شما اینجا هستید

خاطرات سکسی من با مامان

دوستان اسم من سروشه من ۱۶ سالمه و تک فرزندم. مامانم اسمش الهام ۳۴ سالشه و یه هیکل باحال داره که عکسشو آخر مطلب میزارم. ما تو رشت زندگی‌ میکنیم بابام تو کار کامیون بود چند تا کامیون داشت و اجاره داده بود چند ساله پیش وقتی‌ ۱۰ سلام بود تو جاده تصادف کرد و عمرشو داد به شما. مامان بابام خیلی‌ شهوتی بودن و همیشه تو خونه با شرت میگشتن مامانمم همینطور فقط شرتو کرست پا میکرد. بد از مرگ پدرم مامانم ازدواج نکرد و منو اون با هم زندگی‌ میکردیم. ما تابستون تو خونه با لباس زیر میگشتیم و واسه مون یه چیز عادی بود من همیشه با مامانم میرفتم حموم و اونو لخت میدیدم و اون پشم کیرمو میزد واسم. من خیلی‌ با مامانم سکس داشتم ولی‌ از اول واستون تعریف می‌کنم. وقتی‌ ۱۳ سالم شد و با مامان میرفتم حموم همش قربون صدقه کیرم میرفت و باهاش بازی میکرد. یادمه از مامانم پرسیدم تو چرا مثل من دودل نداری اونم میگفت اگه من دودل داشتم که تو به دنیا نمیمدی منم نمی‌فهمیدم که چه فرقی‌ تو به دنیا اومدن من میکرد . تا این که شد ۱۵ سالم و مامانم شب موقع خواب اومد پیشم گفت می‌خوام ۱ چیزایی بهت یاد بدم که کم تر مادری به پسرش یاد میده و شروع کرد گفتن که چه‌جوری یه بچه به دنیا میاد بد از تموم شدن حرفش من ۱ حالی‌ داشتم احساس می‌کردم کیرم داره قل قلک میاد و داره هی‌ بزرگ می‌شه مامانم فهمید که من ۱ چیزیم داره می‌شه گفت چه شد عزیزم ؟ گفتم دولم داره بزرگ می‌شه گفت بذار ببینمش شورتمو کشید پایین دید کیرم سیخ رفته هوا گفت قربون دودولت بشم که حالا شده کیر گفتم کیر یعنی‌ چی‌ گفت وقتی‌ بزرگ میشی‌ اسم دودولت عوض می‌شه می‌شه کیر. به مامانم گفتم می‌شه آنجا که به دنیا اومدم رو ببینم مکثی کردو‌‌ گفت ولی‌ باید ۱ قولی‌ بعدی گفتم چه قولی‌ گفت به هیچ کس هیچی‌ نگی‌ گفتم باشه قول میدم گفت قول مردونه گفتم قول مردونه . بعد شورت مشکی‌ که پاش بود رو در آورد و کس بی‌ موش معلم شد گفت بهت گفتم بابا‌ها کیرشنو می‌کنن تو اینی که واسه خانوماس بد ۱ ابی میاد که بچه ۹ ماه بعدش از همینجا به دنیا میاد. گفتم چه باحاله گفت می‌خوای بهش دست بزنی‌ گفتم می‌شه ؟ گفت آره عزیزم دستمو مالیدم به کوسش خیلی‌ گرم بود یه خورده با کس مامانم بازی کردم بعد گفتش دیگه بخواب دیر وقت قولتو یادت نر‌ها به کسی‌ نگی‌ گفتم باشه. فرداش که از مدرسه اومدم ناهارو که خوردیم به مامانم گفتم مامان چه‌جوری اون مایع از کیر مردا در میاد خندیدو گفت بذار بعد از شستن ظرفا بهت میگم برو درستو بخون تا من بیام منم زود دویدم مشقمو نوشتم آخرین خط بودم که مامانم اومد گفت تموم شد گفتم ۱ خط مونده گفت زود بنویس تا من اومدم اون خطو تموم کنم مامانم رفت ۱ کرم نیوآ آورد گفت شرتتو در بیار منم زود شورتمو در آوردم نشستم بغل مامانم ۱ خورده کرم برداشت مالید به کف دستش بعد مالید به کیر من شروع کرد به بازی کردن بعد از ۳ یا ۴ دقیقه کیرم ۱ خورده سیخ شد مامانم گفت اینجوری که نمی‌شه دو ساعت طول میکش تا آبت بیاد گفتم چیکار کنم که زود تر بیاد گفت تو نباید کاری کنی‌ عزیزم پاشد ماهوره رو روشن کرد رفت رو ۱ شبکه سکسی پسوردشو زد و یه فیلم سکسی خارجی‌ شروع کرد به نشون دادن بهش گفتم اینا چیکار می‌کنن گفت اسم این کار سکس گفتم بچه هم همینجوری به دنیا میاد گفت آره عزیزم بعدش دوباره شروع کرد با کرم کیرمو مالیدن گفت به فیلم نگا کن منم داشتم نگا میکردم هاال می‌کردم تو فیلم زن داشت کیر مردرو ساک میزد به مامانم گفتم مامان تو هم مثل این زن کیرمو می‌خوری خندیدو گفت کیرت خیلی‌ چرب شده بخورم حالم بد می‌شه بریم بشریمش بد بخورم گفتم باشه رفتیم تو حموم مامانم با شامپو بدن کیرمو شستو چربیش که رفت کیرمو خشک کرد رفتیم تو اتاقی‌ که تلویزیون بود من نشستم مامانم هم شرتو کرستشو در آورد نشست کنارم کیرم که حالا یه خورده کوچیک هم شده بود رو کرد تو دهنش خیلی‌ هاال داد داغ مرطوب بود خیلی‌ کیف میداد مامانم هی‌ کیرمو تا ته میفرستد تو دهنش میرفت تو حلقش دوباره میاورد بالا انگار که اصلا تو دهنش دندون نیست اینقد کیف داد که به ۲ دقیقه نکشید تمام ماهیچه‌های بدنم سفت شد احساس کردم تو کمرم ۱ چیزی داره حرکت می‌کنه مامانمم فهمید سرعتشو بیشتر کرد یه دفعه یه چیزی از کیرم ریخت بیرون تو دهن مامانم به مامانم گفتم چی‌ شد؟ آبمو توف کرد رو سینهش گفت همون مایع بود. گفت کیف داد یا نه گفتم آره خیلی‌ خوب بود مامانمم بغلم دراز کشید منم سرمو گذاشتم رو سینه‌های لختش که خوابم برد وقتی‌ از خواب بیدار شدم دیدم مامانمم بغلم خوابیده تا اومدم بلند بشم مامانمم از خواب بیدار شد گفتم ببخشید نمیخواستم بیدارت کنم گفت اشکالی‌ نداره دودل طلا خندیدمو رفتم حموم مامانمم گفت منم الان میام رفتم زیر دوش داشتم سرمو خیس می‌کردم که مامانم اومد تو شامپرو برداشت شروع کرد به شستن من سرمو شست اومد بدنمو بشوره کیسرو گذاشت کنار شامپو بدنو ریخت رو دستش از سینه‌ام شروع کرد به شستن رسید به کیرم ۱ خورده بیشتر طولش داد بد انگشتشو برد لایه کنم زد به سرخ کنم یه جوری شدم منو آب کشیدو بش گفتم من بشورمت گفت باشه شامپرو ریختم روش شروع کردم با دست شستن سینه هاشو که میشستم کیرم شروع کرد به راست شدن مامانم زیر چشمی دیدو خندید رفتم پایین به کونش رسیدم کف دستمو انداختم لایه قمبلی کونش تند تند بالا پایین می‌کردم مامانم گفت می‌خوای یه بازی جدید بکنیم گفتم چه بازی گفت من می‌خوابم کف حموم تو هم بخواب رو من همینجوری که دستتو بالا پایین میکنی‌ کیرتو بالا پایین کن گفتم باشه خوابیدم روش شروع کردم کیرمو بالا پایین کردن چند دقیقه ادامه دادم بعدش خسته شدم گفتم مامان خسته شدم گفت پس من چی‌ تو آبت اومد ولی‌ واسه من نیومد گفتم مگه تو هم آب داری گفت آره گفتم چیکار کنم که بیاد؟ بلند شد دوتامون دوش گرفتیم کفا که پاک شد گفت حالا کیرتو یواش به مال رو واسه من گفتم واسه تو اسم نداره گفت چرا اسمش کس اه‌ منم شروع کردم با کیرم رو کوسش مالیدن کیرمو رو کوسش جلو عقب می‌کردم که سر کیرم سور خورد رفت تو کوسش تا رفت تو مامانم ۱ جیغ زدو لرزید منم ترسیدمو زود کیرمو در آوردم
نظر بدید تا بقیشو هم بنویسم
این عکس واسه زمان بچگی منه
1.jpg

نوشته: hotpicshome

داستان سکسی:

4.17544
نمره شما: هیچ میانگین 4.2 (399 votes)

نظرات

akhe koskesh majbori dorogh begi
in ax mal zaman bachegie toe
az key to bachegie to khonaro model emrozi gach bori mikardan va miz abajhor in shekli bod
zaman bachegie to aslan docharkhe pelastiki bod onam intorish
badesham an agha zaman bachegie to to tehran ham khonaro sang nemikardan che berese to rash
aslan inja hame ghove takhayoleshon balast faghat khob nemitonan khali bebandan

بالا
0 لایک

سروش جان خیلی مخلصیم چطوری میشه با شما بیشتر دوست شد سلام خدمت مامان الهام جان برسون بگو خانم خیلی مخلصیم تشریف اوردید تهران کلبه درویشی مارو مزین کنید الهی که من فداتشم

بالا
0 لایک

Bacheha bebakhshin ino migama ama shoma k koor nistin.soroosh jan gofte 16saleshe.hey migin 20sal pish.in bache too ax hadeaghal 2_3saleshe pas ax male 12_13 sal pishe.koo 20 sal?fek konam shoma be chert goftan adat farin.
vase etelaetoon hishki be cherto pertatoon nemikhande faghat be nevisande delgarmi bedin akhe heyfe nevisandeha khoobo injori bashoon harf bezanin.
soroosh joon aliye.
montazere baghyash hastam.
nokaram.

بالا
0 لایک

ARDIMANIS say:.....!!!!!!
Hi,khob bood ama behtar ham mishod benvisi.
Ama ye nasihat b hameye dastan nevisane geram:
berid az too khiyaboona ba10toman ye roospy a'jir konid o faghat azash akse sexi bendazin bezarin tahe ghesatoon!!!
Onvaghat mibinin hamin OSKOLAYE KOSMAGH o AHMAGH b jaye tohin o dari vari goftan,miyan too nazarhashoon ta jadde dahome baba bozorgetoon ro ham 2a mikonan!!!
Mokhetoon ro ACHMAZ k nis.
Sorush?j on balaeiha ro u midi ya man yechi beheshoon begam ta SIME KHARDAR bekeshan dare kooneshoon,han??akhe hersam dar miyad b khoda...

بالا
0 لایک

خيلي دلم ميخواهد کا با مردی یا پسری إرتباط داشتە باشم و با ميلی خودش منرا بکند، البتە من يك مرد هستم اما متأسفانە تا هنوز شانس نياوردم کە دوست یا رفيق داشتە باشم تا منرا با ميلی خودش بکند، من يك مردم امادە هستم کە کون بدم طبق سفارش و ميل اونرا کە من ميگايد، هرکسی ميخواهد با من تماس بگيرد لطفا از راه اين ايميل
kerprst@yahoo.com

بالا
0 لایک

من رده این نظرات اخر هر داستانم.جدا اگه داستانو نخونم ولی حتما نظراتشو میخونم.چون یه عده هستند چه طرف واقعیت بنویسه چه ننویسه اونا فحش خودشونو میدن و میگن دروغه.اصلا حال میکنم با این بچه ها.جان هرکی دوست دارین بخاطر نظرم بهم فحش ندینا.

بالا
0 لایک

خوش به حالت !!!!
خیلی برام جالب بود !!!!!!!!!!!
عجب مامام پایه ای داری!!!!!!!!!
ای کاش .............
ببین ! تا می تونی از خودت و این جور جور چیزا برا م بگو و بفرست ، عکستون رو هم حتما !!!
خیلی خوسحال میشم اگر اینکارو بکنی !!!
چون خیلی به این جور چیزا علاقه دارم خییییییییییلی !!!!!!!!
دمت گرم !!!!!!!!
karimi528232@gmail.com
THANKS !!!!

بالا
0 لایک

اول از همه ریدن تو مردونگیت با این قولت
به هیچ کس هیچی‌ نگی‌ گفتم باشه قول میدم گفت قول مردونه گفتم قول مردونه

دوم این که خل و چل تو کیرت 4 دقیقه طول کشید تو 15 سالگی راست بشه ؟

بالا
0 لایک

واقعا واسه بيشترتون متاسفم كه داستان اين بدبختو باوركرديد.اخه غيرتتون كجا رفته.من خودم عاشق سكسم ولي با غريبه ن خودي. كيرم تو اين مردونگيت كه تو ازش دم ميزني. اخه بي غيرت اخه فكر كردي همه خرن بي ناموس يهد چيزي بگو كه ما ندونيم بببببببببببببببببيييييييييييي ناموس.

بالا
0 لایک

//به مامانم گفتم می‌شه آنجا که به دنیا اومدم رو ببینم مکثی کردو‌‌ گفت ولی‌ باید ۱ قولی‌ بعدی گفتم چه قولی‌ گفت به هیچ کس هیچی‌ نگی‌ گفتم باشه قول میدم گفت قول مردونه گفتم قول مردونه ...//
حرومزاده قول مردونه داده به کسی نگی اونوقت تو اینترنت منتشرش کردی.......
اسم سروشو خراب نکن مادر جنده........

بالا
0 لایک

بزار واقعیتی را بگم فرهنگ ما بسمت انحطاط میره.در کانال های ماهواره از روی عمد برنامه های با مذامین سکسی که روابط آزاد است ترویج میشه.خواهی نخواهی روی افکار ما اثر میگذاره.همه خارجیه بی قید نیستند .ازدواج هنوز هم احترام داره و قید و بند.اصلا" مقید بودن نشانه ای از عشق است.چه چیزی بهتر از ازدواج .بهترین زن ها و مرد ها همانهایی هستند که به هم احترام میگذارند.عزیزان وظیفه این سایت ترویج فساد اخلاقی نبایستی باشه . بلکه بیان واقعیاتی هرچند تلخ اما آموزنده بر ای همه و نیز بررسی مشکلات جنسی مزدوجین و مجرد ها باید باشه.من سراغ دارم فردی را که روابط باز داشت اما پسری به او علاقه مند شد و اون را صیغه کرد.دختر ی را دیدم که صیغه مردی بود و با اینکه امکان اینرو داشت به مرده خیانت کنه اما اینکارو نکرد.یعنی برای قول اش و امضاء اش ارزش قایل شد. داشتن قید و بند در حقیقت احترام به خودمان است.عزیزان اگه ما سر هم کلاه نزاریم اگه ما به روابط سالم پایبند باشیم حق مان را نمیتوانند از ما بگیرند.اگر حق را بزور گرفتند مطمئن باش زور و ظلم پایدار نخواهد ماند .ما به عهد خود وفا کنیم خداوند هم به عهدش وفا میکند . من کلام آخر را گفتم .

بالا
0 لایک

(چند ساله پیش وقتی‌ ۱۰(سلام ) بود تو جاده تصادف کرد)مامانش 34 سالشه خودش 18 سالشه یعنی مامانش 17 سالگی حامله بوده 18 سالگی این کونی رو به دنیا اورده.مامان بابا خیلی شهوتی بودن/10 سال پیش باباش مرده یعنی اونموقع 6 سالش بوده واین یعنی بچه 4یا5یا6 ساله میفهمیده شرت وکرست چیه که الان بگه/
ادبیات تازه هستش هااال ===حال و اینکه زنه داشت ساک میزد لزومی نداره بگی کیر مردو ساک میزد مگه جای دیگری هم هست برای ساک زدن ؟؟؟؟(داشتم نگا میکردم هاال می‌کردم تو فیلم زن داشت کیر مردرو ساک میزد)
دوباره غلط املایی ( رو کرد تو دهنش خیلی‌ هاال داد داغ مرطوب بود)/تا ته میفرستد تو دهنش === میفرستاد ///
بچه 15 ساله کیرش چند سانته مگه که بره تو حلق زن؟؟؟امار گفته بیشتر از 6 باشه بچه یعنی کونیه(میرفت تو حلقش دوباره میاورد بالا انگار که اصلا تو دهنش دندون نیست اینقد کیف داد که به ۲ دقیقه نکشید )یعنی بچه ای که تابه حال ارضا نشده 2دقیقه یه زن براش ساک بزنه بعد ابش بیاد ؟؟امکان داره؟1مین میگفت خوب بود
غلط املایی تا این حد ؟؟؟(بد انگشتشو برد لایه کنم زد به سرخ کنم یه جوری شدم )کونم/سوراخ
ببین بچه سال کونی مادر کسده کس چالاق چولوق خوب بخون ببین چی مینویسم حتی عکسی که گذاشتی فتوشاپه /////اینم دلیل (سایه ای که دست راست عکسه کنار زنه /میشه دسته چپه تو اسکل/سیاهه و همینطور برا بچه اما این سایه کناره اباژور خونه وهمینطور میز زیرش که باید روی دیوار بیوفته نیستش و این یعنی عکس فتوشاپه
جمع بندی :
نمیدونم چی فکر میکنید این داستانارو سرهم میکنین رابطه بین بچه ومادر یه رابطه پاکه .کسی که به این فکر میافته ننشو بکنه کونیییییییی بیش نیست
امیدوارم همه ملطفت باشن.موفق باشید

بالا
1 لایک

صفحات