شما اینجا هستید

افشای کس مالی های دیپلمات 50 ساله ی ایرانی در برزیل

8 posts / 0 new
آخرین پست
SHAAPOUR
عکس های SHAAPOUR
آف لاین
عضو از: 1389-09-07 03:18
پست ها: 4205

افشای کس مالی های دیپلمات 50 ساله ی ایرانی در برزیل

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺎﻫﺪﺍﻥ ﻋﯿﻨﯽ، حکمت الله ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ دیپلمات ایران در برزیل در یک استخر مختلط ﺑﺎ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﯼ ﺯﯾﺮ آبکی؛ کس و کونه ﭼﻬﺎﺭ ﺩﺧﺘﺮ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ ﻧﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺭﺍ به شدت انگولک ﮐﺮﺩ

‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_
رهبر ما آن دیپلمات پنجاه ساله ی کس دستیست که نفسش را در کونش حبس نمود و در زیره استخری کفرآمیز در برزیل؛ با هر پنج انگشتش مانع خروج گاز از مقعد؛ و باطل شدن وضوی چهار کودک و نوجوانه برزیلی شد Biggrin

‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏
رامین ﻣﻬﻤﺎن پرﺳﺖ؛ سخنگوی وزارت امور خارجه ی ایران ﺩﺭ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺑﻮﺩﻥ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻩ"ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺍﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﺳﻔﺎﺭﺕ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﺯﯾﻞ ﺍﺳﺖ

‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏
اثباتو حال کردین
مو لا کونش نمیره Biggrin

‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏
ﺳﻔﺎﺭﺕ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺭﻭﺯ ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ، ۳۱ ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ، ﺩﺭ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪﺍﯼ ﺩﺭ ﺭﺩ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺁﺯﺍﺭ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﺩﯾﭙﻠﻤﺎﺕ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎﯼ ﺑﺮﺯﯾﻞ ﺍﺯ ﻭﯼ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﺣﮑﻤﺖﺍﻟﻠﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﯾﺎﺩ ﺷﺪﻩ؛ ﺁﻭﺭﺩ: ﺍﺗﻬﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺩﯾﭙﻠﻤﺎﺕ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻩ، ﺳﻮﺀ ﺗﻔﺎﻫﻤﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏
حالا انگار توی ایران همه ی استخرا مختلطن و همه ی مردای 50 ساله در استخر مشغول کس مالیه دختران 9 تا 15 ساله هستن و کس مالیه نوجونا توی استخرای ایران از لحاظ فرهنگی خیلیم خوبه Biggrin

‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏
ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﺒﺮیه بریزل یکی ﺍﺯ ﺩﺧﺘﺮﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺪﻑ کس مالیه ی حکمت الله ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ، ﻣﺎﺟﺮﺍ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺍﺳﺘﺨﺮ ﺍﻃﻼﻉ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﺑﺮﻭﺯ ﺟﻨﺠﺎﻝ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ. ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩﯼ ﺍﺯ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻭ ﺣﺎﺿﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺿﺮﺏ ﻭ ﺷﺘﻢ ﺁﻗﺎﯼ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ، ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺍﻭ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻥ ﭘﻠﯿﺲ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ، ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺁﻧﺎﻥ ﺷﺪﻧﺪ

‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏
تصور کن؛ چند تا پدر و مادر و چند تا از اعضای باشگاهی که استخر در اون قرار داشته؛ هم زمان دارن یک مرد 50 ساله رو توی استخر به علت تجاوز جنسی به چند کودک و نوجوان کتک میزنن Biggrin

‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏
ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﮐﯿﻔﺮﯼ ﺑﺮﺯﯾﻞ، ﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺟﻨﺴﯽ ﺍﺯ ﻧﻮﺟﻮﻧﺎﻥ ﺯﯾﺮ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﺮﻡ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻫﺸﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ

‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏
البته اگه طرف دیپلمات نباشه وگرنه پس از انتقال به مرکز پلیس و صرف یک فنجان قهوه ی برزیلی همراه با شیر و شکر سریعا آزادش می کنند Biggrin

‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_‏‏_
همچنین مادر حکمت الله قربانی که در کهن سالی به سر می برد در دفاع از آقازاده اش افزود:
پسره من هیچ احتیاجی به کس و کونه گشاد؛ سیاه و بد بوی دختر بچگان برزیلی ندارد زیرا هر لحظه که اراده کند شمار زیادی از دختربچگان کس تنگ و آکبند ایرانی را در اختیار دارد؛ همچنین ما مفتخر به تولید داخلیه انبوهی در این زمینه هستیم لاکن استفاده از تولیدات خالص داخلی در قیاس با تولیدات ناخالص و پر دردسر خارجی برای پسرم در الویت است Biggrin

5
نمره شما: هیچ میانگین 5 (1 vote)

___________________________________________________
SHAAPOUR.jpg
همانا اسپنکِ دافيانِ شيطان نشانه ی شدت و شور شناور در شئونات شيخه نه نشانه ی خشونتِ شيخ Lol

sater
آف لاین
عضو از: 1390-10-18 00:55
پست ها: 227

يه فكري به حال اينخطاي اسپم سرور وسرعت پايين سايت كنيد.

شاهپور جان ترك عادت موجب مرض است.
اين مرتيكه پفيوز وطن فروش كارش اين بوده كه نتونسته
جلوي خودش رو در
استخر بگيره و آبروي
سياسي ايران رابرباد
دهد.
مطمئن باش اين كثافت در خفا كه چه
كثافتكاريها كه نميكنه
و اين بار دستش رو شد.

بالا
0 لایک
SHAAPOUR
عکس های SHAAPOUR
آف لاین
عضو از: 1389-09-07 03:18
پست ها: 4205

زدی به خال

sater نوشت:
ترك عادت موجب مرض است. اين مرتيكه كارش اين بوده كه نتونسته جلوي خودش رو در استخر بگيره

رفتن زیر آب نه از غرض است ترک عادت موجب مرض است :D
یادم رفت بگم که امتیاز نگارش فوق در اختیار شهوانی می باشد و هر گونه کپی برداری بدون ذکز نام شهوانی جرم محسوب می گردد Biggrin

___________________________________________________
SHAAPOUR.jpg
همانا اسپنکِ دافيانِ شيطان نشانه ی شدت و شور شناور در شئونات شيخه نه نشانه ی خشونتِ شيخ Lol

بالا
0 لایک
خاله میترا
عکس های خاله میترا
آف لاین
عضو از: 1390-05-22 03:36
پست ها: 8705

درود عزیز دل خاله شاپور مهربان

میبینم از غیبت کبری باز گشتی و فعالیت خدا پسندانتو شروع کردی توی سایت بودن باعث شادی و خده توی سایت است زنده باشی مطلبی گذاشتی هم عالی بود

بالا
0 لایک
خاله میترا
عکس های خاله میترا
آف لاین
عضو از: 1390-05-22 03:36
پست ها: 8705

....

10330248_1607555182802236_2068100104375766999_n.jpg

بالا
0 لایک
SHAAPOUR
عکس های SHAAPOUR
آف لاین
عضو از: 1389-09-07 03:18
پست ها: 4205

از دیشب تا حالا 22 عدد پست گذاشتی (کنتور میترا)

خاله میترا نوشت:
درود عزیز دل خاله شاپور مهربان

میترا من از کی مهربون شدم که خودم بی خبرم >:)

___________________________________________________
SHAAPOUR.jpg
همانا اسپنکِ دافيانِ شيطان نشانه ی شدت و شور شناور در شئونات شيخه نه نشانه ی خشونتِ شيخ Lol

بالا
0 لایک
خاله میترا
عکس های خاله میترا
آف لاین
عضو از: 1390-05-22 03:36
پست ها: 8705

ای بلا

اگه تو عکس پرو فایلت دندونای زشتت رو فاکتور بگیری چشا و دماغ مهربونی داری Biggrin

بالا
1 لایک
دنگ و فنگ
آف لاین
عضو از: 1392-12-24 03:37
پست ها: 47

اندر فوايد رشد کردن با مباني

اندر فوايد رشد کردن با مباني اسلامي!

بالا
1 لایک
برای ارسال دیدگاه وارد شوید یا ثبت نام کنید .