اولین سکسم که باعث بدبختیم شد

  سلام اسم من سجاد 28سامه داستان از اینجا شرو شد که من تازه سربازیم نموم شده بود یه جشن مختصری گرفتیمو تمام فامیلو دعوت کردیم بایکی از همسایه ها که قبل از سربازیم یه حرفایی واسه دخترش که اسمش درنا بود واسه من زده بودن خلاصه تو اون جشن من خیلی اونارو تحویل گرفتم آخه قرار بود آخر هفته بریم خواستگاری


  گذشتو آخر هفته با خانواده و داییم رفتیم خواستگاری ازاونجایی که حرفارو قبلا زده بودیم یه صیغه محرمیت به مدت 3 ماه واسمون خوندن تا یه کم بیشتر همو بشناسیم خلاصه بعد دوروز مامان درنا زنگ زد گفت که اقا سجاد واسه شام بیا خونه ما منم با کمی تشکر الکی که مزاحم نمیشیمو این حرفا قبول کردم شب که رفتم نشستم با درنا به حرف زدن که یه دختر از اطاق اومدو سلام کرد دستشو دراز کرد من با تعجب به درنا نگاه کردمو با اشاره درنا باهاش دست دادم واقعا خوشگلو خوش استیل بود درنا معرفی کرد که راحله دختر داییمه که روز خواستگاری مسافرت بودو میخواست تورو ببینه اون شب کلی خوش گذشت وچیزی که فکرمو مشغول میکرد نگاه های عجیب راحله به من بود داشتیم حکم بازی میکردیم که یه دفعه راحله گفت بچه ها گوشیمو ندیدید یه کم دنبالش گشتو گفت هرکی شارژ داره یه زنگ رو خطم بزنه من گوشیم کنارم بود درنا برداشتو بهش زنگ زد گوشیش تو جیبش زنگ خوردو گفت خاک تو سرم من گیجم من کمی شک کردمو خلاصه جون دیروقت بود بلند شدمو خدا حافظی کردم


  دو روز بعد گوشیم زنگ خورد برداشتم گفت سلام من راحله هستم بعد احوال پرسی گفت میتونم یه جایی ببینمتون گفتم بابت چی گفت میخوام در مورد درنا یه چیزی بهتون بگم چون کنجکاو شدم همون روز قرار گذاشتم ساعت 6به پیشنهاد خودش در خونشون وقتی رسیدم جلوی در منتظر بود رفتم جولو دوباره دستشو دراز کردو گفت سلام چه حرارتی داشت دستاش گفتم در خدمتم با خنده گفت ازون جایی که میدونستم خونه خالی گیرتون نمیاد درنارو اوردم اینجا میخواستم سوپرایزت کنم منم گفتم بابا دمت گرم گفتم پس درنا گفت داشتم آرایشش میکردم بفرما بالا رفتم تو در بست و گفت بشینید الان کار درنارو تموم میکنم میاد رفت تد اطاقو درو بست که یه دفعه درنا زنگ زدو گفت میخوام برم خرید میای دنبالم تازه فهمیدم جریان چیه با ت ت پ ت گفتم آره عزیزم الان راه می افتم بلند شدم که درو باز کنم ولی در قفل بود صدا زدم راحله دو ثانیه بعد در اطاق باز شدو واقعا یه رویل بود آرایش 20 بایه تاپو دامن کوتاه سفیدی تنش دیوانه کننده بود منکه خشکم زده بود اومد جلو بغلم کرد دیگه نفهمیدم چی شد لبمو گذاشتم رو لبشو شروع کردم به خوردن اونم با دستش کیرمو میمالیدو میگفت جوووون که این منو دیوانه تر میکرد آروم سوتینشو باز کردمو سینشو از زیر تامش اوردم بیرون سینش کوچیک بود ولی گردو سفید یه کم نوک سینشو خوردم انقد حشری شد که پاهاش شل شدو زانو زد منم از فرصت استفاده کردمو کیرمو در اوردم که بهم فرصت ندادو تا ته کرد تو دهنش وای که چه حسیو واسه اولین بار تجربه میکردم طوری زبونشو دور کیرم میچرخوند که صدای نالم در اومد.


  باز درنا زنگ زد انقد تو حس بودم که گوشیمو خاموش کردم راحلهرو بغل کردم نشوندمش رو مبل تمام لبسشو در اوردم همون چیزاییرو که تو فیلما دیده بودم عملی کردم ماشو باز کردمو کسشو زبون زدم جیق میکشید منم با زبون از سوراخ کونش تا لای کسشو لیس میزدم چند دقیقه گذشت داد بلندی زدو تنش سرد شد چشماش خمار یه کم از ابش اومد تو دهنم سریع بلندش کردم به پشت خوابوندمش زمین ابی که تو دهنم بو ریختم رو سوراخ کونش سر کیرمو گذاشتمو فشار دادم داد زد گفت اروم سجاد مل خودته یواش یواش فشار دادم وایییییی که چه تنگو داغ بود یه کم آروم تلنبه زدم با ناله بهم گفت دوست داری کسمو جر بدی منم که تا حلا کسو از نزدیک ندیده بودم برش گردوندنو کرمو گذاشتم رو سوراخ کسش بازم پیشدستی کرد کمرمو کشید سمت خودش کیرم رفت توشو شروع کردم به تلنبه زدن هردومون داد میزدیم یه دفعه حس کردم که ابم داره میاد کشیدم بیرون داد زد گفت بریز رو صورتم منم با فشار ریختم رو صورتش که یه دفعه یه چیزی محکم از پشت خورد تو سرم دیگه چیزی یادم نمیاد چشامو که باز کردم تو بیمارستان بودمو بابام بالا سرم بود که بهم گفت کاش میمردی تازه فهمیدم که بله ما انقد داد زدیم که همسایه ها که البته به گفته خود راحله به باباش زنگ زدنو اونم با کلید وارد خونه شده اونم زمانی که ما تو آسمونا بودیم خلاصه ما به زور قانون باهم ازدواج کردیمو اصلا به هم اعتماد نداریم. اگه خواستید فحش بدید فکر کنید اگه تو موقعیت من بودید چکار میکردید؟


  نوشته: سجاد

 • 5

 • 0
 • نظرات:
  •   Emperatoor111
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • Heyf.....


  •   Emperatoor111
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • Heyf.....


  •   _bokon_
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • یکم باورش کردم ولی دلیل نمیشه فحش نخوری..
   کونی


  •   یاورهمیشه مؤمن
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • بروباکسمغزخالی بند.
   راستی زن جندت مبارکت باشه.
   به پای هم کیرشید


  •   sara.bigass
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • هههه هوووو هاااا
   حالا اگه میگفتی تخیلیه از مردونگیت کم میشد؟


  •   pnewsday
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • گفتم راحله راحله تو رو خدا در باز کن...من میخوام برم.که به امر خدا در باز میشه و راحله به تو میرسه و پیراهنت پاره میکنه. در که باز میشه درنا پشت دره بوده و مییفهمه که تو کونی و دختر داییت جنده بود...ببین چقدر قشنگ برات تمومش کردم...کون قشنگ ننویس....مجلس خبرگان تو کونت...انتخابات سال دیگه تو کونت...ننویس..گلگسی تو کونت...ننویس...


  •   بسیجی مخلص
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • برادر من لطفا تخیلات مجلوقانتونو تو بخش فانتزی سکسی بیان نمایید


  •  
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • واقعا که فحش حقتس حقتس حقتس هییییییییییییمدال جهانی کسشعر رو میگیری وحتما یکصد سکه طلا بهت میدن یابووووف
   تو کودکستان هم نرفتی جوجه
   سربازی پیشکشت مرتیییییییکه شفته مغز پنیری


  •   محسن تنها
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • درنا نامزادت چیشد.کیر همه بچه های شهوانی تو کوسو کون راحله که تورو بیچاره کرد.دوست دارم بدونم نامزادت چیشد؟ وچی گفت.؟


  •   haji-farhad
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • به راست و دروغش کار ندارم نگارشت جالب نبود همه چیز هول هولی بود.


  •   wolfling
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • هر جورى اىنجا بنوىسى فحش مىخورى داداش.

   ولى در کل هر کس دىگه اى جاى تو بود شاىد همچىن داستانى واسش پىش مىومد. ىه رفىق دارم که ازدواجش همىنجورى بود و با زنش گرفتنشون. الان چند ساله مىگذره ولى هردوشون آدم شدن. شانسه دىگه ؛)


  •   eli nazz
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • دوستان چرا فش میدی باور کنید از همه داستانایی که خوندم واقعی تر به نظر می رسید
   ولی من به راحله کونی کس مغز فش میدم


  •   eli nazz
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • دوستان چرا فش میدید باور کنید از همه داستانایی که خوندم واقعی تر به نظر می رسید
   من به راحله کونی کس مغز فش میدم


  •  
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • الی ناز
   بنظر شما حقش نیست فحش بخوره این مجسمه خیانت.
   تا یه نفر دیگه زنگ زد خیانت به نامزدش رو شروع کرد
   هنوز عقد نکرده مرتیکه خیانت میکنه
   بنظر من همچین آدمی رو باید از کون دار زد


  •   jamal9
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • اه اه اه حالم بهم خورد كسكش عوضي
   اگه واقعا عاشق نامزدت بودي هيچوقت بهش خيانت نميكردي ميتونستي وقتي زنگ زد جريانو بهش بگي كونده كسكش اومدي اينجا چرت و پرتي كه چندماهه تو ذهنته كه چجوري يه داستاني بسازم كه واقعي بنظر بيادو واسمون نوشتي اونوقت ميگي واقعيه؟
   من نميدونم بعضيا چرا اصرار دارن بگن كه داستانشون واقعيه؟
   حداقل داستاني بنويس كه واقعي نباشه ولي خوب باشه كه از عهده ي اون مغز جلقيت برنمياد
   ودر آخرم برو كونتو انگشت كنو جلقتو بزن كوني ابنه اي


  •   bos.
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • کیرم تو وجودت با داستان تخمی و تخیلی مگه با افکارت سکس کنی وگرنه تو عمرت سکس نکردی تو اسمونها بودیم


  •   آريزونا
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • امروز زدم تو كار شعر البته كسشعر:


   يك سرباز نگون بخت جقى
   در زمان آشخورى هم جق زنى
   در نهان و در خفا هر دم زنى
   ره فغان و در جفا ،آن دم كه در بستر زنى
   رهسپارو زود انزال در پس هم ،از بس زنى
   پس چگونه تا به كى با ياد اين و آن زنى
   چه بسا بسيار با ياد درنا با دول برنا جق زدى
   جهل در تو باورش آسان تر است
   آسان و دشوار ميزنى
   من فقط در عجبم ،تو چگونه در حكم سور ميزنى!!


  •  
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • اگرجاي توبودم مادر همسايه آدم فروش مورد لطف قرارميدادم. امافكرنميكنم هيچ پدري اينقدر احمق باشه كه دخترش با اين آبروريزي عقدكنه اگرداستان راست باشه واجبترين كار رابطه مقعدي با خواهرمادر همسايه فضول آدم فروش تادلت خنك شه.


  •   taymer
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • بدشانسی به این میگن دیگه به نظرمن اگه واقعی نبود یه جوری نوشتی که خیلی شبیه واقعی باشه دمت گرم ولی بازم باید فحش بخوری چون به زنت خیانت کردی میتونستی به زنت زنگ بزنی و همه چیز رو بهش بگی یا راحله رو کتک بزنی و به زور ازش کلید رو بگیر پس باید فحش بخوری هرچی تخم تو زندگیت بوده تو کونت


  •   bull
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • اگه واقعا دختر همسایتون رو میخاستی ک بهش خیانت نمیکردی،هرچند بنظرم تقصیر خودش بود چون وقتی اجازه داد باهاش یالا بدی دیگه فکر اینجا هارو هم باید میکرد.راستی میشه راهنمایی کنی کجای قانون نوشته حکم زنا،ازدواج طرفین با همه؟


  •   porooo
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • اگه داستانت واقعی بود که باید بگم کیرم تو گوش راستت بد بخت کس ندیده.اگرم که واقعی نبود باید بگم کیرم تو مغزت با این تخیلاتت


  •   مازیار خان
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • داستان تو این مدل زیاد شنیدم.
   خوب کرم از خودت بود دیگه!
   هزار تا راه داشتی (نمونش تو نظرات بالایی) که از زیرش در بری ولی نرفتی. نشون میده که جنابعالی کونت میخاریده.
   در ضمن با نظر شیرجوان موافقم و حق نویسنده فحشه. امکان نداره دو نفر که اینجوری زندگیشون شروع شده باشه در آینده وضع بهتری پیدا کنن چون همیشه انگشت نما هستن.
   در جواب bull هم باید بگم که حکم زنا ازدواج طرفین نیست ولی اگه دو طرف با هم ازدواج کنند میتونن از زیر مجازات سنگین این کار دربرن. البته میگن اینکار برای حفظ آبروی دختر و پسر زناکاره ولی به نظر من تاثیری نداره، تا آخر عمر انگشت نما هستن.


  •   فیونا
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • این همه مدل گوشی چراگلکسیییییییی؟؟؟؟؟! حیف مدل گوشیم که انی بشه :-D
   دیگه نگیااااااااااا


  •   233
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • بد نبود


  •   233
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • بد نبود


  •   cooskesh
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • اخه کس کَش ، کیر ننم توکس بابات!!!
   تو عقل نداری، یعنی احتمال 1 درصد که این اتفاق بیفته رو هم نمیدادی خاک بر سر؟ کس کَش لا اقل تو کسش نمی کردی نتونستی جلوی اون کیر صاحب مردتو بگیری؟
   ولی به نظر من از پیش طراحی شده بوده.
   تو که دیدی اون در رو قفل کرده ، تویم یه چیزی میذاشتی پشت اون در لا مصّب، اون کله ی کیریت رو به کار می نداختی.
   ولی خدایش خیلی دلم برات سوخت!!
   کاری بر میاد ازم بگو


   قربانت (کس کش)


  •   cooskesh
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • تازه مگه نمیگی خوشگل بود؟؟/
   خوب چی بهتر از این؟؟ حالا هرجوری که دوست داری بکنش دیگه!!!!


  •   مهندس کس
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • یک مدال کس شعر گویی دریافت میکنی


  •   مهندس کس
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • مدال کس شعر گویی میگیری


  •   نقوی
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • واقعا واسه شمایی که به عشقتون خیانت میکنید متاسفم عاشق نیستین هوس بازین


  •   korosh11
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • این همون کونی است که سکس مادر و پسر همسایه تخیلجقیانه رو نوشته .
   "سلام اسم من سجاد 28سامه داستان از اینجا شرو شد"
   همون اول دو تا حرف لام و عین جا افتاده تو کونت نتونستی درش بیاری.!

   کمتر دروغ بگو


  •   saghar.24
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • به قول تکاور
   توهمی بود دیگه ننویس.......
   دوستان جای تکاور خیلی خالیه
   داستانت توهم بود. به نظر من حتی اگه واقعی باشه لیاقتت همون راحله بوده
   کسی که دهنش بازه واسه آش نذری از این بدتر حقشه


  •   kos bache
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • سلام به دوستان شهوانی من تازه اومدم نظرم......
   اخه کس کشه کس ندیده نمیگی من دارم ازدواج میکنم بعد میرم یه جنده دیگه رو میکنم
   ازبس جلق زده بودی تو سربازی کونت گذاشته بودن مغزت پوچ شده بود
   کیرم تو کون راحله،تو،درنا


  •   dashreza_1001
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • vojdanan dastanaro baz mikonam ke nazar haa ro bekhoonam


   bande khoda haa koli khahesh mikonan ke fohsheshoon nadid ama ...


   :))


   ye nafar ke gofte ye kam bavar kardam ama in dalil nemishe fohsh nakhori , kooni


   ((:


  •   dashreza_1001
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • vojdanan dastanaro baz mikonam ke nazar haa ro bekhoonam


   bande khoda haa koli khahesh mikonan ke fohsheshoon nadid ama ...


   :))


   ye nafar ke gofte ye kam bavar kardam ama in dalil nemishe fohsh nakhori , kooni


   ((:


  •   pishi malouse
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • چرا این دوست عریزمون برای توکون کردن مردم همش ازخانواده های گلکسی استفاده میکنه
   مگه تیره برق چشه؟
   تیربرق توکونت با این داستانت؛کیرخرم تودهنت


  •   jiji200
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • مرده شور هر چی پسرو مرده ببرن


  •   حاجی مشغول
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • ب کیر عظمی دادت بدبخت
   زندگیتو تا دسته گایید
   خیانت خوب نیس


  •   mehdi-karaj
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • با اجازه اساتید


   ==========
   و اما میرسیم به این نویسنده عزیز !
   "یه دفعه راحله گفت بچه ها گوشیمو ندیدید یه کم دنبالش گشتو گفت هرکی شا ر ژ داره یه زنگ رو خطم بزنه من گوشیم کنارم بود درنا برداشتو بهش زنگ زد"
   درنا خودش گوشی نداشت ؟! خودش نفهمیده که دخترداییش خارش داره ؟! دخترها سریع این چیزها رو متوجه میشن !
   "چون کنجکاو شدم همون روز قرار گذاشتم ساعت 6به پیشنهاد خودش در خونشون"
   کنجکاو شدی یا گفتی یه ناخنکی هم به این بزنم ؟! بعد نفهمیدی واسه چی دم در خونه قرار گذاشته ؟! :)
   "گفت بشینید الان کار درنارو تموم میکنم میاد رفت تد اطاقو درو بست که یه دفعه درنا زنگ زد"
   این تد اتاق دقیقا کجای اتاق میشه ؟ :) درنا چه به موقع زنگ زده !
   "بلند شدم که درو باز کنم ولی در قفل بود"
   بعد موقع اومدن تو نفهمیدی در رو قفل کرده ؟! هیچ اعتراضی هم نکردی ؟!
   "ابی که تو دهنم بو ریختم رو سوراخ کونش"
   مگه آبشار نیاگارا رو لیس زده بودی ؟ :)
   "با ناله بهم گفت دوست داری کسمو جر بدی منم که تا حلا کسو از نزدیک ندیده بودم برش گردوندنو کرمو گذاشتم رو سوراخ کسش بازم پیشدستی کرد کمرمو کشید سمت خودش کیرم رفت توشو شروع کردم به تلنبه زدن"
   اگه بکارت داشت چطور اینطوری راحت رفت ؟!نه دردی نه خون ریزی نه فشاری :) اگه نداشت چرا از اول جلوش نذاشتی ؟!
   "منم با فشار ریختم رو صورتش که یه دفعه یه چیزی محکم از پشت خورد تو سرم"
   چه جالب ! طرف صبر کرده ارضا بشی بعد زده :) خدا خیرش بده
   دوست عزیز به نظر من این داستان رو با کمی تغییر از فیلمهای پورنو نوشتی ! نگارش بسیار ضعیف ، عجله در داستان ، نداشتن درک واقعی از اتفاقات و ... باعث شد که داستانت خوب از آب در نیاد !
   ضمن اینکه شما هم مثل خیلی ها "خیانت" رو توصیف کردید که اصلا زیبا نبود !


  •   ابنبات
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • خوب كاري كردي كه كرديش هر كسي كه بخاره بايد بخارونيش من اينكارو بد نميدونم كس راحله رو جر دادي حقش بود دفه بعد يه كم هم جاي من بكنش. محل اين كس مشنك ها كه فحش ميدن نذار اينا حسوديشون ميشه


  •   ابنبات
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • خوب كاري كردي كه كرديش هر كسي كه بخاره بايد بخارونيش من اينكارو بد نميدونم كس راحله رو جر دادي حقش بود دفه بعد يه كم هم جاي من بكنش. محل اين كس مشنك ها كه فحش ميدن نذار اينا حسوديشون ميشه


  •   wwwwowwww
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • توی موقیت تو بودیم همون موقع دهنشو سرویس می کردیم و کسی که نامزد داره نمیره بهش خیانت کنه کس ننه


  •   ayatolah
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • آمار نشون میده فقط 1 % کسایی که اینجا داستان مینویسن فحش نمیخورن
   متاسفانه توی حرومزاده هم جزو همون 99% ایی جاکشه جلغی


  •   Lazy Mortal
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • هنوز مهندسمون نیومد که داستانتو کارشناسی کُنه ولی خب دو تا مورد بیشتر نیست
   یا حقیقت که در این صورت واقعا خیانت کار و پَست و نامردی و صد البته فوق العاده احمق !
   یا اینکه افکار مُجتَلِق گونتو اینجا بُلغور که در این صورتم تمامِ موارد بالا رو شامل میشی و این مورد فوق برنامه که خیلی خیلی کُس کِشی !!
   در این حالت :
   کیر مارمولک نَرِ سُخن گوی سرخابی رنگِ اقیانوس آرام
   تخم دایناسورای دوران داستایوفسکی
   تخم رستم بعد از کردن تهمینه ! (کیان جان اینجا یکمی از اسم و رسمت کمک گرفتم)
   تخم آسکاریس
   تخم ساب ووفر
   تخم بابای راحله وقتی زد تو سرت
   تخم آیفون فور اس
   و.... تخمای کتاب مهندس که در راهنو باید نوش جونت کُنی که دیگه نیای کُش شعر بنویسی !!


   گوارای وجود


  •   alfrred
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • خدایش اگه کسی داستان جالب هم بنویسه همه فحشش میدن نمیدونم چرا؟! البته داستان توی دیوث یه کوس و شعر بیش نبود.جلقی بد بخت


  •   jujetighi
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • چی رو در آوردی؟ لبسشو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ منظورت لباس بود دیگه. اگه یکی بود می کردت دیگه این جوری عقده ای و جلقی نمی شدی بدبخت


  •   gog2000
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • خداییش یاد سایت اویزون بخیر
   اونجا هم ادم داستان سکسی می خوند کیرش شلوارو جر میداد
   اینجا ادم حالش بهم می خوره اخه این چه موهو ماتیه بهم می بندید ناسلامتی اسمش داستان سکسیه ولی شده کس شعر نامه
   بعضی از داستانها ارزش فحش دادنم ندارن


   داستان بلد نیستین به درک برین از جاهای دیگه لااقل کپی کنین خیلی وقته تو کف یک داستان سکسی با حال موندم


  •   gog2000
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • و بدبخت تر وقتی شدی که اومدی داستانتو توی سایت تعریف کردی و هر چی فحش و ناسزا بود نثار خودت کردی


  •   tizbortake
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • برخلاف تمام نظراتیکه تا حالا در مورد مثلا داستانها دادم و همشم فحش بوده، اینبارنمیخام فحش بدم.
   چون ده درصد احتمال میدم که داستانت سی درصدش واقعی باشه. چراکه متاسفانه بواسطه ظهور یک مشت ولدحروم مثل همون کسانیکه تاحالا توی نظرهام بهشون فحش دادم، فحشا، فساد و خیانت داره رواج پیدا میکنه.
   پس یجورایی میتونه سی درصد داستانت واقعی باشه. ولی اون هفتاد درصد باقیش اینکه واقعیت اتفاقی که افتاده رو نگفتی.
   یعنی واقعیت این نیست که دختر دایی نامزدت بعد از ی یک هفته که از نامزدیت گذشته اومده و کرم ریخته بعدش تورو کشیده توی خونشونو کشیده روی خودش و توهم بچه ی چشم و گوش بسته گول خوردی ... الی آخر؟!!!!!.
   واقعیت اینکه؛ تو خودت کرم داشتی و به دختر دایی اون دختر بیچاره که نامزدش کرده بودی (که در واقع دختر داییش یکی از نوامیست محسوب میشده) چشم ناپاک داشتی وزیر پای دختر داییش که الان زنت شده نشستی و به چند حریم خیانت و نامردی کردی.
   حالا هم داری تاوانشو پس میدی، نوش جونت.
   تا اینجا فزض بر این بودکه ده درصد احتمال دادم داستانت واقعی ولی تحریف شده باشه.
   ولی اگه اون نود درصد باقی مونده درست باشه یعنی داستانت دروغ باشه و تو هم از همون گروهی باشی که قصدشون ترویج فساد و خیانت هستش علارقم اینکه گفتم فحش نمیدم، مجبور میشم دهن به حفش باز کنم و بگم؛
   ننه جنده کور خوندی [مرد و زن نجیب و با اصالت، دقت کن(بااصالت) ایرانی بااین کسوشعرها منحرف نمیشه] پس ریدم کف دست ننت تاحنای روز قیامتش باشه.


  •   m-m35
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • کونده کونده کونده دیگه داری رگ فحشمو در میاری کونده کسکش


  •   Delll
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • کیر همه بچه های اینجا تو کس نامزدت که از همون اول شل گرفت!دخترا باید همو خوب بشناسن اون چطور راحله رو نشناخت؟خاک تو سرش.بمیرین هر 3تاتون


  •   Delll
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • کیر همه بچه های اینجا تو کس نامزدت که از همون اول شل گرفت!دخترا باید همو خوب بشناسن اون چطور راحله رو نشناخت؟خاک تو سرش.بمیرین هر 3تاتون


  •   arsalan132
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • والا چی بگم کیرمنم تو کس هرچی دختر کس نازه اولشم بره تو راحله دوس دارم بزنمش وه سیخ موردم کیرم ترکس روله


  •   shayan659
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • باحال بود


  •   shayan659
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • باحال بود


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو