شما اینجا هستید

خواهر زن داداش

اسم من محمود25 سالمه این داستان پارسال اواخر مرداد هستش با خانواده رفته بودیم شمال که چند روزی انجا بودیم که برادرم زنگ زد وگفت که من و خانمم به همراه نازننین خواهر خانمم داریم میاییم ویلا شمال من حتی به فکرمم نمی رسید که با نازنین سکس کنم از قضا برادرم با خانمش و خواهر خانمش شب رسیدند که من و خانواده به خوشامد گوی رفتیمو بعد به صرف شام رفتیمو از خستگی خوابیدند وصبح که بیدار شدند صبحانه بخورند و دوش بگیرند من یک لحظه چشمم از لبه در باز اتاق به باسن خوشکل نازنین تو اون شلوار استرز مشکی خورد که امد رد شد نظرممو جلب کرداینم بگم نازنین 23 سالشه بیشتر خوابیدم و بعد رفتم دست و صورتمو شستمو اومدم سر میز صبحانه تا منو دید سلام و علیک گرمی کردو ا حوالمو پرسیدو گفت شمال خوش می گذره منم بعد از احوال کردن گفتم بد نیست تفریحه دیگه ویاداوری کردم که اینجا افتاب سوزانی داره از ضد افتاب استفاده کن بقیه هم لب دریا بودنو من هم همراه نازنین بعد از صبحانه پیش اونا رفتیم یه چند روزی گذشت خیلی با هم صمیمی شدیم بعداز اون همه بازی های دست جمعی شبا وبا ماشینم بیرون بردنو فرووشگاهها رو تاب خوردن حسابی رومون تو روی هم باز شده بود و اون خیلی جلوی من و بقیه راحت لباس می پوشید من حس شهوتمو کنترل میکردم اخه هم خوشکل بود هم خوش هیکل وقد بلندو چشمای ابی مادرم خیلی دوست داشت اونو واسه من بگیره ولی من دوست دخترمو دوست داشتم خلاصه اونم با حرفای مادرم که می گفت عروسم میشی سعی می کرد خودشو بیشتر به من نزدیک کنه تا یه شب که با شلوارک جلوی من نشسته بود و مشغول بازی کردن پاسور بودیم من نمیدونستم چیکار بایدبکنم از یه طرف چشم به پاهای سفیدش می خورد منو طهری میکرد از یه طرف فرق کسش که افتاده بود تو شلوارکش که چاهار زانو نشسته بود از این طرفم که بلای سینه های نازش از بلای تاپش دقت میکردی می شد دید خودمو هر جور که می شد کنترل میکردم که التم بلند نشه تو شلواره استرزم بفهمندابروم بره اصلا فکر کنم اومده بود شمال که مخ منو بزنه یه شب که نزدیکای ساعت 1 بود که من داشتم ماهواره نگاه می کردم نازنین اومدو گفت خوابم نمی بره میای بریم لب دریا یه چرخی بزنیم گفتم چرا که نه رفتیم بیرون من یه شلوار ساتن تابستونی سفید پوشیده بودم لب ساحل اون شهرک ساحلی که ماتوش ویلا داشتیم کسی نبوددستشوحلقه کرده بود دور دستم و خودشو چسبونده بوهمکه سینشو زیر بغلم حس می کردم التم رو شلوارم تابلو شده بود که متوجه شده بود نشستم لب یه سکوی و بغلم اومد وسرشو گذاشت رو شونهام وبم گفت من خیلی به تو وابسته شدم این چند روز و خیلی دوست دارم تو شوهرم بشی وبغلم کرد و منم گفتم منم بتو وابسته شدم لبهی سکو لباشو بوس کردم و رو مانتوش دستمو رو سینههاش گذاشتماومد رو پاهام نشستو وسفت بغلش کردمو لب می گرفتیم گفتم بریم تو اتاق من جوری که کسی متوجه نشه رفتیم تو اتاقو درو قفل کردمو لامپش خاموش که کسی چیزی نفهمه شب خوابیو روشن کردمو رو تخت با یهلب روش دراز کشدم لباشو میخوردم مانتوشو در اوردموسینه هاشو رو تاپش مالیدمو تاپشو سوتینشو در اوردمو سینه هاشو مکیدم بدنش مثل برف تو تاریکی میدرخشید به صورتش نگاه کردم دیدم رضایت بخشه رفتم سراغ شلوارش که ست مانتوش ساتن سفید بود در اوردم یه شورت یاسی پاش بود اونم در اوردم چون فکر می کردم دختره با کسش کاری نداشتم اوومد تی شرتمو شلووار رو شورتمو یه جا در اوردو تا التمو دید گفت رو شلوارت که بلند میشد فهمیدم خیلی کلفته یه نیش خندهای زدم گفت هیس و شروع کرد با التم بازیو با خواهش خورد یه 5 دقیقه بعد اومدم یکم کوسشو بخورم متوجه شدم باکره نیست خوشحال شدم بش گفتم گفت تو ژیملاستیک پاره شده پرونده پزشکی هم از ورزشگاه دارم راستو دروغشو نمیدونم کیرمو با کرم چرب کردمو لب کسش اوردم مگه داخل میرفت تا بعد نیمساعت این پا اون پا کردن سرش داخل رفت جیقو دادش داشت بالامیرفت خودشو کنترل میکرد تا جا شد توش چند تا تلمبه به این کس صورتی خوشگل زدم که با اه و ناله ارضاع شد و کیر منو لزج کرد بیشتر که تامبه زدمو روش خوابیده بودمو لبا سینهاشم می خوردم در اوردم از پوشت بعد از20 دقیقه کرم مالیدنو و التمم با ابش لزج کردن تا یه زره رفت تو داشت گریش در می اومد تا جاش شد تو او منم تلمبه زدم و تاابم اومد رو باسن مامانیش خالی کردم و خیلی لذت برده بودم بعد نیم ساعت از بغل هم در اومدیمو با دستمال ابمو رو باسنش پاک کردمو لباساشو پوشیدو رفت خوابید فردا صبحش هم دیگه رو دیدیم هر دومون از هم تشکر کردیم سکس ما تا اون چند روزی که شمال بود ادامه داشت.

نوشته: ا.

2.54717
نمره شما: هیچ میانگین 2.5 (53 votes)

نظرات

داستانی کاملا تخیلی از یک جوانی که احتمالا تا حالا رنگ کوس رو هم ندیده .چون اگه دیده بود اینقدر اصرار نمی کرد که ما باور کنیم کوس طرف اینقدر تنگ بوده که کیر توش نمی رفته!!! حالا علما میان نظر می دن معلوم می شه.

بالا
0 لایک

به غریبه میگم بیاد کتاب املای سبز رو بهت بده چون حتی بچه های کلاس اول هم میدونن که چاهار اینطوری نوشته میشه چهار به دوستان قول دادم غلط املایی نگیرم ولی اگه میگرفتم از داستانت طولانی تر میشد مطمئن باش /خدا رحم کنه پسرام شلوار استرج میپوشن ؟؟؟ چه جالب پسرای فامیل ما اصلا اینطور نیستن /من یه شلوار ساتن تابستونی سفید پوشیده بودم حالا اینجا رفتم سراغ شلوارش که ست مانتوش ساتن سفید بود کس خولیا این چرتو پرتا چیه میگی؟؟؟ /منظورت از با خواهش خورد اینه که مثلا از اون اصرار که کیرتو بخوره از توام انکار که نه نمی خواد بخوری؟؟؟ /به اینکه تشخیصدادیپرده نداره کاری ندارم چون نمی دونم پسرا میتونن تشخیص بدن وجود پرده رو یا نه / تا بعد نیمساعت این پا اون پا کردن سرش داخل رفت خدایا به هر چی آدم کس مغزه عقل عطا فرما این پا و اون پا چیه ؟ مگه دستشوئی داشتی؟ نیم ساعت تلاش کردیکیرت بره تو کسش حتما سواد نداری و الا می فهمیدی که نیم ساعت خیلی زیاده /

بالا
0 لایک

بعد نیم ساعت از بغل هم در اومدیمو با دستمال ابمو رو باسنش پاک کردم!!!!!
احتمالا خشك نشده بود بعد از نيم ساعت؟؟؟؟؟ اي خدااااااااااااا چرا اين پسرا داستاناشون اينقد تخيليه!!!!

بالا
0 لایک

ازسايناجون 4 تشكر ميكنم بابت كم كردن زحمت من براي درست كردن املا ها:
١-جمله بنديت هم به قول سايناجون4 ريدس
٢-هنوز سنت زير 18ساله گوه خوردي 25 سالته
٣-بچه هاهم بهت فحش ميدن به جاي من
امضا:MRS BOY

بالا
0 لایک

از قدیم گفتن وراستم گفتن که اگه بچه رو نکنی برات شاخ میشه باتو هستم آریشگر بوقلمون شاخ بازی درنیار عوضی شرت خونیتو بکش بالا آویزون!دیگه فحش بدی کونت میزارم لاشخورعوضی بدبخت توکه ازنویسنده بدبخت تری
آرایشگرمرغ:ممنون ساینا جون که زحمت منو کم کردی کیرم دهنت بدبخت!آرایشگرمرغ سوختتتتتتتتتتت!

بالا
0 لایک

توي شهرك ساحلي همه ي خونه ها اپارتمانه" نه ويلا . بعدم تو دختر ررو بردي كنار دريا تو شهرك از كس و كون كرديش 20 دقيقه هم تو بغلت بود هيچكس هم رد نشد؟ عجب!بعدم مطمعني كس كردي و اينهمه زور زدي " اصلا شايدبرادر داشته زن دادشت و لب ساحل كون تو ميزاشته. تو ي احمقم اومدي برعكسشو تعريف ميكني . اخه كس پرده دار با چوب پرده هم كردنش 2 سوته كسخل جون!

بالا
0 لایک

هی ‏viper-manوajdarیه باردیگه فحش بدین خواهرو مادرتونو میارم جلو چشاتون عقده ای ها!میمیرین فحش ندیدن کونی ها؟آخه چاقالاباز اون کس کرد شماکه نکردین گوه میخورین حرف میزنین!کیرفهم شد؟آفرین چاقالا!

بالا
0 لایک

گه خوردی عقده ای شمال نرفته کونی در به در برو جقتو بزن اینجا خالی نبند ریدم تو داستانت با این تخیلات کیریت.
اما انتقاد:اولا من بی تجربه که تا حالا کس نکردم میدونم وقتی میخوای واسه بار اول پرده بزنی پنج دقیقه بیشتر طول نمیکشه چطور نیم ساعت ور رفتی تازه سرش رفته تو نتیجه میگیریم بجای داستان نویسی برو جقتو بزن.
توصیه ای که به بقیه دوستان کردم به توام میگم کم جق بزن مغزت پوک میشی.

بالا
0 لایک

هرچی فکر میکنم می بینم بابات آبش رو واسه تو هروم نکرد بلکه تو کس مامانت رید!!!
کیری خان جای کس و کون رو اشتباه گرفتی
خاک بر سرت ، تو که اون رو کردی پس بده دوس دخترت رو بکنم تا بی حسابشیم

بالا
0 لایک

عاليه بچه ها خوب دهنشو گاييدين ولي از نظر بعضياتون معلوم بود كه حتي داستانو خوب نخوندين بلكه وقتي نظر بقيه رو ديدين مثل .... خانم اومدين و يه كس شرايي گفتين كه با اون هماهنگ باشين بدبختا.البته شامل همتون نميشه.

بالا
0 لایک

هی ‏viper-manچیه بازم نکردنت شاخ شدی؟آخه میدنی چیه؟
کسی الان سگ نمیکنه ننه تورو میکنه!گریه نکن آفرین!کیرم تو کس خواهرومادرکسایی که تو نظراتشون فحش دادن!باهمه شما هاهستم!

بالا
0 لایک

واقعاً هرچی فحش بخوری حقته حیف وقتی که آدم واسه خوندن این داستانا بگذاره خوبه اگه کسی داستانی مینویسه حداقل خودش یکبار بخونش بعد بفرسته توکه خودت نوشتی الان یکبار داستانو بخون اگه چیزی فهمیدی به ما هم بگو

بالا
0 لایک

ES16Y:
akhe madar jende, baz toro sang zadan shoro kardi be hap hap kardan koooni?
toke madar khaharet baham zire manan pas kos nagooo k jooori mikonamet k pezeshk ghanoooni az khejalat natoooone elam kone chejoooori mordi harooom zade.
man gerye nemikonam,be kose kharo madaret mikhandam

بالا
0 لایک

توجه توجه توجه
کیرمو با کرم چرب کردمو لب کسش اوردم مگه داخل میرفت تا بعد نیمساعت این پا اون پا کردن سرش داخل رفت جیقو دادش داشت بالامیرفت خودشو کنترل میکرد تا جا شد توش چند تا تلمبه به این کس صورتی خوشگل زدم که با اه و ناله ارضاع شد و کیر منو لزج کرد بیشتر که تامبه زدمو روش خوابیده بودمو لبا سینهاشم می خوردم در اوردم از پوشت بعد از20 دقیقه کرم مالیدنو و التمم با ابش لزج کردن تا یه زره رفت تو داشت گریش در می اومد تا جاش شد تو او منم تلمبه زدم و تاابم اومد رو باسن مامانیش خالی کردم.

من اصلا نمیخوام گیر الکی بدم ولی خداوکیلی کدوم ابلهی برای کوس کردن کرم میزنه حالا من دهاتی کوس نکرده و کوس ندیده خودتون قضاوت کنید لب دریا نصف شب بی مقدمه کرم کجا بود .
احتمالا داشتن کونت میذاشتن یه چند لحظه ای کرم را قرض گرفتی رفتی ترتیب فامیلتون بدی بیاری امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا زیادی مصرف کردی واسه صاحب کرم نموده اونم خشک خشک کرده تو هم با درد زیادی که احتمالا نیم ساعت طول کشیده اومدی این داستان کیری را نوشتی .

بالا
0 لایک