شما اینجا هستید

اولین کون دادن من

سلام من رضا هستم از تهران پسری کاملا کونی خوشگل سفید تو پر گوشتی اولین کون دادن من بر میگرده به 3 سال پیش که من 16 ساله بودم یه پسری بود به اسم رامین پسری درشت اندام خوش تیپ که ارزوی هر دختری بودکه باحاش باشه .که باحاشم بودن چون علاوه بر خوش تیپی پولدارم بود . بعضی وقتا بد حشری به من نگاه میکرد خلاصه یه روز هیشکی خونمون نبود منم لباسمو پوشیدم شیک کردم یه لی تنگ ابی کمرنگ با یه پیرن سفید پوشدم اومدم برم بیرون که زنگ در مون به صدا در اومد درو باز کردم دیدم رامین جلوم واستاده و لبخند میزنه ازم پرسی کسی خونه هست گفتم نه گفت میدونستم خوشگلم اینو که گفت یه حسی منو گرفت حواسم نبود که دیدم حولم داد داخل خونه و با دستش منو تو بغلش گرفت وگفت عزیزم نمیخوای بهم حال بدی اصلا تو خودم نبودم دیدم رو پاش نشستم و داره اه وناله میکنه سریع لباسامو در اورد و شروع به خوردن بدن من کرد منو که شهوت گرفته بود گفتم عزیزم بیا بریم رو تخت منو بغل کرد برد تا اتاق خواب بابا مامانم گفت بیا کیرمو بخور منم مثل جنده ها چار دستو پا شدم کیرشو کردم تو حلقم بود خیلی بزرگ بود داشتم حال میکردم که گفت برگرد میخوام سوراخ کونتو جر بدم منم برگشتم زبونشو میزد به کونم داشتم از شهوت میمردم که گفت برگردم منم این کارو کردم پاهامو گذاشت رو شونهاش وکیرشو تا ته کرد تو کونم داشم از شهوت میمردم حالیم نبود چی میگم هی میگفتم من زنتم پارم کون گفت برگرد از دوباره برگشتم گفت ساک بزن منم حسابی ساک زدم کیرش خیسه خیس بود همین طوری برگشتم اونم خودشو انداخت رومن وشروع به اه اه وناله کردن کرد منم هی میگفتم بگا منو ای ای کیرو از کونم کشید بیرون اورد جلو رو صورتم یه دفه دیدم سرو صورتم پر اب کیره همو رو جم کردم زدم به کونم گفتم رامین تو رو خدا از دوبلره منو بکن اغول قبول نکرد گفت نا ندارم ولی به اصرار من شروع کیرشو کرد تو سوراخم یه لحظه از سوزش مردم ولی بعد 5 دقیقه به لذت رسیدم صدای شالپ شولوپ کونم که حسابی لیز شده بود میومد یه دغعه رامین داد بلن کشید اب تو کونم خالی کرد بعد افتاد روم و 10 روم بود پا شد یه بوسه به لبم زدو گفت قوربونت برم کاری نداری گفتم ئنه ولی بازم بیا منو بکن گفت چشم خانومم از این جملش خوشم اومد الان بعد اون سه سال من همیشه با رامین ارتباط دارم هچنین به دوستامم میدم.

نوشته:‌کیرخور

0
هنوز نمره داده نشده

نظرات

to ke be in rahati kon dadi pas khaharetam ba ye eshare mire zire kire ino on.
1.age taze kar bodi mikardamet vali alan dige sorakh nadari ghar dari.
2.ya on ramine kiresh 2sant bode ke rahat raft to konet ya to vaghti to kose nanat bodi va babat ya marde digeyi mamaneto az koso kon mikard ,kiresh rfte bod to kone to va konet goshad shode bod.
koni man vaghti nashe mikonam va yobs misham miram WC konam jer mikhore va shire abo mikanm .to ke kon midadi dardet nayomad

بالا
0 لایک