اتوبوس

  1389/4/10

  تو اتو بوس یه پیر مرد بهم می مالید
  راست کرده بودم
  داشت آبم می اومد
  منم کیرشو دستم گرفتم مالیدم
  هر قدر کیرشو می مالیدم
  آبش نمی اومد
  با تحکم بهم گفت پاشو این یکی بشینه
  مثل گوساله اطاعت کردم
  تا بلند شدم
  چسبوند به در کونم
  دستشو گذاشته بود رو شونم
  یه دست دیگه شم گذاشته بود پهلوی راستم
  هی با کیرش تقه میزد به در کونم
  همه نگاه می کردن
  ولی اون حالیش نبود
  مجبور شدم ایستگاه بعدی پیاده بشم
  اونم پیاده شد
  تو خیابون هی انگشت تو کونم می کرد
  سوار ماشینم کرد
  منو بد تو یه حموم حوالی خیابون انقلاب
  تو حموم هیشکی نبود
  رفتیم نمره
  شروع کرد به لخت شدن
  وقتی لخت شد
  لباشو آورد جلو لبامو میک زد
  دو تا تف گنده هم انداخت تو دهنمم
  کیرمو با دستش از روی شلوارم گرفت
  دست راستمو از طرف دیگه گذاشت رو کیرش
  یه دفعه موهای سرمو گرفت کشید پایین
  مثل شتر در مقابلش زانو زدم
  کیرشو تا ته کرد تو دهنم
  همونجوری که موهامو گرفته بود
  کیرشو محکم تا ته حلقم فرو كرد
  مزه شاشش اب منی و بوی پشماش داشت حالمو بهم میزد
  چند بار خواستم سرمو از دستش خلاص کنم نذاشت زورش به من می چربید
  وقتی حسابی دهنمو گایید
  بلندم کرد
  شلوارمو کشید پایین
  دوتا اخ تف کنده چسبوند در کونم
  بعد سر کیر گنده شو تو کونم احساس کردم
  همینکه سر کیرش رفت تو کونم
  بقیه شو با فشار داد تو


  سوزش شدیدی اطراف سوراخ کونم احساس کردم
  درد بود که میریخت تو جونم
  پاهام ضعف رفت
  همینکه دید دارم ناله میکنم
  موهامو کشید عقب
  پرتم کرد روی سکوی داخل حمام
  دروسطم بست
  اومد نشست روم
  موهامو گرفت دستش
  سرمو با فشار کوبوند به سنگ
  دست چپشو برد پایین کیرشو گرفت با فشار هل داد داخل کونم
  با هر بار فشار کیرش به داخل کونم
  با غیظ سرمو محکم می کوبوند به سنگ
  مثل اینکه داره با اسب یورتمه میره
  اونجا روی سنگ کثیف و سرد حمام نمره وسط شهر فهمیدم
  سکس اسب سواریه
  بسته به اینکه چه موقعیتی در سکس داشته باشی
  نقش اسب یا سوار را بر عهده خواهی داشت
  من در اون لحظات اسب بودم
  که سوارم به شدت هر چه تمامتر مرا میراند
  و عجیب اینکه از اینهمه وحشیگری لذت می بردم


  نوشته: منی نویس

 • 3

 • 0
  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  داستان های مشابه


  جستجو