شما اینجا هستید

ممنوعیت وازکتومی و مقابله با کنترل بارداری توسط رژیم اسلامی ...

اگر بفهمی بهترین دوستت (همجنس) همجنس گراست چکار می کنی؟

به نظرشماعلت فرارمغزها و هنرمندان به خارج از کشور چیست ؟

حکومت ، زیرا با آنها خوب برخورد نمی کند
31% ( رای 293 )
مردم ، زیرا فرهنگ برخورد و رفتار با آنها را ندارند
7% ( رای 63 )
تنوع طلبی و میل خودشان
17% ( رای 164 )
در خارج به همه چیز میشود رسید ولی در ایران نه
28% ( رای 259 )
حرف و حدیث و حاشیه ها
5% ( رای 45 )
نمی دانم
12% ( رای 114 )
رأی ها : 938

درباره کمپین «آزادی های یواشکی» چی فکر می کنید؟

دلیل سکوت مردم ایران در برابر گرانی ها را در چه چیزی می بینید؟

بـــه نظـــــر شــــما کــــدام یـــک از ایــــن نفــــرات جــــنایتــــکارتــــرند ؟

کدام گروه بهتر و سریعتر مخ می زنند؟