شما اینجا هستید

دوست دخترمو کرد

سلام بکس شهوانی.من حمیدم میخوام ماجرایی که درباره دوست دختر یا بهتر بگم زن آیندم اتفاق افتاده بگم.چند وقت پیش 2تا از بچه های محل اومدن پیشم یکیشون با خنده گفت حمید نبودی کیوان.الهه رو بزور کرد((خبر نداشت قصده ازدواج داریم))گفتم کی؟؟گفت 3روز پیش تو خونشون تعجب کردم گفتم رضا جدی میگی گفت منو احسان باهم دیدیم.دنیا رو سرم خراب شد خیلی بده قبل از خودت زنتو کرده باشن آآروم آروم رفتم سمت خونه اومدم تو سایت شهوانی چندتا از داستانارو خوندم کیرم سیخ کرده بود.واسم خیلی عجیب بود منی که قبلش حس انتقام داشتم حالا داشتم سکس اونارو تجسم میکردم.گفتم زنگ بزنم الهه از اون بشنوم بعد از سلام و احوال پرسی گفتم الهه چرا صدات گرفته گفت هیچی گفتم ساک زدن بلد نبودی؟؟گفت چی؟؟گفتم فیلمتو با کیوان دیدم اشکال نداره من که میدونم بی تقصیریو کس و شعر....گفتم کامل بگو قضیه رو شروع کرد:صبح خواب بودم در زدن بلند شدم گفتم شاید مامانمه رفته خریدو برگشته داشتم با تاپو شلوارک کوتاه میرفتم درو باز کنم باز کردم درو دیدم کیوانه که اومده بره پیش احسان ولی اشتباهی در مارو زده.(کیوان یکی از لاشخورای محله و احسان یکی از دوستام که تو ساختمون الی ایناس)چند لحظه نگام کرد که متوجه وضعم شدم سریع اومدم تو و درو بستم.یادم اومد که مامان سره کاره.یربع بعد دوباره درو زدن دزو که باز کردم کیوان مثله برق اومد تو و دهنمو گرفتو درو بست.برد تو اتاق و شروع به مالیدنم کرد بدم میومد که بهم دست بزنه(الی بزور میذاشت خود من بهش دست بزنم سکسم نداشتیم)ولی جاره ای نبود.تاپمو در اوردو سوتینمو پاره کرد(الهه لاغره پستوناش سایز 60ولی کونش تپلتره یه مقدار)خلاصه پستونامو خوردو کیرشو در اورد کیرش زیاد بزرگ نبود ولی کوچیکم نبود.کیرشو مالید به سینه هامو گفت بخور گفت نخوری آبمو بزور میریزم تو دهنت ترسیدم یه ذره خوردم بدم اود اوغ زدم گفت شورتتو بکش پایین گفتم من دخترم گفت نترس پردت واسه بکنات.کشیدم پایین کلشو گذاششت لای پام کسمو خورد منم کم کم داشتم حشر میشدم ولی بروی خودم نمیووردم که پررو نشه کیرشو مالید به کسم از ته دل آرزو داشتم این حرکتو تند تند انجام بده چون خیلی حال میداد کیوان دقیقه شادم کمتر مالیدو شروع کرد لبامو خوردن کارش عالی بود منم یذره کم بهش حال دادم.پستونامم داشت میمالید(پستوناش با کوچیک بودنش یدونس)بعد منو خوابوندو کیرشو تف زد کون منم باز کردو گفت همینطوری نگه دار منم گوش کردم که یهو کیر داغشو تو کونم حس کردم خیلی درد داشت کیوانم دره گوشم میگفت کونت خیلی تنگه و جنده ی منی.چندتا تلمبه زد گفت کسی که نمیاد خونه منم چون دوست داشتم ادام بده گفتم نه 2باره اومد رو کسم و داشت میخوردش خیلی حشر بودم کسمو خوردو کیرشو گزاش لای سینه هامو بزور سینه هامو بهم رسوند و شروع کرد به تلمبه زدن منم حال میکردم ولی ساکتو بی حرف فقط آه آه میکردم بعدش 2باره اومد رو کونم با خودم گفتم آلان 2بار کونمو پاره میکنه ولی دیدم کلشو گزاشت لای کونمو لیسید دیوونم کرده بود ؟آب از کسم راه افتاده بود.یزره لیسیدو 2باره کرد تو کونمو تلمببه زدو آّشو ریخت رو کمرم بعدش پاشد و گوشیشو در اوردو یه عکس ازم گرفت ولی قیافم معلوم نبود چون دستم روس بود.بعدشم گفت بازم مزاحم این کون تنگت میشمو گشادت میکنمو رفت......دوستان امیدوارم خوشتون اومده باشه اینم بگم الی میدونست که واسه شهوانی و بچه های خوبش این ماجرارو پرسیدم.

نوشته: حمید

داستان سکسی:

2.22222
نمره شما: هیچ میانگین 2.2 (9 votes)

نظرات

کیر تمام بچه های شهوانی تو اون مغز پوکت
خجالت نکشیدی بعد از دادن زن ایندت اومدی هم رو خبر کردی نکنه جنده پروری بیشعورررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

بالا
0 لایک

حالم از تو ادمای مثل تو بهم میخوره . کاری ندارم راسته یا دروغ . در هر دو صورت نشون دادی که چقدر بی غیرت و کثیفی. تازگیا وقتی یاد سکس میوفتم دیگه حالم بهم میخوره . همش شده خیانت و بی غیرتی / من شدیدا مخالف این گونه مطالبم . عزیزم .نه کیرم راست شده نه بهت نمیره بیست میدم ./ فقط یک کلام . کیرم دهن تو و اون دختری که حاظر میشه با تو ازدواج کنه

بالا
0 لایک

بچه هابیشﺘﺮ ﺍﯾﻦ ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﺍﯾرانی
ﻧﺪﺍﺭﻩ ﭼﻮﻥ ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﻓﺤﺶ ﺑﺎﺭﻭﻥ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﻭﻟﯽ
ﺑﺎﺯﻡ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻦ ﭘﺲ ﺑﺪﻭﻧﯿﺪ ﺍﯾﻦ ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﺎ
ﮐﺎﺭ ﺍﺩﻣﯿﻦ ﻭﺩﺍﺭﻭﺩﺳﺘﻪ ﺷﻪ ﺑﯿﺎﯾﻦ ﺑﺨﻮﺩ ﺑﯿﺎﯾﻢ
ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﺍﯾﻨﺎ ﺩﺍﺭﻥ ﻏﯿﺮﺕ ﻭﻣﺮﺩﻭﻧﮕﯽ ﺭﻭ ﺍﺯ ﻣﺎ
ﻭﺷﻤﺎ ﻣﯿﮕﯿﺮﻥ ﺍﯾﻨﺎ ﺩﺍﺭﻥ ﻃﺒﻖ ﯾﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺩﻗﯿﻖ
ﻓﺤﺸﺎ .ﺯﻧﺎﯼ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺭﻡ .ﺑﯽ ﻧﺎﻣوسی.گی. ﺭﻭبین
ﺷﻤﺎ ﺗرویچ میﮑﻨﻦ ﺑﯿﺎﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺑیایم بیش از این دیگه مارو خر فرضﻧﮑﻨﻦ بخدا بعضی وقتا راسته که تهاجم فرهنگی رو دشمن پیشه کرده بیاین واسه شرف خودمون. بخود بیایم نگین چرا خودت میخونی پس. من میخوندم ولی مدتیه نمیخونم فقط نظرات شما رو میخونم من دیگه خر نمیشم به امید روزی که ادمین ودار ودستش گم شن برن پی کارشون واین سایت از رونق بیافته

بالا
0 لایک

کسکش : فردی که کس را میکشد امانه با دست کس را دنبال خودش میکشد و به همه جا میبرد تا به دیگران هم کس بدهد

کسکش که میگن اینه

غیرت مرده دیگه برادر 8|

ما کاری به آدمینای این سایت نداریم ولی دارن با جلقی کردن بچه های ایرانی و رواج فرهنگ های غلط نابودمون مبکنن هیییییی خدا 8|

بالا
0 لایک

با تو دیگه آخرشی اول برادریت ثابت کن بعد بگو زنم..اخه غیرت آخه پوریای ولی نمیگم رستمی چون. جو میگیردت یهو خودت میری به او دوستات کون میدی میگی شاید پخی بشی ..حیف خر برو واسه رستم شدن با خیار دمبل کون بزن بیشرف مرض

بالا
0 لایک

با تو دیگه آخرشی اول برادریت ثابت کن بعد بگو زنم..اخه غیرت آخه پوریای ولی نمیگم رستمی چون. جو میگیردت یهو خودت میری به او دوستات کون میدی میگی شاید پخی بشی ..حیف خر برو واسه رستم شدن با خیار دمبل کون بزن بیشرف مرض

بالا
0 لایک

با تو دیگه آخرشی اول برادریت ثابت کن بعد بگو زنم..اخه غیرت آخه پوریای ولی نمیگم رستمی چون. جو میگیردت یهو خودت میری به او دوستات کون میدی میگی شاید پخی بشی ..حیف خر برو واسه رستم شدن با خیار دمبل کون بزن بیشرف مرض

بالا
0 لایک

بعدبعضی ازدوستان میگن که فحش ندیم...آخه وقتی همچین داستانی چاپ میشه آدم نباید به نویسنده وتمام اهل بیتش فحش بده؟اون ادمین کون گلابی که این کسشعر روچاپ میکنه فحش نداره...بانو آوران(کس کشها)

بالا
0 لایک

مزخرف بود.
نویسنده داستان باید به اطلاع برسونم اینجا کسی با
بی غیرتی حال نمیکنه! اگر میخوای داستان سکسی بذاری تو
سایت شهوانی مشکلی نیست بذار ولی اینو بدون حتی دختر ها هم از مردان بی غیرت و تعصب متنفر هستند چه برسه به آقایان!!!
پس تخیلات اون فکر بیمارت را برای کار دیگه ای هزینه کن!!!

بالا
0 لایک