شما اینجا هستید

نقش مدیر شهوانی (admin) را چگونه می بینید؟

1_خیانتکار به اسلام و ایران
15% ( رای 77 )
2_دست نشانده ی دشمن و خیانتکار به اسلام و ایران
29% ( رای 151 )
3_انسانی که گفتگوی آزاد و بدون ترس در زمینه های سکسی، سیاسی و مذهبی را به ما هدیه کرده است
26% ( رای 138 )
4_ نمی توانم انتخاب کنم و می خواهم نتایج را ببینم
31% ( رای 161 )
رأی ها : 527

به نظر شما گرمایش زمین...

داره اتفاق می افته و علت اصلی اش فعالیت انسانه
77% ( رای 508 )
داره اتفاق می افته و علت اصلی اش طبیعته
5% ( رای 33 )
دلیل دیگه ای داره
2% ( رای 16 )
هیچ کدام. گرمایش زمین اتفاق نمی افته
3% ( رای 19 )
نمی دانم
12% ( رای 81 )
رأی ها : 657

ممنوعیت وازکتومی و مقابله با کنترل بارداری توسط رژیم اسلامی ...

کار خوبی است. ایران به افزایش جمعیت نیاز دارد
21% ( رای 198 )
احمقانه است. منابع طبیعی و اقتصاد ایران کفاف جمعیت فعلی رو هم نمیده
13% ( رای 117 )
تجاوز به حریم خصوصی مردم است
17% ( رای 161 )
موارد ۲ و ۳
43% ( رای 401 )
نظری ندارم
6% ( رای 56 )
رأی ها : 933

اگر بفهمی بهترین دوستت (همجنس) همجنس گراست چکار می کنی؟

بهش پیشنهاد سکس می دم
26% ( رای 292 )
باهاش قطع رابطه می کنم
19% ( رای 214 )
سعی می کنم ارشادش کنم
10% ( رای 107 )
به والدین یا همسرش اطلاع می دم
1% ( رای 13 )
کار خاصی نمی کنم. دوستی ما ربطی به گرایش جنسی نداره
36% ( رای 399 )
نمی دانم
8% ( رای 95 )
رأی ها : 1120

به نظرشماعلت فرارمغزها و هنرمندان به خارج از کشور چیست ؟

درباره کمپین «آزادی های یواشکی» چی فکر می کنید؟

دلیل سکوت مردم ایران در برابر گرانی ها را در چه چیزی می بینید؟

بـــه نظـــــر شــــما کــــدام یـــک از ایــــن نفــــرات جــــنایتــــکارتــــرند ؟

کدام گروه بهتر و سریعتر مخ می زنند؟