شما اینجا هستید

سکس نوبتی

سلام به همگی این خاطره من مربوط میشه به پنج سال پیش، من یه دوستی دارم به اسم ممد اقا این خیلی کار درسته یعنی همش فکر رو ذکرش دختران

اقا ما هم اون موقع 18 -19 سال بیشتر نداشتیم اینقدر با هم رفیق بودیم که بشوخی میگفتیم اصلا زن نگیریم اگر کسی از ما زودتر گرفت یه شب اون یه شب من

داستان سکسی:

صفحات

اشتراک در شهوانی RSS