شما اینجا هستید

اولین سکس من و نامزدم

سلام
من اسمم عسل هست و 17 سالمه
اگر بخوام از خودم بگم قدم 160 و وزنم 54
سفيدم و موهام بوره چشمام سبز و خلاصه همه بهم ميگن كه خيلى دافم
اين ماجرا ماله يك ماهه پيشه
من الان تقريبا ۴ ماه هست كه با حميد نامزدم
نامزدم توى يك شهر ديگه زندگى ميكنه و اومده بود تا منو ببينه
من مدرسه بودم
زنگ خورد واى خدا چى ميديدم؟
شوهرم اونم دم مدرسه
انگار دنيا تو دستام بود
سريع رفتم و سوار ماشين شدم بعد رفتيم سمت خونه توى راه تو دهن شوهرم غذا ميزاشتم
رسيديم نزديك خونه چون هنوز عقد نيستيم نميتونيم تو خونه راحت باشيم
نزديك خونه يكى از كوچه هاى كم تردد رو انتخاب كرديم و شوهرم ماشين و زد كنار شيشه ها دودين واسه همين توى ماشين ديد نداره
اول همو بغل كرديم و كلى قربون صدقه ى هم رفتيم و از دلتنگى هامون حرف زديم و بعد اروم اروم لب گرفتيم
لب گرفتنمون عميق و عميقتر ميشد
شوهرم دستش از روى گردنم رسيد روى سينه هام
قبلا قرار بود وقتى كه حميد مياد باهم سكس داشته باشيم چون حشر هردومون بالا زده بود من خجالت ميكشيدم كه بدنم و لخت ببينه
ولى حميد دكمه هاى مانتومو باز كرد و بلوزم و زد بالا اول همين بود لب ميگرفتيم و حميد سينه هاى منو ميمالوند ولى بعد سوتينم و زد بالا و شروع كرد به مكيدن نوك سينه هام
اول نميدونستم چيكار كنم ولى بعد دستم و بردم سمت موهاش و نوازشش كردم يه نگاه پراز عشق بهم كرد و اومد تا لب بگيره توهمون موقع سينه هامو هم ميمالوند باز رفت تا سينه هامو بخوره ولى بوسه هاش رفت پايين تا دمه كمره شلوارم دكمه و زيپ شوارم و باز كرد بعد اوطد و لبم و بوسيد و صندلى رو خوابوند بعد بهم گفت كه باسنت و يكم بلند كن
تا بلند كردم شورت و شلوارم و كشيد پايين واى داشتم از خجالت ميمردم
شروع كرد به خوردن كسم بعد بهم گفت عسل دارم يه جورى ميشم گفتم ميخواى واست ساك بزنم؟با اشاره بهم نشون داد كه خودت شلوارمو دربيار كمربندشو باز كردم و شورتشو دادم كنار
واى كير شوهرم خيس بود يه مايع لزج بدون رنگ بود نزاشتم تميزش كنه بعد از بوسيدن لبش خم شدم و شروع كردم به خوردن كير شوهرم
واى با تمام وجودش كس و كون منو چنگ ميزد منم حشرم بيشتر ميشد و قويتر ساك ميزدم باره اولم بود ولى انقدر حرفه اى واسش ساك زدم كه يكبارم دندونام به كيرش نخورد
صدام زد عسل ابم داره مياد من تكون نخوردم و به كارم ادامه دادم ابش با فشار خالى شد تو دهنم همشو خوردم
بعد حسابى لب داديم
حميد اومد روم جامون خيلى تنگ بود
نميتونست درست حركت كنه اول چند تا دستمال كاغذى ورداشت و گذاشت زير كس من ‏
بعد سر كيرشو گذاشت كم كسم من ميترسيدم اخه شنيده بودم وقتى پرده پاره ميشه خيلى درد داره
حميد گفت خانمم ميخواى بيخيال بشم؟ولى گفتم نه ادامه بده يه ذره فشار داد هنوز نرفته بود تو كه من جيغ كشيدم يذره خون اومد حميد گفت اروم باش عشقم زودى تموم ميشه و بعد لذت ميبرى منم منتظر بودم حميد كيرشو فشار داد خيلى درد داشت جيغ نزدم فقط تمام بدت حميد و با چنگ زخم كردم و اشك ميريختم حميد گفت تموم شد عشقم بعد بغلم كرد و حسابى منو بوسيد گفت هميشه منتظر بودم تا برهنگى بدنم از برهنگى بدنت حرارت بگيره بعد شروع كرد با ملايمت تلمبه زدن منم كم كم صداى اه و نالم بلند شد حميد با هر اهى كه ميكشيدم منو ميبوسيد و قربون صدقم ميرفت
خيلى طول نكشيد كه من حميد ابش داشت ميومد و من گفتم درش نيار بريز تو حميدم ميدونست چرا اينو ميگم و ابش و ريخت تو كسم(من پريودم نامنظمه و واسه تنظيمش دكتر بهم قرص ضدحاملگى داده و الان حدود 5 ماهه كه قرص ميخورم)بعد يكم لب داديم و من شلوارمو كشيدم بالا و لباسم و درست كردم حميدم شلوارشو بست و رفتيم سمت خونه به خونه كه رسيديم بابام دم در بود رفتيم بالا من و حميد منتظر بوديم كه شب هم باز سكس كنيم ولى نتونستيم تو به اتاق بخوابيم و حصرت به دل مونديم
خوب اين داستان اولين سكس من و نامزدم بود‎ ‎

نوشته:‌ عسل

داستان سکسی:

2.416665
نمره شما: هیچ میانگین 2.4 (12 votes)

نظرات

Fool خیلی بد نوشته بودی مگه دنبالت کردن؟
راستی تو ماشین پردتو زد؟
خیلی دور از واقعیت بود صحنه سازی نداشت
حوصله ندارم ایراداشو بگم دوستان زحمت میکشن
شما هم دیگه ننویس برو درستو بخون.........

بالا
0 لایک

هی روزگار...
ما کلا اوسکول شدیم به مولا...
خانوم عزیز داستانت مال یه ماه پیشه
میشه بپرسم شیشه ی دودیتون چند درصد بوده؟
آخه برادران نیروی انتظامی اگه دودی جوری باشه که توی ماشین دیده نشه عین این وحشیا میزنن پاره پوره اش میکنن
بعدشم شیشه ی جلوی ماشین دودی بود دیگه؟
ما که باور نکردیم ولی ایشالا بچه ها باور کنن.
رفت پایین تا دمه کمره شلوارم یعنی چی؟
بعدشم این آقاتون کیرش به خوابیدن آلرژی داره؟
یهو شق شد دیگه...
انگار که نه انگار دو ثانیه پیش آبش اومده بود.
پرده برداری تو ماشین هم عالمی داره.
خواستی متفاوت باشه که بود اما جالب نبود.
غلط های املاییت هم زیاده...
خود دانی و بچه ها
یا علی گفتیم و چیز آغاز شد Wink

بالا
0 لایک

مومن مسجد ندیده!منم
کس کن،کس ندیده هم تو
آخه،هرچی ماشین شیشه دودی و هرچی عینک دودی و هرچی کیر وولک اوبودآنه تو کون آدم دروغگو،
اول یکم میپرسیدی راجب کس و پرده،بعد میومدی میگفتی تادسته منوکرده
پرده که بگابره،اولش یه نم خون میادوتموم؟نه جانم،عین دوم ماهانت تموم شورتو شلوارو میکنه خون،آهسته ولی مداوم،حداقل 1بسته دستمال کاغذی میخواستی،تازه دستمالوگذاشته به زیرکسوکونتان؟پاکشم نکرد؟

بالا
0 لایک

یعنی واااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااای
عجب کسشعری گفتی Biggrin

بالا
0 لایک

از شوهر گفتنات معلومه ترشیدی ورو دست خانوادت موندی. حالا از اینا بگذریم .تو خیلی خجالتی بودی چه جوری یهو بهش گفتی میخوای واست ساک بزنم؟ وچه جور بار اولت بود ولی مثل حرفه ای ها ساک میزدی؟و شوهر جونت هم یه جمله ادبی بسیار زیبا و ماندگاری رو گفته قدرشو بدون)همیشه منتظر بودم تا برهنگى بدنم از برهنگى بدنت حرارت بگیره(

بالا
0 لایک

خب دیگه چ خبر؟
احتمالا وقتی نتونستین پیشه هم بخوابین رفتین دم پنجره اونجا هم کسی ندید شوهرت حاملتم کرد؟
اخ حواسم نبود قرص میخوری
ننویس بابا مگه زورت کردن اینجور بنویسیی؟
موضوع ب این خوبی..اولین سکس!نگارش ب این بدی
راستی حسرت نه حصصصصصصصرت Smile

بالا
0 لایک

***سكسكي-خيالكي***
چقد شوهر شوهر كردي!
ترشيدي؟
17 سالته؟خو كير يابو رو خوردي كه اومدي اينجا
ولي يه كون درد نكنه رو بايد بهت گفت چون حسابي ريدي به اين سايت
اين شوهرت عجب ماشين جاداري داره
اين شوهرت احيانا راننده اتوبوس نيست؟
اين شوهرت تموم شيشه هاي اتوبوسشو دودي كرده؟
اين شوهرت كيره رستم داشته؟
اين شوهرت...
اي بابا اينقد شوهر شوهر كردي منم گوه گيجه گرفتم:-)
كيره پلانگتون دريايي تو كون خودتو شوهرت
اي ادمين از دست تو...

بالا
0 لایک

باباکم شعربگوجان مادرت.
شیشهءماشینم40درصددودی بوداونم تواهوازبی صاحاب که آفتابش کون آدم روپاره میکنه.
بیشرفای زحمت کش ومادرجندهءنیروی انتظامی چنان بلایی سرم آوردن که نزدیک بودبیخیال ماشین بشم.بهترین جاش اینجابودکه3روزتوپاسگاه خوابید.بقیش بماند.
داغ دلموتازه کردی

بالا
0 لایک

نکنه تو تانک بودین کسی نمیدیدتون؟ ملت یه لب نمیتونن بگیرن شما نشستین پرده زنی و آب کیر خوری و .. همه کارایی که در شرایط عادی هم "حالت خاص" حساب میشن انجام دادین؟
شوهرت بوده اینقدر هول بوده؟ نکنه دوست پسرت بوده تقتو زده با تانکش جیم زده که اینقد تو کفشی "شوهری" ، "شوهری" میکنی؟؟
خدا چند تاشو بهت بده ایشالاااا

بالا
0 لایک

تخمی تخیلی بود دیگه ننویس. . . . . . . . . . .
به نظر من که پسر هستی. کیر رضا زاده تو کونت. دیگه ننویس جلقوی چلغوز. داستانت تخمی بود دیگه ننویس. ارزش فحش دادن هم نداری دیگه ننویس. من که تو سکس فکر میکنم اصلا خجالتی نیستم ولی تو رو دست من بلند شدی ولی باز هم میگی خجالتی هستی؟ اگه نبودی حتما به تمام محله کون میدادی. دیگه ننویس آشغال کله.

بالا
0 لایک

این طرز نگارش و این رویاهای کودکانه مال بچه های 15 سالست .....
فکر کنم یه ماه پیش خواب دیدی که نامزد کردی و از اونجا که کونت تو خواب شروع به خاریدن کرده تو همون ماشین ترتیبتو داده......
کــــــــوتـــــــــاه بیـــــــــــا.......

بالا
0 لایک

چقدر دور از واقعیت بود صرفنظر از قضیه شیشه دودی ماشین و شجاعت شما در انجام این عمل در روز روشن و در ماشین هیچ دختری حاظر نیست سکس اولش با نامزدش ومخصوصا سکس باز توی همچین شرایطی باشه میخواستی یه داستان متفاوت داشته باشی که متاسفانه به هدفت نرسیدی

بالا
0 لایک

کیرحاج زنبور عسل توی کونت جنده خانم پتیاره. خواستم در مورد درصد شیشه دودی ماشینت بگم، دیدم بچه ها همشون یه پا ماشین بازن و رو هوا این سوژه ها رو شکار میکنن. از نشونی هایی هم که درمورد خودت دادی یه چیزی تو مایه های همون حدیث فولادوند و شراره رخام باید باشی. البته به شرطی که عقب عقب راه بری چون از پشت شبیهشونی..
داستانت هم مثل هیکل و قیافه ت تخمی بود و همینقدر کیلوبایت هم که حرومت کردم کافیه...

بالا
0 لایک

خیلی دوس داری یکی از جلوت بزاره نه؟؟؟
دبیرستانی خود ارتضا که میگن توییی
نه جیغی..نه گریه ای..پردتو زد....
کمر اولو خلی نکرده رفتین کمر دومم خالی کرد ها...!!!!
باز خوبه عقلش کشیده دو سه تا دستمال کاغذی گذاشته زیر کست.

بالا
0 لایک

آخه مردک شوهرت بود هنوز نامزد نبودين تو خونه نميتونستى باهاش باشى اونوقت هى شوهرم شوهرم ميکنى?!! بابا ترشى ليته از خواب گران خيز خواب ديدى شوهر دارى خير باشه. تو اين دوروزمونه شوهر گير نمياد. نه آزاد نه کوپنى. قابل توجه خانماى محترمه شوهراتونو سفت بچسبين, ازما گفتن بود آبجى!

بالا
0 لایک

نامزدت با یه اتوبوس اومد دیگه درسته؟هیشکی صدای جیغ و آه و ناله هاتون نشنید؟دیگه هیچ جای دیگه واسه پرده زدنت نداشتید؟
والا من که نمیدونم چی بهت بگم کونی فقط میانگین کیرای پسرای شهوانی تو کس مادرت خارکسده

بالا
0 لایک

گفتی شیشه هاش دودی بود توش دیده نمی شد ؟
کس کش دروغ گو اگه شیشه های دودی ماشینش 80% هم باشه بازم توش دیده میشه اینم بدون که برای ماشین هیچ کس از 40% بالا تر نمیزنه
تو ماشین پرده تو برداشت خوبه بابا چند وقت دیگه میشنویم بالا درخت سکس میکنن (ایرانی هستیم دگه)

بالا
0 لایک

چون تازه اومدم درست نیست بخوام فحشت بدم در حضور دوستان قدیمی زشته ولی اخه چسو اون ماشین بوده یا تانک که هم جا داشته اوف هم شیشه هاش اینقدر دودی! اخه لامصب پرده پنجره هم نمیشه تو چس جا زد چه برسه به کس تو ! بی تربیت !

بالا
0 لایک

چون تازه اومدم درست نیست بخوام فحشت بدم در حضور دوستان قدیمی زشته ولی اخه چسو اون ماشین بوده یا تانک که هم جا داشته اوف هم شیشه هاش اینقدر دودی! اخه لامصب پرده پنجره هم نمیشه تو چس جا زد چه برسه به کس تو ! بی تربیتbe>

بالا
0 لایک

چون تازه اومدم درست نیست بخوام فحشت بدم در حضور دوستان قدیمی زشته ولی اخه چسو اون ماشین بوده یا تانک که هم جا داشته اوف هم شیشه هاش اینقدر دودی! اخه لامصب پرده پنجره هم نمیشه تو چس جا زد چه برسه به کس تو ! بی تربیتbe>

بالا
0 لایک

بچه ها جون تورو خدا حرفای رکیک نزنید یاحداقل اینکه به خودش بگید با ننه باباش چیکار دارید اخه مگه اون بیچاره ها می دونن که این اقای ......... چیکار می کنه

اقای نویسنده لطفا کمی برای نوشته هات وقت بذار یا نمی خواد زحمت بکشی برامون داستان سرایی کنی که حاله بچه ها بد بشه ...........................................

بالا
0 لایک

مــــردی هستـــم ۳۵ ساله باکیـــرزن پسند۲۷سانتی بکلفتی نرمال عاشق کوس هستم اما کوسباز نیستم معمولا زنها رو برای یکجلسه...نمیخوام. چون کسی رو میکنم..ک بهمدیگه احترام بذاریم حال کنیم. مکان شراب خلافهمه چی با من فقط زن بین۱۸ تا ۵۰ سال کمرم پر TEH A

بالا
0 لایک

مــــردی هستـــم ۳۵ ساله باکیـــرزن پسند۲۷سانتی بکلفتی نرمال عاشق کوس هستم اما کوسباز نیستم معمولا زنها رو برای یکجلسه...نمیخوام. چون کسی رو میکنم..ک بهمدیگه احترام بذاریم حال کنیم. مکان شراب خلافهمه چی با من فقط زن بین۱۸ تا ۵۰ سال کمرم پر

بالا
0 لایک

مــــردی هستـــم ۳۵ ساله باکیـــرزن پسند۲۷سانتی بکلفتی نرمال عاشق کوس هستم اما کوسباز نیستم معمولا زنها رو برای یکجلسه...نمیخوام. چون کسی رو میکنم..ک بهمدیگه احترام بذاریم حال کنیم. مکان شراب خلافهمه چی با من فقط زن بین۱۸ تا ۵۰ سال کمرم پر

بالا
0 لایک

ﺳﻼﻡ
ﻣﻦ ﺍﺳﻤﻢ ﻋﺴﻞ ﻫﺴﺖ ﻭ17ﺳﺎﻟﻤﻪ
ﺍﮔﺮ ﺑﺨﻮﺍﻡ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﮕﻢ ﻗﺪﻡ160ﻭ ﻭﺯﻧﻢ
54
ﺳﻔﻴﺪﻡ ﻭ ﻣﻮﻫﺎﻡ ﺑﻮﺭﻩ ﭼﺸﻤﺎﻡ ﺳﺒﺰ ﻭ
ﺧﻼﺻﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﻬﻢ ﻣﻴﮕﻦ ﻛﻪ ﺧﻴﻠﻰ ﺩﺍﻓﻢ
.
.
.
تا اینجا که خوندم فهمیدم دستت تو شلوارته، داری کس میگی...

دستتو درار جلقووووووز. . .¡!@

بالا
0 لایک

27 سانتی جمع کن کاسه کوزتو اینجا جای تبلیغ کیرت نیس
جای دیگه پهن کن. کس شعر زیادی هم نگو.
راستی تبلیغت خیلی معرکه بود "27 سانتی زن پسند به کلفتی نرمال!!!" البته لوس نشو بازم جمعش کن

بالا
0 لایک