بهترین سکس با دوست پسرم حامد

  سلام به همه ی دوستان گل این داستانی که میگم کاملا واقعی ناموسن میگما خوب بریم سره اصل مطلب من اسمم عسل 18 سالمه 4 سال پیش با یه پسره آشناشدم اسمش حامده همسایموون بوود خیلی رابطه ی خوبی داشتیم ولی فقط در حد بوس بود حتی ازم لبم نمیگرفت من جز اون با کس دیگه ای نبودم وقتی دوستام از عشق بازی با بی افاشون برام میگفتن دلم میخواست حامدم بامن همون کارارو بکنه 6 ماه از دوستیمون گذشته بوود که حامد اومد دم در سالنی که من میرفتم والیبال که ببینمش رفتم توکوچه ی بغل سالن اومد جلوکه بوسش کنم منم با ولع خاصی لبامو چسبوندم به لباش واییی چ لبایی داشت زبونشو تودهنم میچرخوند خیلی حس خوبی بوود از اونروز به بعد عشق بازی و لب بازی هامون شروع شد ولی هیچ خبری از سکس نبوود تا اینکه من رفتم شمال


  یه شب بهم زنگ زد داشتیم حرف میزدیم منم بحث سکسی رو اوردم وسط گفتم حامدم دیشب خوابتو دیدم گفت چه خوابی عشقم گفتم روم نمیشه بگم گفت بگو دیگه خیلی اصرارکرد گفتم خواب دیدم باهم سکس داشتیم گفت واقعا؟؟حالا چه طور بوود گفتم با حشره تمام واسم تلمبه میزدی انقد حال کردم که توخوابم ارضاشدم گفت دوس داری از این داستانا برات بگم منم از خداخواسته قبول کردم اونشب آخ و اوخم دراومده بوود اوونم پشت تلفن از کیرشقی داشت میمرد بالاخره من برگشتم اونشب قرارشد وقتی برگشتم باهم سکس داشته باشیم وقتی اومدم فرداش قراربود برم باشگاه بهم گفت فردا حله منم گفتم آره عشقم شبش رفتم اپلاسیون حسابی خودمو صاف و صوف کردم خداییش خیلی جیگرشدم بعد اومدم خونه رفتم حموم فرداش که رفتم سالون همش خودمو با ژل خوشبوکننده میشستم نکنه یه وقت جلوش بوی کس بدم آبروم بره آخ اولین بارم بوود استرس داشتم بالاخره اومد در سالن دنبالم رفتیم خونه ی یکی از دوستاش که خونه مجردی داشت دوستش رفته بوود شهرستان وقتی سوارماشین شدم گفت عشقم چه جیگری شده تعریف از خودم نباشه درکل فیس بانمک و جذابی دارم وقتی رسیدیم خونه بدون هیچ مقدمه ای چسبیدم به لباش میخوردم لباشو چنگ میزدم توموهاش گوشاشومیخوردم اونم گردنمو واسم لیس میزد جوون گفاناش دیوونم میکرد نمیدونم چطوری جفتمون لخت شدیم من و بغل کرد توراه اتاق خواب همینطوری لبتمومیخوردو لب بازی میکردیم انداختم روتخت سوتینمودراورد افتاد روسینه هام وای نوکشون صفت شده بوود واسم لیسشون میزد من از ته دل آه میکشیدم واسم میمالید سینه هاموسرشوفشارمیداد به سینه هام بلندش کردم شورتشو دراوردم کیرنازش پرید بیرون گرفتمش تودستم از زیر تخماش لیس میزدم تابالا کلشومیکردم تودهنم تن تن براش ساک میزدم با اینکه هی اووق میزدم ولی میخواستم حال کنه بعد که قشنگ کیرش خیس شد خوابوندم و پاهامو باز کردم باشصتش مالید روکوسم منم آه و اوه میکردم سرشو اوردپایین زبونشو کرد لای کسم من دیوونه شده بوودم زبونشومیچرخوندتوکسم سرشو فشار میدادم توش واسم لیسش میزد بادستش نازش میکرد وقتی دید تنم لرزیدومیخوام ارضاشم پاشدو منم کیرشوگذاشتم لای سینه هام و حسابی براش لیسش زدم تاخیس شد بعد کیرشو میمالید روکوسم که یهو آب ازکسم سرازیرشد شرم کرد به لیس زدم بعد پاهاموانداخت روی شونه هاش و کرم زد به کیرش و سرشو کرد توکونم دادزدم گفت جوون تحمل کن عشقممم منم از درد دستشوگاز میگرفتم آروم آروم همه ی کیرشوجاداد هنوز درد داشت ولی حس خوبی داشتم شرو کرد به تلمبه زدن صدای ناله هام خونه رو برداشته بوود اونم نفساش تند شده بوود داد میزدم میگفتم جرم بده دیگه تندش کرد آخ چه سوروسات کردنی بود صدای تپ و تپش اتاق و برداشته بود بعد دراورد و گفت قمبل کن منم سریع پاشدموکردم دوباره شرو کرد با انگشتاش کسمومیمالید و باسینه هام بازی میکرد داشت تلمبه میزد که توکونم داغ شد وای آخرت حال بوود حس کردم آتیش گرفتم بعد آروم دراور قلپی صداداد کنارم خوابید جفتمون بی حال بودیم بعدش رفتیم حموم و دیگه کاری نکردیم چون واسه باشگاش خوب نبود منو برد خونه و از اونروز به بعد ماباهم سکس داشتیم و امروزم که این داستان و مینویسم قراره برم پیشش!جوون مادرتون فوش ندید بار اولمه مینویسم!


  نوشته: girl.xxx

 • 4

 • 0
 • نظرات:
  •   princessirani
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • فوش غلطه پسرم!اووه ببخشید انگار اشتباه شد خانمی!فحش درسته!


  •   Hamed eshghi
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • از همون ناموسا گفتن اولت فهمیدم با یه نویسنده جقی دختر نما روبرو هستم خوب گاگول خان کدوم دختر تو خواب ارضا شده!؟خیلی دوست داری بدی خوب برو بده ،چرا این وسط دخترارو خراب میکنی گراز خان!؟تو که نمیتونی بنویسی گه میخوری که دست به قلم میشی دیگه نبینمت شعر بیای تفت بدی.


  •  
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • کی حالا خواست فحش بده.


   ولی قبول کن هم کوتاه و هم خیلی بد نوشتی.


  •   پیرفرزانه
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • کله کیری دیگه ننویس....پسره اشغال تا حالا از یک کیلومتری یه کس رد نشدی امدی توهم فانتزی بلغور میکنی...برو به چسب به همون باشگاه...زیاد جق/جلق/نزن برا هیکل تخمیت بده...خودت امدی امتیاز کامل به خودت دادی...عقده ای..کوچولو میام میزنم تو گوشت برو گمشو...بچه پررو...


  •   مشتی طلا
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • آخه پسر کونی حداقل از واژه های پسرونه استفاده نمیکردی
   مادر بخطا


  •   کافره عشق
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • شلوارت رو در میوردی میریدی قشنگ تر از این فضانوردیت بود


  •  
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • اي كوني احمق فقط آخرت خوندم بي ادب گستاخ مگه ما بي فرهنگيم كه كيرحوالت نكنيم؟ واقعأ فكر كردي اينقدربي شخصيت شديم كه كير به سوراخت نكنيم؟ واي برتو كير برتو.ديدي بيشعور فحش ندادم.


  •   saruman-the-gray
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • اووق؟ عق!
   بوود؟ بود!
   نویسنده که نمیشی حداقل آدم باش!


  •   shahin shomal
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • افتضاح بود .. ننویس


  •   Tak O Tanha
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • خداییش گند زدی...ننویس دیگه.


  •   taraneh bala
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • تلاشت واسه نوشتن قابل ستایشه


  •   yayas
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • Esmet t0 faceb0ok ch!e? :D


  •   Maravya
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • نه انصافا با خودت چی فکر کردی
   یه بچه کونی 5 ساله از تو بهتر مینویسه
   بلد نیستی خوب ننویس دیگه
   خوب ما همه فهمیدیم جنده ای . میخواستی همینو ثابت کنی دیگه
   حالا برو ابنبات چوبی تو بخور
   به درد این جور کارا نمیخوری


  •   Naziita
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • Ensafan?khodaeish? Ina alfaze makhsuse pesara nis?hame ham k goftan pesari! Dastanetam ta nesf bishtar nakhundam,lotfan dg nanevis


  •   پونه بلا
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • جداً همه دخترا همون اول كاري اونجاي طرف مقابلشونو ميخورن؟


  •  
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • ناموسن جنسيتت چيه؟ميدونم چاقالي،شك ندارم چون ناموسن اصطلاح دخترونه نيست،اون قر و فرت هم پسرونه نيست.بشين روش عميق فكركن.


  •   shaahinsh
  • 1 سال،9 ماه
   • 0

  • نوکشون صفت شده بود؟ باقیشون قید شده بود یا اسم؟


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو