شما اینجا هستید

تور شدم در مترو

سلام دوستان داستان کون دادن منو قبلا به شما نوشتم با مرد سن بالا
این دفعه توی مترو با کسی آشنا شدم و منو حسابی کرد
یادتون هست من امیر هستم 34 البته من تک پر هستم و کسی که بنونم خوب بکنه با اون پایه میشم
داستان از این قرار که من توی مترو نشسته بودم که دیدم مردی شلقته و ریش و سیبیل اومدم پیشم نشست از قیافه اش معلومه بود کارگر یا بنا بود و افغانی هم بود خلاصه نمی دونم که چی شد سوراخم شروع کرد به خارش و انداختن گفتم ببینم می تونم کاری بکنم که این مرد منو ببره و بکنه خلاصه حرف رو باز کردم و از مترو مسافرها و کوس شعر هایی گفتیم و گفتیم تا رسیدیم سر اصل مطلب که گفت یکی نیست ما اونو بکنیم دختری - زنیاگه نشد پسری یا مردی گفتم واقعا دوست داری کسی رو الان ببری بکنی گفت اره از خدامه الام از سر کار دارم میام و حسابی خسته هستم ولی دوست دارم یکی رو امروز جر بدم منم گفتم مگه کیر چقدری هست که می خوای جر بدی گفت حدود 20 می شه گفتم چطور سکسی دوست داری گفت همه جور منم تو دلم غوغا شد گفتم الان مکان داری کسی رو ببری گفت آره و تنها زندگی می کنم
گفتم از من خوشت میاد یهو نگاهی کرد و گفت دوست داری بدی گفتم اگه بکن خوب باشی و عجول نباشی و بتونی این سوراخ رو باز کنی اره به تو می دم خلاصه خوشحال شد و از مترو که پیاده می شیدم توی شلوغی کونمو و سوراخم و حسابی با دستاش فشار دار نزدیک بود پاره بشه گفتم چه خبرت !!!
خلاصه رفتیم خونشون ولی یک خونه بسیار سطع پایین و توی یافت آباد بود خلاصه رفتم تو گفتم کسی که نیست گفت نه تنها هستم خلاصه اون لباساشو درآورد منم کم کم شروع کردم به در آوردن لباس اول منو بوسید دیدم دهنش بوی بد می ده گفتم من فقط می دم و ساک هم نمی زنم دوست داری بیا نداری من برم گفت باشه خلاصه من کاملا لخت شدم و روی زمین لحافی انداخت و من بحالت دمر خوابیدم زیر شکمم بالاش گذاشت و من کونمو دادم عقب و بالا اومد پیشتم و دست به باسنم کشید و چند تا چک زد و سوراخ رو باز کرد با دستاش و تف رو اندخت به سوراخم و کمی برام لیس زد گفت عجب سوراخ قهوه ایی و خوشگلی گفت تا حالا کون دادی گفتم یک بار اونم به مرد سن یالا مثل تو خلاص سروع کرد به خوردن و بازی کرد با انگشت با سوراخ من منم داشتم لذت می بردمواقعا کیف داشت یهویی دیدم چیزی گفت رو گذاشت رو سوراخم گفتم ببین یهو نندازی اگه باز شد اونوقت هر طوری خواستی بکن اونم گفت خب خلاصه گفت کونتو شل کن ولی من سفت می کردم به من گفت یک نفس عمیق بکش من کشیدم یهوی کیرشو تا خایه انداخت تو وای من داشتم ناله می کردم و نزدیک بود داد بزنم که سوراخم پارده شده فکر کردم خونریزی کردم آنقدر درد شدیدی داشتم که حد نداشت همونطوری حدود 4 دقیقه مونده بود و تکون نمی خورد و داشت با کیرم بازی می کرد گفت هر وقت دردت آروم شد بگو تلمبه بزنم منم دیدم سوراخم بد جوری آتیش گرفته گفتم نمی دونم طاقت ندارم این چیه انداختی توش وقتی بیرون آورد و دیدم واقعا خشک زده بود کیر 20 سانتی دراز و کلفت خلاصه چند بار اول که می گذاشت درد داشتم ولی کم کم عادی شده بود گفتم دیگه شروع کن و هر طوری می خوای بزن اونم شروع کرد و هی زد هی زد و هی زد خلاصه آبش اومد و ریخت همشون تو سوراخ کونم
ول شد روی من و دو تایی خوابیدیم ولی کیرش تو سوراخم بود و کم کم برای خودش که خوابید اومد بیرون خلاصه گفتم می خوام دوباره بکنمت گفتم من امروز تا غروب مهمان تو هستم و دوباره شررع کرد و منم داشتم لدت می بردم هر نوع سکسی که من و خودش خواستیم انجام داد مثل فیلمهای سکسی آخری بار که دیگه داشت منو می کرد و آبش بیاد منو بصورت برعکس نگه داشت طوری که سوراخ کونم به سمت سقف بود و خودش اومد وایستاد و کیرشو تا ته می کرد توش و من کیف می کردم و یهو دیدم آب زیادی از کیرش ریخت بیرون و همشو خالی کرد تو کونم به من می گفت با فشار آبو بریز بییرون من ببینم منم این کارو می کردم واقعا این مرد که اسمش حمید بود منو به عرش رسوند و حسابی منو جر داد و خیلی حال کردم من دنبال مردهای سن بالا و خوب بکن هستم هر کی دوست داره در خدمتش هستم البته با مکان و تنها
شاید نصیب شما هم بشم
دوست داشتید برام ایمیل بزنید
قربان شما امیر

2.09091
نمره شما: هیچ میانگین 2.1 (33 votes)

نظرات

navid lov & ...sex ...
kire jorj bosh to namoseton ke az kire 100ta sag najestare :d
biyayid az kiram ke vase mamano khaharetone bala berid
Lol :d LolLolBlum 3 :o) :o) :-$
yah yah yah
dastane peydayeshe navid zire dastane darse hendese &
ghayide shodane mamane sex
parte 1,2(1),2(2) zire dastane shampo farsh
parte 3 zire dastane yek etefagh yek eshgh
Lol =)) Blum 3 :p Blum 3 :))
khahare kharetono beholam toshshsh
:p
khaharetono be30kam
navid & sex
LolLol :d Blum 3 :o) Blum 3 :o)
kire hamin nevisande tokone babaton
:d Blum 3 :o) :o) LolLol

بالا
0 لایک