شما اینجا هستید

آیا در ماه رمضان روزه می گیرید؟

نه. عمرا
22% ( رای 256 )
نه. شرایطم اجازه نمی ده
13% ( رای 156 )
نه. دینی غیر از اسلام دارم
2% ( رای 20 )
نه. به سن تکلیف نرسیده ام
2% ( رای 20 )
بله. بعضی روزها
12% ( رای 146 )
بله. هر روز
49% ( رای 580 )
رأی ها : 1178

ممنوعیت وازکتومی و مقابله با کنترل بارداری توسط رژیم اسلامی ...

اگر بفهمی بهترین دوستت (همجنس) همجنس گراست چکار می کنی؟

به نظرشماعلت فرارمغزها و هنرمندان به خارج از کشور چیست ؟

درباره کمپین «آزادی های یواشکی» چی فکر می کنید؟

دلیل سکوت مردم ایران در برابر گرانی ها را در چه چیزی می بینید؟

بـــه نظـــــر شــــما کــــدام یـــک از ایــــن نفــــرات جــــنایتــــکارتــــرند ؟

کدام گروه بهتر و سریعتر مخ می زنند؟