دوست دختر ۱۴ ساله

  سلام من ارش هستم 19 سالمه و تو یکی از شهرهای شمالی ایران زندگی میکنم.داستانی که میخوام واستون تعریف کنم مربوط به دو سال بیشه.یه دوس دختر داشتم به اسم الهام که 14 سالش بود.اولای رابطه روم نمیشد در مورد موضوعات سکسی با الهام حرف بزنم تا یه شب که داشتیم به همدیگه اس میدادیم خودش بحث سکس رو بیش کشید.ازاون شب بود فهمیدم که بله الهام خانومم بدش نمیاد باهام یه حالی بکنه.راجع به الهام بهتون بگم که یه دختر قد بلندبابوست خیلی سفیدوتوی یه خونواده ای زندگی میکرد که زیاد بهش گیر نمیدادن.چند ماهی با حال تلفنی گذشت تا روز موعود فرارسید.22بهمن بود که الهام باید از طرف مدرسه میرفت راهبیمایی..شبش بهش اس دادم که بعد از راهبیمایی بیا خونه ی ما که یه کم باهم صحبت کنیم.گفت:ارش کسی خونه نباشه.مامانمم که از خوش شانسی من با داداش بزرگم رفته بودن یه شهر دیگه واسه مراسم ختم یکی از فامیلامون.فقط داداش کوچیکم خونه بود.گفتم:باشه بیا کسی خونه نیست.فردا صبح زود از خواب با شدم رفتم حموم حسابی خودمو ترگل ورگل کردمو اماده ی یه بذیرایی کیری از الهام شدم.حدودای ساعت 11بود که زنگ زد گفت:ارش بیا دنبالم.گفتم:چشم خانومی همین الان. داداش کوچیکه رو از خونه انداختم بیرون وماشینو از بارکینگ برداشتمو رفتم دنبالش.وقتی رسیدم اونجا دیدم اونطرف خیابون داره واسم دست تکون میده.بچه ها به خدا اولش نشناختمش بعد دیدم بله خودشه.وای چه تیکه ای!!!قدش که بلنده کفش باشنه بلندم بوشیده بود بایه شلوار چسبون سیاه که قشنگ اون ساق های کشیده و خوشکلشو به رخ میکشید.اومد سوار شد سلام کرد و گفت:ارش سردمه.منم بخاری رو روشن کردم و راه افتادیم سمت خونه.وقتی به نزدیکای خونه رسیدیم کلیدارو بهش دادم گفتم:زود برو تو تا بیش همسایه ها تابلو نشدیم .منم ماشینو بردم بارکینگ و رفتم تو.دیدم سربا وایساده ودر و دیوارو نگاه میکنه بهش خوشامد گفتم و رفتم تو اشبزخونه که ازش بذیرایی کنم.دوتا قهوه ی داغ ریختم که تو اون هوای سرد حسابی حال ادمو جا میاورد.وقتی رفتم بیشش دیدم رو تخت خوابم نشسته.میز کنار کامبیوتو اوردم جلوی تخت وقهوه هارو گذاشتم روش.دل تو دلم نبود.نمیدونستم چه جوری شروع کنم.رفتم کنارش رو تخت نشستم .داشتیم قهوه میخوردیم و حرف میزدیم که دستمو انداختم دور گردنش.اونم بدون معطلی سرشو گذاشت رو شونم.گفتم:الهام؟سرشو چرخوند که نیگام کنه بی اختیار لبمو بردم سمت لبش.برام عجیب بود که حتی یه ذره هم مقامت نکرد .حتی داشت همراهی میکرد.داشتم از خوشحالی بال در میاوردم اخه کلی نگران بودم که اگه مقاومت کرد چه جوری راضیش کنم .خلاصه داشتیم لبای همو میخوردیم که گفتم:الهام زبونتو میخوام.زبونشو دراورد.تا ته زبونشو کردم تو دهنم.نوک زبونامونو که به هم میزدیم هردومون تو اسمونا بودیم.درحال لب گرفتن بی اختیار رو تخت ولو شدیم.رفتم روش.کیرم داشت منفجر میشد.شلوار تنگم که اجازه نمیداد کیرم عرض اندام کنه. دستمو بردم دکمه های مانتوشو بازکنم که یه خرده مقاومت کرد منم بی توجه به واکنشش دکمه هاشو باز کردم وای ی ی ی خدا یه سوتین بنفش بوشیده بو که حسابی کیر ادمو راست میکرد.سوتینشو کنار زدم دو تا بستون متوسط الحال و سفید با نوک متمایل به صورتی.شروع کردم به خوردن .ارش حالا نخور کی بخور.همچنان که مشغول خوردن ممه هاش بودم کیرمم از روی شلوار به بدنش میمالیدم.الهامم چشاشو بسته بود فقط یه اه خفیف از اون دهن خوشکل وخوشمزه ش میومد بیرون.یه دفعه که سرمو بلند کردم که نگاش کنم دیدم زل زده به چشمام.گفت:خوشمزه ست؟گفتم خوشمزه ترین چیزیه که تا به حال خوردم.یه لبخند شهوت امیز زد وهیچی نگفت.از خوردن ممه ها که سیر شدم دست بردم شلوارشو بکنم که دستمو کنار کشید.گفتم:جون مادرت حال گیری نکن .بعد از کلی خایه مالی بالاخره راضی شد.شلوارشو که کشیدم بایین.دیوونه تر شدم اخه تضاد رنگ بنفش شورت رو با بوست رون سفید تصور کنین کیراتون میترکه.یه لحظه فک کردم تو بهشتم .از روشورت چند بار بوش کردم.داشتم تو اسمو نا برواز میکردم که گفت:بس تو چی؟نمیخوای لخت بشی؟منم که از خدا خواسته در عرض 30ثانیه لخت مادر زاد کنارش دراز کشیدم.تا به خودم اومدم دیدم داره با کیرم ور میره.گفت:چه کیر بزرگی داری ارش!گفتم تحفه ایست ناقابل و شروع کردم دو باره ممه ها و لباشو خوردن .اونم اخرش کار خودشو کرد.اینقدر با کیرم ور رفت تا ابم ریخت تو دستش.با دستمال کاغذی دستاشو باک کرد.گفتم :چیکار کنم تا دوباره کیرم بلند بشه؟رفتم سراغ کسش.شورتو زدم کنار یه کس ابدار ه سفیده ترو تمیز خود نمایی کرد.شروع کردم به خوردن.کس خیسشو لیس میزدم زبونمو درطول کسش از بالا تا بایین میکشیدموصدای ناله هاش بلند شد.سرمو محکم به کسش فشار میداد.یه کم که ادامه دادم بدنش لرزید و ارضا شد و اب کمی از کسش اومد که مزه ی خاصی نداشت .در حین خوردن کسش یه دفعه چشمم به باهای خوشفرم و کشیدش افتاد.جوراب سفید بوشیده بود .باهاشو بلند کردم و مالیدم به دهنم و بوشون میکردم.حتما توصیه میکنم امتحان کنین.کیرم کم کم بلند شد.یه کم باهاشو به کیرم مالیدم.دیگه دیوونه شده بودم.گفتم:الهام برگرد.گفت:واسه چی؟گفتم تورو خدا اجازه بده بذارم کونت.این بار دیگه خایه مالی افاقه نکرد.گفتم:باشه برگرد فقط میذارم لای بات.گفت:باشه.برگشت.منم یه کم تف زدم لای باش خوابیدم روش.گففتم:روناتو تند به هم بچسبون.وای چه لذتی داشت.یه کم عقب جلو کردم و گه گاهی با کله ی مبارک کیرم میمالیدم به شکاف ابدار کسش.وای خدا عجب لذتی.ابم داشت میومد.گفتم:ابمو کجات بریزم؟گفت:نمیدونم فقط زود باش.منم ریختم بهترین جای ممکن (شکاف کسش).گفت:خیلی داغه ارش.کسشو با دستمال باک کردم چند تا لب ابدار ازش گرفتم و لباسامونو پوشیدیم و رسوندمش خونه.امیدوارم خوشتون اومده باشه.


  نوشته: آرش

 • 6

 • 1
 • نظرات:
  •   peacocks
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • 14?بیشتر نبود? کیرم دهنت با دروغت جقی


  •   H4mid_l4id
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • از داغی ابت کسش نسوخت؟


   قوه ی تخیل باحالی داری!
   دختری ک توصیفش کردی باحال بود
   سینه های متوسط
   جوووون!


  •   H4mid_l4id
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • از داغی ابت کسش نسوخت؟


   قوه ی تخیل باحالی داری!
   دختری ک توصیفش کردی باحال بود
   سینه های متوسط
   جوووون!


  •   Imi parse
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • اونوقت با اون تیپ رفته بود راهپیایی؟ صد در صد روز قدس جهت آزادیه بیت المقدس بوده.
   کاری نداریم . جوووون ! چورتو برم قناری !


  •   Northboy7117
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • حتما یه دلیلی داره که سن قانونی رو 18 گذاشتن.
   دوستان به قانون گذارا اعتماد کنید


  •   شراره جون
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) :)) :)) :)) :)) :))
   نظرها بهتر از داستان بود


  •   neda-17
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • ازاین به بعد تو حموم جق بزن نه در حال آپ کردن داستان کس مغز :))ساناز عجب فوشی دادی دهنش بسته شد دیگ آپ نمیکنه:)):))


  •   armani77
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • :? :? :? آخه اینطوری سکس کردنم لذت داره همه رو سرکار گذاشتی با این داستانت


  •   Tesa
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • نه بابااااا راست میگی؟
   طرفای ما با لباس فرم میرن راهپیمایی طرفای شما با کفش پاشنه بلند میرن؟!عجب ب ب...:-؟


  •   Clevergirl
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • Попал-шаблон бомонд баба -их магнитофон во ببینم این زبونو بلدين هر كی بلد بود خصوصی بده


  •   کفتارجوان
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • خیلی کیری بود راستی پرده نداشت؟؟؟؟


  •   Faramarz007
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • Miyay ba ham sex bekonim sanaz..........


  •   pomaxps
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • من نمی دونم .چرا خانواده من تو عروسی وعزای فامیل نمیرن شهر دیگه . کس کش عوضی از شانس تو مامانت رفته عزای فامیل تو شهرستان .


  •   hm5020
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • مثل گالیور که کوس میگفت کوس کفتی آرش جان.
   بروجقتوبزنو فکرداستان نویسی هم نباش


  •   Arthas2
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • بچه ها توجه کردین از اول تا اخر داستان)تخیلات جقی(تنها حرفش این بود که من فوش میخوام دیگه این طرفا نبینمت چقدر شهوانی بی در پیکر شده یکی مثل تو میاد داستان مینویسه.


  •  
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • کجای سکس قشنگه?چیش لذت داره?مثلا خوندن اینا داستانا چه سودی داره ?شماها الکی خوشین


  •   p edram
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • اصلان مغز نداری همش گچ وخاکه جقی


  •   p edram
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • اصلان مغز نداری همش گچ وخاکه جقی


  •   hasti612
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • بدنبود!!!اما باورنکردم


  •   messi66
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • اومدم خونه قهوه ریختم خوردیم هتمن داداش کوچیکه درست کرد برو تو کوچه گیر یک بچه باز نیفتاده باشه که مامان می کشت


  •   Mkiller
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • من نظرارو بیشتر دوست داشتم


  •   farzan69
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • بخاطر یه لاپایی اینقدر کشش دادی.آخه لامذب همون اولش میگفتی لاپایی زدم که داستان تخمیتو نمیخوندم.اه اه اه.
   14ساله قدبلند.کیرم تو افکارت


  •   farzan69
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • باسلام متن شما حاوی مطالبی در مورد مسایل زناشویی واداب واصول مفاهیم دینی درقالب گسترش آداب معاشرت درکشورهای جهان سوم است.سطر آخرش هم اینه به هرکی میدی بده ولی به بچه سال نده چون دهنش لقه.افتاد؟


  •   farzan69
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • باسلام متن شما حاوی مطالبی در مورد مسایل زناشویی واداب واصول مفاهیم دینی درقالب گسترش آداب معاشرت درکشورهای جهان سوم است.سطر آخرش هم اینه به هرکی میدی بده ولی به بچه سال نده چون دهنش لقه.افتاد؟


  •   افسانه۲۰
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • باورش سخته


  •   titijan
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • خخخخخخخخخخخخخخ
   چقده خنگی تو :q


  •   alalal20
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • كس كش تو گوه خوردي داداش بدبختت يخ كرده


  •   Lover Barcelona
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • چه جالب. جدیدن مراسم ختما زیاد شده ....................برکات یوم الله 22 بهمن.............


  •   Sahand Sexi
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • vali man sex ba dokhtaray kam seno salo bishtar doos daram ... ta hala tajrobe nakardid .. aval berid sex konid ba in kos sheraro begid....


  •   Beyond_sex
  • 1 سال
   • 0

  • کیرم دهنت
   آخه دختر با کفش پاشنه بلند و شلوار چسبون میره مدرسه ؟ (rolling)
   کمتر جق بزن مغزت ب گا رفته


  •   rastinfar
  • 8 ماه،3 هفته
   • 0

  • همچین از دختر ۱۴ ساله تعریف کردی ..والا خاننده فکر میکن ی دختر ۲۰ ساله..


  •   DreamDark
  • 4 ماه،3 هفته
   • 0

  • ای ریدم تو دهن بابات که یه گوشی برات خریده فارسی تایپ نمیکنه همش پ رو گفتی ب منم دقیقا ب میخوندمو لهجه کیری عربی مجسم میسد ، کسکس چهارده ساله کجاش هیکلش خوله،اصلا بلده پاشنه بلند بپوشه


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو