شما اینجا هستید

دین

هر تاپیکی که به دین یا نقد دین مربوط می شود

فــــــتواهــــــای مضحـــــــک آخـــــــونــــدهـــا !

نوشته ویکتور _victor در 20. دى 1392 - 16:36

چگونگی محرم کردن دختر یک ساله!
دفترحفظ ونشرآثار آخوندآيت الله خامنه ای(معظم له)
سوال: - دختر بچه يكساله‏ اى را به فرزندى قبول كردم حال به دنبال راه حلى هستم كه آن را محرم نمايم؟

فتوا و جواب اخوندآيت الله خامنه ای )معظم له( : مى‏توانيد آن دختر را با وجود مصلحت و اذن حاكم شرع به عقد موقت پدر خود در آوری!!!!

دفترحفظ ونشرآثار آيت الله خامنه ای:
سوال 337: آيا مجازاتهائى كه براى مرتد و كفار حربى وضع شده، از امور سياسى و مسئوليت‏هاى رهبریست يا اين كه مجازاتهاى ثابتى تا روز قيامت هستند؟
جواب: حکم شرعی الهی است!!!

انجمن:

این بهش میگن غیرت دینی

نوشته sunsex.m در 17. دى 1392 - 14:35

ﺩﺭ ﻫﺎﻟﯿﻮﻭﺩ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﻫﺴﺖ ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻧﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ، ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ
ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﯽ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺍﺳﻤﺸﺎﻥ ﺭﻭ ﺩﺍﺧﻞ ﯾﮏ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﻃﻼﯾﯽ ﺭﻧﮓ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ
ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺍﺳﻢ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ . ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﮐﻠﯽ، ﺑﻮﮐﺴﻮﺭ
ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻭﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺍﯼ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺍﯼ ﻭﯼ ﺑﮕﺬﺍﺭﻧﺪ ﺗﺎ
ﺍﺳﻤﺶ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺍﺳﻤﺶ ﺭﺍ ﺩﺍﺧﻞ ﯾﮏ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﯼ
ﻃﻼﯾﯽ ﺭﻧﮓ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ، ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍﺿﯽ ﻧﺸﺪ .
ﺍﯾﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺟﺰﻭ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﺍﺕ ﺳﺘﺎﺭﮔﺎﻥ
ﻫﺎﻟﯿﻮﻭﺩ ﻭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

انجمن:

مسلمان کيست ؟

نوشته کامي کيرکلقت در 15. دى 1392 - 6:54

بخدا ورسولش ايمان داردوبراي حساب وکتاب منتظرقيامت است
رمضان را روزه ميگيرد
حج وديگراماکن مذهبي ميرود
زکات وخمس ميپردازد
حلال وحرامش تفکيک شده
دغده هم کيشهايش زادارد

انجمن:

بیست شباهت آخوند و گوز

نوشته sperm در 2. دى 1392 - 19:06


پر سرو صدا و بی خاصیتند
هنگام خروجشان معمولا نیم خیز میشویم
باعث سرگرمی عوام و عامل سرافکندگی عقلا هستند
خاستگاه انقلابی دارند
همواره در جهت وزش باد حرکت میکنند
طرف مقابل را مجبور به سکوت میکنند
با شکم و زیر شکم در ارتباطند
هنگام ورودشان احساس سنگینی و هنگام خروجشان احساس سبکی میکنیم
اگر بیش از اندازه نیرو بگیرند، به همه جا گند میزنند
نوع ساکت آن بدبوتراست
با صدای آرام آغاز میکنند، ولی‌ با صدای بلند جمله را تمام میکنند
صوتشان از فیلتر پشمی عبور میکند

انجمن:

غربی ها در مورد ما ایرانی ها چگونه فکر میکنند ؟

نوشته ارامش دوستدار در 19. آذر 1392 - 20:01

فکر میکنید غربی ها در مورد ما ایرانی ها چه دیدگاهی دارند؟
متمدن و مترقی ؟
اصیل و با فرهنگ غنی ؟
بربر و وحشی ؟
عقب مانده ؟
اگر یک انگلیسی زبان بخواد در مورد من و شما تحقیق کنه در مرحله اول به سراغ مذهب و اعتقادات ما میره
تشیع ! پس معادل انگلیسی اون یعنی Shiites رو در بخش تصاویر گوگل سرچ کنید ببینید اون بنده خدا چی میبینه !
http://www.google.com/imghp?tbm=isch
حال اگر بخواد در مورد رسوم و مناسبات ما تحقیق کنه شاید روز عاشورا گزینه خوبی باشه پس ashura رو سرچ میکنه ...

انجمن:

پوراندخت ساسانی نمونه عالی یک بانوی ایرانی

نوشته ارامش دوستدار در 18. آذر 1392 - 19:59

در فرهنگ اسلامی زنان به نقص عقل متهم میشوند که به موجب ان به شکل ناجوانمردانه ای از بسیاری از حقوق محروم میشوند ، به عنوان مثال زنان حق مدیریت ندارند !
شاید برین اساس باشد که محمد با شنیدن اوازه پادشاهی پوراندخت گفت : مردمی که تدبیر کارشان را زنی کند رستگار نخواهند شد (التنبیه و الاشراف مسعودی)

در تمام دوران پس از هجوم اسلام هیچگاه نام یک زن با عنوان فیلسوف ، ریاضیدان ، دانشمند یا حتی شاعر نمیبینیم و به نظر میرسد تنها خاصیت انان سکس و تولید انسان بوده است .

انجمن:

سیرتکاملی عیسی مسیح ازانسان تامقام ربوبیت درتاریخ

نوشته amir.m.m در 16. آذر 1392 - 2:37

به تذکرولتردردیکسیونرفلسفی:اززمانی که عیسی به صلیب کشیده شدتاوقتی که وی به خدائی شناخته شدسه قرن فاصله بود واین تبدیل بشربه خدادراین مدت درست برالگوی تبدیل امپراطوران به خدایان درامپراطوری رم انجام گرفت.
درآغازعیسی فقط مخلوقی برترازدیگران شناخته شدبعدمافوق ملائک جای گرفت بعدا"تراوش خدادانسته شدکه پیش ازخلقت کائنات وجودداشته است وسرانجام خودش خدای دوم شناخته شد.

انجمن:

اموال امام درحکومت اسلامی

نوشته amir.m.m در 14. آذر 1392 - 5:01

-دریاها,شهرهاوجزیره هاجزوانفال است وتماما"مال امام است.
-ارتفاعات کوههاوگیاهان ودرختان وسنگهاوآثارباستانی ,مال امام است.
-معادنی که درزمین شخصیه کسی نیست,یاکسی به احیاءآنهانپرداخته,مانندمعادن نفت وگاز,مال امام است.
-غنائم برجسته ماننداسب عالی ولباس گرانبهاوشمشیرگرانقیمت وزره فاخروکنیزخوبرو و مانندآن مال امام است.همچنین غنائم جنگی که بدون اجازه ی امام ضبط شده باشد وهمچنین ارث هرکسی که بمیردووارثی نداشته باشد,مال امام است.

انجمن:

سفارشات معاویه به حاکم منصوب خوددرشهربصره برای حکومت برایرانیان

نوشته amir.m.m در 14. آذر 1392 - 4:16

نامه ی معاویه به زیادبن ابیه حاکم بصره:
ای زیادمیخواهی اینهارابفرمان خودداشته باشی؟دانسته باش که اینان راجزباسیاست عمربن خطاب اداره نمی توان کرد.
بایداین مردم راذلیل کنی وطوری سرشان رابکوبی که نتوانندسربردارند.
تامیتوانی ازدرآمدشان بکاه ودرتقسیم ارزاق ازسهمشان کم کن وهمواره گرسنه نگاهشان بدارزیراکه اینان چون سیرشوندبهوای عصیان می افتند.

انجمن:

دانلود کتاب نقد قرآن (جدید)

نوشته sperm در 12. آذر 1392 - 1:29

کتاب نقد قرآن نوشته دکتر سها بهترین و کامل ترین کتاب نقد قرآن است که تابه حال خوانده ام.
نویسنده (دکتر سها) با زبان ساده و متین با استناد به متن قرآن نشان می دهد که کتاب مقدس مسلمین متنی است کم محتوا ،‌پر از تکرار، ابهام، تناقض منطقی و غلط علمی.

خواندن این کتاب به خصوص به مسلمانانی که هیچ گاه کتاب مقدسان را با دقت نخوانده اند توصیه می شود:


http://up.shahvani.com/uploads/j80exqx9.pdf

انجمن:

نام امامزاده بیژن عوض شد

نوشته webcamsx در 10. آذر 1392 - 0:13

نام امامزاده بیژن عوض شد

نام "امامزاده بیژن" در در روستای "کُپ سفلی" از توابع استان مازندران به "امامزاده بی جِن" تغییر یافت.

1313579557658479_large.jpg95283_103.jpg

انجمن:

آيا براي خوب بودن به خدا نياز داريم؟

نوشته Pesare Jende در 9. آذر 1392 - 0:51

سلام.

آيا انسان‌ها براي خوب بودن به وجود خدا نياز دارند؟

بعضي از افراد عقيده دارند كه وجود خدا و وعده‌ي بهشت و جهنم باعث مي‌شه كه انسان‌ها دليلي براي خوب بودن داشته باشند. يعني وعده‌ي پاداش و بهشت ابدي باعث مي‌شه انسان‌ها به سمت خوبي گرايش پيدا كنند و در مقابل وعده‌ي جهنم و عذاب ابدي باعث مي‌شه كه به سمت كارهاي بد كشيده نشن. يا اين كه فارغ از وعده‌ي پاداش و عذاب همين كه بدونيم خدا نظاره‌گر اعمال ما است باعث مي‌شه كه به قول خميني «در محضر خدا معصيت نكنيم».

انجمن:

دنیای بعد از مرگ

نوشته مهمان در 1. آذر 1392 - 23:45

به نظرتون بعد از مرگ چه اتفاقی میفته؟ما بعد از مرگ به کجا منتقل میشیم؟
اصلا تا حالا به مرگ فکر کردین؟
لطفا مسخره بازی در نیارین چون همه ما می میریم و از این زندگی کیری راحت میشیم البته بعضیا!
پس بیاید تو تا بحثو شروع کنیم.

انجمن:

جملاتي اززرتشت بخونيد باحاله

نوشته Amir.kheft gir در 29. آبان 1392 - 23:27

ﭼﻨﯿــــﻦ ﮔﻔــــــﺖ ﺯﺭﺗﺸــــــــــــــﺖ :
ﻋـــــــــــﺎﺷﻖ ﻋﺎﺷﻘــــــــــﯽ
ﺑـــــــﺎﺵ
ﺩﻭﺳــــــــﺖ ﺩﺍﺷﺘــــــــﻦ ﺭﺍ
ﺩﻭﺳـــــﺖ ﺑــــﺪﺍﺭ
ﺍﺯ ﺗﻨﻔــــــــــﺮ ﻣﺘﻨﻔــــــــــﺮ ﺑـــــــﺎﺵ
ﺑﻪ ﻣﻬـــــــــــﺮﺑﺎﻧـــــــﯽ ﻣﻬــــــــﺮ ﺑﻮﺭﺯ
ﺑﺎ ﺍﺷﺘــــــــــــﯽ ، ﺍﺷﺘـــــــــــــﯽ ﮐﻦ
ﻭ ﺍﺯ ﺟﺪﺍﯾــــــــــﯽ. ﺟــــــــﺪﺍ ﺑــــــﺎﺵ

انجمن:

نقد جامع قرآن با قلم شوالیه

نوشته شوالیه مرگ در 28. آبان 1392 - 18:00

در این تاپیک سند و مدرک اعتبار دارد و هر گونه نظر شخصی وارد نیست .
سند علیه سند باید باشد
هرگونه تفسیر در تاپیک نقد قران جایگاهی ندارد .

انجمن:

حالا كه بحث ديني مد شده اينو نخوني از جيبت رفته

نوشته bahram_hot20 در 27. آبان 1392 - 2:08

چند وقت پيش يكي از دوستان اين مطلب رو تو سايت شهواني گذاشته بود ولي متاسفانه ناقص بود و باعث ميشد كلا برداشت غلط از مطلب بشه كه برام توفيق اجباري شد تا كاملشو بذارم و اميدوارم كه خوندنش باعث بشه حتي شده اون چند دقيقه اي كه تو دستشويي (تالار انديشه) بيكارين و فكرتون آزاده منصفانه بهش فكر كنين. ممنون

انجمن:

احادیث خنده دار نقوی ویژه محرم

نوشته sperm در 23. آبان 1392 - 20:08

یکی از اصحاب در عصر عاشورا بر امام وارد شد و امام را در حال تماشای فیلم naughty girls raped by black snakes دید.

از ایشان سوال کرد: یابن رسولولا. حکمت دیدن این فیلمهای 3 به 1 و 5 به 1 در این روز عزیز چیست؟

امام با بغض فرمودند: به خدا سوگند که اگر فیلم 100 به 1 هم ببینیم باز نشان نداده آنچه بر زینب گذشت!! آنگاه با چشمانی اشکبار دی وی دی بعدی را در دستگاه گذاشتند.

از سری احادیث جاودان از ((کمیسر ناقارو))

*********************

انجمن:

صفحات

اشتراک در RSS - دین