شما اینجا هستید

دیگه به من آبجی نگید لطفا....

118 posts / 0 new
آخرین پست
Sadafiii
آف لاین
عضو از: 1392-04-11 23:45
پست ها: 1098

n

كاپيتان فرهاد2 نوشت:
Sadafiii نوشت:
hashari 747 نوشت:
من مهندسم ها!
ماساژ افغانستانی هم بلدم.
خیلی خوشگلم و کارخانه دارم.
یادم نرفته بگم فردا ظهر خونه خالی از اصفهان =))

:D

سلام .
حیف که تو ایسن تاپیک نمیتونم بهت بگم آبجی!
خوبی بی معرفت؟

سلام :(
من باشما قهرم Sad

بالا
0 لایک
ABRA
عکس های ABRA
آف لاین
عضو از: 1389-11-10 10:25
پست ها: 3844

اینجا به اسم ابجی داداشی دوستی ها شروع میشود
ولی داداشی رویایی داشتن ابجی در تخت خود را دارد
و ابجی رویایی گرفته بوسه از لب داداشی

به به احسنت به خودم چی گفتم :دی
اصن کلام که نیست در که همینطور می ریزه :دی
یکی سریع یاداشت برداره :دی

small_The-best-top-desktop-tiger-wallpapers-hd-tiger-wallpaper-10.png

بالا
0 لایک
پدیده
عکس های پدیده
آف لاین
عضو از: 1391-12-28 10:27
پست ها: 4079

ساکت صبور؟¿

ساکت صبور نوشت:
سلام
دوست ندارم حرفی بزنم باعث دلخوری کسی بشه.فقط يک سوال از اين عن آغا دارم.عزيز،تاپاله،تو به خواهرت هم اين پيشنهاد رو ميدى؟

ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ
ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ
ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ
ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ
ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ
ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ
ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ
ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ
ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ
ﻻﯾﮏ
ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ
ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ
ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ
ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ
ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ
ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ
ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ
ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ
ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ

بالا
0 لایک
قمار باز
عکس های قمار باز
آف لاین
عضو از: 1392-02-30 11:37
پست ها: 3701

سامیلیکوم

به به آبجی وارونه
میبینم شلوغ کردی
کجایی دربه در پیدات نیست

جانب مسجد اگر کم رفتیم
سوی میخانه دمادم رفتیم
بعداز این گوش به واعظ ندهیم
به جهنم که جهنم رفتیم...

بالا
0 لایک
MAAK
عکس های MAAK
آف لاین
عضو از: 1391-11-29 23:03
پست ها: 6826

ابرا

ABRA نوشت:
اینجا به اسم ابجی داداشی دوستی ها شروع میشود
ولی داداشی رویایی داشتن ابجی در تخت خود را دارد
و ابجی رویایی گرفته بوسه از لب داداشی

به به احسنت به خودم چی گفتم :دی
اصن کلام که نیست در که همینطور می ریزه :دی
یکی سریع یاداشت برداره :دی


لایک
پدی عشقم دیدی چه پیشنهادی بهم داده بودن؟ دی

بالا
0 لایک
ABRA
عکس های ABRA
آف لاین
عضو از: 1389-11-10 10:25
پست ها: 3844

MAAK نوشت:
ABRA نوشت:
اینجا به اسم ابجی داداشی دوستی ها شروع میشود
ولی داداشی رویایی داشتن ابجی در تخت خود را دارد
و ابجی رویایی گرفته بوسه از لب داداشی

به به احسنت به خودم چی گفتم :دی
اصن کلام که نیست در که همینطور می ریزه :دی
یکی سریع یاداشت برداره :دی


لایک
پدی عشقم دیدی چه پیشنهادی بهم داده بودن؟ دی

میذاشتی برده بشه برات کله ماک رو بشوره
یه پارچه اینه بغل هاش بکشه :دی

small_The-best-top-desktop-tiger-wallpapers-hd-tiger-wallpaper-10.png

بالا
0 لایک
پدیده
عکس های پدیده
آف لاین
عضو از: 1391-12-28 10:27
پست ها: 4079

ببری؟¿

ABRA نوشت:
اینجا به اسم ابجی داداشی دوستی ها شروع میشود
ولی داداشی رویایی داشتن ابجی در تخت خود را دارد
و ابجی رویایی گرفته بوسه از لب داداشی

به به احسنت به خودم چی گفتم :دی
اصن کلام که نیست در که همینطور می ریزه :دی
یکی سریع یاداشت برداره :دی


ببری چسافت Biggrin مردم از خنده کجایی تو دادا :-D
خیلی وقته ندیدمت دادا :-D:-|

ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ
ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ
ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ
ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ
ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ
ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ
ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ
ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ
ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ
ﻻﯾﮏ
ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ
ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ
ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ
ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ
ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ
ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ
ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ
ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ
ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻻﯾﮏ

بالا
0 لایک
god.of.sex
عکس های god.of.sex
آف لاین
عضو از: 1391-07-30 02:06
پست ها: 187

دیوس :))

Persian Satan نوشت:
god.of.sex نوشت:
یکی نیس به اینا بگه یعنی تو به آبجی واقعی خودتم نظر داری؟ خواهر مادره خودتم میخوای بکنی که به هرکی میخوای بکنی میگی آبجی؟
عجــــب

dear uالان ‏پريودى ‏go و ‏change‏ نوار بهداشتيت رو ‏then‏ بيا و ‏bullshitتلاوت كن
=))

دیووووس ROFL عشقی گله Kiss 2

emza shahvani.jpg

بالا
0 لایک
diter
عکس های diter
آف لاین
عضو از: 1392-05-06 15:23
پست ها: 57

باور کن طرفو انداختی به غلط

باور کن طرفو انداختی به غلط کردن اونقدری که تو این یه ساعته فحش خورد آتیش بیار معرکه !!!!

بالا
0 لایک
hashari 747
عکس های hashari 747
آف لاین
عضو از: 1391-09-03 02:34
پست ها: 3961

ابرا

ABRA نوشت:
اینجا به اسم ابجی داداشی دوستی ها شروع میشود
ولی داداشی رویایی داشتن ابجی در تخت خود را دارد
و ابجی رویایی گرفته بوسه از لب داداشی

به به احسنت به خودم چی گفتم :دی
اصن کلام که نیست در که همینطور می ریزه :دی
یکی سریع یاداشت برداره :دی


آبجی من مهندسم و کارخانه دارم و ماهی شونصد تومن درآمدمه و عشقم خوبی؟
تو نبودی اینجا تاریک بود برام عزیزم :D
ماساژ اندونزی با روغن واسکازین هم بلدم.
آنتالیا 15 روز فردا ظهر خونه خالی از برره Lol

بالا
0 لایک
قمار باز
عکس های قمار باز
آف لاین
عضو از: 1392-02-30 11:37
پست ها: 3701

شهرام نکبت

دوساعته دارم میخندم
کثافت نگفته بودی در شهر به توهم پیشنهاداتی شده بود
Lol

جانب مسجد اگر کم رفتیم
سوی میخانه دمادم رفتیم
بعداز این گوش به واعظ ندهیم
به جهنم که جهنم رفتیم...

بالا
0 لایک
MAAK
عکس های MAAK
آف لاین
عضو از: 1391-11-29 23:03
پست ها: 6826

پدی

ABRA نوشت:
MAAK نوشت:
ABRA نوشت:
اینجا به اسم ابجی داداشی دوستی ها شروع میشود
ولی داداشی رویایی داشتن ابجی در تخت خود را دارد
و ابجی رویایی گرفته بوسه از لب داداشی

به به احسنت به خودم چی گفتم :دی
اصن کلام که نیست در که همینطور می ریزه :دی
یکی سریع یاداشت برداره :دی


لایک
پدی عشقم دیدی چه پیشنهادی بهم داده بودن؟ دی

میذاشتی برده بشه برات کله ماک رو بشوره
یه پارچه اینه بغل هاش بکشه :دی

چرا ب فکر خودم نرسید
بیچاره چ خدماتی هم میداد دی

بالا
0 لایک
پدیده
عکس های پدیده
آف لاین
عضو از: 1391-12-28 10:27
پست ها: 4079

ساکت صبور

ساکت صبور نوشت:
بازهم حس پدربزرگی بهم دست داد :-D
لطفأ بخاطر حفظ آبروی خودمون و بقيه اسم افراديکه خصوصى پیام دادن رو فاش نکنيد.

آخه باید بعضی افراد رو ضایع کرد همیشه نمیشه تحمل کرد و فقط نگاه کرد :-|
ولی درکل حق با شماست

بالا
0 لایک
MAAK
عکس های MAAK
آف لاین
عضو از: 1391-11-29 23:03
پست ها: 6826

بابک

قمار باز نوشت:
دوساعته دارم میخندم
کثافت نگفته بودی در شهر به توهم پیشنهاداتی شده بود
=))

چطوری کاکو
ی بار ی افغای گیر داده بهم حیف ک خونواده نشسته اینجا والا میذاشتم کرکر خنده بود

بالا
0 لایک
ABRA
عکس های ABRA
آف لاین
عضو از: 1389-11-10 10:25
پست ها: 3844

.GodFather. نوشت:
ياد تاپيك ستاد مبارزه با خاله بازيه بيژن بخير

موضوغ تاپیک بعدی
لطفا می روید دستشویی سیفون رو بکشید :دی

small_The-best-top-desktop-tiger-wallpapers-hd-tiger-wallpaper-10.png

بالا
0 لایک
قمار باز
عکس های قمار باز
آف لاین
عضو از: 1392-02-30 11:37
پست ها: 3701

شهرام

MAAK نوشت:
قمار باز نوشت:
دوساعته دارم میخندم
کثافت نگفته بودی در شهر به توهم پیشنهاداتی شده بود
=))

چطوری کاکو
ی بار ی افغای گیر داده بهم حیف ک خونواده نشسته اینجا والا میذاشتم کرکر خنده بود

آره خیته بزار خصوصی بخندیم

جانب مسجد اگر کم رفتیم
سوی میخانه دمادم رفتیم
بعداز این گوش به واعظ ندهیم
به جهنم که جهنم رفتیم...

بالا
0 لایک
پدیده
عکس های پدیده
آف لاین
عضو از: 1391-12-28 10:27
پست ها: 4079

قمار¿؟

قمار باز نوشت:
دوساعته دارم میخندم
کثافت نگفته بودی در شهر به توهم پیشنهاداتی شده بود
=))

قمار سلام کصافط کو الی تانکه؟¿ اصلا نمیگی آجی هانی زنده مرده کدوم گوریه Sad

بالا
0 لایک
قمار باز
عکس های قمار باز
آف لاین
عضو از: 1392-02-30 11:37
پست ها: 3701

پدرام

ABRA نوشت:
.GodFather. نوشت:
ياد تاپيك ستاد مبارزه با خاله بازيه بيژن بخير

موضوغ تاپیک بعدی
لطفا می روید دستشویی سیفون رو بکشید :دی


خوشم میاد به موقه دفترو باز میکنی دی

جانب مسجد اگر کم رفتیم
سوی میخانه دمادم رفتیم
بعداز این گوش به واعظ ندهیم
به جهنم که جهنم رفتیم...

بالا
0 لایک
ABRA
عکس های ABRA
آف لاین
عضو از: 1389-11-10 10:25
پست ها: 3844

hani.sm نوشت:
ABRA نوشت:
اینجا به اسم ابجی داداشی دوستی ها شروع میشود
ولی داداشی رویایی داشتن ابجی در تخت خود را دارد
و ابجی رویایی گرفته بوسه از لب داداشی

به به احسنت به خودم چی گفتم :دی
اصن کلام که نیست در که همینطور می ریزه :دی
یکی سریع یاداشت برداره :دی


ببری چسافت Biggrin مردم از خنده کجایی تو دادا :-D
خیلی وقته ندیدمت دادا :-D:-|

ما هستیم یه هفته پشت خط شهوانی تو زدن کاپچا شک داشتیم گفتیم بلاشک از بیت رهبری ما را ارغاب می کنن به زدن کاپچا و مراحل ردگیری الی اعدام :دی
تا اینکه شیطون پارس به دامان رسید"دی
گفت بزن کاپچا مال ادمینه :دی

small_The-best-top-desktop-tiger-wallpapers-hd-tiger-wallpaper-10.png

بالا
0 لایک
ABRA
عکس های ABRA
آف لاین
عضو از: 1389-11-10 10:25
پست ها: 3844

hashari 747 نوشت:
ABRA نوشت:
اینجا به اسم ابجی داداشی دوستی ها شروع میشود
ولی داداشی رویایی داشتن ابجی در تخت خود را دارد
و ابجی رویایی گرفته بوسه از لب داداشی

به به احسنت به خودم چی گفتم :دی
اصن کلام که نیست در که همینطور می ریزه :دی
یکی سریع یاداشت برداره :دی


آبجی من مهندسم و کارخانه دارم و ماهی شونصد تومن درآمدمه و عشقم خوبی؟
تو نبودی اینجا تاریک بود برام عزیزم :D
ماساژ اندونزی با روغن واسکازین هم بلدم.
آنتالیا 15 روز فردا ظهر خونه خالی از برره =))

الان نفهمیدم فحشم دادی یا منو تشویق کردی
بلاتکلیف موندم :دی

small_The-best-top-desktop-tiger-wallpapers-hd-tiger-wallpaper-10.png

بالا
0 لایک
قمار باز
عکس های قمار باز
آف لاین
عضو از: 1392-02-30 11:37
پست ها: 3701

رانی

hani.sm نوشت:
قمار باز نوشت:
دوساعته دارم میخندم
کثافت نگفته بودی در شهر به توهم پیشنهاداتی شده بود
=))

قمار سلام کصافط کو الی تانکه؟¿ اصلا نمیگی آجی هانی زنده مرده کدوم گوریه :-(

نکبت به من نگو آبجی =))
من گفتم تو داری با یه کاربری دیگه فعالیت میکنی
الی خوبه مسافرت بود رفته بور رزمایش

جانب مسجد اگر کم رفتیم
سوی میخانه دمادم رفتیم
بعداز این گوش به واعظ ندهیم
به جهنم که جهنم رفتیم...

بالا
0 لایک
MAAK
عکس های MAAK
آف لاین
عضو از: 1391-11-29 23:03
پست ها: 6826

وحید رقیب داری

اباد تهران تنها زندگی میکنم.امکانات عالی دارم(ویلای شمال و کرج )اهل سفر و مهمونی و سکسم.خیلی هات و کار بلدم.البته خیلی مودب و با کلاسم و اهل تحمیل چیزی به کسی و سیریش بازی نیستم.ضمناسکس داغ هوس کردم.منتظر پاسخ مثبتتم
پاک کردن پیام بلوکه کردن نو

بالا
0 لایک
ABRA
عکس های ABRA
آف لاین
عضو از: 1389-11-10 10:25
پست ها: 3844

قمار باز نوشت:
ABRA نوشت:
.GodFather. نوشت:
ياد تاپيك ستاد مبارزه با خاله بازيه بيژن بخير

موضوغ تاپیک بعدی
لطفا می روید دستشویی سیفون رو بکشید :دی


خوشم میاد به موقه دفترو باز میکنی دی

تاپیک بعدی احتمالا با همین موضوع یا در همین محتوا زده میشه

small_The-best-top-desktop-tiger-wallpapers-hd-tiger-wallpaper-10.png

بالا
0 لایک
hashari 747
عکس های hashari 747
آف لاین
عضو از: 1391-09-03 02:34
پست ها: 3961

ابرا

ABRA نوشت:
hashari 747 نوشت:
ABRA نوشت:
اینجا به اسم ابجی داداشی دوستی ها شروع میشود
ولی داداشی رویایی داشتن ابجی در تخت خود را دارد
و ابجی رویایی گرفته بوسه از لب داداشی

به به احسنت به خودم چی گفتم :دی
اصن کلام که نیست در که همینطور می ریزه :دی
یکی سریع یاداشت برداره :دی


آبجی من مهندسم و کارخانه دارم و ماهی شونصد تومن درآمدمه و عشقم خوبی؟
تو نبودی اینجا تاریک بود برام عزیزم :D
ماساژ اندونزی با روغن واسکازین هم بلدم.
آنتالیا 15 روز فردا ظهر خونه خالی از برره =))

الان نفهمیدم فحشم دادی یا منو تشویق کردی
بلاتکلیف موندم :دی

عشقم نه من نه فحش دادم و نه تشویق دعوتت کردم برای یک دوستی رومانتیک و شاعرانه.
خیلی هات هستم آبجی.
اگه با من دوست نشی خودکشی میکنم Sad

بالا
0 لایک
قمار باز
عکس های قمار باز
آف لاین
عضو از: 1392-02-30 11:37
پست ها: 3701

پدرام

ABRA نوشت:
قمار باز نوشت:
ABRA نوشت:
.GodFather. نوشت:
ياد تاپيك ستاد مبارزه با خاله بازيه بيژن بخير

موضوغ تاپیک بعدی
لطفا می روید دستشویی سیفون رو بکشید :دی


خوشم میاد به موقه دفترو باز میکنی دی

تاپیک بعدی احتمالا با همین موضوع یا در همین محتوا زده میشه


داشی
پس آفتابه نیاریم دیگه
سیفون برقی مهیاست؟

جانب مسجد اگر کم رفتیم
سوی میخانه دمادم رفتیم
بعداز این گوش به واعظ ندهیم
به جهنم که جهنم رفتیم...

بالا
0 لایک
MAAK
عکس های MAAK
آف لاین
عضو از: 1391-11-29 23:03
پست ها: 6826

123

ب همین برکت قسم منکه پسرم ظله شدم از دست این پیامها
فلذا خداوند صبری گران ب دختران عنایت بفرماید
بلند بگو امین یا ادمین

بالا
0 لایک
پدیده
عکس های پدیده
آف لاین
عضو از: 1391-12-28 10:27
پست ها: 4079

قمار¿؟

قمار باز نوشت:
hani.sm نوشت:
قمار باز نوشت:
دوساعته دارم میخندم
کثافت نگفته بودی در شهر به توهم پیشنهاداتی شده بود
=))

قمار سلام کصافط کو الی تانکه؟¿ اصلا نمیگی آجی هانی زنده مرده کدوم گوریه :-(

نکبت به من نگو آبجی =))
من گفتم تو داری با یه کاربری دیگه فعالیت میکنی
الی خوبه مسافرت بود رفته بور رزمایش

مردم از خنده گفتم آجی هانی نه آجی قمار
قمار حالا بگو بینم به کدوم کاربری مشکوک بودی من باشم ؟¿ بگو شاید حدست درست بوده Biggrin

بالا
0 لایک
Kardel
آف لاین
عضو از: 1392-04-13 03:03
پست ها: 160

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ "ﻣﮑﻠﻨﯿﮏ" ﺧﻮﺩﺭﻭ

Fool

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ "ﻣﮑﻠﻨﯿﮏ" ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺧﻮﺩﻧﺪﻡ
"ﺑﯽ ﺳﻮﺍﺩ ﻧﯿﺴﺘﻢ"

بالا
0 لایک
hashari 747
عکس های hashari 747
آف لاین
عضو از: 1391-09-03 02:34
پست ها: 3961

شهرام

MAAK نوشت:
اباد تهران تنها زندگی میکنم.امکانات عالی دارم(ویلای شمال و کرج )اهل سفر و مهمونی و سکسم.خیلی هات و کار بلدم.البته خیلی مودب و با کلاسم و اهل تحمیل چیزی به کسی و سیریش بازی نیستم.ضمناسکس داغ هوس کردم.منتظر پاسخ مثبتتم
پاک کردن پیام بلوکه کردن نو

من پانزده رو آنتالیا هم میبرم و ساپورت مالی میپوشم.
شرایط من عالیه.
ای خدا زودتر منو بکش .من میخوام خودکشی کنم.
من دختر میخوام از آبادان.
من امور مالی شرکت هواپیما هستم.
فردا ظهر خونه خالی از اصفهان Biggrin

بالا
0 لایک
قمار باز
عکس های قمار باز
آف لاین
عضو از: 1392-02-30 11:37
پست ها: 3701

رانی

hani.sm نوشت:
قمار باز نوشت:
hani.sm نوشت:
قمار باز نوشت:
دوساعته دارم میخندم
کثافت نگفته بودی در شهر به توهم پیشنهاداتی شده بود
=))

قمار سلام کصافط کو الی تانکه؟¿ اصلا نمیگی آجی هانی زنده مرده کدوم گوریه :-(

نکبت به من نگو آبجی =))
من گفتم تو داری با یه کاربری دیگه فعالیت میکنی
الی خوبه مسافرت بود رفته بور رزمایش

مردم از خنده گفتم آجی هانی نه آجی قمار
قمار حالا بگو بینم به کدوم کاربری مشکوک بودی من باشم ؟¿ بگو شاید حدست درست بوده :-D

همه چی از آجی گفتنت شرومیشه خوب نکبت
ای آدم زرنگ میخواهی یه دستی بزنی؟
خودت لو بده کثافط

جانب مسجد اگر کم رفتیم
سوی میخانه دمادم رفتیم
بعداز این گوش به واعظ ندهیم
به جهنم که جهنم رفتیم...

بالا
0 لایک

صفحات

برای ارسال دیدگاه وارد شوید یا ثبت نام کنید .