شما اینجا هستید

دختران و زنان مجردی که موهای خود را به رنگ بلوند روشن در می آورند را چگونه می بینید؟

نوشته SHAAPOUR در 30. شهريور 1393 - 12:44
1_عادی
16% ( رای 25 )
2_جذاب
30% ( رای 46 )
3_جلف
9% ( رای 14 )
4_جذاب ولی جلف
11% ( رای 17 )
5_ نظری ندارم و می خواهم نتایج نظرسنجی را ببینم
13% ( رای 20 )
6_موهای بلوند روشن در ایران، بیشتر به کار جنده ها برای تابلو شدن و مشتری یابی سریع می آید
20% ( رای 31 )
رأی ها : 153

به نظرشما درصورت مرگ خامنه ای ...

نوشته ویکتور _victor در 23. شهريور 1393 - 20:11
کشوردچار هرج ومرج خواهد شد
7% ( رای 50 )
میان سران کشورجنگ برسرقدرت پیش خواهدآمد
7% ( رای 50 )
کشورموردحمله همسایگان قرارمیگیرد
1% ( رای 7 )
سپاه پاسداران کودتا میکند
8% ( رای 62 )
مانندسال ۸۸ مردم قیام میکنندونظام سرنگون میشود
5% ( رای 38 )
یک رهبرجایگزین میشودومانندقبل کشوراداره میشود
62% ( رای 476 )
نمی دانم
11% ( رای 82 )
رأی ها : 765

آیا با محدود کردن ایجاد تاپیک برای مقابله با اسپمران موافق هستید؟

نوشته aghush در 12. شهريور 1393 - 15:58
بله.موافقم
50% ( رای 273 )
خیر.موافق نیستم
26% ( رای 139 )
فرقی نمی کند!
24% ( رای 129 )
رأی ها : 541

کدام یک از اطلاعات پایین را برای نمایش در زیر آواتار کاربر ترجیح می دهید

نوشته SHAAPOUR در 4. شهريور 1393 - 15:06
1_تاریخ آخرین بازدید از شهوانی + تاریخ عضویت
34% ( رای 169 )
2_تاریخ آخرین بازدید از شهوانی + تعداد پست ها
18% ( رای 88 )
3_تاریخ عضویت + تعداد پست ها
16% ( رای 80 )
4_نظری ندارم و می خواهم نتایج را ببینم
32% ( رای 158 )
رأی ها : 495

تجاوز ناظم مدرسه به شاگردان ۹ تا ۱۱ ساله ....

نوشته 3aber در 18. مرداد 1393 - 8:33
به زور نبوده. گرایش دو طرفه بوده (حرف مظفر الوندی. دبیر مجمع حقوق کودک)
6% ( رای 71 )
باید باعث انتقال اون ناظم بشه
1% ( رای 8 )
باید باعث اخراج اون ناظم از کارش بشه
5% ( رای 59 )
باید باعث زندان او ناظم بشه
26% ( رای 285 )
باید باعث اعدام اون ناظم بشه
56% ( رای 626 )
نظری ندارم
5% ( رای 59 )
رأی ها : 1108

نقش مدیر شهوانی (admin) را چگونه می بینید؟

نوشته SHAAPOUR در 9. مرداد 1393 - 23:10
1_خیانتکار به اسلام و ایران
14% ( رای 176 )
2_دست نشانده ی دشمن و خیانتکار به اسلام و ایران
29% ( رای 351 )
3_انسانی که گفتگوی آزاد و بدون ترس در زمینه های سکسی، سیاسی و مذهبی را به ما هدیه کرده است
29% ( رای 360 )
4_ نمی توانم انتخاب کنم و می خواهم نتایج را ببینم
28% ( رای 337 )
رأی ها : 1224

به نظر شما گرمایش زمین...

نوشته 3aber در 30. تير 1393 - 9:54

آیا در ماه رمضان روزه می گیرید؟

نوشته 3aber در 15. تير 1393 - 11:36

ممنوعیت وازکتومی و مقابله با کنترل بارداری توسط رژیم اسلامی ...

نوشته 3aber در 5. تير 1393 - 16:06

اگر بفهمی بهترین دوستت (همجنس) همجنس گراست چکار می کنی؟

نوشته 3aber در 29. خرداد 1393 - 17:39
بهش پیشنهاد سکس می دم
28% ( رای 329 )
باهاش قطع رابطه می کنم
19% ( رای 225 )
سعی می کنم ارشادش کنم
9% ( رای 110 )
به والدین یا همسرش اطلاع می دم
1% ( رای 14 )
کار خاصی نمی کنم. دوستی ما ربطی به گرایش جنسی نداره
35% ( رای 420 )
نمی دانم
8% ( رای 98 )
رأی ها : 1196

به نظرشماعلت فرارمغزها و هنرمندان به خارج از کشور چیست ؟

نوشته ویکتور _victor در 16. خرداد 1393 - 12:56

نظر شما در مورد نسخه جدید شهوانی چیست؟

نوشته nazila-reesi در 3. خرداد 1393 - 22:28

درباره کمپین «آزادی های یواشکی» چی فکر می کنید؟

نوشته 3aber در 28. ارديبهشت 1393 - 1:28

دلیل سکوت مردم ایران در برابر گرانی ها را در چه چیزی می بینید؟

نوشته M-Jen در 9. ارديبهشت 1393 - 1:36

کـــــــــــــدام یــــک از حکـــــومـــــــــت های زیر به ایران و ایرانی خدمت کردند؟

نوشته nazila-reesi در 27. فروردين 1393 - 16:16
حکومت پهلوی
41% ( رای 337 )
حکومت جمهوری اسلامی
35% ( رای 289 )
هیچ کدام
17% ( رای 140 )
نمی دانم
7% ( رای 58 )
رأی ها : 824