حال دادن به خانم دکتر

  سلام دوستان اسم من سعید و 25سال سن دارم خاطره که چی بگم میخوام دنیای زیبایی که دارمو براتون تعریف کنم دوستم منشی مطب بود یه روز رفتم.پیشش اعصاب نداشت گفتم چی شده تعریف کرد که با دکتر مشکل داره میخواد بیخیال کار بشه ازم پرسید که میخوام بجاش اونجا کار کنم منم که خیلی وقت بود تو کف خانم دکتر بودم اول یکم ناز کردم البته ادا در میاوردم از خدام بود بعدش گفتم چون تو میخوای باشه منو به دکتر معرفی کرد دکترم شرایطو گفت و مام قبول کردیم قرار شد از فردای کارمو شروع کنم قبل از هر چیز اینو بگم خانم دکتر متاهله و بچه نداره شوهرش مهندس نفته و ماموریتش بیست روزه است و بعد ماموریت ده روز تو مرخصیه سرتونو درد نیارم خانم دکتر تو یه آپارتمان تنهازندگی میکنه صبح اولین.روز کاری کله ی سحر بیدار شدمو رفتم.سرکار مطبو باز کردم اتاق دکتر را خوب تمیز کردم ساعت 10 دکتر اومد اما چه اومدنی سگرمه هاش تو هم بود خلاصه یه روز کاری گذشت و این روال ادامه داشت


  روز اول کاری خانم دکتر ازم.خواسته بود شماره همرامو تو دفتر تلفن بنویسم . اول بهمن شب ساعت 8/5 بود گوشی زنگ خورد دیدم شماره ی دکتره گوشیو برداشتم دکتر ازم خواست براش یه مقدار خرتوپرت ببرم خونش وسایلو بردم جلودرش درزدم اومد دم در یه لحظه فک کردم دارم خواب میبینم دکتر با یه شلوارک استرچ مشکی و یه تاپ بندی قرمز جلوم واستاده بود تو حال خودم نبودم که صدایی شنیدم کجایی خوابیدی من من کنان وسایلو دادم دستش برگشتم.برم. که گفت نمیای تو شام حاضره دلم ریخت گفتم خداجون کرمتو یکم تعارف کردم و بااصرار دکتر رفتم تو دمش گرم چه سلیقه ای داشت خونش خیلی قشنگ.بود شامو خوردیمو خواستم.بلند شم که گفت آقا سعید میخوام یه سوالی ازت بپرسم راستشو بهم بگو دوستت نگفت که چرا با من مشکل داشت منم برگشتم.گفتم نه خانم دکتر سیر تا پیاز قضیه رو تعریف کرد بله قضیه همون.چیزی بود که دوستم ازش بدش میومد دکتره چون شوهرش بعضی وقتها کارش طول میکشه ازدوست بدبختم خواسته باهاش سکس داشته باشه اما اونم قبول نکرده حالا خانم دکتر چون شوهرش تا یک ماهه دیگه نمیاد دلش سکس میخواد اما کسی نیست جز سعید که همیشه دم.دستشه خلاصه با هزار ترسو دلهره که نکنه داره منو آزمایش میکنه خودمو نزدیک کردم بهش گرمای بدنشو از دومتری میشد احساس کرد تا نزدیکش شدم دستاشو گذاشت رو زانوهام خیلی گرم بود دستای نازکشو گرفتم و گذاشم.روقلبم گفتم داره از جا کنده میشه برگشت گفت خودم ارومش میکنم ازروتاپ قرمزش خط سینه ش که خیلی بزرگ.نبود معلوم بود به ارومی دستمو بردم سمت سینه هاش وای خدا من که تو خیالمم تصورنمیکردم دست به سینه هاش بزنم الان دوتاشم تودستام بود خیلی نرم نفس نفس میزد ازم خواست لباسامو در بیارم داشتم دیوونه میشدم سه سوت لباسامو کندم و با یه مایو نشستم.بغلش موهاشو باز کردو آروم.سرشو آورد سمت من نفهمیدم چطور لبامورفت تو دهنش اینقدر با ولع میخورد که میشد تصورکرد چقد حشری شده لباساشو کند جل الخالق این دیگه چیه یه کس تپل سفید با یه خال کوچولو بغلش گفت زود باش دارم دیوونه میشم من که دیوونه تر از اون شده بودم خودمو انداختم روش اینو بگم.که من عاشق سینه م سینه های خوشگلشو با ظرافت خاصی میخوردم دستاش یه جا بند نبود دایم میمامید رو کسش عرق کرده بود چشاش خمارخمارشده بود گفتم کسم داره آتیش میگیره سعیدجونم مایو کشید پایین تا کیرمو دید یه لحظه جا زد فک کنم تاحالا کیر29سانتی کلفت ندیده بود گفت جون همشو میخوام تویه لحظه دیدم نصف کیرم تو دهنه داشت دیوونه میشد گفت سعیدجونم میخوام میخوام جرم.بدی کسمو داغون کنی زود باش بزن تو کسم پاهاشو ازهم بازکرد مدام قربون صدقم میرفت کسش پف کرده بود خیس خیس بود سرکیرمو آروم.گذاشتم دم.کسش با یه حرکت سرشو دادم تو داد زد آییییییی سوختم داشت میمرد داد زد هموشو همشو بده تومن همشو میخوام تا کیرمو هل دادم جیغ کشید آآآآخخ جون آیی آروم عقب جلو میکردم داد میزد تندترش کن ریتمو تندترکردم یه لحظه آروم شد معلوم بود که ارضا شده داشت ابم میومد گفتم کجابریزم کجامیخوای بریزی جا بهترازون داخل بریز تو کسم آبتو خالی کن تو کسم ریتموتندترکردم تو یه لحظه سرکیرم مثل منفجره شده باشه با تمام.فشار آبمو خالی کردم تو کسش دوباره جیغ کشید آی سوختم و دوباره بدنش شل شد یه باره دیگه ارضا شد نیم.ساعتی همین.شکل روش خوابیدم معلوم بود که خیلی حال کرده لبامو محکم بوسید و ازم تشکر کرد ازم خواست شب پیشش بمونم باهم منم.قبول کردم .رفتیم حموم وتا صبح دوباره دیگه باهم.سکس کردیم الان سه سال من.منشی خانم.دکترم بهتره بگم.شوهر دومشم هرهفته دوسه بار سکس داریم البته بیشترش.تو مطبه ... امیدوارم خوشتان اومده باشه نظر یادتون.نره کسی که احتیاج به سکس داشته کمک به او ثواب داره


  نوشته: سعید

 • 13

 • 11
 • نظرات:
  •   hasti612
  • 5 سال
   • None

  • اس ام اس بود .جمع کن بابا!!!


  •   shahab19981
  • 5 سال
   • None

  • bazam ye sherover dg


  •   mostoufi
  • 5 سال
   • None

  • خانم دکتر فقط مونده بود که تو بکنیش؟!!! مخت گوزیده اساسی.


  •   loveX
  • 5 سال
   • None

  • 29 سانت مجلوق!!! توهم زدی ' تو فاز هم که هستی ' مواظب باش


  •   Imi parse
  • 5 سال
   • None

  • واقعا" ؟
   احتیاج به سکس داشتی بگو ،ما هم بدمون نمیاد ثواب کنیم.اصلا همه دوست دارن ثواب کنن.
   دوستان کی میاد باش ثواب کنیم؟


  •   katrina 0435
  • 5 سال
   • None

  • برو جقتو بزن
   کدوم خانم دکتری میاد به تو جقی حال بده
   بابا جمعش کن


  •   Parsa1995
  • 5 سال
   • None

  • کیر اون یارو که دوست دختر از سنندج میخواد تو کونت


  •   mamal_feshfeshe
  • 5 سال
   • None

  • كير 29 سانتي كون ادم دروغ گو


  •   mamal_feshfeshe
  • 5 سال
   • None

  • كير 29 سانتي كون ادم دروغ گو


  •   tt no1
  • 5 سال
   • None

  • میگم بیایید به این بینوا فحش ندیم . طفلکی خواب دیده ذوق کرده هومده اینجا نوشته :دی


  •   mimitala
  • 5 سال
   • None

  • khanum doktore jendei bude!
   albate kam nistan too doktora ke taneshu nbekhareee ba marizaa...


  •   Hooman_sex
  • 5 سال
   • None

  • خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ............خیلی خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ...... :D :D :D : :)) :))


  •   Arshia.mk
  • 5 سال
   • None

  • آخه بچه كوني طرف اين همه آمپولو قرص ميخوره 29 سانت نميشه چاقال. كوس شعر ننويس


  •   em9698
  • 5 سال
   • None

  • جلق نزن اینقدر متوهم


  •   kiyan hanibal
  • 5 سال
   • None

  • کس نگو مومن


  •   mdboy
  • 5 سال
   • None

  • داستان تکراری : رفتم دم در دیدم یه شلوارک تنک با یه تاپ تنشه منم خوابم برد گفت با بشین نشستیم دیدم لبامو خورد منم کردمش اونم شل شدو لرزید و کف و خون قاطی کرد الانم من شدم شوهرش.
   اخه ادم چی بگه .
   خوب میشی کس مشنگ


  •   secret7495
  • 5 سال
   • None

  • پس 29 سانت؛بازم یه جقیه دیگه؛آمارشون از دستم در رفته


  •   aliDj22
  • 5 سال
   • None

  • تو روحت چاخان.اگه راست میگی بگو مطب کجاست،نا هم بیاییم فیضی ببریم


  •   aliDj22
  • 5 سال
   • None

  • تو روحت چاخان.اگه راست میگی بگو مطب کجاست،نا هم بیاییم فیضی ببریم


  •   saeid33
  • 5 سال
   • None

  • 29سانت قدیم یا جدید؟


  •   Zhandarm
  • 5 سال
   • None

  • مایو پوشیده بودییییی؟! :)))))


  •   6705
  • 5 سال
   • None

  • احتمالا 29میلیمتر بوده دوستان اشتب زده بینوا
   خدایا تمام جق زنان اسلام را به راه کس هدایت بفرما


  •   diar.sss
  • 5 سال
   • None

  • تو منشی بودی یا با این کیر29 سانتی خر اخه بیشعور مال خر 28.5 چی بگم بهت


  •   sexyboy mavi
  • 5 سال
   • 1

  • ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ﻧﺴﻞ ﺩﺍﯾﻨﺎﺳﻮﺭﺍ ﻣﻨﻘﺮﺽ ﺷﺪﻩ !!ﮐﯿﺮ ۲۹ﺳﺎﻧﺘﯽ !! ﻣﻐﺰ ﺟﻘﯽ !!ﺗﻮﻫﻤﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺟﻠﻖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﺑﻬﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﯿﺎﺩ ،ﺣﺘﻤﺎ ﺧﻮﺏ ﻣﯿﺸﯽ ﺁﻏﺎ ﺧﺮ ﺑﺎ ﮐﯿﺮ ۲۹ ﺳﺎﻧﺖ !!ﺭﺍﺳﺘﯽ ﯾﺎﺩﻡ ﺭﻓﺖ ﮐﯿﺮﺗﻮ ﺑﮑﻦ ﺗﻮ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﮐﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﻭ ﺑﺎﻟﺖ ﻧﭙﯿﭽﻪ ....


  •   Shameless
  • 5 سال
   • None

  • سلام دوستان اسم من شيملسه.از مخ آزادم و زندگيم خيلى زيباست. من يه دوست دارم كه پيش يه خانم دكتر جوون و خوشگل كار ميكرد.خانم دكتر بهش نظر داشت. چند بار سعى كرده بود بهش تجاوز كنه. آخه شوهرش دو روز در هفته خونه نيست. دوست منم بيچاره حيوونكى برگشته بود به خانم دكتر گفته بود: مگه شما خودت برادر پدر ندارى؟ چرا مزاحم ناموس مردم ميشى و خلاصه از اين حرفا...
   من بدبخت مجبور شدم جورشو بكشم. رفتم خونشون همه لباسامو درآوردم بجز عينك شنا. گرماشو از دو مترى حس ميكردم رفتم طرفش بغلش كردم يهو تا استخونم سوخت. بخارى نفتيو بغل كرده بودم. پيداش كردم كير ٣٩ سانتيمو كه ديد نصفشو كرد تو حلقش وقتى درش آورد ديدم يه مقداريش تو اسيد معده و شيره گوارشى اثنىٰ عشرش هضم شده متر كردم ديدم شده ٣٤ سانت گفتم بيخيال فرو كردم تو كسش يه جيغى كشيد و ساكت شد فكر كردم ارضاء شده نگو از حال رفته بود آخه رفته بود تو دهليز راستش. به هوش كه اومد گفت چرا تا ته نميكنى؟! منم تا ته كردمو تلنبه زدم تا يه صداى انفجار اومدو تيكه هايى از بصل النخاعش همراه آب من و پنج سانت ديگه از كيرم از گوشش زد بيرون...
   صبح ميخواستم تشكو جمع كنم ديدم رو خانم دكتر خوابيدم...


   الآن سه ساله زندانم. كسى كه دنبال سكس باشه بدستش مياره. اينجا هم بنديام هفته اى هفتاد بار كونم ميذارن...دلتون نخواد ;)


  •   bela
  • 5 سال
   • None

  • چرا کونیو فحشش میدین؟خوب این دل تداره کس بگه؟منظورش از 29سانت ریال بود که میشه 2سانتو 9 میل.اینهمه کیر نر و مرد کهن هست مایه دار...اونوقت خانم دکتر بیاد به تو خواجه بده!!؟؟؟اگه نکردمت


  •   bela
  • 5 سال
   • None

  • کونکش اسم مطلبم گذاشته حال دادن به خانم دکتر! مگه کون دادی بش


  •   Artmis banooo
  • 5 سال
   • None

  • چه دکتر کیریه کس مغز خری بود


   آخی کسی‌ نمیکردتش


  •   Artmis banooo
  • 5 سال
   • None

  • کونکشو خوب اومدی


  •   Artmis banooo
  • 5 سال
   • None

  • کونکشو خوب اومدی


  •   آمیرزا
  • 5 سال
   • None

  • اولا منشی ها اکثرا خانم ها هستند .
   ثانیا نظافت مطب وخونه شاگردی برا دکتر نمیکنند.
   ثالثامیگفتی آبدارچی یا پیشخدمت مطب بیشتر قابل قبول بود .


  •   javad4444
  • 5 سال
   • None

  • آخه عوضی تو بلدی تا 29 بشماری که میگی 29سانته!
   فکر کنم یه اعشار بین 2و9 جا انداختی!!!


  •   bodamso
  • 5 سال
   • 1

  • خوب میتونی زیره باره این کیره 29 سانتی راه بری.خوب کمر درد نگرفتی.میخوای راه که میری یه فرغون بگیر جلو خودت تو دستت و کیرتو بذار توش که اینطور دیگه بهت فشار نیاد


  •   Sex Hot Men
  • 5 سال
   • None

  • واقعا باید بگم اینقدر جق زدی مخت تاب برداشته فقط مراقب باش 29 سانت چشم نخوره فکر کنم تو خواب با کیر خر ور رفتی . واقعا کاره ثوابی کردی دمت گرم از این خوابا کمتر ببین الان وقت دادنته 29 سانت جون.


  •   bikas.2014
  • 5 سال
   • None

  • بابا چاخان سعید اخه تو توفی که خانوم دکتر ب تو بده.


  •   bikas.2014
  • 5 سال
   • None

  • بابا چاخان سعید اخه تو توفی که خانوم دکتر ب تو بده.


  •   mahmout
  • 5 سال
   • None

  • ما کیر 29 سانتی ندیدیم حتی کیر خرم 29 سانت نیست


  •   Mani 20123
  • 5 سال
   • None

  • كير تمام شهوانياني كه داستانتو خوندن توي دهنت.
   مارو چي ديدي؟


  •   kardo_sexy
  • 5 سال
   • None

  • کس کش منشی معمولا دختره نه یک نره خر!!! الاغ !!! خودتی !!! نمی خونم . منم سنندجیم ولی ایران نیستم کیر هر چی کورده تا دسته تو کس عمت


  •   الاهه
  • 5 سال
   • None

  • ملجوقی دیگر حادثه ی عظیمی آفرید درود بر تو جلقی کس شعرت بد نبود ولی زیاد جلق نزن کور میشیا


  •   الاهه
  • 5 سال
   • None

  • ملجوقی دیگر حادثه ی عظیمی آفرید درود بر تو جلقی کس شعرت بد نبود ولی زیاد جلق نزن کور میشیا


  •   arashbel
  • 5 سال
   • None

  • یعنی تف تو صورتت.....
   یعنی کیر دایی افسانه که معلمش نکردش تو کس پدرت...
   دروغگوی کثافت دم دمی مزاج....


  •   saeed.24.karaj
  • 5 سال
   • None

  • کسکش من این فیلم سوپری که تعریف کردیو اول دبستان دیدم.


  •   tandoor
  • 5 سال
   • None

  • خواهر خالی بندتو...


  •   Erfan k2
  • 5 سال
   • None

  • آخه،کیره،شوهر خاله قورباغه تو سیستم فکریت و سوادت آخه بزه فضایی به جای اینکه بگی کسشو میمالید میگی میمامید از این سوادت مشخصه شبکه xxxرو خیلی تماشا میکنی راستی با این سوادت چطوری منشی شدی"پس به این نکته میرسیم که شک ندارم تو گی هستی و این داستان کسو شعری که بلغور کردی عوارض کون دادن زیاده


  •   Erfan k2
  • 5 سال
   • None

  • آخه،کیره،شوهر خاله قورباغه تو سیستم فکریت و سوادت آخه بزه فضایی به جای اینکه بگی کسشو میمالید میگی میمامید از این سوادت مشخصه شبکه xxxرو خیلی تماشا میکنی راستی با این سوادت چطوری منشی شدی"پس به این نکته میرسیم که شک ندارم تو گی هستی و این داستان کسو شعری که بلغور کردی عوارض کون دادن زیاده


  •   Erfan k2
  • 5 سال
   • None

  • آخه،کیره،شوهر خاله قورباغه تو سیستم فکریت و سوادت آخه بزه فضایی به جای اینکه بگی کسشو میمالید میگی میمامید از این سوادت مشخصه شبکه xxxرو خیلی تماشا میکنی راستی با این سوادت چطوری منشی شدی"پس به این نکته میرسیم که شک ندارم تو گی هستی و این داستان کسو شعری که بلغور کردی عوارض کون دادن زیاده


  •   hamidnaseri
  • 5 سال
   • None

  • جریان چیه همه زن های شوهر،شوهرشون ماموریته.کس مغز ننویس


  •   ELI2013
  • 5 سال
   • None

  • ۲۹سانت!حتمأدوجنسه هستی.اسب وانسان


  •   ELI2013
  • 5 سال
   • None

  • ۲۹سانت!حتمأدوجنسه هستی.اسب وانسان‎!‎


  •   ELI2013
  • 5 سال
   • None

  • بلادوجنسه ای!ادم واسب!


  •   ELI2013
  • 5 سال
   • None

  • بلادوجنسه ای!ادم واسب!


  •   سامره
  • 5 سال
   • None

  • چاههای نفتی مهندس تو کونت . خیلی وقته کونت میخاره ها. نظرات خیلی باحالتربودخیلی وقته نخندیده بودم


  •   سامره
  • 5 سال
   • None

  • چاههای نفتی مهندس تو کونت . خیلی وقته کونت میخاره ها. نظرات خیلی باحالتربودخیلی وقته نخندیده بودم


  •   shangoul
  • 5 سال
   • None

  • این بنده خدا خودش هم نفهمیده چی نوشته! اول نوشته اسمم سعیده بعد میگه دوستم بعد میگه ناراحت بود ! یه چیزی هم از سانت شنیده فکر کرده راسته،آخه 29 سانت؟؟ دروغ و خیالات هم حدی داره. تازه تکراری و نخ نما بود


  •   niloo nazii
  • 5 سال
   • None

  • :))))))))
   naboooood shod bichareeeeeee


  •   niloo nazii
  • 5 سال
   • None

  • :))))))))
   naboooood shod bichareeeeeee


  •   راسل
  • 5 سال
   • None

  • کسو شعری بیش نود
   اول کوتاه بود
   دوم اینکه برو مطمعا کیرت 9 سانت بیشتر نیست
   مثل زاپتی ها که تو کارتونهاشون چشمهاشونو گرد و درشت مکشن.
   سوم این که خاک بر سرت که شقلت زنونس برو بمیر منشی!؟


  •   luciferrr212
  • 5 سال
   • None

  • اي كسكش


  •   fogh hashar
  • 5 سال
   • None

  • ننتوووووووو آغا سعید


  •   fogh hashar
  • 5 سال
   • None

  • آیییییی دمت گرم خوب مادرشو گاییدی


  •   s_O_l_t_a_n
  • 5 سال
   • None

  • بابا جان ايراد نداره ، اينهمه ايراد نگيريد به آرزوی يه طفل معصومی كه با 2.9 سانت شومبول آرزوی سكس داره :)):)):))


  •   Asdollakhan
  • 5 سال
   • None

  • نخوندم.. اینم دم از بالای 20 سانت زد با پیف پاف دستش؟!!!!!...


  •   aeoi
  • 5 سال
   • None

  • خوبهای قشنگی میبینی کس مشنگ


  •   aeoi
  • 5 سال
   • None

  • خوابهای قشنگی میبینی کس مشنگ


  •   mhguitar
  • 5 سال
   • None

  • eival,,,,,..
   dahaenet servis bahal bud...


  •   ja22
  • 5 سال
   • None

  • اونجای ادمه دروغگو...


  •   bahman64
  • 5 سال
   • None

  • کیرت رو با فیل های آفریقایی پیوند زدن مرد تیکه جقی.


  •   mohammadreza6904
  • 5 سال
   • None

  • اولا با سعید:کسی مجبورت نکرده با این جفنگیات اینهمه فحشو به جون بخری
   دومأ با برو بچ شهوانی:بابا بسه دیگه بنده خدا رو ترور کردید با حرفاتون
   سومإ شیم با نظرت خیلی حال کردم


  •   mohammadreza6904
  • 5 سال
   • None

  • اول با سعید:کسی مجبورت نکرده با این جفنگیات این همه فحشو به جون بخری
   دوم با بروبچ شهوانی:بسه دیگه با حرفاتون ترور روحی کردیدش
   سوم با شیم: قشنگ بود یه چراغ سبز برات روشن کردم


  •   panitanha
  • 5 سال
   • None

  • مگه کیر 29 سانتیم دارییییییییییییییییییییم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟کجا باید جاش داد؟؟؟؟


  •   Ali.282
  • 5 سال
   • None

  • ههههه
   احتمالا از داخل سوراخ کونش خط کش زده که شده 29 تا
   اسب آبی اینقد نداره :))


  •   سجاد خوشکله
  • 5 سال
   • None

  • کیرتوکس اون خانوم دکتری که بخواد توبهش حال بدی برو گمشو کسکش جقی


  •   امیر علی 1
  • 5 سال
   • None

  • ریدی می گفتی 30 سانت رند می شد یهو . اوسگل زیاد پیدا میشه .


  •   Hashar dar hashar
  • 5 سال
   • None

  • Kos bishtara az 25 sant nemitoone ghabool kone,labod oon 4sant ro too koone khaharet kardi! are?


  •   cfz-sexyboy
  • 5 سال
   • None

  • دختر از چابهار یا سیستان وسه سکس تل یا حضوری پیغام بذاره
   قد 186


  •   cfz-sexyboy
  • 5 سال
   • None

  • دختر از چابهار یا سیستان وسه سکس تل یا حضوری پیغام بذاره
   قد 186


  •   ye khatereh
  • 5 سال
   • None

  • doctor bud?!!!!!!!


  •   شاهین نجفی3
  • 4 سال،12 ماه
   • None

  • :B اخه کوس پدر کدوم دکتر زنی منشی مرد داره که اون دومیش باشه


  •   شاهین نجفی3
  • 4 سال،12 ماه
   • None

  • :B اخه کوس پدر کدوم دکتر زنی منشی مرد داره که اون دومیش باشه


  •   Ramezani.2002
  • 4 سال،3 ماه
   • None

  • داشتی میدادی الان نوشتی میکردم برو خدا روزیتو جای دیگه بده کیر همه ما بچه های شهوانی ......


  •   bokonghahar
  • 3 سال،8 ماه
   • None

  • برو شر میگی مجلوق شیزوفرنی


  •   koroshkz
  • 3 سال،5 ماه
   • None

  • نظرات دوستان از خود داستان جالبتر و خوندنی تر بود


  •   CAPCOM
  • 3 سال،5 ماه
   • None

  • کس شعر کنتور نمیندازه!


  •   عباس1350
  • 3 سال،2 ماه
   • None

  • آرزوبرجوانان عیب نیست


  •   sepehr__s
  • 3 سال،2 ماه
   • None

  • اره راست میگه


  •   هات سوسيس
  • 3 سال
   • None

  • صابون های جدید مواد روانگردان داره، بد توهم میده biggrin


  •   attn666
  • 3 سال
   • None

  • خیلی کس مغری


  •   ali_joon123
  • 3 سال
   • None

  • khili bikhod bood
   vagte mardomo nagirin baba
   in kos shera chieh migin
   jam konin baba


  •   rasooolll007
  • 1 سال،11 ماه
   • 0

  • حرومزاده بیست و نه سانت
   مال الاغ بیست و هشت سانته
   بزنه تو ادم ک از حلقش درمیاد
   ک و ن ی


  •   mohammad_m3m
  • 1 سال،9 ماه
   • 0

  • کیرم تو کاسه مغزت (biggrin)


  •   Mohsenka15
  • 1 سال،9 ماه
   • 0

  • اخه به والله واجب نیس اینقدر کسشعر بنویسین سه ساعت میشه دارم داستان میخونم به خدا یدونه درست درمون پیدا نکردم که با سوپر ادغام کنم و جق بزنم تخم مرغ توی کونتون واقعا


  •   ghader1010
  • 1 سال،7 ماه
   • 0

  • دیوث کیر خر با اون اوبوهتش29 سانت نداره چرا کس شعر میگین آخه .شاید 9 سانت بوده سعی کنید از داشته هاتون بنویسید


  •   brayan66
  • 1 سال،6 ماه
   • 0

  • کاملاً مشخصه که زیاد جق میزنی، ولی خوبه که مایو میپوشی و توی آب خودت شنا میکنی


  •   sasamorayi
  • 11 ماه،1 هفته
   • 0

  • خواستم چیزی بگم دیدم دوستان به چند صد روش سامورایی مورد عنایت قرارت دادن!!!


  •   lovexs
  • 11 ماه
   • 0

  • بیا یه سانت از کیرمو بدم بهت رند شه


  •   kamran1981
  • 2 هفته،4 روز
   • 0

  • خوب ، نوشته بودی که مسی که احتیاج به سکس داره باید کمکش کرد . زود باش یالا کمکم کن کس میخوام


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو