خاطرات شیرین کون دادن بچگی ام

  1391/11/7

  دوستایی که من به اونها کون دادم و یا خواهم داد سلام میدانید من در گذشته تا دلتان بخواد و به خیلی ها دادم حتی یادمه به یک نفر هر روز میدادم وبیشتر از 300یا400 بار به او کون دادم انصافا" هم او مرا خوب میکرد کیرش خیلی کلفت و دراز بود و 10 سال از من بزرگتر بود ولی حال میداد تو کونم میشاشید و من ساک میزدم 14سالم بود یک روز در باغ همسایه دیوار به دیوار باغ ما داشت مرا میکرد کم مونده بود تمام شه که یهو بابام پیداش شد من زیر او دراز کشیده بودم و او تند تند میکرد چشمم که به بابام افتاد از ترس میخکوب شدم هی میگفتم بابابابابابابام و علی بی اعتنا میگفت خفه شو تموم دارم میشم باور نمیکرد! بابام داشت باعصبانیت نگاه میکرد و علی یه آخی گفت و آبشو ریخت تو کونمم بعد یک لحظه بابام رو دید در رفت و بابام نتونست بگیردش بعد کلی بابام مرا دعوا کرد و کتم زد و ازم پرسید کی بود با ترس وخجالت در حالی که سرم پایین بود گفتم نمیشناسمش به زور مرا کرد بعد یک ماهی بابام کنترم میکرد و من قول دادم که چنین کاری نکنم ولی میدانید که عادت کرده بودم میرفتم و درتوالت مدرسه به کسای دیگه میدادم و انصافا" هیچکس مثل او به من حال نمیداد بعدها دوباره با احتیاط کامل تا 23 سالگیم با او قرار میذاشتم و به او میدادم البته یک خاطره را هم بگم(نمیدونم جزو خاطرات تلخ یا شیرین حساب کنم) یه روز وقتی 11سال داشتم پسری به نام جلیل که اون موقع مجرد بود و12 سال از من بزگتر من رو تو راه باغ با یک بستنی غول زد و برد باغچه شان و یه خورده باهام بازی کرد بعد کیرش را در آورد وقتی کیرش را دیدم وحشت کردم خیلی خیلی کلفت و دراز بود خواستم فرار کنم ولی نذاشت یه خورده با دولم که در مقایسه با کیرش قطره ای از دریا میشد بازی کرد و بعد وادارم کرد ساک بزنم وبعد مرا به درختی تکیه داد و کیرش را با زور به سوراخم فرو کرد وقتی نوکش داشت داخلم میشد بد جور دردم آمد جیغ بلندی زدم از شانس من هیچ کس نبو د فقط چند تا پرنده از بالای درخت فرار کردند فورا" دستش را جلو دهنم گذاشت و گفت بچه کونی اگه صدات در بیاد خفت میکنم ودرهمین حال کیرش را تا آخر فرو کرد نزدیک بود از درد بیهوش شوم گریه کردم ولی اعتنایی نکرد همینجور عقب و جلو میکرد نیم ساعتی منو گایید انگار به کیرش اسپره بیحسی زده بود تازه تازه خوشم آمده بود که آبش اومد وانگار شلنگ آب وا کرده بود گشنگ داخلم پر شد گفتم تو رو خدا یه بار دیگه منو بگا گفتم عزیزم بیحسم 10 دقیقه ای در حالی که کیرش داخلم بود استراحت کرد بعد گرم شد وحدودا"20 دقیقه هم منو گایید و چون قبلش بهش گفتم منی را در دهانم بریزه وقتی داشت تموم میشد فورا" کیرش را در آورد و در دهان گذاشت و من کمی ساک زدم کمی بعد آبشو ریخت تو دهنم و من اول مزه کردم وبعد قورت دادم واقعا" حال کردم اون هم بهم گفت عجب کونی داری خیلی حال کردم بعد هم پول بستنی رو داد و منو بوسید وسوار خرم کرد و بعد مرا ول کرد از یه طرف انصافا" خیلی حال کرده بودم ولی از سوزش کونم میمردم دو روز از در کونم به بهانه مریض شده ام مدرسه نرفتم وبعدا" تایک ماه به هر کی خواستم کون بدم تا نوکشو در کونم میذاشت نمیتونستم تحمل کنم و منصرف میشدم دیونه شده بودم منی که یه روز رو بدون کون دادن شب نمیکردم یه ماه بینصیب ماندم بعدنا دیگه عادت کردم چند باری بهش دادم بعدا" ازدواج کرد و الان دو تا بچه داره 8سال پیش زنش را به بهانه اینکه شب میخواهیم با هم بریم آبیاری فرستاد خونه مادرش و چون قبلا" با من هماهنگ کرده بود من رفتم خونه اش ودوباره ترتیبم را داد وبهم گفت با زنم و با هیچکس مثل تو حال نمیکنم راستش را میگفت او خیلی ها رو کرده بود چند تا از دختر وپسرایی که تو باغچه اش میکرد دیده بودم... الان چند سالیه که به کسی نداده ام و دیونه شده ام اگر مکان دارید باهام قرار بزارید قول میدم جبران کنم متشکرم کیرتان را میخورم وآبش رو هم ...خوش باشید


  نوشته: ebifkoni

 • 6

 • 2
 • نظرات:
  •   Sousha
  • 5 سال،5 ماه
   • None

  • کون گوهی کردن نداره
   برو گمشو بچه کونی
   این بیشتر یه داستان تبلیغاتی بود که برا کونت کیر جور کنی نه داستان سکسی


  •   pitbool
  • 5 سال،5 ماه
   • None

  • بچه کونی........


  •   hmjns
  • 5 سال،5 ماه
   • None

  • منم شیرین ترین کون دادنم به پسرخالم تو یه کلبه تو باغ بود.
   بی انصاف خیلی خوب می کرد.
   هنوزم وقتی یادش میافتم یه جوری میشم


  •   hmjns
  • 5 سال،5 ماه
   • None

  • به یادموندنی ترین کون دادن من به پسرخالم تو یه کلبه تو باغ بود.
   این پسرخالم خیلی عالی منو میکرد.
   هنوزم یادش میافتم حال می کنم


  •   Khoshtip_pesar87@yahoo.com
  • 5 سال،5 ماه
   • None

  • چه دنيايي شده ادم ديگه نميتونه فحش هم بده! اين جماعت کاري کردن اگه بگي کيرم تو کونت مي گن حرف زدي بايد پاش واستي!!!!!!


  •   impish
  • 5 سال،5 ماه
   • None

  • متاسفم_ همين
   IMPISH


  •   sarbaz kurosh
  • 5 سال،5 ماه
   • None

  • khak to konetun


  •  
  • 5 سال،5 ماه
   • None

  • خاك برسرت بدبخت حالمو بهم مي زني حيوون


  •   مازیار خان
  • 5 سال،5 ماه
   • None

  • خخخخ!
   خاطرات شیرین کون دادن بچگیت؟! :LOLL:
   شیرینیش زیاد باشه دلتو میزنه ها!
   فقط بپا مرض قند نگیری! :LOLL:
   LOOOOOL


  •   kaveh.nike
  • 5 سال،5 ماه
   • None

  • دوست داری من بکنمت


  •   kaveh.nike
  • 5 سال،5 ماه
   • None

  • دوست داری من بکنمت


  •   کفتارجوان
  • 5 سال،5 ماه
   • None

  • این ایرانی ها کلا عقده ای هستن


  •   Abbas Killer
  • 5 سال،5 ماه
   • None

  • كس شعر ننويس
   حالم به هم خورد


  •   Abbas Killer
  • 5 سال،5 ماه
   • None

  • كس شعر ننويس
   حالم به هم خورد


  •   cindrela
  • 5 سال،5 ماه
   • None

  • برو متوسل شو به همون خری که سوارش شدی جا پول بستنی هم برات پشکل میریزه
   جایزه ی کون دادنت!!!


  •   vahidbokon
  • 5 سال،5 ماه
   • None

  • آنقدر طوفانیم که باد را هم میکنم. در هوای یاد تو من یاد را هم میکنم. اما عمرا تو رو بکنم کون پلشت کثیف.


  •   b2j
  • 5 سال،5 ماه
   • None

  • بنده عادت به سگ کنی ندارم


  •   iman.boy.73
  • 5 سال،5 ماه
   • None

  • کیرمم ی ساعت ساک بزنی برات بلند نمیشه کسکش آخه تو چی ک یکی بکنتت شک ندارم باباتم کوچیکیاش کون داده الانشم میده عزیزم خوش باش.


  •   شيخ متفکر
  • 5 سال،5 ماه
   • None

  • فقط يه سوال از نويسنده دارم : امير جون ، خودتي؟!


  •   mostoufi
  • 5 سال،5 ماه
   • None

  • کپک اوغلی...


  •   Omid506
  • 5 سال،5 ماه
   • None

  • داستانت خوب بود بازم کون بده بیا اینجا بنویس


  •   Reza bi gham
  • 5 سال،5 ماه
   • None

  • من با شاهزاده رویایی موافقم بچه کونی برو تا کیر همون خرو با اون غولرو تو کونت نکردم


  •   milad051
  • 5 سال،5 ماه
   • None

  • من همین الان عضو شدم.
   خدا وکیلی بهترین داستان کمدیی بود ک خوندم.کونی کس کش


  •   milad051
  • 5 سال،5 ماه
   • None

  • من همین الان عضو شدم.
   خدا وکیلی بهترین داستان کمدیی بود ک خوندم.کونی کس کش


  •   Hbkops
  • 5 سال،5 ماه
   • None

  • همتونو كير بدبخت ميكنه من اخوند نيستم كيرم به دهن همشان ولي من يكي رو ميشناختم به زور لواط كرد بعد يارو كشتش بعد از سه روز كه خاكش كردن دوباره خواستن كالبد شكافي كنن ديدن جز خاكستر جنازه زير خاك هيجي نيست؛خاك تو سر هر ادم كوني؛جوري خدا كونت بذاره كه تا ابد كيفشو كني


  •   orton666666
  • 5 سال،5 ماه
   • None

  • خداييش لذتي كه تو خوندن كامنت ها (مخصوصا واسه گي ها ) هس تو خوندن خود داستان نيست !


  •   yzd.20
  • 5 سال،5 ماه
   • None

  • برو کون گوهیتو بده بابات بکنه


  •   Radinjuju
  • 5 سال،5 ماه
   • None

  • هی نمیخوای فحش بدی..همینا نمیزارن..خوب لجن کون گشاد..کون دادی باید همه بفهمن که تو دادی.اقایون. خانوما.این کون داده..فهمیدن همه..500بار به یکی دادی.!!!اون دیگه کون نیست غاره..ریدم تو داستانت..کفاثت


  •   yasaman2024
  • 5 سال،5 ماه
   • None

  • دیگه ننویس کونی گشاد کتال کون


  •   reza2920
  • 5 سال،5 ماه
   • None

  • خدابه خیرکنه.لذت داره کون دادن که میای اینجا چرت وپرت تلاوت میکنی.کون گشنگ توکه میگی 1بار دادی 2روز مدرسه نرفتی تازه1ماه هم روخر نمیتونستی بشینی پس دیگه چی میگی...؟هواست باشه بچه گشنگا غولت نرنن


  •   sohrabshadi
  • 5 سال،4 ماه
   • None

  • برا منم دادن بیشتر حال میده مخصوصا کسی که میکنه کیر سر بزرگی داشته باشه دیونه کننده هستش


  •   masih-
  • 5 سال،4 ماه
   • None

  • ریدوم تو خودتو داستانت


  •   ErFaN_dj
  • 2 سال،8 ماه
   • None

  • ناز نفست کونی biggrin


  •   hmjns
  • 2 سال
   • 0

  • یه بار به پسر همسایه کون میدادم خونشون یکی رفته بود به مامانم گفته بود.
   اومد در خونشون صدام کرد و برد کتکم زد
   به اون پسره هیچی نگفت فقط گفت بی شعور


  •   Gabriels9721
  • 1 سال،11 ماه
   • 0

  • خداوكيلي ريدم تو انسجام داستانت كه يهو تغيير فاز و فضا داشت
   و ريدم تو مغزت كه نمي توني به زبون مادريت مثل آدم بنويسي، لازم نيست رساله اين عربي بنويسي ولي جدي جدي ديگه اين همه غلط دستوري و نوشتاري نوبره


   كسكش اين كسشرتو يه بار از روش ميخوندي بعد نوشتن، انقدر كيري نمي بود


   مجددا ريدم تو قسمت زبانيِ مغزت


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو