آخر شب با خواهر زن

  ٤سال از ازدواج من و پریا ميگذشت، همه چيز خوب و آروم بود. زویا خواهر پریا سال آخر دانشگاه بود و مشغول تكميل تز دانشگاهش. زویا يه دختر خيلي خوشگله. چند باري كه ساقاي خوشگلش ديدم فهميدم كه بدن خيلي سفيدي داره. ساقاي خوشگله پاهاش و بازوهاي نازش گوشتي و سفيده. كاملاً فكرمو مشغول كرده بود و دنباله راهي بودم كه بتونم يه جوري بهش نزديك بشم. با من خيلي خوب بود و منم هر كاري از دستم بر ميومد براش انجام ميدادم تا دلشو بدست بيارم. شبا تا ساعت ١و٢بيدار ميموند و رو تزش كار ميكرد، ما هم هفته اي ٢ تا ٣ شب خونشون ميمونديم شبا. همه زود ميخوابيدن ولي من بيدار ميموندم و فوتبال نگاه ميكردم. يه شب كه همه خواب بودن و زویا مطابق معمول داشت با كامپيوتر كار ميكرد و منم فوتبال تماشا ميكردم، جوري نشسته بود كه پشتش به من بود و منم بدنه نازشو برانداز ميكردم ، يه بلوز صورتي خوشگل و يه شلوارك كه تا پايين زانوهاش بود پوشيده بود. موهاشو ريخته بود رو شونه هاش، لاكه قرمزه خوشرنگي به ناخناي دست و پاش زده بود. دلو زدم به دريا و رفتم كنارش نشستم. بهش گفتم كاري داري كمكت كنم؟ اگه كاره تايپ يا چيزي هست كه بتونم انجام بدم داري بگو؟ چشماش كاملاً خسته بود. لبخند قشنگي زد و گفت : نه مرسي. ولي من اصرار كردم كه اجازه بده كمك كنم. با اصرار من قبول كرد و قرار شد اون متنو بخونه و منم تايپ كنم. چند صفحه اي من تايپ كردم كه زویا گفت اينبار من بخونم و اون تايپ كنه ولي من قبول نكردم و اونم اصرار ميكرد، وقتي ديد كه من قبول نميكنم دستشو آورد كه موسو بگيره ولي من نگذاشتم اونم دستشو گذاشت رو دسته منو خواست موسو بگيره ولي من با دست چپم دستشو گرفتم. دستاش خيلي نرم و ناز بود همونجوري كه دستشو گرفته بودم و اون اصرار ميكرد نگام به گردنه سفيدش افتاد، بلوزش يقش يه كم باز بود و سفيدي گردنش مشخص بود.نميدونستم چي كار كنم. ميترسيدم بغلش كنم و يهو جيغي بزنه و آبروريزي بشه، ولي موقعيت خوبي بود و كمتر پيش ميومد اين موقعيت. ديگه دلو زدم به دويا و موسو بهش دادم و اون شروع به تايپ كرد. دستمو گذاشتم روي لبه صندليش. فقط چند سانت تا بدنش فاصله داشتم. آروم دستمو بردم جلو و شونشو گرفتم، يه تكوني خورد و روشو كرد به طرف منو و گفت چي شده. گفتم هيچي، مگه اشكال داره آدم خواهر زنشو بگيره تو بغلش. سرخ شد و هيچي نگفت، منم از كنار همونجور كه شونشو گرفته بودم كشيدمش سمته خودم، خنده اي كرد و گفت : چرا اينجوري ميكني؟ من هيچي نگفتم فقط چسبوندمش به خودم. دست از كار كشيد. من دستمو از پشتش برداشتم و بردم طرف رونش و گذاشتم رو رونش، يه كم رونشو ماليدمو همونجوري بردم به طرف داخل رونش. كم كم حالش عوض شد ولي هم اون ميترسيد هم من، چونشو گرفتم آوردم بالا سرشو انداخت پايين سرمو بردم طرفش لبامو نزديك كردم به لباش، خواستم بذارم روي لباش كه سرشو چرخوند لبام روي گونش نشست. بلند شد گفت : بسه ديگه من ميرم بخوابم. و رفت توي اتاقش و درو بست. البته اين كار طبيعي بود و براي شروع خوب بود. منم بعده نيم ساعت خوابم رفت.


  نوشته: فرید

 • 7

 • 6
 • نظرات:
  •   mimikhanom
  • 6 سال
   • None

  • خاااااااااااااااااک بر سرت کنه


   گه
   گه
   گه
   گه
   گه
   گه


   بدم میاد ازت


  •   serano
  • 6 سال
   • None

  • از خیانت خوشم نمیاد.دستم درد میکنه زحمت فحش گردنه بچه ها


  •   meloodi
  • 6 سال
   • 1

  • داماد سر خونه کونی
   کیر خر داخل مخت
   بی شرف پست
   برو کون بده کس کش


  •   shahram.m2012
  • 6 سال
   • None

  • واقعا که حیوونی


  •   ramtinvahshi
  • 6 سال
   • None

  • کس ننت اینا رو گفتی که بیشتر به خودت ریدی کیرم تو پستون بند ننت


  •   kirtalae
  • 6 سال
   • None

  • کیرم تو این سایت پس شماها میاین تو سایت چه گوهی بخورین هر کی هر چی مینویسه یه عده علاف کس مغز کسمغز که اوج تجربه جنسیشون جلق با شرت مامان دوز صغری خانومه که باد انداخته تو حیاطشون کله خر تو کس ننه کسی که از این به بعد فحش نثار کسی کنه،یکق نیست بگه خوب آقایون جوات! شما هم از تجربه های بچه بازی!تون بنویسین و خجالت نکشین چون خارج بهشون میگن گی!با کلاسه نه؟


  •   کفتار پیر
  • 6 سال
   • None

  • کیر طلایی نوشته ی جنابعالی بود؟
   نوشته ی هرکی بود خیلی کسخل بود.
   حقیقتش خنده ام گرفت
   آخه نوسنده ی کس مشنگه کسخل عوضی نوشته بود وقتی چند باری ساق باهاشو دیده بودم به این نکته ی مهم رسیده بودم که بدن سفیدی داره :)
   آخه کس خل کس مشنگ
   یعنی تو انگشتا و مچ دستشو نمیدیدی؟
   نویسنده جان تا حالا فلامینگو دیدی؟؟
   همون توی کونت
   مرتیکه ی خوک صفت عوضی
   خط لوله ی گاز ایران تا روسیه تو کونت
   تورو باید تی ان تی توی کونت منفجر کرد تا دیگه از این کس شعرا پس ندی


  •   alereza9099
  • 6 سال
   • None

  • خیلی با حال بود من هم وقتی زنم رو می کنم به یاد خواهرش اون رو می کنم


  •   مارکی دو ساد
  • 6 سال
   • None

  • سلام برادر ؛،؛ همه ی اینارو نوشتی و همه ی این شرارتهارو بعقیده ی دوستان کردی که آخرشم خودتو کیر کنی، چرا کامنت گذاشتم

   واسه تو؟ ؛،؛،؛،؛،؛ X(


  •   مارکی دو ساد
  • 6 سال
   • None

  • سلام برادر ؛،؛ همه ی اینارو نوشتی و همه ی این شرارتهارو بعقیده ی دوستان کردی که آخرشم خودتو کیر کنی، چرا کامنت گذاشتم

   واسه تو؟ ؛،؛،؛،؛،؛ X(


  •   Dada saeed
  • 6 سال
   • None

  • همين،اين يعني داستان سكس بود اگه از فقط يه ذره ماليدن رون بگيم و اسمشو بذاريم داستان سكسي كه بايد در سايتو تخته كرد،ضمنا آهاي "كير طلايي" شما به كار خودت برس و به ديگران كاري نداشته باش اين يه هشدار دوستانه بود همين


  •   takavarjoon
  • 6 سال
   • None

  • خیانت بود دیگه ننویس . . . . . . . . . .
   کوس کش تو مگه مرض داشتی که رفتی زن گرفتی؟ بعدش رفتی سراغ خواهر زنت؟ یعنی برات مشکلی نیست که زنت هم هر شب زیر باجناق آینده ات بخوابه؟ کله کیری این مزخرفات چیه نوشتی؟ حالا مثلا خواهر زنتو بغل کردی و نشون دادی که حیوون هستی خیلی خوشحالی؟ ماوس کامپیوتر تو کونت دیگه ننویس. جلقو دیگه ننویس. پست فطرت بی ناموس دیگه ننویس. شاخ آفریقا تو کونت دیگه ننویس.


  •   ariah
  • 6 سال
   • None

  • خواهر زنت چرا تو اتاق خودش کار نمی کرد، با صدای فوتبال مگه میشه روی پایان نامه کار کرد؟ توصیفات ابتدایی و انتزاعی و تخیل عجیبی داشتی. خالی بندی بود، حداقل یه موضوع بهتر انتخاب می کردی


  •   Silver_fuck
  • 6 سال
   • None

  • کاملا معلوم بود که یه خاطره اتفاق افتاده رو بدون هیچ کم کاستی یا اضافه ای تعریف کرده. انگاری فقط میخواسته با نوشتن داستان انجام وظیفه کرده باشه. معلوم هم نبود این خونه اونا یا خواهرزنش خونه اینا چیکار میکرد واینکه دوماد سرخونه هست یا نه...
   به هرحال داستانش جا برای پردازش بیشتر داشت


  •   siakafar_1
  • 6 سال
   • None

  • من یه سوال داشتم که آیا با موس تایپ میکنن منکه نمیدونم فقط تنها چیزی که میدونم اینه که آدمهای کسکش خیانت میکنن


  •   siakafar_1
  • 6 سال
   • None

  • من یه سوال داشتم که آیا با موس تایپ میکنن منکه نمیدونم فقط تنها چیزی که میدونم اینه که آدمهای کسکش خیانت میکنن


  •   kirtalae
  • 6 سال
   • None

  • سلام "داداسعید"از اینکه هشدار دوستانه دادید ممنون! گویا شما به خودت گرفتی ؟من چیزی حدود 46هفته عضو شهوانی هستم ،یکی از جذابیتهای شهوانی داستانهای سکس شه ولی بی برو برگرد هر داستانی رو که خوندم زیرش یه عده فقط کس شعر و فحش نثار نویسنده میکنن ویا جوری از تخیلی بودن داستان انتقاد میکنن که انگار همه داستانهای دنیا سرگذشت واقعیه نویسنده هست.بنظر بنده و این چند گرم طلا!اظهار نظرهای احمقانه و غیر کارشناسانه فقط ضد حاله هم برای خواننده هم اون بدبختی که وقت گذاشته خاطره یا تخیلشو به اشتراک گذاشته.من اگه بدونم جنابعالی تو شهوانی دست اندرکار هستی عضویتم رو لغو میکنم چون نه تنها خودت به این مهم رسیدگی نکردی که تذکر بنده رو هم بد برداشتی.
   ضمنا دادا سعید قرار نیست همه مثل هم فکر کنن احترام به دیدگاههای جدید از لوازم تمدنه،


  •   MAP.67
  • 6 سال
   • None

  • ببین یعنی رررررررررییییییییییییددددییییییییییییییی .خوبه اون کونت نزاشته؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


  •   Derrick Mirza
  • 6 سال
   • None

  • سلام به kirtalae
   تو یکی از کامنتها نوشته بودی احترام به دیدگاه های جدید از لوازم تمدنه، منم قبول دارم . ولی این دلیل برای کردن خواهر زن کافی نیست خیلی هم چرت و پرته .
   از نظر جنابعالی احترام به دیدگاه جدید یعنی خواهر زن ، مادرزن ، خاله ، عمه ، خواهر ، مادر و........... توسط شخص به سیخ کشیده بشن و اسمشو بذاریم لوازم تمدن .
   لوازم تمدن دیدگاه درست میخواد .
   آیا حاضری با دختری ازدواج کنی که باکره نیست ؟
   آیا فهمیدن اینکه خواهر مجردت با کسی رابطه داره برات سخت و عذاب آوره ؟
   لطفا پاسخ بده.


  •   вєst-вøy
  • 6 سال
   • None

  • اخه فحشی مونده که نخورده باشی؟؟؟


  •   ►TERORIST◄
  • 6 سال
   • None

  • ...
   خوک، حیوونی که با تمام اعضای خانوادش جفت گیری میکنه، از گوه خودش تغذیه میکنه و خوکهای نر دیگه رو اجازه میده با خانوادش جفت گیری کنن...
   آدمایی مث نویسنده و سایر نویسنده هایی که سکس محارم مینویسن، از این خوک هم پست ترن... یه زندگی پر گوه ، فرزندایی گوه ، یه نسل گوه...
   مطمئن باشین اینجور آدما یا زنازاده ان، یا توو نسلشون حرومزاده داشتن...


  •   ►TERORIST◄
  • 6 سال
   • None

  • ...
   خوک، حیوونی که با تمام اعضای خانوادش جفت گیری میکنه، از گوه خودش تغذیه میکنه و خوکهای نر دیگه رو اجازه میده با خانوادش جفت گیری کنن...
   آدمایی مث نویسنده و سایر نویسنده هایی که سکس محارم مینویسن، از این خوک هم پست ترن... یه زندگی پر گوه ، فرزندایی گوه ، یه نسل گوه...
   مطمئن باشین اینجور آدما یا زنازاده ان، یا توو نسلشون حرومزاده داشتن...


  •   iiiiiiiiiiiashkaniiiiiiiiiii
  • 6 سال
   • None

  • kose nanat


  •   khalil_4653
  • 6 سال
   • None

  • اکه ازاین سایت برای جوکهای خارج ازمحدوده استفاده بشه بهتره تااینکه مثل این کاربردست هرچی نامرده ازپشت بسته من فکرکنم کافی یه بارهمسرش سربره سه انوقت خودش بایدبره ته صف اماکلا ماایرونیهاهرچه درسکس بیشترازکشورهای دیگه پرتلاش باشیم امادرنامردی وخیانت به ناموس تعصب شدیدی داریم که اصلاچنین مواردی توکتمون نمیره بهتره تابیشترازاین درجهان سکه پول سیاه نشدیم سایتومنحل اعلام کنیم14می2012=24/2/91


  •   Derrick Mirza
  • 6 سال
   • None

  • از این به بعد برای سکس با محارم فحش حروم نمیکنم .
   فقط مینویسم
   بد
   بد
   بد
   بد
   بد


  •   kir_koloft_hot
  • 6 سال
   • None

  • جدای از موضوع این داستان. خواهر زن یه چیز دیگه است


  •   atash2230
  • 6 سال
   • None

  • كيرخرررررررررررررررررررر با اي كاره بيشرفيت


  •   m_por
  • 6 سال
   • None

  • ریدی ریدی ریدی ریدی ریدی ریدی ریدی ریدی ریدی ریدی ریدی ریدی ریدی ریدی ریدی ریدی ریدی ریدی ریدی ریدی ریدی ریدی ریدی ریدی ریدی ریدی ریدی ریدی ریدی ریدی ریدی ریدی ریدی ریدی ریدی ریدی ریدی ریدی ریدی ریدی ریدی ریدی ریدی ریدی ریدی ریدی ریدی ریدی ریدی ریدی ریدی ریدی ریدی ریدی ریدی ریدی ریدی ریدی ریدی ریدی ریدی ریدی ریدی ریدی ریدی ریدی ریدی ریدی ریدی ریدی ریدی ریدی ریدی


  •   mamali888
  • 6 سال
   • None

  • نمیدونم بیشرفایی مثل این نویسنده که همش چششون دنبال کس و کون خواهر زنشونه چرا از اول نمیرن ابجی طرف رو بگیرن اینجوری که بهتره واسشون


  •   hot kiss2 kiss
  • 6 سال
   • None

  • کیر تو کونت که هرچی کیر بود خوردی،خوک کونی اگه کونت میخاره واسه فش شنیدن بیا هم کونتو بکنم هم در حینکردن بهت فش بدم عوضی پدر کونی،از هر شهر کیر 400 جوون توکون پدرت و خودت و زنت


  •   PERANC
  • 6 سال
   • None

  • بايدبگم براى خدمون متاسفم ،اول بايدبگم اينجاوبلاگه مكانى براى مبتدى تاحرفه اى باآزادى وباجنبه بودن براى موضوعى حتى ناخوشایند_دوم هركسى دوست ندارى نخونه -من بيشترخاطرات دنياى ثانال وفانتزى ها نظرمو جلب نميكنن وميرم سراغ تيتر بعدى قانون خوراك مطالعه ومطالعه گر همينه_امابعضى هانوعى تهاجم به تمامى مكانهاى ديگران عقده ها ومشكلاتى ريشه در بن خودوفرهنگشان دارندباضدن توذوق ديگران خودشان را آرام ميكننداگرهم كسى گفت چراميخارى بانمايش كامل اصالت خودش بفكرش جواب دندان شكن داده كه كبك نيز سره 1گرمى شو زيره برف ميكنه ولى خبرنداره اصل كارى بيرون توى پخش زنده روى آنتن هست.
   انعكاس بينقص از انواع ورژنهاى جمهور اسلامى ايران نيست


  •   PERANC
  • 6 سال
   • None

  • بايدبگم براى خدمون متاسفم ،اول بايدبگم اينجاوبلاگه مكانى براى مبتدى تاحرفه اى باآزادى وباجنبه بودن براى موضوعى حتى ناخوشایند_دوم هركسى دوست ندارى نخونه -من بيشترخاطرات دنياى ثانال وفانتزى ها نظرمو جلب نميكنن وميرم سراغ تيتر بعدى قانون خوراك مطالعه ومطالعه گر همينه_امابعضى هانوعى تهاجم به تمامى مكانهاى ديگران عقده ها ومشكلاتى ريشه در بن خودوفرهنگشان دارندباضدن توذوق ديگران خودشان را آرام ميكننداگرهم كسى گفت چراميخارى بانمايش كامل اصالت خودش بفكرش جواب دندان شكن داده كه كبك نيز سره 1گرمى شو زيره برف ميكنه ولى خبرنداره اصل كارى بيرون توى پخش زنده روى آنتن هست.
   انعكاس بينقص از انواع ورژنهاى جمهور اسلامى ايران نيست


  •   hoot man.nima
  • 6 سال
   • None

  • حیف فوش کیر تو نوشتنت


  •   moein_chetmaghz
  • 6 سال
   • None

  • كيـــــــــــــر عالم تو كس مامانت كه بجا اينكه بزاد ريدتت
   برينم به مغز پريودت ؛ كوني خان با اون نوشته ي تخمي تخيليت
   پدر زنت بايد بيدار ميشد همونجا مي كردت
   منم زنت رو مي گاييدم


  •   گنجینه
  • 6 سال
   • None

  • خواهر اون دختر رو باید گاید .
   امیدوارم فقط یه خواهر زن داشته باشی .
   متوجه منظورم که شدی .


  •   13245768
  • 6 سال
   • None

  • كسخل خر مگه اينجا اروپاست كه خواهر زنت شلوارك پوشيده !!!!!!!!!!!! خاك تو سرت با داستان نوشتنت.


  •   4Paye
  • 5 سال،12 ماه
   • None

  • Bi farhang khob bod khaharzanet ghahveit kard age bet pa midad dastane maskharato chap mikarD to meydone mahaletun va mistaD beine mardom pakhsh mikarD oghdei motevahem


  •   4Paye
  • 5 سال،12 ماه
   • None

  • Bi farhang khob bod khaharzanet ghahveit kard age bet pa midad dastane maskharato chap mikarD to meydone mahaletun va mistaD beine mardom pakhsh mikarD oghdei motevahem


  •   Ali Evil 300
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • این یه داستان سکسی نبود به این میگن یه گه شدن سکسی .
   یارو به اندازه یه بچه گربه هم تحویلت نگرفته .
   یکی بخر دو تا ببر مال جنسای غیر جانداره هرزه بی مخ .
   سر 4 سال از زنت سیر شدی همون اول هواستو جم میکری با کسی ازدواج کنی که ازش به این زودیا سیر نشی .
   تا زمانی که مجردی ... بودن با یه دختر میشه ارضاع یه نیاز مثله بقیه نیازا . این کار تو سکس ... عشق ... یا حشر و از این کس شعرا نبوده . کاری که تو کردی خیانته عوضی من حالم از خائنا بهم میخوره .
   یادت باشه در طول تاریخ از هیچ خائنی تجلیل نشده همیشه بهش نیاز بوده ولی به محض برطرف شدن کشتنش چون یه خائن از یه خوک هم کمتره ... اینو داشته باش من میرم استفراغ کنم حالم بهم خورد


  •   tonyy
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • درود
   پس از مطالعه داستان های این سایت و مطالعه نظرات باید این قضیه رو رعایت کنیم که:
   همونطور که از نام واژه داستان برمیاد دلیلی بر واقعی بودنش نیست و چه بسا داستان(داستان کوتاه) و رمانهایی در طول تاریخ نوشته شده اند که تخیلی بودند,اگر بخوایم به صرف واقعی بودنش نگاه کنیم کار بسیار ساده لوحانه ای انجام دادیم و این نشان میده مطالعاتمون در حوزه رمان بسیار ضعیفه,اما اکثر داستانهای نوشته شده در اینجا از لحاظ فنی بسیار سبک هستند چون هیچ یک از معیار های لازم رو ندارند و نظارتی هم روی این کار نیست چون داستان نویسی اینجا وجود نداره.
   مسئله ای دیگه در مورد سکس با محارم هستش کسانی که در این مورد اظهار نظر تند میکنند باید بگم طبق ادیان اسلام,یهودیت و مسیحیت در تمامی فرقه ها سکس گناه شمرده میشه پس نمیشه گفت سکس خوبه اما با محارم نه! از لحاظ دینی هردوش ممنوع شدن تا قبل از ازدواج و افرادی که خودشون سکس داشتند نباید چنین رفتاری داشته باشند اگر هم از منظری غیر دینی نگاه کنیم هردو هیچ اشکالی ندارد(نظر من در این مورد مخالفت با رفتارهای جنسی هستش یعنی سکس فقط با فردی که برای همسری انتخاب میکنم).
   بهتره اگر از داستانی لذت نبردیم حرفی نزنیم اینطوری ادب خودمان را رعایت می کنیم.
   مسئله ی دیگر که قابل ذکر هستش اینجا همونطور که از نامش پیداست جایی که
   شهوت حضور داره عقل حضور نداره پس لطفا کسانی که هر هفت ثانیه به شهوت فکر می کنند تز روشنفکری ندند.
   توهین به ادیان,توهین به همدیگر و ... در این سایت زیاد هستش و این طرز تفکر و درجه ی شخصیتی کاربران سایت رو نشون میده که جای بسی تامل داره.
   موفق باشید.
   ضمنا بنده درگیر تفکرات خشک مذهبی نیستم و مسلمان هم نیستم ولی برای خودم قوانینی دارم و شما هم همینطور.


  •   mirza bozorg khan
  • 2 سال،3 ماه
   • 0

  • کس کشی هم حدی داری که تو فراتر از حد خودت ظاهر شدی


  •   ninjayesyah
  • 1 سال،10 ماه
   • 0

  • بعد از سه ماه این اولین نظریه که میدم فقط میتونم بگم خاین کثیف گوه عوضی


  •   Mekabiz84
  • 1 سال،6 ماه
   • 0

  • سکوت می کنم!!!


  •   Mr.mehran.esf
  • 1 سال،6 ماه
   • 0

  • میل گاردان خاور...


  •   Eshgam28368
  • 1 سال،5 ماه
   • 0

  • فرید نظرات بچه ها جالب تر از داستانت بود همشون تو فحش دادن استادن آخه


  •   ogab1359
  • 1 سال
   • 0

  • نظر شما چیه؟منم عاشق خواهرزنم برم جلو یانه


  •   Amiraa19
  • 9 ماه،2 هفته
   • 0

  • کیر همه تو کونت.
   بعدشم من رویا شنیدم ولی زویا نه.


  •   afshin 21
  • 4 ماه،1 هفته
   • 0

  • خوب پس کیر خوردی و شق درد تا صبح خوابیدی


  •   rx25
  • 3 ماه
   • 0

  • بد بد بد. خیلی بد


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو