﻦ ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺷﺖ ﻧﯿﻮﻣﺪ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﻭ ﻧﻤﯿﮑﻨﯿﻢ ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯ ﺭﺍﺿﯽ ﺷﺪ. ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯ ﺗﻮﯼ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﻭ ﺭﻓﺘﻢ ﺗﻮﯼ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﻠﻮﺕ ﻭﺍﯾﺴﺎﺩﻡ .

داستان سکسی:

اولین سکسم که باورکردنی نبود

سلام.
اول از همه ممنونم که وقتتون رو گذاشتید وخاطره منو خوندید. خاطرم طولانیه اما سعی میکنم تااونجایی که میتونم خلاصش کنم.اسم من امین هست و اولین سکسم رو زمانی که18سالم بودانجام دادم.راستش من زیاداخل دختربازی نبودم وهیچ وقتم به دختر شماره ندادم.بیشتراز دوستانم شماره میگرفتم و بعدبهشون زنگ میزدم و اس میدادم که اونم بخاطر جنبه سرگرمیش بود.وقتی ام دوستام شروع میکردن از دوست دختراشون وسکسای مختلفشون باآبو تاب میگفتن من ساکت فقط گوش میدادم.

داستان سکسی:

پیمان رو فقط تونستم بمالونمش

سلام... داستان از اونجایی شروع شد که داداشم سرباز بود و من تو بُنکداری یکی از دوستانم فروشندگی میکردم من اونموقع 25 سال داشتم و الان 28 سالمه .....

داستان سکسی:

صفحات

اشتراک در شهوانی RSS