بهترین سکس عمرم با شاه کس دفتر کارم

  1391/4/24

  پریسا کارمندم بود . یه دختر قد بلند 26 ساله با اندامی لاغر . روزایی که کفش پاشنه بلند میپوشید دیوونم میکرد
  خیلی وقت بود که دنبال یه فرصت میگشتم که یجوری تورش کنم . تا اینکه با اس ام اسهای معمولی باهاش شروع کردم . اس ام اسهایی که بیشتر جنبه معنوی داشت . کم کم اس ام اسها تبدیل به جکهای خیلی مودبانه شد و بعدش کم کم اس ام اسها رو به سمت جکهای بی تربیتی بردم ... تا اینکه یه روز دل رو زدم به دریا و یه اس ام اس سکسی بهش دادم . چند دقیقه ای هیچ جوابی نیومد و خیلی نگران شدم . سریع یه اس ام اس دادم و گفتم : ببخشید این رو اشتباهی فرستادم میخاستم برای کس دیگری بفرستم . و اون جواب داد : اشکالی نداره . هممون ازین اس ام اسها تو گوشیهامون داریم . من که دیدم تقریبا چراغ سبز رو نشون داده گفتم : پس شما هم از اس ام اسهای داخل گوشیتئن ما رو بی نصیب نزارید . اونم یکی دوتا سکسی ولی مودبانه داد و من دیگه روم کم کم باز شد و رفتم تو اس ام اسهای تمام سکسی .... همونروز تو یکی از اس ام اسها بهش گفتم : بیا امروز بعدازشرکت میخام ببینمت . اونهم اوکی کرد و من داشتم از خوشحال بال درمیاوردم . بعدازظهر سر ساعت از شرکت درومدم اونهم درومد و رفتیم تو یه پس کوچه و سوار ماشین من شد . بمحض سوار شدن باهاش دست دادم و اونم یه لبخند خیلی ملیح و زیبا تحویلم داد . بهش گفتم : میدونی که ما نمیتونیم باهم بریم اینور اونور . یکی میبینه و ابرومون میره . ..کمی منو من کردم و گفتم : بریم خونه من . اونهم قبول کرد و گفت بریم . ....خلاصه رفتیم و باهم یکم میوه و خرت و پرت از سوپر محلمون خریدیمو رفتیم خونه . وقتی رسیدیم بهش گفتم : لباساتو دربیار راحت باشی . اونم مانتوش رو دراورد زیرش یه تیشرت داشت و سینه های بزرگ و خشگلش کاملا خودنمایی میکرد ..... یکم میوه پیوه خوردیم و پریسا گفت : من باید برم دیرم شده . منم چون جلسه اول بود میخاستم خوب اعتمادش رو جلب کنم و هیچ مقاومتی نکردم و قبول کردم . موقع رفتن تو اسانسور لپشو یه ماچ خیلی کوچولو کردم . دو سه روز بعدش دوباره قرار گذاشتیم و رفتیم خونه . دفعه قبل بساط میوه رو روی میز ناهار خوری چیده بودم که مجلس یکم حالت رسمی بخودش بگیره و روبروی هم نشسته بودیم تا پریسا هم نترسه ولی ایندفعه روی عسلیهای کاناپه راحتی جلوی تلویزیون چیدم و کنار همدیگه نشستیم . کمی میوه خوردیم و من یه لب ازش گرفتم و اونم لبم رو بی پاسخ نزاشت . کم کم تعداد لبها رو زیاد کردم و دستم رو انداختم دور گردنش و سرش رو بسمت سرم کشیدم و شروع کردم به فرنچ کیس و درهمین حالت دستم رو به طرف سینه هاش بردم و ازروی لباس شروع کردم به مالش سینه هاش . کم کم دستم رو بردم زیر تی شرتش و از روی سوتین شروع کردم به مالیدن و بعدش هم دستم رو بردم زیر سوتین و مستقیم سینه های بزرگ ، نرم و خشگلش رو مالیدن ... سینه هاش رو از سوتین دراوردم و شروع کردم به خوردن نوک سینه های سفید و خشگلش .... یدفعه اون دستش رو مستقیم کرد تو شرتم و از زیر شورتم ک.ی.رم رو گرفت تو دستش . اصلا انتظار چنین حرکتی رو نداشتم چون اونروز من قصد کردنش رو نداشتم و فقط میخواستم تو همینجا تمومش کنم ولی مثل اینکه اون بیشتر از من حشری شده بود . یکم ک.ی.رم رو مالید و آروم به انگلیسی تو گوشم گفت : من باکره هستم مواظب باش . منم به انگلیسی جواب دادم : مسئله ای نیست خیالت راحت باشه عزیزم ....با این حرفش و اون حرکتش دیگه واسه من جای هیچ اگر و امایی باقی نزاشت . بغلش کردم و بردمش تو اتاق خواب .... از اینجا به بعدش یکی از زیباترین صحنه های س.ک.سی تمام عمرمه که هنوزم وقتی با کسی س.ک.س میکنم با یاداوری این صحنه هایی که میخام تعریف کنم آبم میاد ..... بردمش تو اتاق خواب و خوابوندمش روی تخت . تی شرتش رو دراوردم و سینه های خشگل و سفیدش رو شروع به مکیدن کردم ... کمی خوردمو همونجوری رفتم پایین . شلوار جین آبی تنش بود . دکمه شلوارشو باز کردم ...بعد زیپش رو باز کردم ....و شلوارش رو خیلی اروم از پاش دراوردم . وای خدای من پاهاش بقدری خشگل و زیبا بودن که من در تمام عمرم حتی تو سایتهای سکسی هم چنین پاهای خوش تراشی ندیده بودم . با اینکه خودش لاغر بود ولی پاهاش به طرز خیلی زیبا و عجیبای یه ذره تپل بود . تپلی که خیلی خشگلش میکرد ... شروع کردم ساق و زانوی پاش رو خوردن و لیسیدن .....همونطور به سمت رونها و کسش پیشروی میکردم .... رونهاش سفید و خشگل بود و این منو دیوونه میکرد .... با دندونم از روی شورت مشکیش ک.س.ش رو یه گاز کوچولو گرفتم و دستم رو بردم سمت ک.س.ش . وای خدای من چی میدیم ، شرتش کاملا خیس شده بود طوریکه انگار کل شورت رو زیر آب شستی . خیلی خیلی حشری شدم و دیگه نتونستم جلوی خودمو بگیرم ....شورتش رو دراوردم ...وای وای چه ک.س ناز و خشگلی بود . ک.س خیلی خیلی نازی بود . هیچ اثری از شکاف ک.س روش نبود و انگار ک.س یه بچه 7 -8 ساله هست . شروع کردم ک.سش رو بخوردن . خیس خیس بود . همش نگران بودم که با این ک.س خشگل که باکره است من چیکار کنم ؟؟؟ با خودم گفتم : جهنم میکنم توش اگه چیزی نگفت که پردش رو میزنم اگه گفت هم میزارم واسه دفعه بعد .... کمی خوردم و اون گفت : بده من مال تورو بخورم . انقدر س.ک.سی این حرف رو زد که الانم وقتی یادم میفته ک.ی.رم از شورتم میزنه بیرون ..... شروع کرد به خوردن . خیلی خوب نمیخورد معلوم بود خیلی ک.ی.ر نخورده .... خلاصه کمی خورد و من دیگه طاقت نیاوردم .... خوابوندمش و روش دراز کشیدم..... ک.ی.رم رو گذاشتم لای پاش کمی عقب و جلو کردم و بهش گفتم : عزیزم آروم بکن تو ..اونم ک.ی.رم رو گرفتو آروم گذاشتش توی ک.س.ش . من با احتیاط آروم آروم میکردم تو و همش منتظر مانعی بودم که بهش برخورد کنه (پرده) ولی ک.ی.رم اروم آروم رفت تو و به هیچی نخورد!!!!! داشتم ازخوشحالی پر درمیاوردم .....ک.س.ش لیز لیز بود و خیلی راحت ک.ی.رم رفت تو .خیلی هم تنگ بود . کاملا معلوم بود که خیلی کم ک.س داده ..... وقتی کیرم رفت تو پریسا یکم دردش گرفت و من کیرم رو که تا انتها رفته بود تو کسش نگه داشتم تا دردش بیفته ....کمی بعد آروم تلمبه رو شروع کردم ...وای خدای من چه ک.سی رو داشتم میکردم ....چقدر تنگبود . چقدر س.ک.سی بود ....و با خودم میگفتم : بالاخره موفق شدی شاه ک.س دفترت رو تور کنی .... حالا شاه ک.س دفتر (من تو دفترم 15-16 تا کارمند دختر دارم که پریسا توشون تک بود) زیر من بود و من داشتم میکردمش ..... بهش گفتم : تو ارضا شو بعد من ارضا میشم ....چشماش رو بست و رفت تو حس ...منم آروم آروم تلمبه میزدم تا اینکه دیدم داره دندوناش رو به هم فشار میده و فهمیدم داره ارضا میشه ....وقتی ارضا شد یه کم صبر کردم و ک.ی.رم رو تو ک.س.ش نگه داشتم و هیچ تکونی ندادم ..تا اینکه خودش گفت : ادامه بده ....منم ادامه دادم و ابم اومد . همه ابم رو ریختم روی سینه های سفید و خشگلش ...و مثل یه جنازه افتادم روی تخت .... بغلش کردم و ازش پرسیدم : خوب بود عزیزم؟؟ اونم با سر (و با کمی خجالت) تایید کرد ....... اونروز گذشت ....و ازون به بعد من و پریسا تبدیل به دوتا عاشق و معشوق شدیم . پریسا مسائل کاری رو بهیچوجه در دوستی وارد نمیکرد ...تو محیط کار با من که رئیسش بودم چنان رفتار میکرد که انگار نه انگار و بهمین خاطر روز بروز رابطمون بهتر و بهتر میشد ..... کلی شمال با هم رفتیم کلی خاطره ها باهم داریم . حدود سه سال باهم بودیم تا اینکه چند ماه پیش یه خواستگار خیلی خوب واسش اومد و اونم جواب مثبت داد و رفت .....روزهای خیلی خیلی سختی واسه هردومون بود ولی خوب باید قبول میکردیم که دیگه همه چی تموم شده ......


  نوشته: عرشیا

 • 6

 • 0
 • نظرات:
  •   Best In The World
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • جالب بود


  •   Hamed eshghi
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • کس شعری بیش نبود.حالا چرا کلماتی مثل سکس کس کیر رو جدا جدا نوشتی میترسیدی فیلتر بشه ؟عزیز کمتر جق بزن بدجوری رو مغزت تاثیر گذاشته


  •   shadmehr_567
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • بازهم منشی شرکت جنده شخصی رئیس شرکت شد


  •   King_of_hell_boys
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • د.و.س.ت...ع.ز.ی.ز
   ک.ی.ر.م....ت.و د.م.ا.غ.ت.


  •   mik158
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • عجب...
   رئيس هم رئيس هاى قديم،وقت كير خاروندن هم نداشتن.
   ملت چه راحت كس ميكنن!
   مشنگ مگه تو سايت اجتماعى هستى كه همش فاصله و نقطه گذاشتى كه مبادا فيلتر بشه...


  •   milad_emo
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • خیلی ک.س شعر نوشتی.
   دروغ محض بود


  •   Reza hot 72
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • بذار منم بگم:
   باز هم منشی شرکت جنده شخصی رئیس شرکت شد


  •   kamran-tehran-20
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • خداوندااااااااااااااااااااااااا جمیع کسخلان را ببخش و بیامرز! حال فحش دادن ندارم خودت به خودت بگو


  •   یاورهمیشه مؤمن
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • واقعایکی نیست که بساط این کسمغزای قلم توکون وجقی روازاینجاجمع کنه؟
   کسخل شدیم بخدا


  •   Maryaam
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • Ridi ke


  •   aliiii49
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • چه جالب..... توكه كپي پيست ميكني لا اقل زحمت ويرايش هم بخودت ميدادي. لا اقل املاي كلمات سكسي را تصحيح ميكردي تا به كير بلا گرفتارنشي... والت همون اسب آبي سكته كرده در حال خميازه هستش.نوشتم برات برو از تكاورجان تحويل بگير.يادت نره برا گرفتن حوالت آوردن كونت الزاميه!


  •   ava sexxy
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • جالبه... اين دختري كه مثلا تو تو تخيلات كيريت كرديش جنده بود كه به اين راحتي داد؟ و جالب تر اينكه نويسنده ي كس ميخ اصرار در معصوم و كس نداده نشون دادن اين جنده برقي داره, داستانا واقعا كليشه و تكراري شدن ,كير ميمون هندي و زرافه ي مجارستاني و خر وحشي تو كس بابات


  •   برنزه
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • خوشم مياد أ کسمغزيم گذشتى


  •   aliiii49
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • چه جالب..... توكه كپي پيست ميكني لا اقل زحمت ويرايش هم بخودت ميدادي. لا اقل املاي كلمات سكسي را تصحيح ميكردي تا به كير بلا گرفتارنشي... والت همون اسب آبي سكته كرده در حال خميازه هستش.نوشتم برات برو از تكاورجان تحويل بگير.يادت نره برا گرفتن حوالت آوردن كونت الزاميه!


  •   sokoot e sard
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • خب عزیزم حالا شده نوبتت
   وقته چیه؟!ریدن به اون صورتت
   باز دوباره داستانِ این جلقیا
   فک میکنی با دروغات مردی ها؟!
   بابا چرا دروغ میگی اینهمه؟!
   حتمأ باید بهت برینن همه؟!
   کی گفته تو قلم بدست بگیری؟!
   اونم با این افکارِ شرّو کیری!!
   خدا بیامرزی،توام مرده ای
   سایتو بگو!!!شده پر از عقده ای!
   چقد بگم به کیرم و به کیرم؟!
   از این داستانا دیگه سیرِ سیرم!
   والا تکاور اینجا جاش خالیه
   همون که شعراش پرِ باحالیه
   اگه بودش باید هوا میکردی
   همین الانم کُپِ دوره گردی
   مردکِ بی خرد شلوار پات نبود؟!
   دستش یهویی توی شرتِ تو بود؟!!
   مگه بهت نگفت که من دخترم؟!
   تو فکرته من اینجا کیره خرم؟!!!
   قرار نشد کسی تو شهر نبینه؟!
   سوپر سر محلتون نداره کینه؟!
   هرچی بهت بگن بازم جا داری
   دستاتو بشکنن بازم پا داری
   دلم میخواد کونت بذارن همه تو جمعمون
   خرفتِ خنگِ جلقیه بی تمبون


  •   armin_alone
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • با تشکر از دوست و همکار عزیز سکوت سرد
   ××××××××××××××××××××××××××
   بدون اصلا من نخوندم داستانتو///////////////////////ولی میخوام بگام همیجا مامانتو
   فکر میکنی منشی بگای میشی مرد؟؟؟؟؟//////////تو که بودی تو محله کونی ها یه ولگرد
   شعرمو نشنوی بگیریش به تمسخر///////////////////بابا یه ذره بیا بکن توش................تدبر
   یهو جبرییل کمکش کرد دستش رفت تو شلوارت؟////////////نترس زن گرفتی کس میکنی،جق نزن در بیا از اون غم بادت
   نمیدونم عقده ای هستی یا العان توی توهمی//////////بیا کیرمو بخور تا بیاد رو صورتم یه تبسمی
   میترسی کیر رو کامل بنویسی لبات ترک برداره؟؟؟//////////تونستی تخمامو بگیر دستت،نتونست ورش داره اونی که وزنه برداره
   بدون انسانیت زیر شهوتت العان لگدماله///////////بازم داستانی تکراری،منشی که خایه ماله!!!!!!!!!!!!!!
   میخوای بگامت تا بازم بشی هوسی؟؟؟؟////////////تا دیگه در نیاد از دهنت هیچ نفسی
   بدون شعرامو شنیده کمتر کسی///////////////توی کونت خار های گل اطلسی!!!!!!!!!!
   پس دیگه ندارم توی حرفام مکثی//////////////////////////بازم میگم یادش بخیر داداش مکسی


  •   کفتار پیر
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • بچه ها ببخشید من تا حالا اس ام اس سکسی ندیدم میشه یه چند تا بگید منم یاد بگیرم؟؟؟
   حقیقتش نمیدونم چه مدل اس ام اسیه.
   الان 6 ساله گوشی دارم ولی نمیدونم این از چی حرف میزنه.
   خواهشا چند تا برام بفرستین یا اینکه همین جا بگید.
   ببخشید یکی برای من فرنچ کیس که فکر کنم ماچ فرانسوی باشه رو هم توضیح بده آخه نمیدونم...داستانت آموزنده است...حداقل برای من یکی اینجوریه.
   راستی تو کس هفت هشت ساله از کجا دیدی؟
   مرتیکه کس کش نکنه به بچه ها تجاوز کردی؟
   هان؟
   اون میگه من باکره ام اما تو وقتی میکنی تو کسش میگی معلومه کم کس داده
   چرا شر و ور میگی آخه؟
   برو عمویی...
   برو که حوصله ی فحش دادن ندارم.


  •   Mastershex
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • Az shera kheyli khosham umad dameton garm:-D
   Va amma: k.o.s k.e.s.h m.a.d.a.r.j.e.n.d.e. Khasti begi eng baladam? Khasti begi reise sherkatam? Khasti begi kos kardam? Un mige parde daram bad mikoni tush khonam nemiad? Ertejai bud? Kos khaharo madaret khar khaharo madarete gosale nane jende kose madaret kire sag to kune babat kire shotor morq to am vatet ye qori abe jush to kunet nane ghahbe chobe derakhte bambu to kose ammat
   Be ghole shaer
   Abjie arshia vasam yek shab suck zad/enqad bad suck zad kiram be fuck raft


  •   مهندس گل پسر
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • جلقوي-كف كفي
   اين سايت چرا اینطوریه؟
   چرا هر نره خري كه از راه ميرسه مياد هر خزعبلاتي كه به ذهنش ميرسه اينجا استفراغش ميكنه؟
   آخه ان كلفت مگه مجبوري سكس خياليتو با كسي كه تو كفشي اينجا استفراغ كني؟
   كيرچه ي خوكچه ي هندي تو كونچت
   ازون رئيس رئيس كردنات معلومه تو اون اداره اي كه هستي هيشكي كيرشم نميده دستت!
   گفتي كس بچه 7 -8 ساله ها؟پس بچه بازم هستي؟
   كير پدر همون بچه ها تو ما تحتت!
   برو تا بيشتر ازين ...
   بيخيال فقط گمشو
   نتيجه:بچه باز تشريف داري


  •   rkh
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • کیرم توجفت سوراخ دماغت با این داستان تخمیت.کونی


  •   aliاخراسفالت
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • سلام قشنگ بود سعی کن بهتربنویسی


  •   sepideh58
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • 1ساعت فقط داشتم فکر میکردم این فرنچ کیس چه صیغه ای میتونه باشه مردک میمردی انگلیسیشو بنویسی؟اونوقت این بوسه فرانسوی شما چه مدلیه که ما ندیدیم؟انقدر خری که نمیدونی این بوسه فرانسوی اسم یه فیلمه مردک فرانسوی بود واسه همین اسمش اینه مدل خاصی از بوس که نیست کس مشنگ
   کشته مده ی این مدل ک.ی.ر و ک.س نوشتنتم منو با این داستانت نفله کردی اصلا ترکوندی با این فرنچ کیست فکر کردم یه جور کیس کامپیوترهDDDDD
   خواهش میکنم ننویس دیگه
   این داستانهاتو یه جا دیگه تحویل ملت بده


  •   roham_23
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • ریدم تو اون تخیلت
   سکوت سرد و ارمین....عالی بود شعراتون


  •   Silver_fuck
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • کیرم توی اون نحوه ی نگارشت. کس کش کسمغز مگه میخوای از فیلتر مخابرات رد بشی که ک.س و ک.ی.ر مینوسی؟ بچه کونی دفترت صدبرگ بود یا چهل برگ که 15-16 تا کارمند دختر داشتی؟ البته کاملا مشخصه که به شغل شریف کس کشی مشغولی و اون ریس دفترت هم سوگولیت بوده که قیمتش هم بالاست. اگه دختر خوبی بود و سه سال باهاش همه کار میکردی و ازش راضی بود پس چرا خودت نگرفتیش؟ زدی دختر مردم رو ترکوندی و حالش رو بردی اونوقت میگی چاره ای نبود و باید کنار میومدین؟ کیرم پس یقه ت خیلی وقت بود کسی رو خرتناق نکرده بودم ولی الان طوری کیرخر حواله ی کونت میکنم که حس کنی اختناق گرفتی و نفست داره بند میاد که حتی با قلم بینی ضداختناق هم درست نشه. بچه ابنه ای کس مشنگ کون ناشور...


  •   guest2000
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • ببین چند وقت بود نخوابیده بودم الان کلی خوابیدم برج میلاد تو........با این داستان نوشتنت.
   تو به اون گفتی ارضا شو اونم گفت چشم اره!!!!!!!!!!


  •   takavarjoon
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • شعری برای تو . . . . . . . . . . . . . . . .


   تو شرکتم هزار تا منشی دارم
   روزی یکیشون رو سوا میذارم

   اسم یکیشون که پریسا بودش
   تو جنده ها شاه کوس اونجا بودش

   بهش بدادم جوکهای اس اسی
   جواب میداد برام، جوابِ سکسی

   عصر همون روز بردمش تو خونه
   با میوه و پیوه، بی هیچ بهونه (پیوه یه نوع میوه است که در باغ کوس مغزها می روید)

   میوه که خوردیم عازم خونه شد
   مخش تکون خورد و مثه جیوه شد

   وقتی که رفت با هم قرار گذاشتیم
   تا دوباره بیاد بساط گذاشتیم

   دوباره اومد منشی قشنگم
   به خود میگفتم که چه قد زرنگم

   تا که اومد لخت شدیمو لاس زدیم
   رو خرمن پشمای خود داس زدیم

   لبی گرفتم که مثه عسل بود
   یهو دیدم آماده‌ی بغل بود

   تو گوش من گفت که "آی اَم ویرجینم" (آی ام ویرجینم=من باکره هستم)
   منم بگفتم که "نِ وِر مایند"، اینم (نِ وِر مایند=خیالی نیست)

   کیرم تو شلوار خودم علم شد
   با دست گرفتش تا قدِ بلم شد

   پاهای خوشگلش منو منگ میکرد
   کیرمو هر لحظه مثه سنگ میکرد

   کیرمو کردم تو کوسش فنا شد
   ویرجین و پیرجین همگی به گا شد (پیر جین=واژه ای از خانواده پیوه)

   بهش بگفتم که برو حس بگیر
   با کیر من طلا رو از مس بگیر

   تو حس که رفت با کیر من ارضا شد
   موشک من هم که هوا فضا شد

   دوباره کردم تو کوسش تا تخمام
   آبمو گفت بریز روی سینه‌هام

   وقتی تموم شد دیگه عاشق شدیم
   مست و ملنگو دو تایی خُل شدیم

   مدت سه سال همیشه کوس میداد
   خودش رو توی دل من جا میداد

   حالا دیگه با شوهرش میگرده
   شاه کوس من دیگه بر نمیگرده


  •   saghar.24
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • به به خدا وکیلی صفا کنید با این همه ذوق شعری
   مرسی تکاور جون خیلی قشنگ بود
   داستان که چرت بود این همه دروغ میگید خسته نمیشید
   دوستان همه ایرادارو گفتن و از نویسنده پذیرایی کردن با میوه پیوه مخصوص
   نوش جونش من فقط با شعر تکاورجون حال کردم


  •   Silver_fuck
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • ای ول تکاور............................
   توی چندتا شعر قبلی یه مقدار افت کرده بودی ولی با این شعر دوباره نشون دادی که اگه آب رو بهش نبندی شعرات خوب درمیاد. با اون تیکه ی" من باکره هستم" خیلی حال کردم مثل میوه پیوه به موقع اومده بودی. با این شعرت واقعا "خرتناق" کردیش...
   بفرما ساغر جان اینم تکاور که اینقدر سراغش رو میگرفتی. دیدی با چه سورپرایزی اومد..


  •   armin_alone
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • برادر ماندال خان چرا گذشته هارو قاطی العان میکنی؟
   حالا من پای داستان اولین سکس با خانم معلم رفتار نا مناسبی داشتم همه حرفام بده؟همه خوبی هام ناچیزه؟
   برو حاجی ببین اومدم دوستی پیشه کنم بیخیال شو مارو


  •   شوماخر
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • تکاور قربون شعرت برم من>


  •   amir.nba.3
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • kossher mahz bod.Ridy.dige nanevis.sexham enghadr kelishee


  •   amir.nba.3
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • kossher mahz bod.Ridy.dige nanevis.sexham enghadr kelishee


  •   nima1360
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • باکره هست اونوقت کردی تو کسش هیچی هم نشد مسخره کردی احیانا


  •   پلیس110
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • به نظر من واقعی بود، ولی اگه بکم سکسسی ترش میکردی جالبتر بود...
   با تشکر پلیس110


  •   hir4ad
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • maloooome jagh ziyad mizaniyaaaaaa akhe jake hatman dashti ino ineveshti jag mizadi bache kooon mamani ,


  •   amir.nba.3
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • AKHE KON TAGHAR TORO CHE BE DASTAN NEVESHTAN.DEGE NANEVIS.AKHE SEX HAM ENGHADR BIMAZE VA KELISHEE


  •   Farzad212
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • حال کردن 3سالت نوش جونت.امیدوارم ازین شاه کسا به پست ماهم بخوره


  •   Farzad212
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • حال کردن 3سالت نوش جونت.امیدوارم ازین شاه کسا به پست ماهم بخوره


  •   leim
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • بابا ول کن این کسشرها رو برین شاهکار تکاور جونو بخونین


  •   sexy vampire
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • ye chi bgam sad taye in shera mi arze be in joor dastana mishe b ja in joor takhaiyolat az in joor shera bezaran k ham fun bashe va ham,,,


  •   sexy vampire
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • ye chi bgam sad taye in shera mi arze be in joor dastana mishe b ja in joor takhaiyolat az in joor shera bezaran k ham fun bashe va ham,,,


  •   سعید دجی
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • سلام داستانت خیلی با ظرافت ترس لرز نوشتی که فیلتر نشی که یه وفت نشی اسیر منگی باز تکاور اومد با شعرهای نایاب اومد تکاور سعار سکسی شهوانی با شعرهای نایاب اومد ولی اینبار با یک دونه سوپرایز اومد تکاور نشی خسته از شعر هایی که هستن عین پسته


  •   سعید دجی
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • سلام داستانت خیلی با ظرافت ترس لرز نوشتی که فیلتر نشی که یه وفت نشی اسیر منگی باز تکاور اومد با شعرهای نایاب اومد تکاور سعار سکسی شهوانی با شعرهای نایاب اومد ولی اینبار با یک دونه سوپرایز اومد تکاور نشی خسته از شعر هایی که هستن عین پسته


  •   سعید دجی
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • دختره میگه باکره هستش تو میگی کم کس داده بابا تو دیگه کی هستی دست شیطون بستی میون صد تا شاسگول رتبه 20 گرفتی


  •   دادامحسن
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • تکاورجونم عالی بودی دمت گرم دادا


  •   takavarjoon
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • چاکر سعید دجی و دادا محسن


  •   manali
  • 5 سال،2 ماه
   • None

  • اول داستان
   کره شتر فراسوی بشینه بهت
   کره جوجه تیغی پاریسی تو کونت سکسکه کنخ
   رءیس احمق عقده ای پشت میز آبدارخونه به عشق کدوم کارمند بدبخت جلقتخیل میکردی.
   حتما به انگلیس گفته من دوجنسه هستم و تو گفتی حواسم هست و سیر کرده توکونت که اینقدر متخیل فی العرض شدی.
   دندونای پدر پسر شجاع به کونت . تو داستان سکسی فاقد استعدادی برو همون اس ام اسم سکسی مودبانه بفرست به کارمندای هاتت
   .
   شعرها واقعا شاهکار بودن
   بخصوص مال تکاور واقعا محشر بود .


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو